Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 772 obowiązującym od 1.01.2017 r. do 11.01.2018 r.
Warunki płacowe w przepisach zakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Rezygnacja z ZFŚS w zależności od stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Rezygnacja przez większego pracodawcę z tworzenia ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Dodatek do wynagrodzenia za powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Zmiana zakładowych i indywidualnych warunków płacowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Nowe warunki w regulaminie wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Tworzenie regulaminów nie zawsze obowiązkowe
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Swoboda ustalania wynagrodzeń dla członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy i możliwość rezygnacji z Funduszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Obowiązek konsultacji z załogą
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Wynagradzanie członków zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 52 (1406) z dnia 29.06.2017
Powierzenie stanowiska pracy nieobjętego regulaminem wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Obowiązki formalne przy rezygnacji z wypłacania regulaminowej premii miesięcznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Regulamin pracy, wynagradzania i ZFŚS - zasady ogólne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Przepisy dotyczące regulaminu wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Brak zgody związków blokuje regulamin wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wprowadzenie nowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Obowiązki formalnoprawne podczas wprowadzania i rezygnacji z regulaminów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Rezygnacja z ZFŚS u dużego przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Ryczałt za dyżury w gwarantowanej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Nagroda jubileuszowa głównego księgowego objętego ustawą kominową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Nagroda jubileuszowa dla głównej księgowej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 772 w pozostałych wersjach czasowych
Jakie wymagania musi spełniać regulamin wynagradzania?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Rezygnacja z regulaminów zakładowych po spadku stanu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych prowadzony dobrowolnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (2053) z dnia 14.09.2023 - Różne możliwości wynagradzania wspólnika, członka organu spółki handlowej
Obowiązek tworzenia przepisów wewnątrzzakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
Zakres regulaminów zakładowych i układu zbiorowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
Konsekwencje zmiany przepisów wewnątrzzakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
Rezygnacja z regulaminów po zmianie stanu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na warunki płacowe pracowników na urlopach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów zakładowych
Praca zdalna dla członka zarządu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Kryterium stanu zatrudnienia przy stosowaniu prawa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Procedura uchylenia regulaminów pracy i wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Obniżka premii dla szczególnie chronionych pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Zgodność z przepisami ustawowymi braku dopłat do wypoczynku finansowanych z ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Tryb uchylenia przepisów zakładowych i wynikających z nich warunków płacowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Regulamin wynagradzania
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Pracownicze plany kapitałowe w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022 - Zatrudnienie menedżera w spółce handlowej
Tworzenie i uchylanie przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Obniżka premii dla pracowników ze szczególną ochroną zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Warunki ochrony w czasie korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zmiana warunków płacowych pracowników szczególnie chronionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Przyznawanie pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Naliczanie wpłat do PPK w sektorze publicznym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Ogólne zasady wynagradzania
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zasady ustalania minimalnej stawki godzinowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Premie i nagrody
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Przejmowanie regulaminów obowiązujących przed przekształceniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
Zmiana zakładowych warunków płacowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Finansowanie przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Rozliczanie wpłat do PPK w praktyce
Zmiany w regulaminie wynagradzania wymagają zmiany umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Procedury zmiany systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Premia jako nowy składnik wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Włączenie dodatków stażowych do wynagrodzenia zasadniczego a zmiana umów o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Możliwość finansowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej do PPK
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 13.05.2021
Uprawnienia pracownicze członka zarządu spółki z o.o. powołanego na prezesa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Zasady przyznawania odprawy ekonomicznej przez "małego" pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Wprowadzenie zasad rozliczania podróży służbowych do regulaminu wynagradzania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Zakładowe źródła regulacji płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Uchylenie szczególnej ochrony zatrudnienia przed zmianami płacowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Zakładowa odprawa emerytalna dla kadry zarządzającej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Zmiana regulaminu a warunki płacowe pracowników na urlopach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Uprawnienia płacowe wynikające z regulaminu po przejęciu zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Zasady obliczania terminu wypłaty nagrody jubileuszowej w spółce z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Rezygnacja lub zawieszenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Jak w firmie wprowadzić akordowy system wynagradzania?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Czy związki zawodowe mogą wnioskować o wprowadzenie regulaminów wynagradzania i pracy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawcę
Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Rezygnacja z regulaminu wynagradzania po zmianie stanu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Sposób ustalania stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Rezygnacja z ZFŚS w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Konsekwencje zmiany prawa zakładowego
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Tryb rezygnacji ze świadczeń płacowych dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2019 - Działalność socjalna w firmie
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Jubileuszówka w razie przejęcia zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Z umową o pracę do zarządu spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Regulamin wynagradzania
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Nadgodziny pracowników zarządzających
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Jak wprowadzić i ustalić ryczałt za nadgodziny?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Wprowadzenie w regulaminie wynagradzania zapisu o nietworzeniu ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Pomniejszanie premii regulaminowej za czas absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej przyznawanej w podmiocie prywatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność aneksowania umów o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną także dla byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Wymóg uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi - wyrok TK
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Regulamin wynagradzania tylko za zgodą związków
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Termin wypłaty odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Możliwość rezygnacji z ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Zasady wypowiadania układów zbiorowych
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Tryb wydawania i wprowadzania w życie
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zakres przedmiotowy regulaminu wynagradzania
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Tryb wprowadzenia w życie
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2018 - Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Zasady aktualizowania przepisów wewnątrzzakładowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Ustalenie wynagrodzeń dla członków zarządu spółek z o.o. bez udziału publicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 - Sposoby wynagradzania wspólników i członków organów spółek handlowych
Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018 - Tworzenie ZFŚS i udzielanie świadczeń socjalnych
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Wysokość wynagrodzenia członka zarządu zatrudnionego w ramach stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Wprowadzenie akordowego systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Wprowadzenie regulaminu pracy i wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Regulamin wynagradzania
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wpłacanie uznaniowych kwot na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Premie i dodatki dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Konsekwencje osiągnięcia zatrudnienia powyżej 20 pracowników
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Brak ochrony po powrocie z obniżonego etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015 - Zasady udzielania urlopów wychowawczych
Pracownicze zatrudnienie członka zarządu spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Zasady uzgadniania regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Prawo zakładowe w granicach ustawy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia warunków umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Zakładowe zasady wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Zmiana składnika wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Uzgadnianie regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Nagroda dla księgowego
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Zmiana umowy o pracę w zgodzie z regulaminem
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Nagroda jubileuszowa dla pracownika zatrudnionego w instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Zakładowe prawo pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Regulaminy zakładowe
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2014 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe
Nagrody jubileuszowe po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Główny księgowy spółki komunalnej i nagroda jubileuszowa
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Składniki wynagrodzenia dla nowego członka zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Termin wprowadzenia regulaminów
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Zmiana warunków płacy w trakcie biegnącego wypowiedzenia zmieniającego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Prawa i obowiązki w zależności od liczby pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Tryb tworzenia przepisów zakładowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Warunki płacowe zarządzających na innych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Umowa o pracę dla osoby z zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014 - Zatrudnienie cywilnoprawne czy pracownicze dla członków zarządu?
Wypowiedzenie w celu zmiany warunków umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Co nie podlega wypowiedzeniu zmieniającemu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Rezygnacja pracodawcy z tworzenia funduszu socjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Regulaminy zakładowe po zatrudnieniu 20. pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Zmiana warunków płacowych pracowników na urlopach macierzyńskich i bezpłatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Spadek zatrudnienia nie uchyla regulaminów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Czy warto zostać członkiem organu bądź prokurentem spółki z o.o.?
Zmiana układu zbiorowego pracy bez wypowiedzenia umów
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Tworzenie regulaminu wynagradzania i stosowanie jego postanowień
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Przepisy zakładowe w razie spadku zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013 - Poradnik małego pracodawcy
Zapoznanie pracowników z regulaminami firmowymi
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Ustalanie regulaminu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Regulamin wynagradzania i zakres obowiązków dla jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Skutki zmiany postanowień regulaminu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Zmniejszenie odpisu podstawowego na ZFŚS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Nie tylko w styczniu można zrezygnować z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (982) z dnia 6.06.2013
Ogólne zasady tworzenia regulaminów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Obowiązywanie regulaminu po zmniejszeniu zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Wprowadzenie korzystniejszych warunków płacy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (974) z dnia 9.05.2013 - Jak tworzyć regulaminy zakładowe?
Regulamin wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Wynagrodzenie członka zarządu - pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Jak rozmawiać z przedstawicielami pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Wypłata dodatku stażowego za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60