Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 85 obowiązującym od 12.10.2016 r. do 11.01.2018 r.
Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu a wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
ZUS od pensji za grudzień wypłaconej w styczniu
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Rozliczenie składek ZUS od wypłat dokonanych po rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Terminy wypłat normalnego wynagrodzenia i dodatków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Określenie terminu wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Kompensata pracy pozarozkładowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Opłacanie godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Czy można wypłacić wynagrodzenie za zlecenie w trybie tzw. z góry?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017
Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Podwyższenie wynagrodzenia do płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Termin zapłaty za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Opłacanie krótkiej pracy w dniu wolnym wynikającym z rozkładu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Zwolnienie bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zasady wypłaty wynagrodzeń w świetle przepisów prawa pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 85 w pozostałych wersjach czasowych
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i udzielony za nią dzień wolny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Dzielnik do ustalenia wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Wynagrodzenia pracowników-kierowców wypłacane w dwóch terminach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń z umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń za pracę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Wynagrodzenia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Podstawa prawna wypłaty wynagrodzeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Rozliczanie nadgodzin pracownika instytucji kultury - checklista
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Wskazanie w umowie o pracę wynagrodzenia w rocznej wysokości
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Termin sporządzenia oraz treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Kwalifikowanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Wypłata wynagrodzenia przed wymaganym terminem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach urzędów
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Grudniowe pobory w kwocie minimalnej płatne w styczniu - obowiązująca stawka oraz aneksy do umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Udzielanie zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Przyspieszona wypłata pensji za grudzień 2021 r. - stanowisko GIP
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Praca w nadgodzinach
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ustalanie stawki urlopowej w zależności od terminów wypłat składników płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Należności ze stosunku pracy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu i termin wypłaty ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Termin wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Przechowywanie prywatnego adresu e-mail byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Niewypłacenie w ustalonym terminie należnych świadczeń
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Rekompensowanie pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Bilansowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń, składek ZUS oraz wpłat do PPK
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Zwolnienia grupowe - jak obliczyć odprawę przy wynagrodzeniu akordowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Wynagrodzenia i składki ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Termin rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Kontrolowane zagadnienia
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Dodatki za nadgodziny wypłacone z opóźnieniem w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Termin wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Rekompensowanie godzin nadliczbowych pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Rozliczanie czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia w odniesieniu do przepisów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Cechy decydujące o rodzaju umowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Rozliczenie składkowo-podatkowe zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Zasady prawidłowej wypłaty pracowniczych wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Nieterminowa wypłata wynagrodzenia pracowniczego
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2019 - Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Rozliczanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Przechowywanie niektórych dokumentów w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Forma i termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Okres objęty ewidencją czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Premia przyznana w styczniu 2019 r. może być kosztem grudnia 2018 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wykonywanie pracy w wolną sobotę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Obowiązek wypłaty premii za ostatni kwartał trwania zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Podatkowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Termin wypłaty a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Zasady i termin rekompensowania pracy nadliczbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Moment ujęcia w kosztach
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Moment zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Rozliczenie odsetek od pracowniczych wynagrodzeń wypłaconych po terminie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 - Gdy firma nie dotrzymuje terminów płatności
Czy za zgodą pracownika można dokonać zaliczkowej wypłaty wynagrodzeń?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Wypłata wynagrodzenia w innym terminie niż kodeksowy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Wynagrodzenie pracownicze wypłacone z opóźnieniem
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Wypłata wynagrodzenia a termin złożenia wniosku do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
Termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Przejście z ksiąg rachunkowych na PKPiR a wynagrodzenia na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Stosowanie okresu rozliczeniowego przypadającego na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Kompensowanie nadgodzin dobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Wypłata wynagrodzenia z uchybieniem terminu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Maksymalny termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Zasady wypłat wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Terminy z zakresu prawa pracy - ogólne zasady
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Terminy dla pracodawcy określone datą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Rozliczenie wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Kompensata pracy w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016
Wybór podstawy zatrudnienia - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Kompensowanie czasem wolnym nadgodzin dobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Finansowe konsekwencje dodatkowej pracy nieskompensowanej czasem/dniem wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Terminy wypłat należności ze stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Wypłata wynagrodzenia z opóźnieniem a prawo do dofinansowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Terminy wypłat wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wypłata wynagrodzenia na konto bankowe
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Wypłata nagród z dochodu po opodatkowaniu a koszty uzyskania przychodów pracodawcy - uchwała siedmiu sędziów NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Sporządzanie dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Termin wypłaty normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Odroczenie terminu płatności wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Zaliczki na poczet wynagrodzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Termin wypłaty pensji
Gazeta Podatkowa nr 70 (1215) z dnia 31.08.2015
Obowiązki pracodawcy po wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Kompensata przekroczenia normy średniotygodniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Zakładowe zasady wypłaty wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Określenie w regulaminie terminu wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Składki ZUS od dodatków za nadgodziny wypracowane we wcześniejszym miesiącu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Stosowanie okresu rozliczeniowego obejmującego części miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń a koszty pracownicze i kwota zmniejszająca podatek
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2015 - Przedsiębiorca jako płatnik PIT w 2015 r.
Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wynagrodzeń za grudzień 2014 r. wypłaconych w styczniu 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Sposób kompensowania godzin nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Karta ewidencji czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Wypłata wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1146) z dnia 2.01.2015
Moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozwiązanie umowy o pracę na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Terminy wypłaty w zależności od świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Kompensowanie godzin nadliczbowych w dłuższym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczenia i Prawo Pracy"
W jakim miesiącu zaksięgować składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych po terminie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Ustalanie stawki urlopowej ze składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń a koszty pracownicze i kwota zmniejszająca podatek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Nowy termin wypłaty wynagrodzenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia a skutki podatkowe
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie z PFRON
Gazeta Podatkowa nr 25 (1066) z dnia 27.03.2014
Kompensata godzin nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Brak wypłaty pensji z etatu a składki z działalności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (831) z dnia 1.02.2014
Zaliczka na podatek od wynagrodzeń ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014 - Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w 2014 roku
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Zaniechanie udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe w zaplanowanym terminie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Wzory druków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Wyrównanie wynagrodzeń za poprzednie lata a obciążenia składkowo-podatkowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
W podstawie wymiaru zasiłków uwzględnia się wynagrodzenia wypłacone za miesiące poprzedzające chorobę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Koszty wynagrodzenia wypłaconego przelewem
Gazeta Podatkowa nr 64 (1001) z dnia 12.08.2013
Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Wypłata wynagrodzenia w razie rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Dwa różne terminy wypłaty wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Wypłata wynagrodzenia na konto osoby niespokrewnionej
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Wynagrodzenia wypłacane w następnym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (946) z dnia 31.01.2013 - Wynagrodzenia i składki ZUS w księdze podatkowej
Wynagrodzenia i składki ZUS płacone po terminie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Informacja dodatkowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60