Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 12 obowiązującym od 30.11.2020 r.
Status spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Wypłata z tytułu likwidacji spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Status spółki komandytowej na gruncie podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Sprzedaż przez komandytariusza ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Przychody i koszty
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Rozliczenia pomiędzy spółką komandytową a jej wspólnikami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Niewypłacone zyski ze spółki komandytowej zanim stała się podatnikiem CIT a przychody z nieodpłatnych świadczeń
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Częściowe wycofanie ze spółki wkładów wniesionych przez komandytariuszy
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2022 - Opodatkowanie dochodów spółek i ich wspólników - wybrane problemy z CIT i PIT
Łączenie spółek przez przejęcie majątku jednej z nich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Spółka komandytowa jest kontynuatorką stosowania ulgi na złe długi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej będącej od 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Zmiana statusu podatnika a wartość początkowa środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Zamknięcie ksiąg przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Zaliczka na podatek dochodowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Spółka komandytowa w 2021 r. po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2021 - Najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo - VAT, PIT, CIT
Ujęcie w kosztach podatkowych spółki komandytowej wartości usług świadczonych przez wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Wynagrodzenie zleceniobiorcy w kosztach podatkowych spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Rok obrotowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Wyjaśnienia MF dla spółek komandytowych i jawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
"Podatkowe" zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej a wycena rozrachunków w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Opodatkowanie przychodów z udziału w spółce komandytowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Zasady amortyzacji w spółce komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
"Podatkowe" zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r. a obowiązki sprawozdawcze
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - w wyjaśnieniach organów podatkowych
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Sporządzenie sprawozdania finansowego sp. komandytowej za wydłużony rok obrotowy kończący się 30 kwietnia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Skutki zatrzymania zysku w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Spółka komandytowa w 2021 r. po uzyskaniu statusu podatnika CIT - wyjaśnienia organów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Preferencyjna stawka dla spółek komandytowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Zasady amortyzacji w spółce jawnej i komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce komandytowej w związku z uzyskaniem statusu podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - obowiązki sprawozdawcze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Zysk spółki komandytowej z 2020 r. wypłacony wspólnikowi w 2021 r. - skutki w CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Sprawozdania finansowe spółki komandytowej za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Spółka komandytowa i spółka jawna jako podatnicy CIT
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Informacja składana przez spółkę jawną a status podatnika CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Zmiana statusu podatkowego spółek jawnych i komandytowych a obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Zamknięcie ksiąg spółek komandytowych - nowych podatników CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Gazeta Podatkowa nr 2 (1773) z dnia 7.01.2021
Spółka jawna osób fizycznych nie będzie podatnikiem CIT
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Amortyzacja w spółkach komandytowych i jawnych opodatkowanych CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowej ze statusem podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Objęcie spółek komandytowych i niektórych jawnych CIT
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Ważne przepisy przejściowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Uwagi ogólne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60