Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 36 obowiązującym od 19.07.2022 r. do 30.07.2023 r.
Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Zasady rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Prawo do urlopu także za okres wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych w praktyce
Ustalenie upływu połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Rozwiązanie umowy i wysokość odprawy w związku z przejściem na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Długość obowiązującego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę po ponownym zatrudnieniu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Skutki zamieszczenia w umowie o pracę innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Tryb i podstawa prawna ustania zatrudnienia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Długość okresu wypowiedzenia przy zatrudnieniu równoległym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Audyt akt osobowych przed wdrożeniem e-teczek
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Ustalenie połowy okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Upływ miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Wypowiedzenie umowy przez pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Rozwiązywanie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Okres wypowiedzenia przy równych 3 latach pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 8.08.2022
Urlop bezpłatny przy ustalaniu stażu do odprawy pośmiertnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022 - Ustalanie ogólnego i zakładowego stażu pracy
Staż pracy dla potrzeb wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022 - Ustalanie ogólnego i zakładowego stażu pracy
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 36 w pozostałych wersjach czasowych
Wypowiedzenie umowy przez pracownika na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Kiedy można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia?
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo z podaniem przyczyny
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Złożenie 2-tygodniowego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Umowa na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 1.02.2024
Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia po zmianie płacy minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 10 (2093) z dnia 1.02.2024
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024
Ustalenie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Rozwiązanie umowy o pracę z dłuższym okresem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 2.11.2023
Sposób rozwiązania umowy o pracę pracownika powołanego na dyrektora SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Wcześniejsze rozwiązanie umowy już po jej wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Prawne możliwości przyśpieszenia terminu rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Warunki formalne rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Staż pracy i uprawnienia od niego zależne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Staż pracy a prawo do odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Prawo do wydłużenia okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wypowiedzenie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Ustalenie okresu zakończenia stosunku pracy po wypowiedzeniu umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Termin rozwiązania umowy o pracę przekształconej w kontrakt bezterminowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Skrócenie wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w trybie dyscyplinarnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Zapis o skróconym okresie wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy na czas określony zawartej z naruszeniem limitów 3/33
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Zmiana okresu wypowiedzenia na przełomie stażowym
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021
Długość wypowiedzenia umowy a równoległe zatrudnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Skrócenie okresu wypowiedzenia dokonanego przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Skutki kadrowe utworzenia centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Decyzja o likwidacji firmy nie zastępuje wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Wymiar urlopu wypoczynkowego po skróceniu okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Okres wypowiedzenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zasady rozwiązywania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Informacja o skróceniu wypowiedzenia w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Konsekwencje zarządzenia likwidacji/przejęcia pracodawcy dla stosunków pracy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na pół roku
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Konsekwencje likwidacji pracodawcy dla stosunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zwolnienie pracownika a wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Wypowiedzenie umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Odszkodowanie i odprawa w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Okres wypowiedzenia w stażu zakładowym
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Dokumenty związane z powierzeniem pracownikowi mienia pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Informacja o wygaśnięciu umowy o pracę w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Świadczenia pieniężne przy skróceniu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Umowny okres wypowiedzenia umowy na podstawie aneksu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Zawarcie umowy na okres próbny i ustalenie okresu jej wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Skrócenie okresu wypowiedzenia a odszkodowanie i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Okres wypowiedzenia umowy zawartej z emerytem i obowiązki wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Informacja o warunkach zatrudnienia w odniesieniu do przepisów
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Ustalanie wysokości odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Okres wypowiedzenia umowy po przygotowaniu zawodowym
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Staż pracy a wysokość odprawy pieniężnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Ustalenie okresu wypowiedzenia w zależności od zakładowego stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Umowa na zastępstwo i czas określony a długość wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Zasady ustalania okresów wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Liczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Okres wypowiedzenia a zawarcie kolejnej umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Podstawowe zasady wypowiadania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wydłużenie lub skrócenie okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wypowiedzenie cudzoziemcowi umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Okres wypowiedzenia dla nowej umowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Długość wypowiedzenia na przełomie stażowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Zastosowanie prawidłowej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Likwidacja oddziału firmy a wypowiedzenie umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Przy wypowiedzeniu ważny cały zakładowy staż pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Długość okresu wypowiedzenia a inne niż pracownicze formy zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej przy krótkim zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Dwa etaty a długość wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Wykonywanie pracy tymczasowej a staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Umowy sezonowe bez przekształcenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Okres wypowiedzenia po odbyciu stażu
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją oddziału firmy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Fakultatywność kodeksowego okresu wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Określenie terminu rozwiązania stosunku pracy w sposób opisowy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Obliczanie odszkodowania za skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Likwidacja sklepu a rozwiązanie umów z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Sposób sformułowania informacji o warunkach zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Aneksowanie umowy po jej przekształceniu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zawieranie umowy na okres próbny w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Rozwiązanie umowy przez pracownika w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Przekształcenie umowy o pracę a aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Staż pracy dla potrzeb wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej przed nawiązaniem stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia się stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Upływ limitu czasowego zatrudniania na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Zbliża się koniec limitu umów terminowych
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Przekształcenie umowy na czas określony w związku z upływem limitu 33 miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Okres wypowiedzenia w przypadku przerwy w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Uproszczona likwidacja spółki jawnej a prawa pracowników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej przed nawiązaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Likwidacja pracodawcy nie rozwiązuje umowy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Ustalanie limitów czasowych i okresu wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Upadłość lub likwidacja pracodawcy kończy zatrudnienie
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Skrócenie wypowiedzenia za porozumieniem bez wpływu na odprawę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Wypowiedzenie tygodniowe upływa w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Wypowiedzenie umowy ze skróconym terminem
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Okres wypowiedzenia umowy z klauzulą o dwutygodniowym wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Wygaśnięcie stosunków pracy po śmierci pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Ustalenie zakładowego stażu pracy warunkującego długość okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Ogólne zasady wypowiadania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wysokość odprawy ekonomicznej zależna od stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Informacja o wypowiedzeniu w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017
Umowa na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Skrócenie okresu wypowiedzenia a staż pracy i odprawa
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Wypowiedzenie umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Długość wypowiedzenia na "przełomie" stażowym
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Upływ terminu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Rozwiązanie umowy o pracę odwołanego prezesa zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Warunki zatrudniania pracowników sezonowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Umowy sezonowe bez limitu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017 - Wykonywanie pracy sezonowej
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Zatrudnienie terminowe na nowych warunkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Ustalanie długości wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Błędny okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017 - Umowy o pracę na czas określony
Wcześniejszy termin rozwiązania umowy z pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Okres wypowiedzenia i termin wydania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Długość wypowiedzenia umów o pracę zawartych na sezon
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Stosowanie tzw. reguły 3/33 w przypadku zatrudnienia byłego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Zawarcie porozumienia stron w trakcie biegnącego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Długość okresu wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Skrócenie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Długość wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Skrócenie okresu wypowiedzenia w związku z likwidacją pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Uchylenie limitów "33 i 3" wobec umów sezonowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Okres wypowiedzenia w razie zmiany rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Dalsze zatrudnianie pracownika po umowie na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Treść informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Przedłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę na mocy art. 53 K.p.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Odprawa pieniężna dla zwalnianego w ramach zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki formalne wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozpoczęcie biegu miesięcznego okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Zastosowanie błędnego wypowiedzenia umowy na czas określony
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Ustalanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Wypowiadanie umów na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Zatrudnienie byłego pracownika w ramach umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Okres wypowiedzenia może zdecydować o jego długości
Gazeta Podatkowa nr 69 (1319) z dnia 29.08.2016
Po 21 sierpnia 2016 r. niektóre informacje dodatkowe do zmiany
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Likwidacja firmy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Zatrudnianie na zastępstwo po 22 lutego 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Sporządzanie i aktualizacja informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Zatrudnienie terminowe na nowych zasadach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Wypowiadanie umów na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Umowa na zastępstwo nadal stosowana
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Aktualizacja informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Limitowanie i ustalanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Klauzula o wypowiedzeniu już niepotrzebna
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Aktualizacja informacji dodatkowej w zakresie okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Umowy sezonowe poza limitowaniem
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Ustalanie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Poinformowanie inspekcji pracy o niestosowaniu limitów i zmiana umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Zatrudnienie na zastępstwo w świetle nowych regulacji kodeksowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Pracownik na sezon i do prac dorywczych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Ustalanie stażu do okresu wypowiedzenia umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Odprawa pośmiertna wypłacana uprawnionym członkom rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Wpływ przerwy w zatrudnieniu na wysokość odprawy pośmiertnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Wyłączenie limitów umów na czas określony wobec pracownika objętego ochroną
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Niektóre informacje dodatkowe do zmiany
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Odprawa pieniężna dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Umowa na zastępstwo bez osobnej regulacji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Błędne ustalenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zwolnienie pracownika chronionego w związku z likwidacją działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Wypowiedzenie umów terminowych na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Upływ miesięcznego okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Wypowiedzenie umowy zawartej na zastępstwo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Staż pracy w danym zakładzie a wysokość odprawy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Skrócenie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Ustalanie stażu zakładowego w razie przejęcia firmy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Prawo do dodatku za wysługę lat a staż pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Okres wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Ustalanie długości wypowiedzenia umowy na czas określony - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Zatrudnienie terminowe członków zarządu spółki po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Zmiany w umowach terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Stosowanie nowych regulacji w zakresie umów terminowych
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Wysokość odprawy pośmiertnej po przerwie w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Umowy o pracę z członkami zarządu w świetle zmian Kodeksu pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Zatrudnienie terminowe po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Urlop w razie skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Rozwiązanie umowy z pracownikiem przechodzącym ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Dopuszczalność wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy terminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Rodzaje odpraw pieniężnych i okoliczności nabywania do nich prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Uprawnienia "stażowe" - jak je wyliczać i wypłacać?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wymiar urlopu dla pracownika rozwiązującego umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Rozwiązanie umowy ze skróceniem okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Skutki wypowiedzenia stosunku pracy dokonanego z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Skrócenie wypowiedzenia na dwa sposoby
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Rozpoczęcie okresu wypowiedzenia odwołanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Skrócenie okresu wypowiedzenia z inicjatywy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Dłuższe wypowiedzenie na mocy umowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Staż zakładowy przy wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Likwidacja pracodawcy a skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014
Zmiana stażu zakładowego wydłuża wypowiedzenie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Ogólne zasady wypowiadania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
ZWOLNIENIE BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Uwzględnianie w stażu zakładowym okresu zatrudnienia w przejętej firmie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu umowy w ramach zwolnień grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Urlop w razie skrócenia wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Wdrożenie nowych zasad ustalania wysokości dodatku funkcyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (367) z dnia 1.07.2014
Okres wypowiedzenia w umowie o pracę
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Odprawa i okres wypowiedzenia w razie przerwy w zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Długość okresu wypowiedzenia przy kilku umowach o pracę
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Okresu wypowiedzenia nie można aneksować
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Okres wypowiedzenia umowy bezterminowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Ustalenie daty początkowej okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę można skrócić
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wypowiedzenie umowy pozostającej w ciągłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu całkowitym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Kiedy upływa wypowiedzenie zmieniające?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Ochrona zatrudnienia pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Długość okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014
Czy Sąd może nakazać pracodawcy zatrudnienie pracownika do końca procesu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Termin zawarcia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Dopuszczalność skrócenia wypowiedzenia zmieniającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Staż u danego pracodawcy decyduje o okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Kiedy można wcześniej zakończyć wypowiedzenie?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wypowiedzenie przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Zmiana okresów wypowiedzenia w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Wypłata odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013
Rozwiązanie umowy z pracownikiem zatrudnionym bezterminowo
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Dłuższy staż zakładowy daje większe prawa
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Sposób ustalania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Uprawnienia i świadczenia zależne od zakładowego stażu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Okres wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Okresy ochronne przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Odprawa pośmiertna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Odprawa pieniężna w związku ze zwolnieniami grupowymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Okres wypowiedzenia przy przerwie w zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Zastosowanie niewłaściwego okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Ustalanie stażu zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60