Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 3 obowiązującym od 15.03.2013 r.
Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zaliczka na poczet wykonania usługi w VAT i pdof
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Kupującemu należy wydać paragon
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Dostawa nieruchomości a kasa fiskalna
Poradnik VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Niezarejestrowanie sprzedaży w kasie we właściwym terminie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą
Gazeta Podatkowa nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Odpłatne przekazanie pakietów medycznych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018
Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej?
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018
Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie rejestrującej
Poradnik VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018
Obowiązek zaewidencjonowania otrzymanych zaliczek w kasie fiskalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Dokumentowanie usług turystycznych
Dodatek nr 13 do Poradnika VAT nr 18 z dnia 20.09.2018 - Procedury szczególne w podatku VAT
Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej
Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 17 z dnia 10.09.2018 - Zasady korygowania dokumentów wystawianych przez podatników VAT
Rejestracja zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy
Poradnik VAT nr 17 (473) z dnia 10.09.2018
Korekta sprzedaży udokumentowanej paragonem i fakturą
Poradnik VAT nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Poradnik VAT nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Problemy z dokonaniem korekty sprzedaży paragonowej
Poradnik VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018
Dokumentowanie usług turystycznych
Poradnik VAT nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Termin rejestracji zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018
Ewidencja zaliczki na poczet przyszłych usług
Poradnik VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018
Wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 10 z dnia 20.05.2018 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
Skutki pomyłki w sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Korekta sprzedaży dokumentowanej paragonami
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Termin ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej
Poradnik VAT nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Skutki niewykazania zaliczki w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Wystawienie paragonu fiskalnego, gdy na poczet sprzedaży wpłacono zaliczkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Poradnik VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017
Korekta sprzedaży paragonowej - korzystne orzeczenie WSA
Poradnik VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017
Moment ujęcia zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Skutki pomyłki w sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Korygowanie sprzedaży paragonowej
Poradnik VAT nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Korygowanie sprzedaży paragonowej
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Zwrot towaru bez paragonu fiskalnego
Poradnik VAT nr 7 (439) z dnia 10.04.2017
Błędne zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Korygowanie sprzedaży paragonowej - wybrane zagadnienia z zakresu VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Ewidencja zaliczki w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Sposób rozliczenia zaliczki na paragonie fiskalnym
Poradnik VAT nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Błędne zaprogramowanie kasy - korekta VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Moment ewidencjonowania zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 19 (427) z dnia 10.10.2016
Zaliczka na poczet usługi medycznej
Poradnik VAT nr 17 (425) z dnia 10.09.2016
Zawyżona stawka VAT na paragonie a prawo do korekty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Otrzymanie zaliczki przed dostawą towaru
Poradnik VAT nr 15 (423) z dnia 10.08.2016
Rejestrowanie zaliczki w kasie fiskalnej
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2016 - Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2016 - Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Zwroty towarów i uznane reklamacje
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2016 - Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 13 z dnia 10.07.2016 - Ewidencje prowadzone dla potrzeb podatku VAT
Wpłata zaliczki na poczet przyszłych usług
Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016
Zwrot należności za świadczone usługi
Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016
Błędne ujęcie sprzedaży w kasie
Poradnik VAT nr 13 (421) z dnia 10.07.2016
Otrzymana zaliczka w podatku dochodowym i VAT
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Zaliczki wpłacane na poczet przyszłych usług
Poradnik VAT nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Prawo do obniżenia VAT przy braku podpisu na protokole zwrotu towaru - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Zadatek a limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży internetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Obowiązek ewidencjonowania otrzymanej zaliczki w kasie
Poradnik VAT nr 5 (413) z dnia 10.03.2016
Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie korygowania VAT od sprzedaży paragonowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Korekta pomyłek zarejestrowanych w kasie
Poradnik VAT nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Możliwość przyjęcia zwrotu towaru bez okazania paragonu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Brak podpisu nabywcy w protokole przyjęcia zwrotu towaru
Poradnik VAT nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Korekta zawyżonej stawki VAT na fakturze i paragonie fiskalnym
Poradnik VAT nr 21 (405) z dnia 10.11.2015
Rozliczanie paliwa zużytego na cele prywatne pracowników
Poradnik VAT nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Moment zaewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Moment ewidencjonowania otrzymanej zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 15 (399) z dnia 10.08.2015
Skutki pomyłki w sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Udokumentowanie zwrotu towarów w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Zwrot towaru przez nabywcę bez przedstawienia paragonu
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Zwrot towaru, którego sprzedaż zaewidencjonowano w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Skutki błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
Poradnik VAT nr 11 (395) z dnia 10.06.2015
Korekta sprzedaży ujętej w kasie rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Jedna ewidencja pomyłek dla wszystkich użytkowanych kas
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Brak paragonu fiskalnego a zwrot towaru
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Usługi rozliczane okresowo
Poradnik VAT nr 7 (391) z dnia 10.04.2015
Wystawienie faktury lub uznanie reklamacji, gdy klient zgubił paragon fiskalny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Moment zaewidencjonowania sprzedaży
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Jedna ewidencja pomyłek dla wszystkich użytkowanych kas
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Korygowanie zwrotów towarów
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Sprzedaż zaewidencjonowana w kasie fiskalnej i udokumentowana fakturą
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Moment rozliczenia korekty sprzedaży
Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 z dnia 20.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 r.
Korekta błędnej sprzedaży w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015 - Kasy rejestrujące w 2015 roku
Zapłata zaliczki na poczet usługi medycznej
Poradnik VAT nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ewidencja zwrotu towaru, gdy sprzedaż była zaewidencjonowana w kasie rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Moment rozliczenia korekty sprzedaży
Poradnik VAT nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Moment ewidencjonowania otrzymanej zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Sposób ewidencjonowania zwrotów na podstawie paragonu
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej
Poradnik VAT nr 19 (379) z dnia 10.10.2014
Ujęcie zaliczki w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej zaliczek otrzymanych na rachunek bankowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Sprzedaż przedsiębiorstwa a rozliczenie zaliczek
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Otrzymanie zaliczki przed dostawą towaru
Poradnik VAT nr 17 (377) z dnia 10.09.2014
Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 17 (377) z dnia 10.09.2014
Udokumentowanie zwrotów towarów w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Niezaewidencjonowanie sprzedaży w kasie
Poradnik VAT nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Korygowanie VAT naliczonego i należnego w związku z zastosowaniem błędnej stawki VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Zwrot zaliczki zaewidencjonowanej w kasie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Korekta obrotu zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Korekta podatku należnego w przypadku braku paragonu
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Ewidencjonowanie zaliczki w kasie
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Jedna ewidencja pomyłek dla wszystkich kas
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014 - Zasady rozliczania VAT w 2014 roku - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Poradnika VAT"
Korekta sprzedaży ujętej w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Ewidencja zaliczki w kasie fiskalnej
Poradnik VAT nr 5 (365) z dnia 10.03.2014
Rozliczenie zaliczki na paragonie fiskalnym
Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zwrot towarów
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Błąd w sprzedaży w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Kasy rejestrujące w 2014 roku
Ewidencjonowanie pomyłek
Gazeta Podatkowa nr 8 (1049) z dnia 27.01.2014
Czy otrzymanie zaliczki (zadatku) należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Korekta sprzedaży ewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Brak rejestracji sprzedaży we właściwym terminie
Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014
Jedna ewidencja pomyłek dla wszystkich użytkowanych kas
Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014
Korygowanie zwrotów towarów
Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014
Zwrot towaru bez paragonu fiskalnego
Poradnik VAT nr 1 (361) z dnia 10.01.2014
Błędne ujęcie sprzedaży w kasie
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Określenie nazwy towaru na paragonie
Poradnik VAT nr 23 (359) z dnia 10.12.2013
Przedpłata w ustawie o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Faktura pro forma nie podlega ewidencjonowaniu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Sprzedaż wysyłkowa przez internet w świetle przepisów o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zwrot towaru bez paragonu fiskalnego a możliwość korekty sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Błędne zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Dane, jakie powinna zawierać ewidencja zwrotu towarów
Poradnik VAT nr 11 (347) z dnia 10.06.2013
Sposób prowadzenia ewidencji korekt
Poradnik VAT nr 11 (347) z dnia 10.06.2013
Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż
Poradnik VAT nr 11 (347) z dnia 10.06.2013
Ewidencja zwrotu należności za świadczone usługi
Poradnik VAT nr 11 (347) z dnia 10.06.2013
Zwroty towarów i reklamacje a kasa fiskalna
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej w świetle nowego rozporządzenia w sprawie kas
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Kasy rejestrujące w 2013 roku
Kiedy należy zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?
Poradnik VAT nr 9 (345) z dnia 10.05.2013
Zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów (usług)
Poradnik VAT nr 9 (345) z dnia 10.05.2013
KOREKTA SPRZEDAŻY ZAEWIDENCJONOWANEJ W KASIE REJESTRUJĄCEJ
Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 9 z dnia 10.05.2013 - Kasy rejestrujące w 2013 r.
Zwroty towarów i uznane reklamacje
Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 9 z dnia 10.05.2013 - Kasy rejestrujące w 2013 r.
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Dodatek nr 7 do Poradnika VAT nr 9 z dnia 10.05.2013 - Kasy rejestrujące w 2013 r.
Stosowanie kas fiskalnych w świetle nowych przepisów
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Zwroty towarów i uznane reklamacje
Poradnik VAT nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Korekta błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży
Poradnik VAT nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013
VAT 2013 Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60