Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 5 obowiązującym od 1.01.2013 r.
Faktura za paliwo
Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 z dnia 20.05.2015 - Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
Faktura pro forma w świetle definicji faktury
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Wymogi formalne dotyczące faktur
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT - wzory faktur
Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Co z fakturami pro forma?
Poradnik VAT nr 5 (365) z dnia 10.03.2014
Wymogi formalne dotyczące wystawianych faktur
Poradnik VAT nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Wymogi formalne dotyczące wystawianych faktur
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2014 - VAT po zmianach w 2014 r.
Zasady wystawiania faktur
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014 - Jak rozliczać VAT w 2014 roku?
Nowe zasady dotyczące fakturowania
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Faktura w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013 - Ewidencja różnic kursowych
Od 2014 r. znikną faktury wewnętrzne
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Dokumentowanie sprzedaży towarów z odwrotnym obciążeniem
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Opodatkowanie VAT sprzedaży złomu złota
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Możliwość wystawienia jednej faktury do kilku paragonów
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Pisownia nazw zagranicznych kontrahentów na fakturach
Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Termin odliczenia podatku VAT przy odwrotnym obciążeniu
Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Usługi związane z nieruchomością wykonane za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
ODLICZENIE VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Dodatek nr 14 do Poradnika VAT nr 23 z dnia 10.12.2013 - Zasady odliczania podatku naliczonego
VAT w 2014 r. - zasady rozliczania VAT od czynności, dla których istotna będzie data wystawienia faktury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Podatek VAT na fakturze
Poradnik VAT nr 23 (359) z dnia 10.12.2013
Jak mali podatnicy będą rozliczać VAT w 2014 r.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013 - Co nowego w podatkach w 2014 roku?
Projekty nowych rozporządzeń w sprawie VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013 - Co nowego w podatkach w 2014 roku?
VAT w 2014 r. - Zasady wystawiania faktur
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Rozliczanie VAT przy obrocie odpadami na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Wymogi formalne dotyczące wystawianych faktur
Poradnik VAT nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Nazwa usługi na fakturze
Poradnik VAT nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Sposoby wyliczenia kwoty podatku VAT na fakturze
Poradnik VAT nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Rozliczenie VAT od nabycia wyrobów stalowych
Poradnik VAT nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Czy na fakturach dla kontrahentów krajowych można podawać NIP poprzedzony kodem PL?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Data sprzedaży na fakturach zbiorczych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
Poradnik VAT nr 21 (357) z dnia 10.11.2013
Błędy w wystawaniu faktur
Poradnik VAT nr 21 (357) z dnia 10.11.2013
Identyfikator podatkowy na fakturze wystawianej dla osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Jak wycenić fakturę zaliczkową dla celów VAT?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Księgowanie podatku VAT przy nabyciu materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Zakup paliwa na podstawie faktur bez numeru rejestracyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013 - Sposób dokumentowania zapisów w księdze podatkowej
Rozliczanie VAT w obrocie odpadami
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Jak udokumentować otrzymaną zaliczkę?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013
Kiedy sprzedawca stali stosuje "odwrotne obciążenie"?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Deklaracje VAT-7
Dodatek nr 12 do Poradnika VAT nr 20 z dnia 20.10.2013 - Deklaracje i zapłata podatku VAT
Korekta faktury w systemie VAT marża
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika
Poradnik VAT nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Proponowane zmiany w VAT na 2014 rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Sprzedaż złomu dla osoby prywatnej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Ewidencja faktury za złom
Gazeta Podatkowa nr 82 (1019) z dnia 14.10.2013
Opodatkowanie marży
Poradnik VAT nr 19 (355) z dnia 10.10.2013
Identyfikator podatkowy na fakturze dla osoby prywatnej
Poradnik VAT nr 19 (355) z dnia 10.10.2013
Elementy faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Faktura dokumentująca sprzedaż złomu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Jak poprawić fakturę?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013
Przykład faktury w walucie obcej wystawionej kontrahentowi krajowemu
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Ogólne zasady rozliczania VAT przez rolnika
Poradnik VAT nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Brak na fakturze informacji o podstawie prawnej zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Odliczenie VAT z faktury wystawionej na spółkę przejmowaną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1011) z dnia 16.09.2013 - Przekształcenie działalności gospodarczej i sukcesja w podatku VAT
Faktury wystawiane przez nabywców - pytania i odpowiedzi
Poradnik VAT nr 17 (353) z dnia 10.09.2013
Jak poprawić dane nabywcy na fakturze?
Poradnik VAT nr 17 (353) z dnia 10.09.2013
Zasady wystawiania faktur korygujących
Dodatek nr 11 do Poradnika VAT nr 17 z dnia 10.09.2013 - Wszystko o korektach w podatku VAT
Noty korygujące
Dodatek nr 11 do Poradnika VAT nr 17 z dnia 10.09.2013 - Wszystko o korektach w podatku VAT
Brak na fakturze informacji o podstawie prawnej zwolnienia z VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Dokumentowanie usług transportu na rzecz zagranicznej firmy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Umieszczenie symbolu PKWiU na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
E-faktura jako podstawa zapisu w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013 - Dokumentowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Przegląd Podatku Dochodowego
Zakupy dokonywane na poczet przyszłej działalności zwolnionej z VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Korygowanie danych na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Opodatkowanie na zasadzie marży, gdy podatnik prowadzi również sprzedaż opodatkowaną na zasadach ogólnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Czy można wystawić fakturę bez terminu płatności?
Poradnik VAT nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zasady składania wniosku
Poradnik VAT nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Sposoby dokumentowania transakcji na niewielkie kwoty
Poradnik VAT nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Symbol PKWiU na fakturze
Dodatek nr 10 do Poradnika VAT nr 15 z dnia 10.08.2013 - Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Jak numerować faktury?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Dane nabywcy na fakturze można poprawić notą korygującą - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Usługi budowlane wykonane na terenie UE
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Opodatkowanie sprzedaży złomu
Gazeta Podatkowa nr 61 (998) z dnia 1.08.2013
Obowiązek podatkowy w transporcie międzynarodowym
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Zakup paliwa na podstawie faktur bez numeru rejestracyjnego
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Oznaczenie na fakturze dokumentującej zakup
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Faktura w walucie obcej w obrocie krajowym
Poradnik VAT nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
W jakiej walucie należy wystawić fakturę zagranicznemu kontrahentowi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wystawianie faktur za usługi noclegowe dla zagranicznego klienta
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Faktura w walucie obcej od krajowego dostawcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (993) z dnia 15.07.2013
Faktura pro forma nie rodzi obowiązku podatkowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Informacje, które muszą być zawarte w fakturze
Poradnik VAT nr 13 (349) z dnia 10.07.2013
Zakup odpadów przez czynnego podatnika VAT
Poradnik VAT nr 13 (349) z dnia 10.07.2013
Nazwa skrócona podatnika na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Elementy faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Faktury korygujące
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Noty korygujące
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Faktura korygująca sprzedaż z 2012 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Możliwość anulowania faktur w świetle obowiązujących przepisów o VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (990) z dnia 4.07.2013 - Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VAT
Dokumentowanie transakcji fakturą uproszczoną
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Jak wystawić fakturę korygującą dokumentującą rabat?
Poradnik VAT nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Dane sprzedawcy na fakturze
Poradnik VAT nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zakup używanego samochodu a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Jak udokumentować sprzedaż złomu?
Poradnik VAT nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Błąd w nazwie firmy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Fakturowanie transakcji przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Istotne elementy faktury
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktury uproszczone
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Elementy faktury wystawionej przez nabywcę
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Oznaczanie faktur
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Wzór faktury dokumentującej sprzedaż towarów używanych w systemie marży
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktury wewnętrzne
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktury zbiorcze
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Faktury pro forma
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Treść faktury elektronicznej
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Zasady wystawiania faktur korygujących
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Kiedy wystawia się notę korygującą?
Dodatek nr 8 do Poradnika VAT nr 11 z dnia 10.06.2013 - Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT
Dokumentowanie usług dzierżawy na rzecz zagranicznej firmy
Poradnik VAT nr 11 (347) z dnia 10.06.2013
Dodatkowe oznaczenia na fakturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (982) z dnia 6.06.2013 - VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych
Oznaczenie faktury
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Faktura w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Gazeta Podatkowa nr 43 (980) z dnia 29.05.2013
Zakup maszyny w procedurze marży
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Zasady korygowania faktur
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Procedura opodatkowania marży przy dostawie towarów używanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Nabycie towaru z montażem
Poradnik VAT nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Ograniczenia kwotowe przy wystawianiu faktur
Poradnik VAT nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Jak wystawić fakturę na sprzedaż złomu?
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Ewidencja faktury "procedura marży - towary używane"
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Faktura z NP czy 0% VAT?
Gazeta Podatkowa nr 40 (977) z dnia 20.05.2013
Adnotacje o odwrotnym obciążeniu na fakturze dokumentującej WDT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (975) z dnia 13.05.2013 - Transakcje z kontrahentem unijnym a rozliczenie VAT
Nabycie używanego samochodu a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Dokumentowanie wypłaty premii pieniężnej
Poradnik VAT nr 9 (345) z dnia 10.05.2013
Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika
Poradnik VAT nr 9 (345) z dnia 10.05.2013
Jedna nota korygująca do kilku faktur
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Dane sprzedawcy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Zaokrąglenia w deklaracji VAT
Gazeta Podatkowa nr 36 (973) z dnia 6.05.2013
Elementy faktury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Dodatkowe elementy na fakturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Faktury korygujące i duplikaty faktur
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Możliwość wystawiania faktur zbiorczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Data sprzedaży czy data dokonania dostawy na fakturze?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Wzór faktury dokumentującej sprzedaż towarów używanych w systemie marży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Dane na fakturze, gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Anulowanie faktur w świetle obowiązujących przepisów o VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (970) z dnia 25.04.2013 - Dokumentowanie dla celów VAT
Wystawca noty korygującej
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Dwóch nabywców na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Opodatkowanie prowizji od zakupu usługi turystyki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Faktura wystawiona przez zarejestrowanego podatnika VAT zwolnionego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Kiedy wystawia się fakturę uproszczoną?
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Oznaczenie faktury
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Posługiwanie się nazwą firmy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Faktura pro forma nie zobowiązuje do rozliczenia VAT
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Wystawianie zbiorczych faktur nie zawsze korzystne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (802) z dnia 10.04.2013
Faktura zaliczkowa i końcowa
Poradnik VAT nr 7 (343) z dnia 10.04.2013
Korekta błędnej stawki VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Stawki VAT w 2013 roku
Symbol PKWiU na fakturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (965) z dnia 8.04.2013 - Stawki VAT w 2013 roku
Skrócona nazwa spółki na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Odwrotne obciążenie - zapis na fakturach
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Wystawianie faktur, gdy stroną transakcji jest osoba fizyczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Przykład faktury w walucie obcej wystawionej kontrahentowi krajowemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Kiedy wystawia się fakturę zbiorczą?
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Wypłata premii dla kontrahenta zagranicznego
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Oznaczanie oryginału faktury
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Stawki VAT w pytaniach Czytelników
Poradnik VAT nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Czy faktury pro forma rodzą obowiązek podatkowy w VAT?
Poradnik VAT nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Opodatkowanie usług turystyki w 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Symbol PKWiU na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Jakie zmiany w zakresie fakturowania?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (959) z dnia 18.03.2013 - Najważniejsze zmiany w VAT w 2013 roku z komentarzem
Zmiany dotyczące wystawiania faktur w praktyce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (959) z dnia 18.03.2013 - Najważniejsze zmiany w VAT w 2013 roku z komentarzem
Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Dokumentowanie sprzedaży rachunkiem
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Nazwa skrócona spółki na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Sprzedaż samochodu będącego współwłasnością małżonków
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Dane na fakturze za media
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Zasady wystawiania faktur w obrocie z zagranicą w 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Wyrazy "odwrotne obciążenie" na fakturze dokumentującej WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Możliwość wystawiania faktur zbiorczych w 2013 r.
Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013
W jakich sytuacjach można wystawić fakturę zbiorczą?
Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013
Dokumentowanie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT
Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013
Nazwa skrócona firmy
Poradnik VAT nr 5 (341) z dnia 10.03.2013
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na temat stosowania "nowych" przepisów o VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Czy na fakturze trzeba podawać termin zapłaty?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na temat stosowania "nowych" przepisów o VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (954) z dnia 28.02.2013 - Wybrane zagadnienia z czasopisma Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Dane na fakturze dla osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Nazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Dane adresowe na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Kosztowe rozliczenie faktury za paliwo
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Faktury wystawione przez podatnika zwolnionego z VAT
Gazeta Podatkowa nr 15 (952) z dnia 21.02.2013
Jakie informacje zamieszcza się na fakturach, gdy VAT należny rozlicza nabywca towaru?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Jaki adres na fakturze podaje osoba fizyczna?
Poradnik VAT nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Dane na fakturze VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Zbiorcza faktura korygująca
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Data dokonania dostawy na fakturze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (951) z dnia 18.02.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Poradnik VAT
Czy podatnik ma obowiązek wystawiania faktur uproszczonych?
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Czy zamieszczać PESEL na fakturze dla osoby fizycznej?
Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
"Data sprzedaży" czy "data dokonania dostawy" na fakturze?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Elementy faktury wystawionej przez nabywcę
Poradnik VAT nr 3 (339) z dnia 10.02.2013
Faktura czy rachunek?
Poradnik VAT nr 3 (339) z dnia 10.02.2013
Istotne elementy faktury
Poradnik VAT nr 3 (339) z dnia 10.02.2013
Zmiany w zakresie fakturowania
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Istotne elementy faktury
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Faktura wystawiana przez podatnika zwolnionego z VAT
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Dodatkowe oznaczenia na niektórych fakturach
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Faktury wewnętrzne tylko do końca 2013 r.
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
E-faktury - domniemana akceptacja
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Jak w praktyce stosować nowe przepisy w sprawie VAT - pytania i odpowiedzi
Dodatek nr 3 do Poradnika VAT nr 3 z dnia 10.02.2013 - VAT po zmianach w 2013 roku
Jak prawidłowo oznaczać faktury?
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Faktury elektroniczne w 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
PKWiU na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Faktura wystawiona na inny podmiot
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Nazwa skrócona firmy na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Fakturowanie w 2013 r. - w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Czy zawsze na fakturze należy podawać NIP nabywcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Data dokonania dostawy wykazywana na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Faktura wystawiona na jednego z małżonków
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Nazwa skrócona firmy
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
Numer rejestracyjny samochodu na fakturze
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Miesięczna deklaracja VAT-7
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (943) z dnia 21.01.2013 - Jak rozliczać VAT w 2013 roku?
Czy są nowe wzory faktur?
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Nazwa podatnika i nabywcy na fakturze - pełna czy skrócona?
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
"Faktura" czy "Faktura VAT"
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Akceptacja noty korygującej w dowolnej formie
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Data dokonania dostawy na fakturze
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Treść faktury elektronicznej
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Odsprzedaż towarów, które pozostają na terytorium kraju
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Usługi świadczone dla zagranicznych podatników
Poradnik VAT nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Czy na fakturze można podawać nazwę skróconą firmy?
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Faktura dla osób nieprowadzących działalności
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Nazwa skrócona może być problemem dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Nowe prawo w 2013 r. - zmiany w zakresie fakturowania, jakie obowiązują od 1 stycznia 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Kalendarium najistotniejszych zmian w obrocie krajowym
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Elementy faktury
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Korekta błędnych danych nabywcy na fakturze
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Nabycie używanego towaru a prawo do odliczenia VAT
Poradnik VAT nr 1 (337) z dnia 10.01.2013
Faktura z oznaczeniem "Faktura VAT"
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
Nowe zasady wystawiania faktur w 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 5 w pozostałych wersjach czasowych
Faktura za paliwo
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Prawo do odliczenia VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Wystawienie faktury korygującej do sprzedaży z 2012 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60