Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 55 w pozostałych wersjach czasowych
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju - projekt zmian
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Planowane znaczące zmiany w ustawie o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wykazywanie dochodów uzyskanych w zagranicznej spółce w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Czy dochody w zagranicznej spółce wykazuje się w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Obowiązek objęcia nowej spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Zasady sporządzania sprawozdania z działalności według KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Ustalenie prawa do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Jednostki zobligowane do przygotowania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Informacje wykazywane w sprawozdaniu z działalności według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Sporządzenie raportu niefinansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Sprawozdanie z działalności za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Czy stosowanie MSR jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Obowiązek badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wartość przychodów dla zastosowania zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
TARCZA Zasady i termin raportowania niefinansowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Wejście spółki akcyjnej do grupy kapitałowej - skutki w zakresie konsolidacji i badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Informacja o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Ogólne informacje o sprawozdaniu z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Składanie dokumentów finansowych do KRS - odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Elektroniczne sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Jednostki powiązane, gdy spółką dominującą jest zagraniczny podmiot
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Czy spółdzielnia może być jednostką dominującą?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Kiedy spółki tworzą grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Skonsolidowane raportowanie niefinansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Możliwość niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2017 - Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa
Kiedy grupa kapitałowa może odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Jakie jednostki mogą stosować MSR?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Wykazywanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody pełnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Obowiązek udostępnienia sprawozdania skonsolidowanego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Kiedy jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Prawo do niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Kiedy można nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Sprawozdanie skonsolidowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Biegły rewident nie może nakazać jednostce stosowania MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Powiązania pomiędzy jednostkami tworzącymi grupę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Kiedy należy sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
MSR jako podstawa sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Cel i zakres KSR nr 9
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 - "Sprawozdanie z działalności"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Opublikowano KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego spółki zależnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Kiedy można nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Nie wszystkie podmioty mogą wybrać stosowanie MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Ustalenie progów przychodów a obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Wytyczne KSR dotyczące sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 53 (990) z dnia 4.07.2013
Kierunki prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Niezbędne informacje o spółkach komandytowych i S.K.A.
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 17.06.2013
Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Czy wystąpi obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60