Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 53 w pozostałych wersjach czasowych
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz podpisanie umowy o badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Do 30 czerwca 2024 r. trzeba zatwierdzić sprawozdanie za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024
Ujęcie w księgach operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jako podstawa dokonania podziału wyniku
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Podział zysku
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Podział zysku spółki komandytowej i jego wypłata wspólnikom - podstawa prawna
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Podział wyniku finansowego - brutto czy netto?
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Podatkowy obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Utworzenie funduszu
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Zaliczkowe wypłaty zysku za 2024 r. w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Wypłata zaliczki na poczet zysku za 2024 r. w księgach rachunkowych spółki jawnej
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Przeznaczenie zysku SP ZOZ na zakup leków i materiałów medycznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Rozliczenie wyniku finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (2126) z dnia 27.05.2024
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Skutki zatwierdzenia sprawozdania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Złożenie do KRS niezatwierdzonego w ustawowym terminie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jak udostępnić sprawozdanie finansowe wspólnikom spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024
Najważniejsze sprawy rozpatrywane podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 - Wspólnik w spółce z o.o. - prawa i obowiązki
Zasady ustalania i wypłaty dywidendy wspólnikowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 - Wspólnik w spółce z o.o. - prawa i obowiązki
Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. przed jego zatwierdzeniem
Gazeta Podatkowa nr 38 (2121) z dnia 9.05.2024
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w spółce z o.o. a księgi
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Zasady podziału zysku za 2023 r. w spółkach z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Przygotowania do zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
O czym musi zadecydować ZZW?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
Moment wykrycia błędów a korekta sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Zasady podziału zysku w spółkach handlowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Dostęp wspólników do dokumentów finansowych spółki
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Niezatwierdzenie w ustawowym terminie sprawozdania finansowego a KRS
Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. i opinia po badaniu
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Skutki opinii z zastrzeżeniem do sprawozdania, w którym brak rezerwy
Gazeta Podatkowa nr 24 (2107) z dnia 21.03.2024
Sprawozdanie finansowe jednostki małej według załącznika nr 5
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2024 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Rozliczenie straty za 2023 r. z kapitałem zapasowym oraz zyskami lat następnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wynik finansowy brutto i netto oraz różniący je podatek
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Zatwierdzanie oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki przejmowanej w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Przejście na estoński CIT a termin podjęcia uchwały o podziale zysku
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Estoński CIT - skutki przeznaczenia całego zysku na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ujęcie w bilansie zaliczek na dywidendę
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Niedochowanie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Obowiązki przekształconej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Czy poprawione sprawozdanie finansowe za 2022 r. należy przesłać ponownie do Szefa KAS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Czy zatwierdzać i składać w KRS sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Które sprawozdanie jest kończącym likwidację spółki z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Czy można zatwierdzić sprawozdanie, jeśli biegły rewident wyda o nim negatywną opinię?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Przychód komplementariusza z tytułu otrzymania zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - artykuł polemiczny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Podział zysku w świetle ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Czy sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przekształceniem podlega zatwierdzeniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2023
Przykład uchwały o podziale zysku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2023
Termin badania sprawozdania w przypadku przekroczenia ustawowych wielkości w roku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Wypłata dywidendy w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Wypłata zaliczki jako śródroczny podział zysku - zasady bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Śródroczne sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Niezatwierdzenie w terminie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Zwrot nienależnych zaliczek w ewidencji księgowej spółki oraz w podatku dochodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Rozliczenie straty w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Niedopełnienie obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ustalenie dla celów bilansowych kwoty dywidendy do wypłaty w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Rozliczenie zysku za rok ubiegły w księgach spółki z o.o., będącej w trakcie likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakończenie likwidacji spółki z o.o. w ujęciu księgowym i prawnym
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Moment zatwierdzenia sprawozdania i rozliczenia wyniku
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Warunki, jakie musi spełnić spółka, aby móc wypłacić dywidendę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w ciągu roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
W jakim terminie powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz inne obowiązki z tym związane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Pokrycie straty bilansowej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Dywidendy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Spółka z o.o. w likwidacji a zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Ważne terminy w czerwcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie wypłat zaliczek na poczet zysku oraz jego podziału w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Wypłata dywidendy wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Rozliczenie wyniku finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023
Nowy wspólnik a zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Obowiązki poprzedzające zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Rozliczenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
W jakim terminie należy przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Kalkulacja i wypłata dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 - Przesunięcia majątkowe między spółką a jej wspólnikami
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ostateczny termin na zwyczajne zgromadzenie wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Obowiązki spółki w zawieszeniu, w likwidacji, w restrukturyzacji albo w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Zasady podziału zysku za 2022 r. w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Sprawozdania finansowe podatników pdof za 2022 r. do KAS
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Z jakich przepisów prawa wynika obowiązek zatwierdzenia sprawozdania z działalności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
W jakim terminie składa do KRS sprawozdanie jednostka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Otrzymanie faktury korygującej cenę energii za 2022 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Jak przygotować się na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Rozliczenie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w trakcie roku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Terminy dotyczące sprawozdań za 2022 r. nie będą wydłużone
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Podział zysku w świetle ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Wypłata w 2023 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. a zatwierdzone sprawozdanie finansowe z 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. - konsekwencje prawne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Podstawa prawna pokrycia straty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Utworzenie Funduszu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Do 30 września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i rozliczenie wyniku finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych za 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozliczenie wyniku finansowego za okres poprzedzający przejście na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Wysyłka sprawozdania za 2021 r. do KRS krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Współpraca jednostki z audytorem w trakcie badania sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Na co można przeznaczyć zysk za 2021 r.?
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Etapy rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Dywidenda/zaliczka na dywidendę - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Wypłata dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. a dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce jawnej i jego wykorzystanie
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Podział wyniku i wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Zaliczkowe wypłaty na poczet zysku w spółce jawnej i ich rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wypłata w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. powiększonej o środki pochodzące z kapitałów rezerwowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Gdy spółka z o.o. wypracowała zysk, a nie wypłaca dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022 - Zasady kwestionowania uchwał wspólników, zarządu, rady nadzorczej spółki z o.o.
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Bilansowe rozliczenie zwiększenia ZFŚS o wpłaty z zysku netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Informacje wykazywane w bilansie
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Zmiany ustawy o rachunkowości, wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Minimalny okres archiwizacji papierowych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Tabelaryczne zestawienie obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach i sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Czy sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Obowiązek badania, zatwierdzenia i złożenia w KRS sprawozdania spółki przekształcanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Korekta danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą oraz złożenie w KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Nierozliczona strata za 2020 r. w księgach spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Nierozliczona strata z lat ubiegłych w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zaliczki na poczet zysku wypłacone w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Wymogi formalne związane z wykreśleniem spółki z o.o. z KRS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Terminy sprawozdawcze nie zawsze można przesunąć
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe po zmianie składu wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Podstawa prawna wypłaty zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Moment podjęcia decyzji o rozliczeniu wyniku finansowego w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Pokrycie straty bilansowej kapitałem rezerwowym w księgach spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Obowiązki sprawozdawcze jednostek przy założeniu braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych jednostek w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Jakie są konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Zasady wyliczenia i wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zaliczka na dywidendę jako śródroczny podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Co księgowy powinien wiedzieć o badaniu sprawozdania finansowego?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021
Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostkę w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Dywidendy w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Utworzenie kapitału zapasowego z zysku i jego wykorzystanie na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
W której pozycji bilansu wykazać zaliczki na poczet dywidendy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Wypłata zaliczki na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Czynności wykonywane przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Podział wyniku finansowego za dany rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Korekta błędów dokonana po odmowie wydania opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Zaliczki na poczet dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Dywidendy wypłacane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Przesunięcie terminów sprawozdawczych za 2020 r. w jednostkach, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgowej izby lekarskiej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Terminy, forma i skutki zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce jawnej i jego wykorzystanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Pokrycie straty za 2020 r. oraz jednoczesna wypłata dywidendy z kapitału utworzonego z zysków lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. a rozliczenie wyniku finansowego w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. jako podstawa dokonania podziału wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Podział zysku za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przed 31 marca 2021 r. a przesunięcie terminu jego zatwierdzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Termin i obowiązek zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Konsekwencje niezłożenia sprawozdania do KRS
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
W jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Uregulowania prawne wypłaty zysku spółki komandytowej/jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Zaliczki wpłacone na poczet zysku w spółce komandytowej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Pokrycie straty według przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Odroczenie obowiązków sprawozdawczych nie dla spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Sankcje wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. a obowiązki wobec KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Termin zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS oraz Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Kiedy upływa termin złożenia do ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego za 2019 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2019 r. dla wybranych jednostek - projekt rozporządzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Do końca września 2020 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 r. do MSiG
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Zasady archiwizacji sprawozdań finansowych sporządzonych w formie papierowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
TARCZA Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Księgowania związane z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Termin przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 r. - pozostawienie w firmie oraz przekazanie na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Ewidencja dotycząca wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przesunięcie terminu złożenia do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Przeznaczenie zysku za 2019 r. na pokrycie straty bilansowej za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Rozliczenie straty za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
TARCZA Przekazanie sprawozdania finansowego osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzenie nowej wersji e-sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z jego korektą
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Przekazanie zysku za 2019 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, gdy wypłacono zaliczki na poczet dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Gdzie w bilansie wykazać niewypłacony zysk w spółce jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
TARCZA Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Możliwość podziału zysku
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Przykład uchwały o podziale zysku spółki z o.o. i jej ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Wypłata dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zaliczki na poczet zysku niezwrócone przez wspólników mimo wykazania straty przez spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o. w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Koniec czerwca 2020 r. jako termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Środki pieniężne pobrane z konta finansowego przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zasady wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Zmiany w zatwierdzaniu sprawozdań finansowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzona ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Śródroczny podział zysku za 2019 r. - ewidencja w księgach rachunkowych wypłacającej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po terminie a obowiązek jego złożenia w KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.? UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Przekazanie zysku za 2018 r. na podwyższenie kapitału rezerwowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po upływie ustawowego terminu
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Podział zysku - regulacje kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a obowiązek jego złożenia do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Zaliczki wypłacone wspólnikom na poczet dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Ujęcie w księgach zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Możliwość tworzenia kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenie kwoty do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego do KRS w przypadku, gdy takiego przekazania dokonano już wcześniej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Rozliczenie kosztów badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Sprawozdanie finansowe uczniowskiego klubu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Z końcem czerwca 2019 r. upływa ustawowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ewidencja wypłaty zaliczki na poczet dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ważne terminy w czerwcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Podzielony a niewypłacony wspólnikom zysk spółki osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Czas na podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Osoby uprawnione do przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Rozliczenie wyniku finansowego za 2018 r. w spółce z o.o. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Gdy spółka z o.o. wypracowała zysk, a nie wypłaca dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Korekta sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Podział wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Korekta przychodów ze sprzedaży, dotyczących roku ubiegłego, w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Organizacja zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Warunki prawidłowej wypłaty dywidendy w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zgłoszenie sprawozdania finansowego sp. z o.o. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Możliwość podziału wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodów ze sprzedaży, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2018 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzona ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zaliczki wypłacone wspólnikom spółki cywilnej na poczet zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ewidencja księgowa wypłaty dywidendy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Podmioty, które muszą składać sprawozdania finansowe do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w wymaganym terminie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Moment zatwierdzenia sprawozdania i rozliczenia wyniku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Ujęcie w księgach niepodzielonego zysku
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Ważne terminy w czerwcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ustalenie kwoty zysku netto przeznaczonej do podziału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Wypłata dywidendy wspólnikom (akcjonariuszom)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Pokrycie straty bilansowej spółki z o.o. za 2017 r. z utworzonego w latach ubiegłych kapitału rezerwowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Ujęcie w księgach przekazania zysku na kapitał rezerwowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Ujęcie księgowe niepodzielonego zysku spółki jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Obowiązki ustawowe związane ze składaniem i ogłaszaniem rocznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podział wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Obowiązki związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 z dnia 1.05.2018 - Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa
Obowiązek i termin zatwierdzenia sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Złożenie dokumentów finansowych do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Podział zysku w SP ZOZ - wyjaśnienie MF
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. za 2017 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Przygotowania do wypłaty dywidendy w spółkach z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Zysk pozostawiony na kapitale zapasowym spółki jawnej a PCC
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Zaliczka na poczet dywidendy w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Wypłata dywidendy - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Problemy związane z rozliczeniem straty w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Niewypełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego a pokrycie straty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. po wystąpieniu wspólnika
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Jak księgować przekazanie zysku na kapitał zapasowy?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017
Podstawa prawna wypłaty dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Wypłata dywidendy przez spółkę z o.o. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Obowiązki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Elementy sprawozdania finansowego składane do KRS
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Przeznaczenie zysku netto na wypłatę nagród dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ważne terminy w czerwcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017
Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Złożenie w urzędzie skarbowym rocznego sprawozdania finansowego podatnika CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Zasady wypłaty zysku w spółce jawnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017 - Zysk w spółce prawo i podział
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Niezatwierdzonego sprawozdania finansowego nie składa się do urzędu skarbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zaliczka wypłacona na poczet dywidendy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Podstawa prawna podziału zysku netto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Rok obrotowy oddziału zagranicznej spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Zasady podziału wyniku finansowego w spółce osobowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Pozostałe zmniejszenia zysku
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wypłata dywidendy w warunkach straty za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenie w księgach rachunkowych kolejnego roku zysku wypracowanego w roku ubiegłym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Zaliczka na poczet dywidendy za 2016 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie głównej księgowej po wprowadzeniu nowej ustawy kominowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - termin, organ zatwierdzający
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Niedopełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Przeksięgowanie konta 86
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Na jakim koncie pozostawić niepodzielony zysk spółki jawnej?
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Rozliczenie w księgach rachunkowych 2016 r. zysku wypracowanego w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Zysk netto przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Termin złożenia sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Ujęcie w księgach podziału zysku w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Wpływ dywidendy za 2015 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Zasady podziału wyniku finansowego netto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Wypłata dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Ewidencja rozrachunków ze wspólnikami spółki jawnej
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Wypłata dywidendy niepieniężnej w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Ewidencja przekazania zysku na kapitał rezerwowy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Podział zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Rozliczenie wyniku finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Przeznaczenie zysku na dywidendy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
W jakim momencie zaksięgować przychody z tytułu należnego zysku w innej spółce?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Gdzie ująć w bilansie wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Termin przekazania zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2015 r.
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zaliczka na poczet dywidendy za 2015 r. wypłacona przez spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Płatności dokonywane przez wspólników spółki osobowej oraz zaliczki na poczet zysku z rachunku firmowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Jakie dokumenty należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zaliczki na poczet dywidendy przekraczające wysokość zysku wypracowanego przez spółkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Zysk za 2014 r. przeznaczony na pokrycie strat 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Kara za niezłożenie sprawozdania finansowego w ustawowym terminie
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Obowiązki podmiotów wobec KRS oraz kary za ich niedopełnienie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Czy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe należy składać do urzędu skarbowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Ewidencja rozliczenia straty w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Podjęcie uchwały o podziale zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014 r. pod groźbą kary podlega przekazaniu do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Zasady wypłacania dywidendy wspólnikom/akcjonariuszom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Płatności dokonywane przez wspólników spółki osobowej oraz zaliczki na poczet zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Cel i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2015 - Zatwierdzenie sprawozdania i rozliczenie wyniku finansowego
Zobowiązanie niesłusznie spisane w poprzednim roku jako przedawnione - podatki i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Zysk spółki komandytowej przeznaczony na kapitał zapasowy a ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Pokrycie straty w spółce z o.o. z dopłat wspólników
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, w likwidacji czy w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Termin przekazania dokumentów do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Gdy spółka z o.o. poniosła stratę za ubiegły rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Gdzie ująć w bilansie wypłaconą zaliczkę na poczet dywidendy?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (874) z dnia 10.04.2015
Faktura kosztowa dotycząca kosztów bezpośrednich
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przed i po zatwierdzeniu sprawozdania za ubiegły rok
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Kto i w jakim terminie zatwierdza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Jakie są konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok?
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Korekta kosztów i przychodów dotycząca lat ubiegłych
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2015 - Czynności i zdarzenia po sporządzeniu bilansu za 2014 r.
Zasady korygowania przychodów bilansowych na przełomie roku
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1167) z dnia 16.03.2015
Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Zatwierdzenie sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Odmowa podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Wypłata zysku w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2014 r.
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Termin zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz ich publikacji
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie finansowe sporządzone przez osobę fizyczną za 2014 r. a jego publikacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Wypłata wspólnikom spółki z o.o. dywidendy za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Śródroczny podział wyniku finansowego – ujęcie w księgach i bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Publikacja sprawozdania finansowego za 2013 r. przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Czy pełnomocnicy mogą zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Korekta kosztów i przychodów dotycząca lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Nagrody z zysku dla pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Forma i ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Ostateczny termin zatwierdzania sprawozdań finansowych a publikacja sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (845) z dnia 20.06.2014
Rozliczenie strat bilansowych w spółkach powiązanych kapitałowo
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Rozliczenie strat bilansowych w spółkach powiązanych kapitałowo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca czerwca 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Terminy wykonania i rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Szersze obowiązki sprawozdawcze w związku z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Przekazanie wypracowanego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Organ zatwierdzający sprawozdanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zatwierdzenie sprawozdania a data wydania opinii o nim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Ostateczne zamknięcie ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Publikacja rocznych sprawozdań finansowych fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Podział wyniku i wypłata dywidendy - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Wniesienie dopłat na pokrycie straty za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Moment rozliczenia wyniku finansowego na koncie 82 i jego podział
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zwyczajne zgromadzenie wspólników w małej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
Podział zysku (pokrycie straty) w spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Opis pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym dotyczących wyniku z lat ubiegłych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Pokrycie strat z lat ubiegłych zyskiem za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Moment rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2014 - Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2013 r.
Kiedy zaksięgować rozliczenie wyniku finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Kiedy można dokonać rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Moment sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Czynności i terminy związane z zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 r.
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż z poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Publikacja elektroniczna sprawozdania finansowego OPP oraz ustalenie obowiązku jego badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Ujęcie kwoty zaliczkowej dywidendy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Czas pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy spółki z o.o. za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Zysk w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa faktury z poprzedniego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS grożą kary
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
W jakim terminie należy dokonać rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Pokrycie straty w spółce podlegającej obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 r. w spółkach osobowych i w przedsiębiorstwach osób fizycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Pokrycie straty w spółce z o.o. dopłatami wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (992) z dnia 11.07.2013 - Podział zysku i pokrycie straty za 2012 rok
Podział wyniku w spółce komandytowej a ujęcie w księgach rachunkowych udziałowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Zatwierdzenie sprawozdania a data wydania opinii o nim
Gazeta Podatkowa nr 47 (984) z dnia 13.06.2013
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Kiedy ująć w kosztach bilansowych i podatkowych faktury korygujące koszty, dotyczące poprzedniego roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Wypłata w 2013 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Pokrycie straty za 2012 r. w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Moment rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Premie dla pracowników sfinansowane z zysku netto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Skutki istotnej korekty kosztów lat ubiegłych dokonanej w 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. spółki komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Warunki umożliwiające skuteczny podział wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce i termin ich wykonania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Straty do pokrycia z zysków lat następnych - wykazanie w księgach rachunkowych i bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Pokrycie straty bilansowej lat ubiegłych zyskiem za 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Rozliczenie zysku w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Sprawozdania finansowe spółki w likwidacji a KRS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Podział zysku za 2012 r. w spółkach kapitałowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Zamykanie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Zatwierdzenie sprawozdania przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60