Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 52 w pozostałych wersjach czasowych
Zasady i kontrola składania dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 46 (2129) z dnia 6.06.2024
Przekazanie sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów do Szefa KAS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Prawo wspólnika do wypłaty udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Przekazanie sprawozdania wraz z innymi dokumentami Szefowi KAS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Termin sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Przekazanie sprawozdania do KAS przez podatników pdop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Najważniejsze sprawy rozpatrywane podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 - Wspólnik w spółce z o.o. - prawa i obowiązki
Udostępnienie uprawnionym organom sprawozdań finansowych sporządzonych za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Wzoru sprawozdania nie można zmienić po jego sporządzeniu
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Jakie kary ciążą na jednostce za niesporządzenie rocznego sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Zakres odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe przy podpisaniu sprawozdania i złożeniu oświadczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
O czym musi zadecydować ZZW?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w 2024 r.
Moment wykrycia błędów a korekta sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r. w kwietniu 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Czy po 31 marca 2024 r. można wprowadzić uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Termin złożenia CIT-8 a obowiązek przekazania sprawozdania finansowego za 2023 r. do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego wraz ze złożeniem oświadczeń przez członków organu wieloosobowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1198) z dnia 10.04.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego po terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Błędy popełnione w 2023 r., wykryte przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Skutki nieterminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 20 (2103) z dnia 7.03.2024
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. do 31 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Ujawnianie informacji o zapłaconym podatku dochodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Zachowanie odpowiedniej kolejności przy podpisywaniu sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Czynności związane z wygenerowaniem sprawozdania za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Czynności związane z przekazaniem sprawozdania do Szefa KAS za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Zasady składania zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki przejmowanej w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu kolejnego roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Kogo dotyczą uproszczone zasady podpisywania sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe, gdy złożono oświadczenie zamiast podpisu
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Niedochowanie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Czy poprawione sprawozdanie finansowe za 2022 r. należy przesłać ponownie do Szefa KAS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Kontrowersje wokół skutecznego "przejścia" w trakcie roku na estoński CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Odpowiedzialność biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w biurze rachunkowym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Sporządzenie przez biuro rachunkowe sprawozdań finansowych za poprzednie lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Okres przechowywania sprawozdań finansowych sporządzonych przed 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zakres odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe przy złożeniu oświadczenia zamiast podpisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Niezatwierdzenie w terminie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Czy w spółce z o.o. trzeba zatrudnić głównego księgowego?
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Ostateczna wersja sprawozdania finansowego za 2022 r. a ustawowy termin jego sporządzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Okresy przechowywania zbiorów księgowych wynikające z wybranych aktów prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
W jakim terminie należy przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w przeddzień przejścia na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ostateczny termin na zwyczajne zgromadzenie wspólników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w przypadku wieloosobowego zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Kiedy należy złożyć do KRS oświadczenia o spełnieniu przez sprawozdanie wymagań ustawowych?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
W jakim terminie składa do KRS sprawozdanie jednostka, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Jaką nazwę jednostki wpisać do sprawozdania finansowego, gdy nastąpiła jej zmiana?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Termin sporządzenia oraz forma sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Ogólna charakterystyka zdarzeń po dniu bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Korekta rocznego sprawozdania finansowego w związku z uwagami biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Zachowanie odpowiedniej kolejności przy podpisywaniu sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Czynności związane z wygenerowaniem sprawozdania za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Czynności związane z przekazaniem sprawozdania do Szefa KAS za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Terminy dotyczące sprawozdań za 2022 r. nie będą wydłużone
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Najpierw oświadczenia, potem złożenie podpisu pod sprawozdaniem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Podpisywanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Postać elektroniczna jako obowiązkowa forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Zastosowanie uproszczenia przy podpisaniu sprawozdania finansowego a odpowiedzialność kierownika jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Forma sporządzenia oświadczenia członków zarządu akceptującego sprawozdanie finansowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez główną księgową
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. posiadającej wieloosobowy zarząd?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zmiany w prawie spółek z pierwszej połowy 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Zmiany w prawie spółek w roku 2022 i 2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2021 r. do odpowiednich organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Problemy przy składaniu sprawozdań finansowych za 2021 r. do KRS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Przekazanie dokumentów finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki powstałej z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Poszczególne etapy przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Złożenie oświadczenia zamiast podpisania sprawozdania finansowego a odpowiedzialność kierownika jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1942) z dnia 22.08.2022
Terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych za 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Wysyłka sprawozdania za 2021 r. do KRS krok po kroku
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Przesunięcie terminów sprawozdawczych jednostek z innym rokiem obrotowym niż kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1138) z dnia 10.08.2022
Termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Format sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Format sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Wątpliwości związane z podpisywaniem sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Do 30 czerwca należy sporządzić sprawozdania za 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Data złożenia w KRS sprawozdań finansowych z oświadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Korekty a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Newsletter KRS i inne zmiany w funkcjonowaniu tego rejestru
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Odwołanie stanu pandemii a przesunięte terminy sprawozdawcze za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Zmiany w KRS uwzględniające nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 - Zmiany w prawie spółek w 2022 roku
Treść uzasadnienia odmowy podpisu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Przekazanie dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
W jaki sposób ustalić termin przechowywania sprawozdań finansowych?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Odmowa podpisania sprawozdania a odmowa złożenia oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
W jaki sposób ustalić termin przechowywania sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Moment ujęcia w księgach spółki z o.o. udziału w zysku spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
W jakiej formie sporządzić oświadczenie członków zarządu akceptujące sprawozdanie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 7 z dnia 1.04.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (113) z dnia 20.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Pozostałe sprawozdania sporządzane wraz ze sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do KRS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Czynności związane z wygenerowaniem sprawozdania za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Czynności związane z przekazaniem sprawozdania do Szefa KAS za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Gdy księgowa odmawia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022
Termin, forma i zasady podpisywania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Zasady podpisywania sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Wnioski i zgłoszenia do KRS w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
RACHUNKOWOŚĆ
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdań
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Sprawozdanie finansowe spółki przekształconej za pierwszy rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Podpisanie sprawozdania z działalności przed sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej będącej od 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Terminy sprawozdawcze nie zawsze można przesunąć
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
W terminie do 30 września 2021 r. należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Łączne sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej nieosiągającej przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Podanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji o zmianie nazwy firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Czy biuro przekazuje sprawozdania swoich klientów do KRS?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Co z łatwiejszym podpisywaniem sprawozdań finansowych?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Przesunięcie terminów sprawozdawczych za 2020 r. w jednostkach, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przed 31 marca 2021 r. a przesunięcie terminu jego zatwierdzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
W jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
BILANS 2020 - przesunięcie terminów sprawozdawczych a przekazanie sprawozdań za 2020 r. do KRS i Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Sporządzenie sprawozdania finansowego sp. komandytowej za wydłużony rok obrotowy kończący się 30 kwietnia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Termin sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki oraz jego forma
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Czynności związane z wygenerowaniem sprawozdania do KRS za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Czynności związane z przekazaniem sprawozdania do Szefa KAS za pomocą Programu DRUKI Gofin
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Decyzja dotycząca stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Koszty na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Ujęcie w księgach faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Wkrótce łatwiejsze podpisywanie sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Niekiedy potrzebne podpisy wszystkich członków zarządu
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Sprawozdanie finansowe będzie mógł podpisać jeden członek zarządu - zapowiadane zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Kto jest kierownikiem jednostki w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Terminy złożenia do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Kary za niezłożenie dokumentów finansowych w KRS
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych na sprawozdaniu finansowym dokonana przez biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Inne ułatwienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Przesunięcie terminu złożenia do KRS sprawozdania finansowego za rok obrotowy inny niż kalendarzowy
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Czy sprawozdanie do KRS może złożyć pełnomocnik lub prokurent?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Podpisywanie sprawozdań finansowych przy zmianie członków zarządu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Termin uchwały o uproszczonym sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Rok obrotowy inny niż kalendarzowy a przesunięcie obowiązków sprawozdawczych w związku z koronawirusem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzenie nowej wersji e-sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z jego korektą
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Udostępnianie sprawozdań finansowych właściwym organom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Podpisywanie dokumentów finansowych, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Formy e-sprawozdań finansowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
W spółce z o.o. sformalizowane podsumowanie ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zmiana w zarządzie a podpisy pod sprawozdaniem finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego i termin złożenia wszystkich podpisów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Przygotowywanie sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Decyzja (uchwała) w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego oraz zasady jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Jednostka mała
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Warianty rozliczeń ze wspólnikiem występującym ze spółki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Odpowiedzialność księgowej za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Kary za brak sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Badanie e-sprawozdań finansowych - w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Sprawozdanie finansowe należało podpisać do końca marca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Skutki wprowadzenia do badanego sprawozdania finansowego korekt biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Sprawozdania finansowe spółek wodnych i związków spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Odformalizowanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników od 1 marca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Tematy związane z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Podpisanie e-sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. do końca marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
E-sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Ostatni moment na decyzję o stosowaniu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Zwyczajne zgromadzenie wspólników z uchwałami w postaci pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Podstawowe informacje dotyczące bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wymogi dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej - zmiana stanowiska Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Podpisanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Decyzja w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
E-podpisy w spółce z księgami rachunkowymi
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elementy sprawozdania finansowego nowej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Odpowiedzi MF na pytania dotyczące obowiązku sporządzania e-sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Decyzja w sprawie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Odpowiedzialność księgowego za sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Sporządzanie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Podpisywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Księgi rachunkowe spółek komandytowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018
Co oznaczają podpisy złożone na sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Ważne terminy w kwietniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Tematy na zwyczajne zgromadzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Trzeba złożyć sprawozdania i oświadczenia do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sprawozdanie finansowe do końca marca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2018 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Data podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Kierownik jednostki jako osoba uprawniona do zawierania umów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
E-sprawozdania finansowe szybciej niż e-wnioski do KRS
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadający w dniu wolnym od pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Zasady podpisywania rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Podjęcie decyzji w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o., gdy zmienił się skład jej zarządu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Podpis sprawozdania finansowego przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Przekazanie sprawozdania finansowego do oddziału PFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1379) z dnia 27.03.2017
Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017
Sprawozdanie z działalności za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sprawozdania finansowe do PFRON
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017 - Obowiązki przedsiębiorców na początku 2017 roku
Podpisywanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017
Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Kierownik jednostki musi pamiętać o obowiązkach sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016 - Plusy i minusy pełnienia funkcji w organach spółki z o.o.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Sankcje za niezłożenie sprawozdania do KRS
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Sprawy, które musi rozpatrzyć zwyczajne zgromadzenie
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Trzeba złożyć sprawozdania do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Sprawozdania finansowe do PFRON
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe spółki?
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Jakie wymogi formalne należy spełnić przy podpisywaniu sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
UWAGI OGÓLNE
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Do KRS składa się sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki z o.o.
Przebieg zgromadzenia i obowiązkowy porządek obrad
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Ważne terminy w kwietniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Konsekwencje sporządzenia sprawozdania finansowego z opóźnieniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Podpisanie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Termin sporządzenia bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Odmowa podpisu pod sprawozdaniem finansowym przez wspólnika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Wyjątki od ogólnych zasad reprezentacji
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego, gdy kierownik jednostki przebywa za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
SN o sprawozdaniach finansowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Jak postąpić, gdy członek zarządu nie chce podpisać sprawozdania finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Podpis na sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Nazwa spółki na sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Do końca marca 2014 r. trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Jak dzielić zysk w spółce jawnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014 - Podział zysków i inne rozliczenia wspólników spółek osobowych
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Kto odpowiada za roczne sprawozdanie finansowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Zmiana członków zarządu a podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Czy główna księgowa musi podpisać bilans?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Podpisywanie sprawozdania finansowego - w pytaniach Czytelników
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zmiana głównego księgowego a podpis pod sprawozdaniem finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Otrzymanie faktury kosztowej po zakończeniu roku, którego dotyczy
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2013 - Koszty i przychody na przełomie roku - moment podatkowego i bilansowego ujęcia
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Podpisywanie sprawozdania finansowego przez głównego księgowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe jednoosobowej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Podatkowy aspekt niektórych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Odpowiedzialność za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Obowiązki sprawozdawcze fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Rodzaje obowiązków jakie ciążą na jednostce i termin ich wykonania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Sprawozdania finansowe spółki w likwidacji a KRS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Podpis pod sprawozdaniem finansowym sporządzonym przez biuro rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Sprawozdanie z działalności jednostki za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (954) z dnia 28.02.2013
Podpisy na sprawozdaniu finansowym spółki komandytowo-akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60