Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 45 w pozostałych wersjach czasowych
Przekazanie sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów do Szefa KAS
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Czy sprawozdanie finansowe oddziału może być sporządzone w innej formie niż elektroniczna?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1203) z dnia 1.06.2024
Zakres uproszczeń sprawozdania podlegającego badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Obowiązek przekazania sprawozdań finansowych do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1201) z dnia 10.05.2024
Obowiązki sprawozdawcze związane z przygotowaniem podziału spółki
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Zakres odpowiedzialności za sprawozdanie finansowe przy podpisaniu sprawozdania i złożeniu oświadczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Przekazanie sprawozdania finansowego podatników PIT do Szefa KAS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Terminy w PIT upływające 30 kwietnia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Obowiązki w zakresie przekazania przez podatników PIT Szefowi KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Do 30 kwietnia 2024 r. przekazanie sprawozdania za 2023 r. do KAS
Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego po terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Kto może stosować estoński CIT?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2024 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Zawartość dodatkowych informacji i objaśnień według podstawowego wzoru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Jednostki zobowiązane do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2024 - Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Postać i forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Struktury logiczne sprawozdań finansowych udostępnione przez Ministerstwo Finansów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Podmioty zobowiązane oraz dokumenty składane do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Zmiana nazwy spółki w 2024 r. a sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Dokumenty przekazywane Szefowi KAS przez firmę osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu kolejnego roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Obowiązki przekształconej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Bilans i sprawozdanie związane z rozpoczęciem likwidacji jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Postać i forma sprawozdania finansowego sporządzonego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Kontrowersje wokół skutecznego "przejścia" w trakcie roku na estoński CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
3 miesiące na sprawozdanie przy przejściu na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Uprawnieni podatnicy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wycena bilansowa na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający przejście na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Czy sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone w innej walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Śródroczne sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2022 r. do odpowiednich organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Podatnicy pdof nie przekazują do KAS opinii biegłego
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w przeddzień przejścia na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Sprawozdania finansowe podatników pdof za 2022 r. do KAS
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdań do Szefa KAS
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dokumenty składane do ogłoszenia w MSiG oraz sposób ich przekazania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jak złożyć sprawozdanie finansowe osoby fizycznej do ogłoszenia w MSiG?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2023 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Terminy w PIT upływające w dniu 2 maja 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Nadwyżka VAT w okresie likwidacji spółdzielni - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Jaką nazwę jednostki wpisać do sprawozdania finansowego, gdy nastąpiła jej zmiana?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Elementy sprawozdania sporządzanego według załącznika nr 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Podpisywanie informacji dodatkowej dołączanej w formacie PDF do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Postać sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Rachunek przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Rozwiązanie spółki komandytowej - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Obowiązek badania sprawozdania finansowego a uproszczenia dla jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Postać elektroniczna jako obowiązkowa forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Elementy sprawozdania finansowego jednostek mikro
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Badanie sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Postać i forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Postać i forma sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarcie likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2021 r. do odpowiednich organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Jakie zmiany czekają spółki z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022 - Jak nowelizacja K.s.h. wpłynie na spółki handlowe?
CIT estoński przy stosowaniu uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Podpisywanie sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Rozliczenie składników kapitału własnego spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozwiązanie spółki komandytowej a sporządzenie sprawozdania finansowego przy braku działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Jak wykazać spełnianie wymogów finansowych?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Kiedy można nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2022 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Format sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Format sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Kto przekazuje sprawozdanie finansowe do publikacji w MSiG?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Dostęp wspólnika do rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Skutki braku kontynuacji działalności odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Zakres informacyjny zestawienia zmian w kapitale oraz jednostki zobowiązane do jego sporządzenia
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Przekazanie dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia procesu likwidacji spółdzielni pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 4
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sporządzenie poszczególnych elementów sprawozdania jednostki mikro według różnych załączników do ustawy
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe podlegające badaniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Zasady tworzenia funduszu na cele inwestycyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Postać i forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Umorzenie subwencji finansowej otrzymanej z PFR w rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Fundusz na cele inwestycyjne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Terminy otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych przy braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Podlegające badaniu sprawozdanie finansowe jednostek mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Estoński CIT po zmianach
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zasady zaokrąglania danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Sprawozdania finansowe spółki z o.o. po zakończeniu likwidacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Informacja dodatkowa jako część sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Wybór wersji rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Bilansowe metody łączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Elementy sprawozdania finansowego podlegającego badaniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Forma i postać rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Zmiany w przepisach dotyczące formy sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rachunkowość kas zapomogowo-pożyczkowych w świetle nowej ustawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Załączniki do wniosku o wykreślenie z KRS
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Rachunek zysków i strat - zysk bilansowy czy strata podatkowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Wymogi formalne związane z wykreśleniem spółki z o.o. z KRS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Zbliża się termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do właściwych organów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro sporządzonego z zastosowaniem uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych jednostek w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Sankcje za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do KAS
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Termin oraz forma sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT i CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Ogólne zasady łączenia się spółek w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Fundusz inwestycyjny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Podanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego informacji o zmianie nazwy firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Rok obrotowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2021 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Do 2 sierpnia 2021 r. podatnicy PIT przekazują Szefowi KAS swoje sprawozdania finansowe za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Jakie jednostki muszą ogłaszać sprawozdania finansowe w MSiG?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Połączenie spółek na ostatni dzień roku obrotowego a sprawozdanie finansowe i jego badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Obowiązki sprawozdawcze w związku z zakończeniem likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Elementy sprawozdania finansowego jednostek małych i mikro, objętego obowiązkowym badaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Roczne sprawozdanie finansowe spółki cywilnej - obowiązek przekazania do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe na zakończenie działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r. a obowiązki sprawozdawcze
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS oraz termin ich przekazania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do Szefa KAS
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Rodzaje i forma dokumentów przekazywanych do ogłoszenia w MSiG
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Gdzie przekazać roczne sprawozdanie finansowe fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
W jakiej formie przekazać sprawozdanie finansowe SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Czy spółka cywilna ma obowiązek przekazania rocznego sprawozdania do Szefa KAS?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
BILANS 2020 - przesunięcie terminów sprawozdawczych a przekazanie sprawozdań za 2020 r. do KRS i Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Bilans 2020 - wybór wersji rocznego sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Dopuszczalne wersje rocznego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2021 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Podpisanie informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Szczegółowość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2021 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro, małych i organizacji pozarządowych
Badanie sprawozdania finansowego spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Szefa KAS
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Zaliczki na poczet dywidendy w zestawieniu zmian w kapitale własnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Rachunek przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Prezentacja zasad rachunkowości w sprawozdaniu jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Roczne sprawozdanie finansowe w okresie likwidacji - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Estoński CIT - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Fundusz na cele inwestycyjne
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wartość otrzymanych nieodpłatnie muzealiów w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Sprawdź czy masz możliwość wybrać estoński CIT - checklista
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Przekazanie sprawozdania finansowego przez podatników CIT i PIT do organów skarbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Czy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej dotyczy również zagranicznego oddziału?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Czy jest możliwe sporządzenie sprawozdania w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Czy stosowanie MSR jest obowiązkowe?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Terminy złożenia do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Termin zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS oraz Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zmiana nazwy jednostki a roczne sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Likwidacja spółki - uregulowania kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Rozpoczęcie likwidacji oraz podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do Szefa KAS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Forma i termin przechowywania sprawozdań finansowych sporządzonych w postaci elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Przekazanie dokumentów finansowych spółek do KRS
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Zaspokojenie zobowiązań i ukończenie likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Złożenie sprawozdania finansowego jednostki do Szefa KAS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych na sprawozdaniu finansowym dokonana przez biegłego rewidenta
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Możliwości wyboru wzoru sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Które jednostki i w jakiej formie składają sprawozdania do KRS i KAS?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Czy sprawozdanie do KRS może złożyć pełnomocnik lub prokurent?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Czy wspólnota mieszkaniowa musi przekazać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS? - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów do KRS
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Likwidacja spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Ceny transferowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Organ zatwierdzający i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Prezentacja w nocie podatkowej danych uszczegóławiających
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Forma i zakres sprawozdania finansowego kasy zapomogowo-pożyczkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, w którym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone w wersji elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Sprawozdanie finansowe SP ZOZ z KRS trafi do administracji skarbowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia powinno mieć format XML
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2020 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Składanie sprawozdań finansowych, sporządzonych przez SP ZOZ - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020
Formy e-sprawozdań finansowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przekazanie do administracji skarbowej sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Zmiana w zarządzie a podpisy pod sprawozdaniem finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Elektroniczna postać sprawozdania finansowego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
E-sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego i termin złożenia wszystkich podpisów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Ogłaszanie sprawozdań finansowych w MSiG
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Odpowiedzi na pytania Czytelników
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
E-sprawozdanie finansowe związku zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ogólne informacje o sprawozdaniu z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Termin, forma i zakres sprawozdania z działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Elementy sprawozdania finansowego jednostki mikro lub małej, gdy podlega ono badaniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Przekazywanie e-sprawozdań finansowych Szefowi KAS UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ogłaszanie e-sprawozdań finansowych w MSiG UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego oraz zasady jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Zaprzestanie stosowania MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
FORMA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ JAKO CZĘŚCI E-SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Zmiany dotyczące sprawozdań finansowych podatników CIT
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Forma sporządzania sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Wersje sprawozdań finansowych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Inne zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą składać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2019
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty udziału kapitałowego występującemu wspólnikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Najważniejsze zmiany w strukturach e-sprawozdań finansowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Najważniejsze zmiany w przepisach
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019
Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Podpisanie sprawozdania finansowego podpisem osobistym
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Opublikowano kolejne ważne zmiany dla firm
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Zasady sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego kasy zapomogowo-pożyczkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Sprawozdanie finansowe uczniowskiego klubu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Obowiązki związane z likwidacją przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionego aportem do spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Nowa wersja struktur logicznych e-sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Dwa limity przychodów dla spółki w likwidacji stosującej 9% stawkę CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Udostępnienie sprawozdania finansowego wspólnikom spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Obowiązek sporządzenia dodatkowych elementów sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Badanie e-sprawozdań finansowych - w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
E-sprawozdanie spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Sprawozdanie finansowe należało podpisać do końca marca 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Sprawozdanie podatników PIT za 2018 r. składa się do KAS do 30 kwietnia 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kto przekazuje sprawozdania finansowe do Szefa KAS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Które sprawozdania finansowe powinny mieć postać elektroniczną?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Sprawozdania finansowe spółek wodnych i związków spółek wodnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Termin i forma sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Odformalizowanie zwyczajnych zgromadzeń wspólników od 1 marca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Forma składania sprawozdań finansowych stowarzyszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Elektroniczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Podpisanie e-sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. do końca marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
E-sprawozdanie finansowe stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Praktyczne aspekty sprawdzania danych spółki w KRS
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2019 R.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
E-sprawozdania finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1016) z dnia 20.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów finansowych do KRS
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Uproszczone sprawozdanie finansowe jednostki pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Uchwała dotycząca uproszczeń dla jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Sporządzanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
E-sprawozdanie finansowe osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Postać elektroniczna sprawozdania z działalności za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Składanie dokumentów finansowych do KRS - odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Forma sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Wersje sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Zwyczajne zgromadzenie wspólników z uchwałami w postaci pisemnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Nowe zasady sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w walucie obcej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Składanie e-sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
KRS a sprawozdania finansowe inne niż roczne
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Ustalenie wartości przychodów dla celów dokumentacji cen transferowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Stopień dokładności danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Podpisywanie elektronicznych sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Forma sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej - zmiana stanowiska Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Składanie oraz sporządzanie sprawozdań - od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Elektroniczne sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Składanie sprawozdań finansowych do KRS i do organów skarbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
E-podpisy w spółce z księgami rachunkowymi
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Czy związek spółek wodnych musi rejestrować się w KRS?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Elementy sprawozdania finansowego nowej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Elektronizacja sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Złożenie do KRS sprawozdania finansowego sporządzonego w wersji papierowej przed 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Obowiązek sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
W jakiej walucie należy sporządzać sprawozdania finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Szczegółowość sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Struktury logiczne oraz format elektronicznych sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Okres przechowywania sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Na czym polega elektronizacja sprawozdań według prawa bilansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Od 1 października 2018 r. e-sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Uproszczenia dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
E-sprawozdania finansowe od 1 października 2018 r.
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ewidencja rezerwy na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Już niedługo sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Nowe zasady sporządzania dokumentów finansowych od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zmiany dla podatników pdof w przekazywaniu sprawozdań finansowych do US
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Zasady podpisywania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. od 1 października 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018 - Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Elektroniczne zgłaszanie sprawozdań finansowych do KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Zgłaszanie wniosków do KRS
Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Nadchodzące i planowane zmiany przepisów ważne dla spółek
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Według jakiego załącznika mogą być sporządzane sprawozdania finansowe stowarzyszeń za 2017 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. po nowemu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Nowe zasady realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Zmiany w przepisach w 2018 roku ważne dla spółek wpisanych do KRS
Sprawozdania finansowe za 2017 r. w wersji elektronicznej czy papierowej?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów za 2017 r. do KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Zaokrąglenie danych liczbowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Wymogi formalne sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Sposób na likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Elementy sprawozdania finansowego osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Uzupełnienie słowniczka pojęć
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Operacje na rachunku bankowym po bilansie kończącym likwidację spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Jakie jednostki mogą stosować MSR?
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Bilans jako załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową - księgowanie wkładu przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Zamknięcie ksiąg w związku z otwarciem likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Początek likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Stowarzyszenia i fundacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Elementy sprawozdania składane do KRS przez jednostkę małą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Nowe obowiązki dotyczące raportowania niefinansowego oraz kolejne uproszczenia w rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Ewidencja zaliczki za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostki małej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016
Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Elementy sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczenia stosowane przez jednostki o niewielkich rozmiarach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zysk spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Elementy uwzględniane przy kalkulacji udziału kapitałowego wspólnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Elementy sprawozdania sporządzanego przez jednostki małe
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2016 - Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2016
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek stosujących załącznik nr 1 do ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Elementy sprawozdania finansowego jednostki niezobowiązanej do badania tego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania dla jednostek małych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Definicja jednostek małych oraz zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Dokonywanie zaokrągleń danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej uznanej za jednostkę mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Kiedy należy sporządzić sprawozdanie z działalności w spółce z o.o. w likwidacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Połączenie kapitałów w spółce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Czy dane liczbowe można prezentować w sprawozdaniu finansowym w tysiącach złotych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z rozpoczęciem likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Zamknięcie roku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Biegły rewident nie może nakazać jednostce stosowania MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Księgowość jednostek mikro
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Dane porównawcze spółki przekształconej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Uproszczone sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inne czynności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Różnice wynikające z zaokrągleń, powstałe przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. w tysiącach złotych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kto ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym?
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Jakie jednostki mogą nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Prawne aspekty rachunku przepływów pieniężnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Przekształcenie spółki jawnej - w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Data sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Spółka z o.o. jako udziałowiec spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Konsekwencje bilansowe podjęcia decyzji o uchyleniu likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Uproszczenia w rachunkowości stosowane przez podmioty, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014
Szersze obowiązki sprawozdawcze w związku z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Emitent obligacji a standardy sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Czy występuje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Stosowanie uproszczeń w rachunkowości w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Co dalej po uchwale o rozwiązaniu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Sprawozdanie z działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014
Umowy o współpracy wykazywane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Rok podatkowy i rozliczenie straty w spółce, która ogłosiła likwidację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych osoby fizycznej w związku z likwidacją działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Kto ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Z jaką szczegółowością wykazuje się dane w sprawozdaniu finansowym?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Spółka z o.o. w likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Jaki moment należy uznać za dzień zakończenia likwidacji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Nie wszystkie podmioty mogą wybrać stosowanie MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Czy można stosować kursy walut obowiązujące w grupie kapitałowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Elementy sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Składanie sprawozdań finansowych po przekształceniu NZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działalności jednostki?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Składanie do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych spółek osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Porównanie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Termin podjęcia decyzji o stosowaniu MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Analiza sytuacji majątkowej i finansowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ujęcie odpisu aktualizującego w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Czy można zmienić raz przyjętą politykę rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (948) z dnia 7.02.2013
Prezentacja odpisu aktualizującego wartość towarów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Wykazywanie w sprawozdaniu danych liczbowych w zaokrągleniu do tysięcy złotych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Według jakich zasad sporządzić nieobligatoryjny rachunek przepływów pieniężnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60