Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 44b w pozostałych wersjach czasowych
Kontekst i tło problemu opisywanego w stanowisku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Podsumowanie najważniejszych rozwiązań przedstawionych w stanowisku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Uwagi wprowadzające i kontekst problemu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Podział przez wydzielenie i podział przez wyodrębnienie w przepisach prawa handlowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Metody księgowego rozliczenia podziału przez wydzielenie lub wyodrębnienie z perspektywy spółki przejmującej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Księgowe ujęcie skutków podziału spółki przez wydzielenie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Przykład rozliczenia połączenia prawnego spółek, które przybrało formę inkorporacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
W ciężar jakich kosztów odnieść odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą nabycia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Nowe stanowisko KSR w sprawie ustalania wartości godziwej
Gazeta Podatkowa nr 23 (2106) z dnia 18.03.2024
Wypełnienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Kwota wartości firmy i jej odpisy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Rozliczenie połączenia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Składniki majątku nabyte w ramach przedsiębiorstwa a wartość początkowa - ujęcie podatkowe i bilansowe
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Zakup środków trwałych oraz wyposażenia w ramach zcp - ustalenie wartości początkowej i amortyzacja
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2023 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Kiedy powstaje dodatnia lub ujemna wartości firmy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Środki trwałe oraz wyposażenie zakupione w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Prezentacja salda konta rozliczeń międzyokresowych przychodów w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Sposoby połączenia spółek a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Koszty przyszłych okresów dotyczące utrzymania produkcji
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 9.02.2023
Ustalenie wartości początkowych składników majątku nabytych w ramach przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujemna wartość firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Wybrane rozliczenia międzyokresowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Księgowe aspekty połączenia jednostek (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Księgowe aspekty połączenia jednostek (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Problematyczne pozycje w sprawozdaniu finansowym za 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022
Instrumenty finansowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Przykładowe zapisy w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Uproszczone sprawozdanie jednostki małej
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Połączenie spółek - wybrane problemy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Bilansowe metody łączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Wartość firmy w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Ogólne zasady łączenia się spółek w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Rozliczenie połączenia spółek metodą nabycia na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach operacji związanych z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Cel i sposób wykazywania danych porównawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego w spółce przejmującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wartość firmy w informacji dodatkowej jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień przez jednostkę małą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujemna wartość firmy powstała w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Jak amortyzować wartości niematerialne i prawne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Dodatnia wartość firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Zasady rozliczania i odpisywania dodatniej i ujemnej wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej danych o pracach rozwojowych i wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Powstanie dodatniej wartości firmy oraz jej ujawnienie w informacji dodatkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje na temat połączenia spółek w zależności od metody rozliczenia tego połączenia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Metody rozliczania połączeń spółek w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Wartość firmy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Metoda rozliczenia połączenia spółek z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rodzaje przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych i zasady ich rozliczania w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Wartość firmy oraz wyjaśnienie okresu jej odpisywania w informacji dodatkowej do bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Księgowanie związane z powstaniem wartości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (994) z dnia 10.08.2018
Metody połączenia spółek w świetle prawa handlowego i ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalenie wartości godziwej aktywów i pasywów oraz ceny przejęcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Skutki połączenia spółek w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Wartość firmy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Ujęcie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ujęcie w księgach przychodów przyszłych okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. rozliczane metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Ustalanie i amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Kiedy można zastosować metodę łączenia udziałów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ustalanie i rozliczanie w księgach wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016
Ustalanie okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie i rozliczenie wartości firmy powstałej przy nabyciu przedsiębiorstwa
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Wielkości jakie należy uwzględnić ustalając wartość firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Dodatnia wartość firmy jako składnik aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Zasady rozliczania ujemnej wartości firmy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek stosujących załącznik nr 1 do ustawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Sprawozdanie skonsolidowane
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Nabycie inwestycji długoterminowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Zmiana amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Amortyzacja dodatniej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Definicja jednostek małych i zakres stosowanych przez nie uproszczeń
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ustalenie i rozliczenie ujemnej wartości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Zasady stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Jaką metodą rozliczyć połączenie spółek należących do tego samego właściciela?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1119) z dnia 29.09.2014 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Dofinansowanie wydatków na udział w targach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1089) z dnia 16.06.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Podstawowe zasady ustalania wartości firmy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Dodatnia wartość firmy jako składnik aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zasady rozliczania ujemnej wartości firmy w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Jaką metodą rozliczyć połączenie spółek należących do tego samego właściciela?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Połączenie spółek rozliczone metodą łączenia udziałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Nabycie przedsiębiorstwa przez spółkę: (ujemna) wartość firmy czy agio - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Wycena na dzień bilansowy rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Udzielona pożyczka w przypadku połączenia jednostek powiązanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60