Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 41 w pozostałych wersjach czasowych
Nabycie oprogramowania komputerowego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Ustawowy obowiązek zapewnienia współmierności przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Rozliczanie przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Nieodpłatne otrzymanie używanego samochodu ciężarowego, wymagającego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Otrzymanie zadatku w księgach rachunkowych sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Nieodpłatnie otrzymane pozycje wydawnicze w ewidencji instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Dofinansowanie nabycia środków trwałych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Otrzymanie zaliczki na wykonanie usługi budowlanej a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Moment powstania przychodu podatkowego ze sprzedaży towaru na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Czynsz otrzymany z góry w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (2094) z dnia 5.02.2024
Dofinansowanie z ZUS otrzymane na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanego dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Zaliczka otrzymana w 2023 r. na dostawę zrealizowaną w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Ujawnienie licencji wskutek rocznej inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Wartość początkowa środka trwałego sfinansowanego dotacją
Gazeta Podatkowa nr 3 (2086) z dnia 8.01.2024
Czynsz od najemcy za 2024 r. pobrany w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Sprzedaż z 2023 r. zafakturowana w styczniu 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024 - Koszty i przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych
Ewidencjonowanie zdarzeń na przełomie roku - wybrane problemy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Darowizny otrzymane przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Księgowania dotyczące ujawnienia darowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zaliczka jako przychód bilansowy i finansowanie VAT
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Zatrzymanie otrzymanego zadatku a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Dofinansowanie zakupu środka trwałego przyznawane w transzach
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Ogólne zasady ewidencji księgowej otrzymanych dotacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Rozliczenie dotacji przeznaczonej na finansowanie zakupu środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Zadatek otrzymany na podstawie umowy przedwstępnej, dotyczącej sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach sprzedaży premiowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zapisy księgowe dotyczące darowizny przedsiębiorstwa dziecku
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Ewidencja księgowa nakładów poniesionych na obcą nieruchomość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Jak ująć w księgach grunt otrzymany w drodze darowizny?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak zaewidencjonować w księgach dotację przeznaczoną na budowę środka trwałego?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Ogólne zasady ujęcia przychodów dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Używany samochód otrzymany w drodze darowizny i koszty jego naprawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Ujęcie darowizny przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Ujęcie w księgach dotacji na ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Bony towarowe a VAT i księgowania
Gazeta Podatkowa nr 70 (2049) z dnia 31.08.2023
Dotacja do środka trwałego w budowie
Gazeta Podatkowa nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Doposażenie SP ZOZ w nieruchomość Skarbu Państwa poprzez przeniesienie prawa własności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (592) z dnia 20.08.2023
Zakup motocykla na wynajem a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Bony w księgach wydającego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa dofinansowania z ZUS do wydatków na poprawę bhp
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Fotowoltaika ze środków funduszu remontowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Dotacja otrzymana do budowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Dotacja otrzymana do budowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Prezentacja salda konta rozliczeń międzyokresowych przychodów w pasywach bilansu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Sposób rozliczenia umowy koncesji, w sytuacji gdy jednostka nie stosuje postanowień KSR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Sprzedaż środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wpłaty na poczet przyszłych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ustalenie daty zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Bony w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Zwrot budynku otrzymanego przez SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie do podmiotu tworzącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Ewidencja księgowa składnika majątku otrzymanego w darowiźnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Rozliczenie zwrotu nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Przychód przyszłych okresów ujęty jako rozliczenia międzyokresowych przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Odpisanie dotacji dotyczącej likwidowanej części peryferyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie przychodów z tytułu gwarancji ponadstandardowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Rozliczenie otrzymanych i niezwróconych zaliczek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Zaliczka otrzymana w grudniu na dostawę zrealizowaną w kolejnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Kolejność rozliczania niedoborów i nadwyżek
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Otrzymanie dotacji przez spółkę cywilną a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Wycena zaliczek w walucie obcej według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zaliczka w przepisach prawa bilansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Rozliczenie dofinansowania do ulepszeń budynków mieszkalnych w związku z ich amortyzacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Koszty związane z instalacją i montażem produktu w siedzibie nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Rozliczanie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie zaliczki otrzymanej na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czynsz otrzymany z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Przychód z tytułu dotacji w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Otrzymanie dofinansowania po oddaniu środków trwałych do używania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 5.12.2022
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Otrzymanie w drodze darowizny środka trwałego niepodlegającego amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Otrzymany nieodpłatnie środek trwały a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Licencja otrzymana nieodpłatnie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Koszty opracowania projektu - kwalifikacje wydatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Wybrane rozliczenia międzyokresowe w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Ewidencja księgowa otrzymanej zaliczki w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Rozliczenie najmu w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Ogólne zasady ujmowania dotacji w księgach według ustawy o rachunkowości i KSR nr 15
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Nieodpłatne przekazanie organizatorowi środka trwałego sfinansowanego z funduszy unijnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Ujęcie nakładów poniesionych na obcą nieruchomość i ich rozliczanie w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Ewidencja księgowa sprzedaży przedłużonej gwarancji i zakupu ubezpieczenia od napraw gwarancyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Przychód z zatrzymanego zadatku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Rozliczenie przychodu z tytułu dotacji w księgach
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Wynajem nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Środki finansowe otrzymane na cele związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Przeniesienie z konta funduszu instytucji kultury niezamortyzowanej wartości aktywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Wartość niematerialna i prawna otrzymana w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Sposób ujęcia w księgach zaliczek otrzymanych na poczet dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Grunt otrzymany w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Dofinansowania w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Moment powstania przychodu z tytułu opłaconego z góry czynszu za najem lokalu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Pomyłka w księgowaniu refundacji zakupu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Opodatkowanie wygranej w loterii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Skutki w podatku dochodowym działań marketingowych
Rozliczenie przychodów ze sprzedaży dodatkowej gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Jak wykazać w bilansie kwotę zaliczki otrzymanej na poczet wykonania usługi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymania grantu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jakie koszty składają się na koszt wytworzenia środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Ewidencja w księgach składnika majątku otrzymanego w gratisie
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Dotacja na zakup środka trwałego w CIT-8 za 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Otrzymana z góry zapłata za prenumeratę czasopisma
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Czynsz za najem lokalu, zafakturowany i opłacony z góry
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Ujęcie dotacji dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Dotacja na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r.
Różnice inwentaryzacyjne w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Otrzymanie zaliczki na przyszłą dostawę towaru
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Otrzymanie zaliczki w grudniu 2021 r. do sprzedaży planowanej na styczeń 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1118) z dnia 20.01.2022
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wygrana na loterii
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego, którego zakup częściowo sfinansowano dotacją
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2021 - Leasing, kredyt, dotacje w podatku dochodowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ujawnienie środka trwałego sfinansowanego dotacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Rozliczenie księgowe dotacji na wytworzenie aplikacji
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Rozliczenie ryczałtowych przychodów za świadczenia zdrowotne, niezrealizowane w 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Ewidencja w księgach środka trwałego wygranego na loterii
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Dotacja na ulepszenie środków trwałych - skutki w amortyzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Ewidencja kosztów przyłączy do budowanego własnego biurowca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Wycena i ujęcie w księgach składników otrzymanych w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przyjęcie do używania składnika majątku trwałego otrzymanego w drodze darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ewidencja umorzenia pożyczki w spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Rozliczenie księgowe zatrzymanego zadatku
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Ujęcie księgowe otrzymanych środków pieniężnych oraz sfinansowanie nimi wydatków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Ewidencja sprzedaży internetowej (krajowej)
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Niezrealizowana zaliczka na poczet dostawy towarów w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Dotacja jako przychód bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Uzyskane dofinansowanie do aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Ujawnienie środka trwałego sfinansowanego dotacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Zwrot dotacji w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 - Otrzymanie dofinansowania w ewidencji księgowej
Sprzedaż biletów na koncert a ewidencja przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Definicja i moment powstania przychodu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Dotacja przeznaczona na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przychody rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czynsz otrzymany z góry w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Korekta nieprawidłowo ujętego dofinansowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Zaliczki w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zapisy polityki rachunkowości dotyczące ewidencji i rozliczania dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach eksportu
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2021 - Transakcje zagraniczne - VAT, podatek dochodowy i ujęcie bilansowe
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Maszyna sfinansowana dotacją
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021 - Wybrane przypadki różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Bilansowe rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Realizacja projektu finansowanego dotacją celową w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rozliczenie różnic powstałych w wyniku inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych dotyczących 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Rodzaje przychodów rozliczanych w czasie z zachowaniem zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenie dotacji otrzymanej na nabycie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Uproszczone sprawozdanie jednostki mikro
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Ujęcie otrzymanego zadatku w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Otrzymana od gminy dotacja i jej zwrot w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Ewidencja zaliczki otrzymanej w 2020 r. na dostawę towarów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Otrzymana z góry zapłata za prenumeratę czasopisma
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Jak wykazać w bilansie otrzymaną zaliczkę na WDT?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Wydatki związane z dotacją na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ujawnienie podczas inwentaryzacji dotowanej maszyny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów w ramach eksportu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Zakup środków trwałych ze zwolnień podatkowych w ZPChr
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Ujawnienie środka trwałego w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Ewidencja księgowa sprzedaży i realizacji bonów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenie bilansowe i w VAT towarów sfinansowanych dotacją
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Ustalenie wartości początkowej ujawnionych nieruchomości
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2020 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia
Darowizna gruntu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Odpisy amortyzacyjne od darowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Otrzymana zaliczka w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Należności z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych
Nieodpłatne otrzymanie programu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Ujęcie w księgach zwrotu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Nienależnie otrzymane środki pieniężne, zaliczone na poczet przyszłych dostaw i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ewidencja dotycząca otrzymanego z góry czynszu
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
TARCZA Jak księgować subwencję finansową otrzymaną z PFR?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Czym charakteryzuje się zasada współmierności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Czy dotację na zakup gruntu można zaliczyć do przychodów w momencie jej otrzymania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Dotacja jako przychód bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1064) z dnia 20.07.2020
Sprzedaż środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Odpisy amortyzacyjne od darowanego pojazdu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Ujawnienie nieruchomości bezumownie wybudowanych przez dzierżawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Wydatki związane z ekologią w firmie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Darowizna pieniężna otrzymana na przeciwdziałanie COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ewidencja wybranych operacji gospodarczych dotyczących pozostałych rozrachunków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ewidencja księgowa dotycząca zamiany otrzymanej zaliczki na bon
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 8.06.2020
Zwrot zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Otrzymane pożyczki w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
Księgowania związane z darowiznami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Ewidencja w księgach zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Ujęcie dotacji podmiotowej i celowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Darowizny w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Jak ująć w księgach rachunkowych i bilansie otrzymane zaliczki na towary i usługi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Jak zaprezentować w nocie podatkowej dotację wolną od podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja w księgach rachunkowych umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ewidencja otrzymania nagrody w prowadzonej działalności gospodarczej
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Sprzedaż bonów w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Prezentacja w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Dotacja na zakup środka trwałego w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Zaliczka otrzymana w grudniu na dostawę zrealizowaną w styczniu
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Dotacja otrzymana na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Wynik ze zbycia środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020 - Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Ujawnienie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Moment ujęcia otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Przychód ze sprzedaży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Skutki bilansowe umorzenia i przedawnienia zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Ujawnienie środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Dotacja otrzymana na budowę środka trwałego i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Ujęcie początkowe premii inwestycyjnej w księgach rachunkowych według KSR nr 2
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów w budżecie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Wydanie karty podarunkowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Wpływ dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Ewidencja księgowa eksportu towarów
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2019 - Transakcje zagraniczne - ujęcie podatkowe i bilansowe
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Współmierność przychodów i kosztów bilansowych dotyczących sprzedaży produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu aktywów trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 - Zewnętrzne formy finansowania jednostki w ewidencji księgowej
Wprowadzenie do ewidencji nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Amortyzacja mienia wydzielonego w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Pokrycie straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Pobrany z góry czynsz w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zapisy w księgach dotyczące zwrotu dotacji
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Otrzymana zaliczka na poczet przyszłej dostawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019 - Księgowania dotyczące rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Ewidencja księgowa eksportu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach otrzymanego w darowiźnie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Dotacja na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2019 - Sprzedaż promocyjna rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe
Zaliczki otrzymane w walucie obcej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Pozostałe przychody i koszty operacyjne według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie dofinansowania w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Otrzymana dotacja na nabycie lub budowę środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie w księgach zakupu paneli słonecznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Remont środka trwałego a dotacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Rozliczenie dofinansowania ulepszenia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Zwrot otrzymanej dotacji w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dofinansowanie z ZUS na zakup środka trwałego, rozliczane transzami
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu gruntu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja i rozliczenie w podatku dochodowym firmowej darowizny
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ujęcie w księgach dotacji na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Środek trwały otrzymany nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostaw
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Wpływ dotacji przeznaczonej na budowę środka trwałego i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja przychodu ze sprzedaży na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w informacji uzupełniającej do bilansu
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Pobrane z góry należności zaliczone do rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych, w zależności od celu, na jaki została przyznana
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Dotacja na zakup sprzętu i oprogramowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Ujęcie otrzymanej nagrody w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Ewidencja otrzymania dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Strata z tytułu likwidacji środka trwałego sfinansowanego dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ujęcie opłaty za prowadzenie rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa ujawnienia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Ewidencja zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 - Aktywa i pasywa na koniec roku obrotowego - wycena i ujęcie w bilansie
Rodzaje przychodów przyszłych okresów sprawozdawczych i zasady ich rozliczania w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Ujęcie w księgach dotacji do zakupu paneli słonecznych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Darowizny w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Ewidencja księgowa nienależnie otrzymanych środków pieniężnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Ujęcie w księgach otrzymanych zaliczek na podstawie raportu z kasy fiskalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Otrzymanie nagrody w ramach sprzedaży premiowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Sprzedaż premiowa - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Kwalifikacja praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Dotacja na sfinansowanie nabycia środka trwałego, otrzymana po jego przyjęciu do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Otrzymanie samochodu dostawczego w formie darowizny a dodatkowe koszty poniesione przy jego rejestracji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Opłacony z góry czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Karty podarunkowe w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Ujęcie w księgach czynszu pobranego z góry
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja wykupu na własność gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja księgowa otrzymania gruntu w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Otrzymanie dotacji a amortyzacja środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018
Ewidencja księgowa faktury wystawionej w związku z otrzymaniem zaliczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Środki pieniężne i środki trwałe otrzymane w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Otrzymanie budynku w nieodpłatne użytkowanie od podmiotu tworzącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja zwrotu refundacji do urzędu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa dotacji na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Jak ująć w księgach rachunkowych czynsz otrzymany z góry?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Dofinansowanie z ZUS na zakup środków trwałych w celu poprawy warunków BHP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Refundacja z urzędu pracy na zakup środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Zaliczka otrzymana w grudniu 2017 r. dotycząca dostaw realizowanych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ewidencja środków trwałych (sprzętu medycznego) w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Korekta zawyżonego przychodu ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Zadatek otrzymany na poczet sprzedaży nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zasady prezentacji w bilansie dotacji na zakup środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - wybrane zagadnienia
Ewidencja ujawnienia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Ustalenie dochodu podatkowego na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Prezentacja w bilansie zaliczek otrzymanych w grudniu na dostawy zrealizowane w styczniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Ewidencja w księgach kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Przychody i koszty związane ze sprzedażą nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Ewidencja zaliczki otrzymanej na poczet WDT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Ujęcie otrzymanej wpłaty w księgach rachunkowych sprzedawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Ewidencja sprzedaży działki i kosztów podziału gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Odpłatne zbycie środka trwałego zakupionego z dotacji
Dodatek nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 z dnia 20.07.2017 - Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Definicja przychodów ze sprzedaży oraz związanych z nimi kosztów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Sprzedaż usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja księgowa wydatków objętych refundacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Ewidencja czynszu pobranego z góry przy usłudze najmu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017 - Działalność usługowa w księgach rachunkowych
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy fiskalnej
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ewidencja księgowa otrzymanej nagrody
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Ewidencja kosztów w ramach RPO na lata 2014-2020
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
Korekta wyniku finansowego w związku z błędnym ujęciem dotacji na zakup środka trwałego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Ewidencja rozliczenia otrzymanej zaliczki na poczet dostawy towarów
Gazeta Podatkowa nr 20 (1374) z dnia 9.03.2017
Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Gdzie w rachunku zysków i strat wykazać dotacje?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Ujęcie w księgach sprzedaży produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Dotacje otrzymane na sfinansowanie budowy środka trwałego
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ulepszenie środka trwałego dofinansowane dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ewidencja księgowa czynszu pobranego z góry
Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017
Korekta nieprawidłowo rozliczonego dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Składnik majątku otrzymany jako nagroda w akcji promocyjnej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny a jego wartość początkowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Ewidencja zaliczki w euro otrzymanej od polskiego kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Ewidencja gruntu otrzymanego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Rozliczenie dotacji na ulepszenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ewidencja zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Przedpłata i faktura zaliczkowa w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Ewidencja dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Ewidencja uzyskania "białych certyfikatów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Sprzedaż środka trwałego zakupionego z dotacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Składniki majątku otrzymane przez SP ZOZ w darowiźnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Otrzymanie środka trwałego w darowiźnie od kontrahenta
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Umorzenie części pożyczki - zasady rozliczania w księgach pożyczkobiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Ewidencja księgowa
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Ewidencja dofinansowania do zakupu środka trwałego oraz zwrot VAT do urzędu pracy
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją - ujęcie w księgach rachunkowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Ulepszenie środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Zasady funkcjonowania rozliczeń międzyokresowych przychodów w związku z dotacją otrzymaną na ulepszenie środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2016 - Środki trwałe sfinansowane dotacją - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Ewidencja faktury zaliczkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Rozliczenie w księgach rachunkowych otrzymanej zaliczki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Rozliczenie zakupu środka trwałego ze środków ZFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Zaliczka otrzymana na dostawę towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Otrzymanie środka trwałego od kontrahenta w drodze darowizny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ewidencja przychodu z tytułu kary umownej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Przychód z tytułu usługi najmu, gdy wystawienie faktury i zapłata za nią następują przed wykonaniem usługi
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Dotacja dla grupy producentów rolnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ewidencja likwidacji środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Ewidencja przychodów z najmu opłaconego z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Rozliczenie środków otrzymanych na działalność prewencyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Ewidencja księgowa darowizny od kontrahenta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa rozliczenia zwrotu nakładów ulepszeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Likwidacja środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Czy karę umowną księgować na koncie 84?
Gazeta Podatkowa nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016
Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Niewielka kwota dofinansowania budowy środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Dofinansowanie ulepszenia istniejącego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ewidencja kary umownej naliczonej dostawcy dotowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Zwrot dotacji rozliczanej na koncie 84
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Dotacja otrzymana jako refundacja kosztów poniesionych w poprzednim roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Wycena środków trwałych i usług otrzymanych nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz jej sprzedaż
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Jak ująć w księgach rachunkowych wydanie bonu podarunkowego?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2016 - Transakcje w walutach obcych - zasady wyceny i ewidencja księgowa
Rozliczenie środków otrzymanych z urzędu pracy dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Ewidencja przychodu z tytułu najmu opłaconego z góry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Zaliczka otrzymana na dostawę towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Ujęcie nabycia środka trwałego w drodze zasiedzenia w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Jak rozliczyć w księgach przychód z najmu płatnego z góry?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Otrzymany środek trwały w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Otrzymana zaliczka
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Rozliczenie kwoty dotacji w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Zaliczka otrzymana na poczet przyszłych dostaw od zagranicznego odbiorcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Czy księgować zakwestionowaną karę umowną?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Sprzedaż środka trwałego, którego budowa została częściowo sfinansowana dotacją
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Sposób ujęcia otrzymanej darowizny w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Ujęcie naliczonej kary umownej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016
Prezentacja dotacji na zakup środka trwałego w rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016 - Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2015 rok
Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Ujęcie w księgach otrzymanej zaliczki na dostawę towarów
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Koszty i przychody w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Jak ująć w księgach sprzedaż produktów na przełomie roku?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 21.01.2016
Dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Warunkowe umorzenie części pożyczki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ujęcie w księgach darowizny środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Rozliczenie podatkowo-księgowe dotacji z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ewidencja księgowa otrzymanych/zapłaconych zaliczek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (901) z dnia 10.01.2016
Wynik ze zbycia środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ujęcie przychodów w związku z rewitalizacją parku miejskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a rozliczenie opłaty rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Do końca 2015 r. instytucje kultury muszą dokonać korekty funduszu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Ewidencja przychodu z tytułu kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Do końca 2015 r. instytucje kultury muszą dokonać korekty funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Bilansowe skutki zmiany korzystającego z dofinansowania PARP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Ujęcie księgowe uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Grunt otrzymany w formie darowizny - ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Korekta wartości gruntu odniesionego na zwiększenie funduszu instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Dotacje na zakup środka trwałego - ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Otrzymanie zaliczki - ujęcie podatkowe i bilansowe
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Ewidencja dofinansowania do zakupu środka trwałego oraz zwrot VAT do urzędu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ujawnienie budynków podczas inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Ewidencja księgowa zwrotu otrzymanej dotacji
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Jak księgować przychody z najmu opłaconego z góry?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Ewidencja księgowa usługi na rzecz kontrahenta unijnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Ewidencja zakupu środka trwałego a naliczona dostawcy kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Podatkowo-księgowe rozliczenie zadatku
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Ewidencja ujawnionych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 76 (1221) z dnia 21.09.2015
Zaliczka w walucie obcej otrzymana na poczet dostawy towarów/świadczenia usług
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2015 - Różnice kursowe w świetle przepisów o podatku dochodowym, VAT i w ewidencji księgowej w 2015 r.
Ulepszenie środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Zasady funkcjonowania rozliczeń międzyokresowych przychodów w związku z dotacją otrzymaną na ulepszenie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Dotacja na zakup środka trwałego w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki na poczet przyszłych usług
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Zaliczka w walucie obcej na dostawę krajową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ewidencja czynszu płatnego z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Dotacja na zakup niskocennych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ustalenie i rozliczenie ujemnej wartości firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Ewidencja refundacji z Funduszu Pracy kosztów zakupu środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Darowizna składników majątku w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015
Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Garaże wybudowane na dzierżawionym gruncie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1206) z dnia 30.07.2015
Ewidencja księgowa sprzedaży środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czynsz z tytułu umowy najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Ewidencja księgowa kart podarunkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015
Ewidencja księgowa darowizny w księgach obdarowanego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Zasady ewidencji dotacji w zależności od celu, na który została przyznana
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2015
Plan kont w klubie sportowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Ustalenie wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Refundacja kosztów na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego w firmie osoby fizycznej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Ewidencja faktury zaliczkowej w księgach sprzedawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Dotacje na zakup środka trwałego - ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (877) z dnia 10.05.2015
Ustalenie wartości początkowej w zależności od formy pozyskania środka trwałego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego otrzymanego nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ewidencja czynszu najmu płatnego z góry
Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015
Darowizna środka trwałego w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Prezentacja dotacji w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015
Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Ewidencja księgowa sprzedaży komisowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zaliczki wpłacane przez klientów na poczet przyszłych usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zasada współmierności czasowej i przedmiotowej przychodów i kosztów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ewidencja zakupu telefonu służbowego częściowo sfinansowanego przez pracownika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ewidencja księgowa otrzymanej refundacji i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Rozliczenie kosztów przedsięwzięcia sfinansowanego z wniesionych dopłat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Ewidencja w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Ewidencja dotacji na mural na budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2015 - Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Ewidencja zaliczki na poczet przyszłych usług
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Ewidencja dotacji i ujęcie jej w bilansie z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa przekazania środka trwałego między firmami współmałżonków
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy a zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Zaliczki wpłacone i otrzymane na poczet przyszłych dostaw lub świadczenia usług
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zadatek otrzymany w 2014 r. na poczet sprzedaży środka trwałego, która nastąpi w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Otrzymanie zapłaty z góry a przychody przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Rozliczenie wpłaconych zaliczek na poczet wytworzenia produktu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Koszty amortyzacji i przychody z dotacji w rachunku zysków i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Ewidencja dotacji w księgach przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Zakup maszyn z dotacji uzyskanej z urzędu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Zakup środka trwałego z dotacji na bieżącą działalność
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Dotacja ze środków UE dla spółdzielni socjalnej - ewidencja księgowa i podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Ustalenie wartości gruntu dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Sprzedaż usług płatnych za rok z góry
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ewidencja sprzedaży towarów w ramach umowy komisu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Korekta wyniku finansowego w związku z błędnym ujęciem dotacji na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Otrzymanie środka trwałego w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Bilansowe rozliczenie przyznanej premii inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Ewidencja księgowa zaliczek wpłaconych i otrzymanych na poczet przyszłych dostaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Dofinansowanie wydatków na udział w targach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacja w księgach Ochotniczej Straży Pożarnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Zakup środka trwałego z otrzymanej dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Ujęcie i rozliczenie dotacji na sfinansowanie prac rozwojowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacje w księgach rachunkowych grupy producentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014 - Rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacja na pokrycie części opłat z tytułu leasingu finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Jednorazowa dotacja do części kapitałowej rat leasingowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Ewidencja zakupu środka trwałego sfinansowanego z ZFRON
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Ewidencja rozliczenia dotacji w związku z częściową likwidacją środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Dokumentacja księgowa zadania publicznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Księgi rachunkowe w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Ewidencja finansowania z ZFRON zakupu środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Odsetki od środków z dotacji, zgromadzonych na specjalnym rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Amortyzacja oraz sprzedaż środków trwałych sfinansowanych dotacją
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Ukierunkowanie standardów międzynarodowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Otrzymanie dotacji po zakupie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Ewidencja nagród rzeczowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014
Faktura zaliczkowa w walucie obcej wystawiona kontrahentowi krajowemu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Dotacje w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Zakup środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 34 (1075) z dnia 28.04.2014
W jakiej kwocie wprowadzić wartości niematerialne i prawne do ewidencji księgowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ulga za zakup kasy rejestrującej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Dotacja unijna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Ujęcie w księgach uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Nagroda przeznaczona na cele działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucję kultury do urzędu marszałkowskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Przychody bilansowe z tytułu sprzedaży usług elektronicznych za okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Dotacja z urzędu miasta w księgach stowarzyszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ustalanie wyniku ze sprzedaży w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz zapewnienie współmierności przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków unijnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Ewidencja i prezentacja zaliczek otrzymanych na poczet dostaw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Zaliczki otrzymane w walucie obcej - czy podlegają wycenie na dzień bilansowy?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać środki pieniężne otrzymane na działania związane z podstawową działalnością jednostki?
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zobowiązania krótkoterminowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady ujęcia w księgach rachunkowych licencji otrzymanej nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe a likwidacja środka trwałego sfinansowanego dotacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Składniki majątku sfinansowane dotacją w księgach fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustalone w związku z otrzymaniem dofinansowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Ewidencja nieruchomości w związku z przekształceniem SP ZOZ w spółkę kapitałową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Środki trwałe i inne aktywa otrzymane nieodpłatnie jako nagrody w ramach akcji promocyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Środek trwały zaimportowany w ramach darowizny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Rozliczenie dotacji na rozbudowę środka trwałego otrzymywanej w transzach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania zbiorów bibliotecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w księgach podmiotu leczniczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Otrzymane przedpłaty na usługi hotelowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Zakup dzieł sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Zapłata czynszu za najem "z góry"
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie materiałów przeznaczonych do budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Dotacja od organu założycielskiego na rozbudowę zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Jak ująć w księgach telefon otrzymany w prezencie od operatora komórkowego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Dotacja do zakupu środka trwałego otrzymana przed jego oddaniem do użytkowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnej i prawnej w instytucji kultury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Rozliczenie kwoty dotacji figurującej na koncie funduszu instytucji kultury
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Zysk w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyńców
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Przychody SP ZOZ uwzględniane do ustalenia możliwych do uzyskania środków publicznych oraz ich rozliczenia
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Dotacja otrzymana po przyjęciu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Środki pieniężne otrzymane jako refundacja kosztów budowy środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Dotacja celowa na inwestycje i ewidencja kosztów z tym związanych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Korekta błędnego ujęcia otrzymanych w latach ubiegłych dotacji na remonty w SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zakup środków trwałych sfinansowany dotacją, gdy nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dofinansowania do zakupu środka trwałego
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Ujęcie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych instytucji kultury
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Rozliczenie kwoty dopłaty w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Współfinansowanie budowy obiektu pod wynajem przez przyszłych najemców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Darowizna środków trwałych w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 54 (991) z dnia 8.07.2013
Dotacja podmiotowa i celowa w księgach i sprawozdaniu finansowym instytutu badawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (349) z dnia 1.07.2013
Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego otrzymanego nieodpłatnie
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Przychód z tytułu najmu - ujęcie dla celów podatkowych oraz ewidencyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Prawa do emisji gazów cieplarnianych w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ewidencja wzoru użytkowego sfinansowanego dotacją
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Nagroda rzeczowa otrzymana przez przedsiębiorcę od kontrahenta i przeznaczona na cele firmowe - aspekt podatkowy i bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnej i prawnej w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Dotacje do zakupu środków trwałych, od których nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Dotacja na budowę środka trwałego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Przykład rozliczenia dotacji płatnej w ratach
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Podstawowe zasady ewidencji refundacji środków trwałych i wyposażenia
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne otrzymane przez SP ZOZ
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja dotacji otrzymanych przez SP ZOZ na sfinansowanie prac remontowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Dotacja celowa otrzymana przez instytucję kultury po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ujęcie w księgach środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Bilansowe rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego a przychód podatkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Przychody z najmu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (971) z dnia 29.04.2013
Korekta amortyzacji w przypadku otrzymania dofinansowania do zakupu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2013 - Koszty i przychody bilansowe - zasady ewidencji i rozliczania
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Faktura dokumentująca wpływ zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Koszty zaniechanej inwestycji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (961) z dnia 25.03.2013 - Podatek dochodowy w interpretacjach organów podatkowych
Refundacja kosztów zakupu środka trwałego otrzymana z urzędu pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Ewidencja księgowa u wynajmującego i u najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zasady bilansowe ujmowania kosztów prac badawczo-rozwojowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Ewidencja dotacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Stosowanie zasady memoriału i współmierności przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Zaliczki otrzymane w grudniu na dostawy towarów realizowane w roku następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
VAT od dotacji podlegający zwrotowi do urzędu pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Ewidencja nagród otrzymanych w ramach prowadzonej działalności
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Wycena na dzień bilansowy rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Dotacja otrzymana na zakup wartości niematerialnej i prawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ewidencja nagród otrzymanych w ramach prowadzonej działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Sporządzenie rachunku wyników przez fundacje i stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Koszty i przychody w firmach deweloperskich
Gazeta Podatkowa nr 9 (946) z dnia 31.01.2013
Otrzymanie środka trwałego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
Gazeta Podatkowa nr 2 (939) z dnia 7.01.2013
Przeksięgowanie kwot ujętych na funduszu założycielskim SP ZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
Wycena na dzień bilansowy zaliczek otrzymanych w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60