Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 31 w pozostałych wersjach czasowych
Przekwalifikowanie do środków trwałych budynku stanowiącego nieruchomość inwestycyjną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Bilansowe skutki wstrzymania budowy, likwidacji i sprzedaży środka trwałego w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Nakłady poniesione na modernizację boiska sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Kwalifikacja księgowa wydatków na ulepszenie lub remont
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Zakup materiałów budowlanych w związku z modernizacją obiektu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich korekta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Bilansowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wycena bilansowa licencji zakwalifikowanej do wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Zasady ujęcia środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ograniczenie obowiązków wynikające z zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Rozbudowa ogrodu terapeutycznego utworzonego na terenie szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Weryfikacja stawki amortyzacji w związku z ulepszeniem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Stoisko targowe zakwalifikowane do środków trwałych i objęte odpisami amortyzacyjnymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Księgowanie wydatków na remont mieszkań należących do spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu
Gazeta Podatkowa nr 94 (2073) z dnia 23.11.2023
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Ulepszenie parkingu w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Przywrócenie do ewidencji środka trwałego po jego ulepszeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Jak zaksięgować ulepszenie samochodu w leasingu finansowym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Spisanie kosztów ulepszenia o nieistotnej wartości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Zakup aktualizacji oprogramowania a ulepszenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Jak zaksięgować wydatki na ulepszenie licencji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
W jakiej wartości wprowadzić do ewidencji grunt zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Jak rozliczyć budowę kilku obiektów w ramach jednego przedsięwzięcia?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym traktować jako remont czy ulepszenie?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Kwalifikacja nakładów poniesionych na obcy środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Utworzenie kapitału zapasowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Przyłączenie części dodatkowych i peryferyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Ulepszenie leasingowanego samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Nieistotna wartość ulepszenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Wydatki na tereny zielone wokół firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Koszt obsługi inwestycji a ulepszenie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023 - Nakłady na majątek trwały w księgach rachunkowych
Jak rozliczyć koszty związane z budową miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Czy prace pielęgnacyjne związane z utworzeniem trawnika mogą obciążać bieżące koszty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Sprzedaż udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (2047) z dnia 24.08.2023
Wyksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (2046) z dnia 21.08.2023 - Zapisy księgowe dotyczące kapitału własnego
Amortyzacja bilansowa środków trwałych używanych sezonowo
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Rozbudowa neonu świetlnego umieszczonego na firmowym budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Nakłady poniesione na aktualizację oprogramowania komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Przyłączenie i odłączenie części środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Nakłady na zmianę systemu ogrzewania w budynku stanowiącym środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakup aktualizacji oprogramowania a ulepszenie
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Kryteria odróżniające nakłady ponoszone na ulepszenie od nakładów na bieżące użytkowanie środka trwałego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wydatki poniesione na instalację klimatyzacyjną wbudowaną w konstrukcję budynku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wykonanie stalowej konstrukcji wzmacniającej dach w związku z montażem paneli fotowoltaicznych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Nakłady poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie przeznaczonym do celów służbowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Rozliczenie nakładów na rozbudowę dwóch obiektów inwentarzowych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wydatki na wymianę oświetlenia w budynku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Konto służące do ujęcia w księgach nieruchomości inwestycyjnych i metody ich wyceny
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Zaliczenie parkingu obsługującego dwie nieruchomości inwestycyjne do właściwej grupy aktywów trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Możliwość przeszacowania na dzień bilansowy wartości gruntu stanowiącego środek trwały
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według wartości rynkowej, dokonana we własnym zakresie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaliczonym do inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ujęcie w księgach wartości gruntu, na którym znajduje się budynek
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zakup gruntu na potrzeby prowadzonej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Budowa środka trwałego a ewidencja księgowa
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023
Bilansowe regulacje w zakresie przejściowego oraz trwałego zaniechania budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Rodzaje ulepszeń własnych środków trwałych według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Sezonowe używanie środka trwałego a amortyzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Montaż oświetlenia na parkingu a amortyzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Likwidacja części środków trwałych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Sprzedaż środka trwałego objętego aktualizacją wyceny
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2023 - Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w pytaniach czytelników
Wymiana odłączonej części peryferyjnej na nową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Wycena bilansowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa środków trwałych poprzedzona ich inwentaryzacją w drodze spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Ewidencja księgowa zakupu nieruchomości mieszkalnej wraz z gruntem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Spisanie kosztów ulepszenia o nieistotnej wartości
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 6.02.2023
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Czy można przeszacować na dzień bilansowy wartość gruntu stanowiącego środek trwały?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Dofinansowanie otrzymane na rejestrację znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Zdarzenia wywołujące zmiany w wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Kwalifikacja poniesionych wydatków do remontu lub ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Otrzymanie w drodze darowizny środka trwałego niepodlegającego amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Koszty zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Wycena i ewidencja nieruchomości zakupionej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych okresowo niewykorzystywanych w jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Likwidacja środka trwałego objętego w latach ubiegłych aktualizacją wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Rozliczenie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej w 1995 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022 - Zmiany kapitałowe w księgach rachunkowych
Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych w czasie zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ujęcie nabytej licencji w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Nakłady na ulepszenie budynku stanowiącego środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wymiana uszkodzonej części w środku trwałym - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Czy koszty urządzenia terenów zielonych wokół budynku stanowią jego ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Koszty dotyczące utrzymania inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Rozliczenie nakładów na ulepszenie dwóch obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Nakłady na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej w zależności od zasad jej wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zakup drzwi do budynku podlegającego przebudowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Nakłady poniesione na parking w księgach
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Sezonowe używanie środka trwałego a amortyzacja bilansowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Czy odpisów amortyzacyjnych można dokonywać sezonowo?
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ustalenie wartości początkowej zakupionego gruntu, zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Rodzaje ulepszeń oraz zasady ujęcia w księgach rachunkowych ponoszonych nakładów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Koszty audytu inwestycyjnego, od którego zależy zakup licencji na program komputerowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Utworzenie kapitału zapasowego w spółce z o.o.
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych, wpływające na wysokość kapitału własnego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Rozliczenie kosztów budowy łącznika między budynkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Amortyzacja środków trwałych podlegających sezonowemu wykorzystaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Jak ująć w księgach ulepszenie leasingowanego samochodu?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wycena bilansowa nieruchomości zaliczanych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Elementy składowe kosztu wytworzenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zasady kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów remontu lub ulepszenia budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Charakterystyka środków trwałych na potrzeby ich prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Inwestycje długoterminowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ewidencja ulepszenia leasingowanego samochodu
Gazeta Podatkowa nr 87 (1858) z dnia 2.11.2021
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Montaż osłon termicznych w komorach ciepłowniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Grunty ujęte w księgach rachunkowych jako inwestycje
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Odpis aktualizujący wartość środka trwałego czasowo niewykorzystywanego przy produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Ewidencja umorzenia pożyczki w spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Montaż monitoringu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Ustalenie wartości początkowej hali produkcyjnej budowanej systemem mieszanym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Amortyzacja bilansowa przy sezonowym używaniu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Jak amortyzować ulepszony środek trwały?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Zakończona amortyzacja nadal użytkowanego budynku
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Jak rozliczyć wydatki poniesione na nową wersję oprogramowania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Modernizacja i rozbudowa programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Uznanie za remont lub ulepszenie nakładów ponoszonych w trakcie używania środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Ogólna charakterystyka kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych, odnoszone na kapitał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Wymiana części środka trwałego traktowana jako remont lub ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Grunty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1822) z dnia 28.06.2021
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Źródła tworzenia kapitału zapasowego w spółce z o.o. i jego przeznaczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z montażem, stanowiących samodzielny obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Likwidacja środka trwałego - dowód LT i protokół fizycznej likwidacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozbudowa środka trwałego używanego na podstawie umowy leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Definicja amortyzacji według KSR nr 11
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ustalanie okresu i stawki amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Regulacje dotyczące wyboru metody amortyzacji określone w ustawie o rachunkowości oraz KSR nr 11
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja sezonowa środka trwałego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Prezentacja w bilansie nakładów na środek trwały w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego wcześniej z niej wycofanego i jego ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Ewidencja opłaty licencyjnej za używanie znaku towarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Zakup nieruchomości mającej służyć jednostce jako inwestycja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Odbudowa maszyny produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wycena środków trwałych do bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Amortyzacja sezonowa środka trwałego według przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wymiana zepsutego silnika w samochodzie służbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Klasyfikacja systemu ewidencji czasu pracy do właściwego rodzaju środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wycena środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Amortyzacja dla celów bilansowych w kolejnym roku obrotowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Skutki trwałego zaniechania budowy środka trwałego na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Ulepszenie parkingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Czy można zrezygnować z amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego gruntu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Opłata rejestracyjna jako składowa wartości początkowej nowego fabrycznie samochodu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Nabycie używanego silnika do samochodu w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Zasady ujmowania odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Jakim dowodem księgowym wprowadzić środek trwały do używania?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Aktualizacja oprogramowania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Konto służące do ujęcia w księgach rachunkowych nieruchomości inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Rozdzielenie prac remontowych od modernizacyjnych w celu ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wydatki na aktualizację programu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Czy dotację na zakup gruntu można zaliczyć do przychodów w momencie jej otrzymania?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Zakup części zamiennych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Wydatki poniesione na instalację klimatyzacyjną wbudowaną w konstrukcję budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wydatki na modernizację pracowni rentgenowskiej w księgach szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Wartość początkowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Przeniesienie środka trwałego do innego zakładu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Amortyzacja ulepszonego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Sprzedaż wydzielonej części gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych maszyn
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Wydatki związane z ekologią w firmie
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 9.07.2020
Ewidencja księgowa gruntów
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Modernizacja całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Zaniechanie budowy środka trwałego i jego sprzedaż
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Wartość bilansowa budynku, gdy jego cena rynkowa jest wyższa od wartości początkowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Refundacja kosztów poniesionych na adaptację salonu sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Fundusze w spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Wznowienie odpisów amortyzacyjnych po ulepszeniu całkowicie umorzonego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Ewidencja nieodpłatnego otrzymania gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020 - Zasady ewidencji kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Wycena gruntu w celu jego sprzedaży wraz z udzielonymi zezwoleniami i projektem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Ewidencja nakładów na remont i ulepszenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Wycena gruntu w zależności od jego aktualnego przeznaczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Zakup budynku wraz z gruntem za łączną kwotę
Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Księgowania związane z przyjęciem środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zdarzenia wywołujące zmianę wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Likwidacja środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Zakres i forma prezentacji danych o zmianach stanów kapitałów (funduszy)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Przykład wypełnienia noty informującej o zmianach stanu kapitału z aktualizacji wyceny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Nieużywane środki trwałe a bilansowe odpisy amortyzacyjne
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Modernizacja budynku w spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020
Ujęcie w księgach sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na rozbudowę obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Nie można ulepszyć wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Ustalanie okresu i stawki amortyzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Informacje i objaśnienia do bilansu
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Ewidencja nakładów obcych zabezpieczających majątek przed szkodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Szczegółowa ewidencja majątku trwałego i zasady dokumentacji obrotu środkami trwałymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Przychód z wyceny nieruchomości a zysk do wypłaty jako dywidenda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ewidencja aportu w księgach otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Nakłady na modernizację budynku mieszkalnego stanowiącego środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Opłata legalizacyjna w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Sprzedaż nieruchomości poddanej częściowej rekonstrukcji
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Ewidencja nakładów na remont środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wysokość odpisu amortyzacyjnego po rozbudowie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Udokumentowanie likwidacji środka trwałego w związku z jego nieodwracalnym uszkodzeniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Czy nakłady na wartość niematerialną i prawną zwiększą jej cenę nabycia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Grunty w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Rozliczenie dofinansowania ulepszenia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 - Rozliczanie dotacji w ewidencji księgowej
Wyodrębnienie kont księgowych służących do rozliczenia projektu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu gruntu
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2019 - Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych
Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Sprzedaż nieruchomości wraz z niezakończoną inwestycją - podatek dochodowy i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntów pozostałych po likwidacji kopalni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wysokość odpisów amortyzacyjnych po dokonaniu ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Wydatki na wymianę oświetlenia w budynku - koszty remontu czy ulepszenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych remontu środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Wymiana uszkodzonej części środka trwałego - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Różnica z aktualizacji wyceny środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018 - Ujęcie w księgach zmian w kapitałach własnych
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Ewidencja księgowa wydatków na zakup opon (kół) zimowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Ujęcie księgowe przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Zakup gruntu od osoby fizycznej na potrzeby własnej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Sprzedaż gruntu zaliczonego w księgach do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wybór właściwej metody amortyzacji bilansowej środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja sprzedaży ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Zawieszenie działalności a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Środki trwałe używane sezonowo w świetle ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Zwrot do sprzedawcy wadliwego środka trwałego, od którego dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Dotacje do środków trwałych w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Ewidencja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach nabycia gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja wykupu na własność gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Ewidencja księgowa otrzymania gruntu w formie darowizny
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Remont środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Czy możliwe jest przekwalifikowanie środków trwałych na towary w celu ich sprzedaży?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ewidencja nakładów ponoszonych na przebudowę samochodu ciężarowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Aport w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ujęcie w księgach różnicy z aktualizacji wyceny sprzedanego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Aktualizacja wartości środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Ustalenie wartości początkowej przekwalifikowanej nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Amortyzacja środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Ulepszenie obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Wartość początkowa budynku a koszt wytworzenia zużytych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Ujęcie księgowe nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie aportu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Amortyzacja bilansowa nieruchomości wybudowanych na cudzym gruncie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zmiany w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Remont przeprowadzony w wynajętym lokalu, przed rozpoczęciem w nim działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Nakłady poniesione na dodatkowy moduł do używanego oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
Ewidencja ulepszenia nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania przez SP ZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Prezentacja środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Ujęcie kosztów usługi serwisowej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Bilansowe odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa nakładów na obcy środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017
Jak księgować wymianę zużytej części środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Jakie składniki można uznać za środki trwałe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja nabycia środków trwałych za cenę łączną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Amortyzacja środka trwałego po jego ulepszeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Wycena środka trwałego przez rzeczoznawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Jak ująć w księgach ulepszenie w obcym środku trwałym?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ponowne ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Modernizacja części wspólnych budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Tworzenie i wykorzystanie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Jak udokumentować przyjęcie środka trwałego do używania?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Przychód ze sprzedaży wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Klasyfikacja nakładów na kolejne ulepszenie w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Szkody wywołane powodzią w środku trwałym w okresie jego budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Programy komputerowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Wycena środka trwałego dokonana przez rzeczoznawcę
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych do spółki aportem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Koszty robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Jak zaksięgować wypłatę dywidendy niepieniężnej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Rodzaje i charakterystyka kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Zwrot wadliwego środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Koszt wymiany silnika w służbowym pojeździe
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Zakup nowych opon a wartość początkowa samochodu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Likwidacja maszyny
Gazeta Podatkowa nr 31 (1385) z dnia 18.04.2017
Wypłata dywidendy w postaci gruntu
Gazeta Podatkowa nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017
Ewidencja zakupu części peryferyjnej środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Ewidencja zakupu gruntu
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Sprzedaż środka trwałego podlegającego aktualizacji
Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2017 - Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników
Amortyzacja środka trwałego po dokonaniu jego ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Ulepszony środek trwały na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Ewidencja gruntu otrzymanego w drodze darowizny
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Nabycie gruntu pod budowę hali produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Aktualizacja wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Aktualizacja wartości gruntu użytkowanego wieczyście
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Ewidencja księgowa nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Dokumentowanie przyjęcia środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Amortyzacja środków trwałych podczas zawieszenia działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Rozliczenie zakupu gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Błędnie zaksięgowane ulepszenie programu komputerowego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Ujęcie w księgach ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Udokumentowanie zmiany miejsca użytkowania środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Wpływ sposobu nabycia na ustalenie wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wydatki poniesione na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Amortyzacja gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wydatki na wymianę części w maszynie
Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016
Koncesje na wydobywanie kopalin
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2016 - Wartości niematerialne i prawne w firmie
Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Koszty wewnątrzzakładowego przesunięcia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Aktualizacja wyceny
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innemu podmiotowi
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2016 - Najem, dzierżawa, użyczenie - PIT, CIT,VAT, ewidencja księgowa
Ewidencja nakładów poniesionych na adaptację ogródka w jednostce prowadzącej restaurację
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Ewidencja księgowa zamiany nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016
Ujęcie nakładów na wynajmowany pawilon handlowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Ulepszenie środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Remont środka trwałego a zawieszenie jego amortyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa zakupionego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Wynajęcie nieruchomości kolejnemu najemcy za zgodą właściciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Skutki rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja nieruchomości przeznaczonych na wynajem
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Nakłady na ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Przyjęcie do używania i rozpoczęcie amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Okres amortyzacji środka trwałego w jednostce założonej na czas określony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Użyczenie środka trwałego w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Remont a ulepszenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016
Zakup nowych opon nie zwiększa wartości początkowej samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Remont samochodu
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Jak księgować rozchód zaktualizowanych środków trwałych?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Jak ująć w księgach ulepszenie w obcym środku trwałym?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Korekta zapisów związanych ze sprzedażą środka trwałego poddanego wcześniej aktualizacji
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu wyłącznie dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Skutki unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Remont hali produkcyjnej a amortyzacja znajdujących się w niej maszyn
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Zakup nieruchomości inwestycyjnej od komornika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Aktualizacja wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Roczna opłata za uaktualnienie oprogramowania finansowo-księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ewidencja kosztów związanych z termomodernizacją budynków szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Ewidencja aportu wniesionego do spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Ewidencja księgowa kosztów remontu i ulepszenia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Ewidencja księgowa nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Nakłady poniesione na ogrodzenie budynku - ulepszenie, czy remont środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Rzeczowe aktywa trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Ulepszenie środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Ustalenie wielkości odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego poddanego modernizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Czy można przeszacować wartość księgową środków trwałych do ich wartości rynkowej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Ewidencja odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ujęcie w księgach wadium zaliczonego na poczet zapłaty
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Rozliczenie różnicy z aktualizacji wyceny środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Ewidencja księgowa monitoringu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015
Ewidencja księgowa wydatków na wymianę zasilacza awaryjnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Czy można przeszacować wartość nieruchomości do aktualnych cen rynkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Wykorzystanie kapitału z aktualizacji wyceny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Wyksięgowanie różnicy z tytułu aktualizacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Wartość początkowa nieruchomości przekwalifikowanej z inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Przez jaki okres rozliczać w czasie koszty remontu kapitalnego środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015
Czy amortyzować budynek nieużywany od kilku lat, który przeznaczono do sprzedaży?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Czy można podwyższyć w księgach wartość środka trwałego?
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Ewidencja ulepszenia wynajmowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Rozliczanie kosztów pośrednich modernizacji na poszczególne środki trwałe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015
Ewidencja zakupu nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Ujęcie wydatków na naprawę maszyny
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Wartość początkowa samochodu osobowego przekraczająca równowartość 20.000 euro
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2015 - Używanie firmowych samochodów w 2015 r.
Ewidencja nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Wydatki finansowane z zatrzymanej nadwyżki
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015 - Koszty i przychody w jednostkach sektora finansów publicznych
Leasing operacyjny a koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Uproszczenia w zakresie amortyzacji środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Nakłady poniesione na ulepszenie własnych i obcych środków trwałych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Aktualizacja wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Wyksięgowanie różnicy z tytułu aktualizacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Amortyzacja bilansowa – ustalanie okresu i stawki amortyzacyjnej oraz ich weryfikacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Niewielkie wydatki na ulepszenie zestawu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Zakup i montaż bramy garażowej rozliczany jako koszt ulepszenia budynku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ulepszenie a remont środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Wydatki na naprawę dachu rozliczane w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Amortyzacja w trakcie remontu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Montaż oświetlenia ewakuacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Rozliczenie kosztów ulepszenia środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (389) z dnia 1.03.2015
Rozliczenie wydatków na reklamę umieszczoną na budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Kiedy grunt można przekwalifikować do inwestycji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w sytuacji częściowej likwidacji środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Nakłady na środek trwały, który po zakończeniu prac zostanie przeznaczony pod wynajem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Ewidencja kosztów wyburzenia budynku i ulepszenia placu
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Wydatki na zakup części zamiennych do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (864) z dnia 1.01.2015
Czy możliwa jest wycena budynku w wartości rynkowej na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem przez wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Zakup części do samochodu ciężarowego - remont czy ulepszenie środka trwałego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Amortyzacja wynajmowanego budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Konsekwencje ulepszenia własnego środka trwałego całkowicie zamortyzowanego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Ewidencja ulepszenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Ewidencja wykupu gruntu przez wieczystego użytkownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Remont czy ulepszenie w wynajmowanym lokalu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Zakup opon zimowych nie zwiększa wartości początkowej samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Ustalanie wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1133) z dnia 17.11.2014
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Ewidencja nakładów poniesionych przez gminę na modernizację nieruchomości instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Przeszacowanie wartości środków trwałych tylko na podstawie "urzędowej" aktualizacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Rozliczenie amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Grunt służący wydobyciu kopalin metodą odkrywkową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Zakup opon zimowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Przeszacowanie nieruchomości (budynku) w spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ogólne zasady ewidencji i wyceny środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Ulepszenie własnych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014 - Rzeczowy majątek trwały w ewidencji księgowej
Zysk przeznaczony na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Remont dachu rozliczany w czasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Wbudowane szafy wnękowe w budynku handlowo-usługowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Koszty przemieszczenia środka trwałego w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Środki trwałe niewykorzystywane w działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Bilansowa amortyzacja gruntu służącego wydobyciu kopalin
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Składniki majątkowe wchodzące w skład zaplecza budowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Koszty związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Klasyfikacja paragrafowa wydatków poniesionych na wymianę dachu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Faktura korygująca dotycząca zwrotu środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Fundusz z aktualizacji wyceny w instytutach badawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Czy zestaw telefoniczny do samochodu jest ulepszeniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014
Skutki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Wprowadzenie gruntu niepodlegającego amortyzacji do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Modernizacja sieci komputerowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup nieruchomości zabudowanej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Nakłady poniesione na obcy środek trwały – klasyfikacja i amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Sprzedaż gruntu po żwirowni, podlegającego amortyzacji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Ewidencja nakładów poniesionych na modernizację budynku i budowę nowych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Skutki niedokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Wymiana podłogi w budynku biblioteki użytkowanym na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucję kultury do urzędu marszałkowskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Jakie jednostki i kiedy tworzą kapitał z aktualizacji wyceny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych odnoszone na kapitał
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Nie jest możliwe rozliczanie w czasie niezamortyzowanych kosztów inwestycji w obcym środku trwałym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1056) z dnia 20.02.2014
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Środki trwałe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Składniki majątku sfinansowane dotacją w księgach fundacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Pierwsze ulepszenie środka trwałego w danym roku podatkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Wymiana części w zestawie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Zaprzestanie używania środka trwałego a jego amortyzacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Wartość rzeczowych aktywów trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Czy wartość ustalona przez rzeczoznawcę wpływa na wycenę bilansową środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Wymiana zużytej części środka trwałego - remont czy ulepszenie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Porównanie metod wyceny inwestycji w nieruchomości
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Kontynuacja amortyzacji budynku w trakcie jego ulepszenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Spis z natury środków trwałych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych sezonowo
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Przychód ze sprzedaży materiałów odzyskanych w wyniku rozbudowy budynku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Partycypowanie najemcy w kosztach wymiany pieca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Dotacja od organu założycielskiego na rozbudowę zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Przekazanie środka trwałego w rozliczeniu inwestycji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Koszty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Wartość księgowa budynku niższa niż rynkowa
Gazeta Podatkowa nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Czy można zwiększyć wartość początkową nieruchomości w oparciu o wycenę rzeczoznawcy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Rozliczenie różnicy powstałej na skutek aktualizacji wyceny środków trwałych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Czy amortyzować środek trwały, który przestał być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Ulepszenie własnych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Zakup gruntu z zamiarem jego używania krócej niż rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Zakup dzieła sztuki wraz z prawami autorskimi związanymi z tym dziełem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Okres rozpoczęcia i stawka amortyzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Sprzedaż wartości niematerialnej i prawnej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Czy można dokonać zmiany okresu używania środka trwałego?
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Prawo użytkowania wieczystego gruntu i jego przekształcenie na prawo własności
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Umorzenie dzierżawionych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Wartość początkowa i amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Klasyfikacja paragrafowa wydatków poniesionych na wymianę dachu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości zaliczonych do inwestycji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Wyodrębnienie kont księgowych służących do rozliczenia projektu
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Ewidencja zlikwidowanego środka trwałego, którego wartość została zaktualizowana
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Rozliczenie kosztów remontu środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Budowa lądowiska na dachu budynku - odrębny środek trwały czy ulepszenie budynku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpłatne użytkowanie w SP ZOZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Wykonanie wystawki z kostki betonowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (963) z dnia 2.04.2013
Zakup inwentarza żywego spełniającego warunki określone dla środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Dodatkowe meble zakupione do pomieszczeń biurowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Remont środka trwałego wykonany we własnym zakresie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Wyksięgowanie nieprzydatnego programu komputerowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Porównanie metod wyceny inwestycji w nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Wartość początkowa środka trwałego a należne spółce kary i odszkodowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Sprzedaż nieruchomości nabytej z rabatem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Zakup aktualizacji oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Data wprowadzenia gruntu do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Zmiana okresu używania środka trwałego od nowego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Przeksięgowanie kwot ujętych na funduszu założycielskim SP ZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60