Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 26 w pozostałych wersjach czasowych
Ewidencja obrotu materiałami odniesionymi w momencie nabycia w ciężar kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Obowiązki sprawozdawcze związane z przygotowaniem podziału spółki
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Ewidencja należności w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Inne rachunkowe aspekty połączenia spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze potwierdzenia sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Wycena na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Roczna korekta odpisu na ZFŚS w księgach
Gazeta Podatkowa nr 13 (2096) z dnia 12.02.2024
Wprowadzenie nadwyżek ujawnionych podczas spisu z natury do ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Inwentaryzacja leków znajdujących się w apteczkach oddziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Roczna korekta odpisu na ZFŚS a bilans
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Prace inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Prośby o potwierdzenie salda do 15 stycznia 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 1 (2084) z dnia 2.01.2024
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Czynności inwentaryzacyjne dokonywane w ostatnim dniu roku obrotowego - 31 grudnia 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Sporządzenie inwentarza i jego wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Ustalenie stanu produkcji w toku drogą spisu z natury i jego wycena na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Ostateczny termin wysłania potwierdzenia sald oraz salda zerowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji za 2023 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Ustawowy obowiązek inwentaryzacji rozrachunków oraz wskazówki KSR
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Brak odpowiedzi dłużnika to brak potwierdzenia salda
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Inwentaryzacja w 2023 r. środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Inwentaryzacja mienia gminnego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Metody inwentaryzacji - ich istota i zastosowanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Potwierdzenie salda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Weryfikacja
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Inwentaryzacja i wycena na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwestycje w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Terminy i metody inwentaryzacji należności i zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Potwierdzenie salda wadium wpłaconego organizatorowi przetargu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia salda a przerwanie biegu przedawnienia należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Inwentaryzacja rozrachunków
Gazeta Podatkowa nr 92 (2071) z dnia 16.11.2023
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1183) z dnia 10.11.2023
Inwentaryzacja stanu ZFŚS i środków pieniężnych ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023
Inwentaryzacja należności spornych
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 2.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Likwidacja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Środki trwałe inwentaryzowane raz na 4 lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Potwierdzenia sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy w przypadku rozpoczęcia inwentaryzacji w ostatnim kwartale
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Terminy inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wybór metody inwentaryzacji i sposób jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Moment rozpoczęcia inwentaryzacji rocznej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów stanowiących własność innej jednostki
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Potwierdzenie sald należności wysłane w ostatnim kwartale roku i ustalenie ich stanu na dzień bilansowy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Uzgodnienie na dzień bilansowy stanu ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Nadwyżka środka trwałego ujawniona w toku inwentaryzacji przeprowadzanej raz na cztery lata
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Wycena dokonana przez podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Inwentaryzacja rozrachunków drogą mailową oraz potwierdzenia milczące
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Metody i terminy inwentaryzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Inwentaryzacja w 2023 r. środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Środki trwałe spisywane raz na 4 lata
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Prace inwentaryzacyjne, które można rozpocząć w ostatnim kwartale 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Czynności poprzedzające rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Kontynuowanie działalności przez spadkobiercę a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Śródroczne sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zapisy na kontach rozrachunków z kontrahentami
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Funkcjonowanie konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wątpliwości związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Zasady ogólne inwentaryzacji zobowiązań
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zapisy księgowe dotyczące ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 6.04.2023
Ostatni dzwonek na rozliczenie inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Przewalutowanie zaliczki wpłaconej na poczet usługi w walucie obcej na inną walutę obcą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Informacja o niezgodności salda
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Inwentaryzacja należności w drodze weryfikacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Bieżący i odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Uzasadniony brak potwierdzenia salda a przeprowadzenie weryfikacji
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Uzasadniony brak potwierdzenia salda a przeprowadzenie weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Zakup w 2022 r. paliwa do firmowego zbiornika, które zostanie zużyte w 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Inwentaryzacja muzealiów przyjętych w depozyt przez samorządową instytucję kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Zasady inwentaryzacji aktywów będących własnością innych jednostek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację kasy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Potwierdzenia salda dłużników będących jednocześnie wierzycielami
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Jak zaksięgować roczną korektę odpisu na ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Czy istnieje możliwość milczącego potwierdzenia salda należności?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Prace inwentaryzacyjne dokonywane na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Należności w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Potwierdzenie sald zerowych w przypadku kluczowych kontrahentów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Środki trwałe objęte inwentaryzacją ciągłą a obowiązek przeprowadzenia weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
Ustalenie stanu towarów na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Przebieg i technika spisu z natury
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Inwentaryzacja środków trwałych dokonana w drodze weryfikacji elektronicznej
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Inwentaryzacja należności w przypadku naliczenia odsetek za zwłokę
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Sporządzenie inwentarza i wprowadzenie bilansu otwarcia na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Inwentaryzacja obiektów małej architektury w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Czy jest obowiązek potwierdzania sald z kontrahentami zagranicznymi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Weryfikacja rozrachunków z właścicielem na dzień bilansowy i ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Inwentaryzacja zapasów w małej jednostce zatrudniającej jednego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Inwentaryzacja wyposażenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Wybrane zagadnienia dotyczące inwentaryzacji za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1968) z dnia 21.11.2022
Kiedy spis z natury zapasów można przeprowadzać metodą ciągłą?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Dlaczego warto dobrze opracować instrukcję inwentaryzacyjną?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Potwierdzenia sald a naliczenie odsetek
Gazeta Podatkowa nr 89 (1964) z dnia 7.11.2022
Inwentaryzacja przeprowadzana w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Spis z natury zapasów w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Potwierdzenia sald należności, wysłane w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Potwierdzenie salda należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Protokół weryfikacji salda konta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Sprzęt komputerowy nabyty "na zapas" a skutki księgowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarcie likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Jak zinwentaryzować salda figurujące na rachunkach bankowych?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Co oznaczone pojęcie "teren strzeżony", o którym mowa w przepisach ustawy o rachunkowości?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku trwałego?
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Inwentaryzacja niskocennych składników majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Inwentaryzacja należności drogą potwierdzenia sald a odsetki za zwłokę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1144) z dnia 10.10.2022
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Czy jednostka prowadząca kasę powinna sporządzać raport kasowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Inwentaryzacja samochodów ciężarowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Rozpoczęcie rocznej inwentaryzacji oraz zawarcie umów o badanie sprawozdań finansowych za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Ustalenie stanu zapasów i jego wycena na koniec okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Jak długo należy przechowywać potwierdzenia sald?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Niezgodność stanu rachunku wykazanego przez bank z zapisami ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Zasady inwentaryzacji ciągłej zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona zdalnie drogą elektroniczną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Inwentaryzacja składników aktywów obrotowych oddanych przez jednostkę w najem lub dzierżawę
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Korekta odpisu na ZFŚS za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Wykorzystanie ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Rezygnacja z konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Udokumentowanie inwentaryzacji sald zobowiązań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak długo należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 7 z dnia 1.04.2022
Czy należy potwierdzać salda zerowe należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Wcześniejszy spis z natury zapasów a ustalenie ich stanu na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
Ostateczny termin zinwentaryzowania należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1886) z dnia 7.02.2022 - Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok
W jaki sposób inwentaryzować niskocenne składniki majątku?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
Inwentaryzacja aktywów i pasywów przy braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Tabelaryczne zestawienie obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ujęcie w księgach rocznej korekty odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Ostateczny termin zinwentaryzowania należności
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 3.01.2022
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Inwentaryzacja gotówki w kasie na ostatni dzień roku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Aktywa i pasywa inwentaryzowane na dzień 31 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Co oznacza przeprowadzenie inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Termin i metoda inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Co oznacza przeprowadzenie inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Jak należy rozumieć pojęcie "teren strzeżony", o którym mowa w ustawie o rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Które składniki aktywów i pasywów podlegają inwentaryzacji wyłącznie na dzień 31 grudnia 2021 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Ujęcie w bilansie należności długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Nierozliczone salda należności i zobowiązań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
INWENTARYZACJA ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Prace inwentaryzacyjne wykonywane w ostatnim kwartale do 15 stycznia roku następnego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Termin i metoda inwentaryzacji należności od kontrahentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Zasady inwentaryzacji rozrachunków publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Inwentaryzacja i prezentacja w bilansie sald figurujących na rachunkach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Środki trwałe i środki trwałe w budowie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Czy obce środki trwałe można inwentaryzować raz na 4 lata?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wartości niematerialne i prawne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów stanowiących własność innej jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Protokół weryfikacji salda konta
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Terminy i metody inwentaryzacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Inwentaryzacja ciągła nowego środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Sporządzenie protokołu weryfikacji środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Spis z natury materiałów odpisywanych w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Inwentaryzacja gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Brak konta 10 "Kasa" a spis z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Potwierdzenie salda należności
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021
Arkusz spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Arkusz spisu z natury
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Potwierdzenie salda
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami - jak przeprowadzić potwierdzenie sald
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Cel przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Wpływ epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Terminy i metody inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z ksiąg oraz wskazanymi przez kontrahenta na potwierdzeniu sald
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Potwierdzenie salda dotyczące należności głównej i odsetek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Spis z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
W jakim terminie i jak często należy przeprowadzać spis z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Roczna inwentaryzacja za 2021 r. - już można rozpocząć pierwsze prace
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Wymogi formalne związane z wykreśleniem spółki z o.o. z KRS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze jednostek przy założeniu braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Inwentaryzacja drogą weryfikacji - podstawa porównania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Odpisywanie towarów w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Obrót gotówkowy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Jak udokumentować stany zerowe towarów na dzień bilansowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przesunięcie terminu zakończenia inwentaryzacji w jednostce, której dzień bilansowy nie jest zgodny z kalendarzowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Brak bieżącej ewidencji magazynowej towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
ZFŚS w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 1.04.2021
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Czy paliwo zatankowane do baków samochodów podlega inwentaryzacji?
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
Czy należy potwierdzać salda zerowe należności z tytułu dostaw i usług?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Czy paliwo zatankowane do baków samochodów podlega inwentaryzacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jak potwierdzić saldo należności wyrażonej w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 1.02.2021
Wyjaśnienie MF w sprawie inwentaryzacji ciągłej
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
W której pozycji bilansu wykazać zobowiązanie wobec PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Czy można nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku śmierci przedsiębiorcy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Inwentaryzacja ciągła środka trwałego nabytego w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2021 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Uzgodnienie rozrachunków publicznoprawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Odpisy aktualizujące i rezerwy w przypadku likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Korekta odpisu na ZFŚS za 2020 r. i ujęcie ZFŚS w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Odliczenie VAT i ewidencja faktury otrzymanej przed dostawą towaru
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Kapitały własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 101 (1767) z dnia 17.12.2020
Należności długo- i krótkoterminowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Inwentaryzacja środków trwałych dokonywana w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
INWENTARYZACJA ZA 2020 ROK
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Terminy inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz odstąpienie od jej przeprowadzenia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Potwierdzenie salda, gdy podatnik posiada należność sporną
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Czy istnieje możliwość odstąpienia od inwentaryzacji rozrachunków drogą potwierdzenia sald?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Spis z natury wyrobów gotowych w jednostce posiadającej dwa magazyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Potwierdzanie sald należności - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Należności wątpliwe a obowiązek potwierdzenia sald
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Potwierdzenie milczące
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Wycena bilansowa środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Inwentaryzacja drogą weryfikacji zamiast spisu z natury w okresie pandemii koronawirusa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Termin rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Inwentaryzacja ciągła zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Dokonanie inwentaryzacji raz na 4 lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Epidemia a weryfikacja zamiast spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Spis z natury zapasów obcych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Wypełnianie arkusza spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Terminy i metody inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Termin weryfikacji konta rozrachunków z właścicielem
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Możliwość odstąpienia od potwierdzania sald należności
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Warunki, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą materiałów i towarów - checklista
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Arkusz spisowy jako dokument przedstawiający wyniki spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Protokół weryfikacji salda konta ZFŚS
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Inwentaryzacja rozrachunków w drodze potwierdzenia salda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Środki trwałe inwentaryzowane drogą weryfikacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Należność sporna a potwierdzenie salda
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Należności inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia sald
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Aktywa, których inwentaryzację można rozpocząć w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Spis z natury używanych przez jednostkę obcych opakowań zwrotnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Inwentaryzacja zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Ustalanie stanu zapasów, jego wycena oraz korekta kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Jakich należności dotyczy obowiązek inwentaryzacji drogą uzyskania potwierdzenia sald?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Spisanie sald nierozliczonych rozrachunków z ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Zasady inwentaryzacji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Brak konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Likwidacja spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Niezgodne saldo zobowiązań a sporządzone sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Kiedy dokonać weryfikacji sald konta rozrachunków z właścicielem z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na inny dzień niż dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 - Ujęcie i wycena do bilansu aktywów i pasywów
Brak potwierdzenia salda należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Niepotwierdzone salda należności
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia nadwyżki towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Odesłanie wierzycielowi pisma o potwierdzenie salda w razie jego niezgodności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Inwentaryzacja stanów zerowych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Brak konta 10 "Kasa" a inwentaryzacja
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Sporządzenie protokołu weryfikacji sald
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Ważne terminy w styczniu 2020 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Na jaki dzień przeprowadzić inwentaryzację gotówki w kasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie w księgach nadwyżki towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Inwentaryzacja kasy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Przeprowadzenie spisu z natury produktów przed dniem bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wycena zobowiązań na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1663) z dnia 19.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Dłużnik nie ma obowiązku wysyłać potwierdzenia salda
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Zasady inwentaryzacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Wycena należności do bilansu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Niezgodność salda
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Udziały i akcje na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Zasady inwentaryzacji ciągłej zapasów
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Prezentacja środków trwałych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Czy zmiana wspólnika w spółce jawnej zobowiązuje do przejścia na księgi rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Ubytki naturalne powstałe podczas suszenia artykułów rolno-spożywczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Salda zerowe oraz potwierdzenia milczące przy inwentaryzacji należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1039) z dnia 10.11.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Przykładowy wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Kiedy należy przeprowadzić kolejną inwentaryzację środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy, gdy inwentaryzację rozpoczęto w ostatnim kwartale roku
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Inwentaryzacja materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Czynności poprzedzające przystąpienie do wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Inwentaryzacja rozrachunków przeprowadzona drogą elektroniczną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana raz w ciągu 4 lat
Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019
Rozpoczęcie inwentaryzacji i zlecenie jej podmiotowi zewnętrznemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Metody przeprowadzania inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Zasady inwentaryzacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Weryfikacja posiadanych wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Przeprowadzenie spisu z natury towarów przed dniem bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Zasady i dokumentowanie spisu z natury gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Sposoby inwentaryzacji należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Zasady spisu materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Inwentaryzacja materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Weryfikacja kapitałów (funduszy) własnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana raz w ciągu 4 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Potwierdzenia sald
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Terminy i metody inwentaryzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Jak przeprowadzić inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Od 1 października 2019 r. jednostki mogą rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019
Należności inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Sposób wezwania dłużnika do potwierdzenia salda należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Jakie należności zalicza się do należności spornych i wątpliwych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Inwentaryzacja należności z tytułu dostaw i usług
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Kiedy należy zinwentaryzować należności?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Zasady inwentaryzacji środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Odpisywanie rzeczowych aktywów obrotowych w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 - Zasady rozliczania w księgach różnic inwentaryzacyjnych
Inwentaryzacja środków trwałych w drodze weryfikacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Kompensata jako sposób rozliczenia wyników inwentaryzacji za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Wypełnianie protokołu z weryfikacji zobowiązań jednostki
Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
Inwentaryzacja i wycena materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Zasady tworzenia rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Inwentaryzację kasy należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Kapitały (fundusze) własne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Ujęcie w bilansie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Potwierdzenie salda należności
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Podstawa prawna i cel inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Terminy inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Potwierdzenia sald otrzymane od banków i uzyskane od kontrahentów jednostki
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ustalenie na dzień bilansowy stanu materiałów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Niepotwierdzone salda należności
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ujęcie wyników inwentaryzacji zobowiązań w protokole weryfikacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Inwentaryzacja składników kapitału własnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Inwentaryzacja przeprowadzana raz w ciągu 4 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Inwentaryzacja materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Inwentaryzacja aktywów będących własnością innych jednostek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Cel, terminy i zakres prac inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Inwentaryzacja przeprowadzana raz na 4 lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Spis z natury środków pieniężnych w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Spis z natury towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Przedawnione należności krótkoterminowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Spis z natury materiałów dokonany przed dniem bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Inwentaryzacja i obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ewidencja rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Rozpoczęcie inwentaryzacji w świetle prawa bilansowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Inwentaryzacja składników majątku znajdujących się na terenie strzeżonym dokonana w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Inwentaryzacja i ujęcie w bilansie rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018 - Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Zapasy na dzień bilansowy w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Rozliczenie inwentaryzacji materiałów dokonanej przed dniem bilansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Niedobór gotówki w kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Metoda inwentaryzacji zapasów w drodze, dostaw niefakturowanych oraz zaliczek na dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Sposób na likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych raz w ciągu 4 lat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Termin inwentaryzacji przypadający na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018
Termin zakończenia inwentaryzacji niektórych składników
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Rozliczenie nadwyżki materiałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
Towary na terenie strzeżonym inwentaryzowane okresowo
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ważne terminy w styczniu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Inwentaryzacja kasy na dzień 31 grudnia 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017
Wycena w bilansie zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017
Ujęcie na dzień bilansowy kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017
Główny księgowy a inwentaryzacja kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Wycena bilansowa należności krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług drogą weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Długoterminowe aktywa finansowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
W jakim celu dokonujemy inwentaryzacji?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Jakie prace inwentaryzacyjne można wykonywać od 1 października do 15 stycznia roku następnego?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wymogi dotyczące inwentaryzacji środków trwałych wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Wskazówki dotyczące inwentaryzacji środków trwałych wynikające z KSR nr 11
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017
Prezentacja środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Prezentacja należności w bilansie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Wycena bilansowa zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Środki trwałe na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wycena w bilansie wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Termin i metoda inwentaryzacji budynków i nieruchomości gruntowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Inwentaryzacja środków trwałych za 2017 r. - kiedy i jak należy jej dokonać
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Wybór terminu inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Metody przeprowadzania inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Sporządzenie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Inwentaryzacja gruntów i trudno dostępnych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku zaliczone w koszty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Częstotliwość spisu z natury towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Dłużnicy nie mają obowiązku wysyłać potwierdzeń sald zobowiązań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Termin inwentaryzacji kasy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Kiedy przeprowadzać inwentaryzację ZFŚS?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Możliwość stosowania stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Cel przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Terminy rozpoczęcia i metody inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Weryfikacja w księgach rachunkowych wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Ustalenie stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Data spisu z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Spis zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Jaką metodą inwentaryzuje się pożyczki udzielone ze środków ZFŚS?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Inwentaryzacja aktywów przeprowadzana na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Wskazówki KSR dotyczące inwentaryzacji zapasów (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Inwentaryzacja ciągła i zdawczo-odbiorcza
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Termin i częstotliwość inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Jakie składniki można uznać za środki trwałe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Bilansowe ujęcie korekty kosztów o wartość stanu rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Początek likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zapasów obcych nie ujmuje się w aktywach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Odpisywanie w koszty wartości jednorazowych opakowań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Dokumentowanie weryfikacji pożyczek udzielonych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1355) z dnia 2.01.2017
Ważne terminy w styczniu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki za zwłokę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Inwentaryzacja kasy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016
Inwentaryzacja zobowiązań wobec dostawców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów widniejących w księgach
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Prezentacja w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Wycena bilansowa zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza a inwentaryzacja roczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Produkcja w toku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Prezentacja i wycena w bilansie kapitałów (funduszy) własnych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Użytkowanie maszyny na podstawie umowy użyczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Na jaki dzień potwierdza się saldo należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016
Wycena bilansowa należności
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Zapasów obcych nie ujmuje się w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Kiedy przeprowadzać i jak dokumentować inwentaryzację ZFŚS?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Termin inwentaryzacji kasy i zasady jej dokumentowania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Obowiązek potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Potwierdzenie salda a odsetki za zwłokę w zapłacie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Spis z natury zapasów obcych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016
Jak uzyskać potwierdzenie salda należności z tytułu dostaw?
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Ustalenie i sprawdzenie stanu aktywów i pasywów w drodze inwentaryzacji
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Wybór daty przeprowadzenia spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Materiały i towary będące własnością obcej jednostki
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Dokumentowanie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury na koniec każdego roku obrotowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Centrum usług wspólnych - inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Sporządzenie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016
Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Jak i kiedy zinwentaryzować wartości niematerialne i prawne?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Potwierdzenia sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Czy inwentaryzować wyposażenie ujęte w kosztach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Ubytki zbóż w związku z wysuszaniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja i wycena produkcji w toku
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Czy w czasie inwentaryzacji można wykorzystać arkusze spisowe wydrukowane z systemu księgowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Stanowisko w sprawie inwentaryzacji a obowiązek zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz ich prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Wartość wyrobów gotowych na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
W jakim terminie i w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację należności?
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Potwierdzenie salda należności z osobą nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Uproszczona ewidencja zapasów - zasady rozliczania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Inwentaryzacja składników majątku na dzień zakończenia dzierżawy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Niepotwierdzona nadpłata na koncie rozrachunkowym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Ewidencja przyjęcia obcych towarów do składu konsygnacyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Obowiązek i termin inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży kodów aktywacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji?
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Pozabilansowe ujęcie obcych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 14.01.2016
Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Ważne terminy w styczniu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Odsetki naliczone po potwierdzeniu salda należności
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Spis z natury wynajmowanych maszyn i urządzeń
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Problemy z potwierdzaniem sald należności
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Ujęcie w bilansie rozliczeń międzyokresowych przychodów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Uznanie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej za inwentaryzację roczną
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Ujawnienie środka trwałego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Jakie są konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Jak i kiedy zinwentaryzować wartości niematerialne i prawne?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Metoda inwentaryzacji pożyczek udzielonych z ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Podstawowe informacje dotyczące spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Rodzaje i terminy inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Potwierdzanie sald należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015
Prezentacja długoterminowych aktywów finansowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Inwentaryzacja towarów oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Niezakończone usługi na dzień bilansowy
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Prowadzenie kasy - obowiązek czy prawo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Wycena bilansowa nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Na jaki dzień potwierdza się salda należności?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Cel i termin przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich składników majątku
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ujawnienie budynków podczas inwentaryzacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Spis z natury środków pieniężnych
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Inwentaryzacja rzeczowego majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Skład komisji inwentaryzacyjnej w spółce kapitałowej, która nie zatrudnia pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Inwentaryzację 2015 r. można rozpocząć już w październiku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Inwentaryzacja przeprowadzana w okresie od 1 października do 15 stycznia roku następnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Potwierdzenie salda
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Czy konieczna jest inwentaryzacja materiałów ewidencjonowanych ilościowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Amortyzacja dodatniej wartości firmy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015
Ewidencje księgowe
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Usługi w toku na koniec roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Charakterystyka rozliczeń międzyokresowych przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1213) z dnia 24.08.2015 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów w księgach rachunkowych
Kapitał własny - rodzaje, wycena i inwentaryzacja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Zmiana kasjera powinna być poprzedzona inwentaryzacją kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Inwentaryzacja przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015
Inwentaryzacja - nadwyżki towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Inwentaryzacja składników majątku na dzień zakończenia dzierżawy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Inwentaryzacja składników aktywów obrotowych oddanych przez jednostkę w najem lub dzierżawę
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Ewidencja sprzedaży towarów na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ogólne zasady ujmowania opakowań objętych ewidencją magazynową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Jak ująć nadpłatę zobowiązań w bilansie?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Brak odpowiedzi na potwierdzenie salda
Gazeta Podatkowa nr 21 (1166) z dnia 12.03.2015
Inwentaryzacja należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Inwentaryzacja produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (388) z dnia 20.02.2015
Inwentaryzację trzeba rozliczyć w księgach rachunkowych 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Produkcja w toku – zasady inwentaryzacji, wycena bilansowa i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Potwierdzenie salda należności z osobą nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Termin i metoda inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Wycena waluty obcej znajdującej się w kantorze na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Ustalenie procentowych wskaźników ubytków materiałów trudno mierzalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Kiedy teren, na którym są składowane towary, można uznać za strzeżony?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Inwentaryzacja niskocennych środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Ważne terminy w styczniu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Inwentaryzacja towarów znajdujących się w magazynie konsygnacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Inwentaryzacja niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Co należy zinwentaryzować na 31 grudnia 2014 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Kapitał (fundusz) własny w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014
Spis z natury środków trwałych i ich wycena w arkuszach spisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Cel oraz metody inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Grunty i trudno dostępne środki trwałe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Obce środki trwałe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Składniki majątku oddane innej jednostce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Inwentaryzacja ciągła towarów i produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Skutki bilansowe stosowania uproszczeń w zakresie ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Nieruchomości inwestycyjne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Niezgodność salda wskazanego przez wierzyciela
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 88 (1129) z dnia 3.11.2014
Inwentaryzacja wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2014 - Przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna
Czy jest obowiązek uzyskania potwierdzenia sald należności o małej wartości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Można już rozpocząć inwentaryzację za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1118) z dnia 25.09.2014
Przekształcenie spółki jawnej - w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Inwentaryzacja należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Czy prowadzenie kasy przez spółkę z o.o. jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Inwentaryzacja środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Inwentaryzacja środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Korekta kosztów dla celów bilansowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Niezakończone roboty budowlane przy przejściu na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Metoda inwentaryzacji budynków i budowli figurujących w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Spis z natury materiałów posiadających kody kreskowe z wagą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Potwierdzenia sald z zagranicznym kontrahentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów widniejących w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Potwierdzenie salda należności i zobowiązania z tym samym kontrahentem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Jak należy potwierdzić saldo?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1039) z dnia 23.12.2013
Inwentaryzacja należności
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Inwentaryzacja środków trwałych
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Podstawowe informacje dotyczące inwentaryzacji aktywów i pasywów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Termin i częstotliwość przeprowadzania rocznej inwentaryzacji towarów (materiałów)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Inwentaryzacja kaucji pieniężnej przechowywanej na odrębnym rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Inwentaryzacja aktywów znajdujących się w trwałym zarządzie jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Potwierdzenia sald otrzymane po 15 stycznia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
Zapasy obce materiałów i towarów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Potwierdzenie sald należności krajowych oraz zagranicznych w dwóch różnych terminach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Naliczenie odsetek po potwierdzeniu salda należności
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Inwentaryzacja środków trwałych - w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Naliczenie odsetek po potwierdzeniu salda należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Termin inwentaryzacji pozostałych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Inwentaryzacja majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Termin rozpoczęcia inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Zasada "zamkniętych drzwi" a spis z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Stan materiałów na dzień bilansowy, gdy spis z natury przeprowadzono na inny dzień
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Spis z natury środków trwałych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Jak uzyskać potwierdzenie salda?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Informacje zamieszczone na potwierdzeniu salda, gdy saldo jest niezgodne
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Czy wysyła się potwierdzenia sald zobowiązań?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Potwierdzenie salda należności w jednostce nieprowadzącej ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Potwierdzanie sald rozrachunków w jednostce będącej jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Postępowanie z należnościami, których nie potwierdzono
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
W jakim terminie i jaką metodą przeprowadza się inwentaryzację należności?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Jak przeprowadzić inwentaryzację składników kapitału własnego?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Termin zakończenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Różnice inwentaryzacyjne dotyczące narzędzi ewidencjonowanych pozabilansowo
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2013 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2013 r.
Obowiązkowe przejście na księgi rachunkowe z początkiem 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Termin inwentaryzacji środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Inwentaryzacja towarów i materiałów przeprowadzana w trakcie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Wymagania, jakie musi spełniać teren, aby był uznany za strzeżony
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Inwentaryzacja rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Jak przygotować się do inwentaryzacji rocznej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w kasie w obrocie detalicznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych
Można rozpocząć inwentaryzację za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Zasady inwentaryzacji produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Inwentaryzacja aktywów będących własnością innej jednostki
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Ewidencje księgowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Ewidencja księgowa przyjętych w depozyt muzealiów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru wymagana ustawą o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Korekta kosztów dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Inwentaryzacja składników kapitału własnego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Podpis na dowodzie księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Muzealia otrzymane w depozyt w księgach instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Spis z natury u podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Zasady ogólne - skala podatkowa i podatek liniowy
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2013 - Obowiązki podatnika PIT w związku z rozpoczęciem i likwidacją działalności
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Inwentaryzacja elektroniczna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Składniki aktywów i pasywów podlegające inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Inwentaryzacja drogi zaliczonej do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Rozliczenie różnic stwierdzonych podczas inwentaryzacji rocznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Metoda i termin inwentaryzacji gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Inwentaryzacja należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych w bibliotece szkolnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (942) z dnia 17.01.2013 - Rachunkowość jednostek oświatowych
Wycena bilansowa produktów ujmowanych bieżąco w koszty
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Inwentaryzacja towarów w drodze spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Jak rozliczyć niedobór gotówki w kasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Roczna inwentaryzacja - z pytań Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60