Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 22 w pozostałych wersjach czasowych
Bilet z parkomatu dotyczący firmowego samochodu osobowego jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Ewidencja spornej faktury w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Nota księgowa obciążeniowa i jej korekta
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Warunki uznania zagranicznego paragonu, niezawierającego danych nabywcy, za dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Podpisy składane na dowodzie "LT - Likwidacja środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Dowody poniesienia kosztów będące podstawą zapisów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Przychody ze sprzedaży towarów z kasy fiskalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Ujęcie wydatków na badanie trzeźwości w księgach pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Dane, jakie powinien zawierać arkusz spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Dokumentacja spisowa
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Inwentaryzacja zapasów w drodze spisu z natury - rozpoczęcie, przebieg, udokumentowanie oraz zakończenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1146) z dnia 1.11.2022
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w związku z likwidacją jednego ze sklepów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Czy skan faktury jest poprawnym dowodem księgowym?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Przelew waluty między rachunkami bez konta 13-9
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022 - Różnice kursowe w księgach rachunkowych
Wskazanie na dokumencie WZ daty wystawienia i daty wydania towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Arkusz spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Arkusz spisu z natury
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Czy można nie umieszczać na fakturach dekretów pisanych ręcznie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych otrzymanych w postaci papierowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Dowód księgowy będący podstawą ujęcia w księgach kosztów opłat drogowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ewidencja w księgach przychodów z raportu fiskalnego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Faktury wystawione do sprzedaży paragonowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Przechowywanie faktur w formie skanów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Paragon fiskalny bez NIP nabywcy za parkowanie samochodu jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Warunki uznania dowodów magazynowych za dowody księgowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Obrót gotówkowy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Przyjęcie środka trwałego - dowód OT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zmiana miejsca użytkowania - dowód MT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zwrot materiałów - dowód ZW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przesunięcie międzymagazynowe - dowód MM
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przyjęcie i wypłata gotówki - dowody KP i KW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozliczanie operacji gospodarczych między kontrahentami na podstawie noty księgowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Potrącenie wzajemnych wierzytelności w drodze kompensaty jednostronnej i kompensaty umownej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zasady kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Skanowanie faktur a odliczenie VAT i ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Ewidencja księgowa faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ewidencja przebiegu pojazdu podpisana elektronicznie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Arkusz spisowy jako dokument przedstawiający wyniki spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Ogólne zasady dokumentowania kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Charakterystyka dowodu magazynowego "MM - Przesunięcie międzymagazynowe"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Dokumentowanie kontroli dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Księgowanie przelewu środków z rachunku na rachunek
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
W jaki sposób poprawić błędy w arkuszach spisu z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Dowody potwierdzające wpływy i rozchody gotówki w firmowej kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Elementy jakie powinien zawierać formularz spisowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Zasady wypełniania, przekazywania i poprawiania błędów w arkuszach spisowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Charakterystyka dowodu magazynowego "ZW - Zwrot materiałów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Charakterystyka dowodu księgowego "MT - Zmiana miejsca użytkowania"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Charakterystyka dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Dokumentowanie wpływów i rozchodów gotówki w firmowej kasie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Dowody obrotu magazynowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przygotowanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Zasady sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Zastosowanie dowodu KP i KW w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Kontrola dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dowody dokumentujące operacje gotówkowe w kasie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Udokumentowanie wydania sprzedanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Faktury zawierającej błędne dane w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Przekazanie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Opisywanie dowodów przekazywanych do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować błędne zapisy w ewidencji księgowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Sporządzanie raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Potwierdzenie kontroli dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumentach księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Kto dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Kontrola merytoryczna dowodu księgowego w gminnej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Przekazanie zaliczki na konto bankowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Zasady poprawiania błędnych zapisów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Kontrola oraz zatwierdzenie faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kontrola merytoryczna i formalna wydatków na podróże służbowe
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wynagrodzenie lekarza księgowane na podstawie wystawionego przez niego rachunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Formy przekazywania zaliczek pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Faktura oraz dokument WZ wystawione omyłkowo na inny podmiot - jak naprawić błąd?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Zasady kontroli dowodów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumencie księgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60