Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 21 w pozostałych wersjach czasowych
Bilet z parkomatu dotyczący firmowego samochodu osobowego jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Ujęcie w księgach opłaty za prowadzenie rachunku walutowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Wydanie produktów z magazynu do firmowego sklepu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Konto kosztów według rodzajów, właściwe do ujęcia opłaty e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Udokumentowanie kosztu fakturą zawierającą błędy formalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Udokumentowanie wydania i przyjęcia towarów podlegających przerobowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Ewidencja spornej faktury w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Zasady bieżącej wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Na jakiej podstawie wprowadza się do ksiąg środki trwałe w leasingu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Kara umowna powodująca zmniejszanie zobowiązania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Operacje na rachunku walutowym w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (2065) z dnia 26.10.2023
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Nota księgowa obciążeniowa i jej korekta
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Warunki uznania zagranicznego paragonu, niezawierającego danych nabywcy, za dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
W jaki sposób wyksięgować z ewidencji środków trwałych budynek przeznaczony do rozbiórki?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Podpisy składane na dowodzie "LT - Likwidacja środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Czy trzeba ręcznie nanosić dekret na papierowy dowód księgowy?
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Pod jaką datą wprowadzić środek trwały do ewidencji?
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Obciążenie kontrahenta karą umowną - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1176) z dnia 1.09.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w walucie polskiej
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Kompensata w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023 - Płatności bezgotówkowe w księgach rachunkowych
Ewidencja operacji gotówkowych przy niestosowaniu konta "Kasa" w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Czy umieszczanie odręcznych dekretów na dowodach księgowych jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Udokumentowanie wycofania majątku na potrzeby osobiste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym umowy koncesji według KSR nr 10
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Dowody poniesienia kosztów będące podstawą zapisów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Dokumentowanie operacji gospodarczych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ustalenie daty zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Kary umowne za nieterminowe wykonanie świadczenia lub usługi
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Rozliczanie wzajemnych należności i zobowiązań w drodze kompensaty
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Ujęcie wydatków na badanie trzeźwości w księgach pracodawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przeznaczenie do rozbiórki budynku zaliczonego do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Przesunięcie środka trwałego z oddziału do siedziby jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Data ujmowania odpisów amortyzacyjnych w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Wydatek udokumentowany dowodem niezawierającym danych nabywcy i sprzedawcy a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Rezygnacja z prowadzenia konta 10 "Kasa"
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Zasady wyceny faktur kosztowych w walucie obcej w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Wycena zaliczek w walucie obcej według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Ewidencja księgowa towaru wydanego na potrzeby firmowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej a jego fizyczna likwidacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Faktury w języku obcym
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Koszty dotyczące opłat związanych z użytkowaniem karty płatniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Kurs waluty obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Opis faktury tylko w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Nakłady na ulepszenie budynku stanowiącego środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Spóźniona faktura a data zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 77 (1952) z dnia 26.09.2022
Wycena wpływu pożyczki w walucie obcej na rachunek bankowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Wyroby gotowe sprzedawane przez sklep internetowy osobom fizycznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Wydatek udokumentowany paragonem a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Likwidacja środka trwałego, który nie został całkowicie zamortyzowany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w związku z likwidacją jednego ze sklepów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Moment ujęcia w księgach rachunkowych noty odsetkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Wnoszenie i ewidencja opłat w systemie e-TOLL
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zaniechanie zamieszczania ręcznej dekretacji na wyciągach bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Udokumentowanie zwrotu kosztów odesłania nieodebranej przesyłki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Koszty związane z obsługą rachunku bankowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Opisywanie i oznaczanie faktur dla celów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Czy skan faktury jest poprawnym dowodem księgowym?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zmiana dekretacji tradycyjnej na elektroniczną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Faktura bez NIP nabywcy - prawo do odliczenia VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Zasady wnoszenia i ewidencja księgowa opłat w systemie e-TOLL
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Abonament radiowo-telewizyjny opłacony na potrzeby firmowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Przekazanie wyrobów do sklepu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Wskazanie na dokumencie WZ daty wystawienia i daty wydania towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ujęcie paragonu z NIP nabywcy w ewidencji zakupu VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Jak skorygować błędne zapisy na kontach księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Obniżenie ceny zakupu nowego urządzenia produkcyjnego w związku ze zwrotem starego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Dokumenty związane z rozliczeniem kosztów podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Rozliczenie i ewidencja wydatków opłaconych kartą płatniczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Arkusz spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Arkusz spisu z natury
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Czy można nie umieszczać na fakturach dekretów pisanych ręcznie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Udokumentowanie skupu metali nieżelaznych od ludności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Przyjęcie do używania składnika majątku trwałego otrzymanego w drodze darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Na podstawie jakiego dokumentu zaksięgować zakup sprzętu od osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych otrzymanych w postaci papierowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Sposób archiwizacji wyciągów bankowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Warunki uznania faktury elektronicznej za dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Udokumentowanie fizycznej likwidacji wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Zapisy operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Sposoby poprawiania błędnych zapisów na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Dowód księgowy będący podstawą ujęcia w księgach kosztów opłat drogowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Operacje na rachunku walutowym w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1845) z dnia 16.09.2021
Należność z tytułu kary umownej w księgach rachunkowych nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Przekazanie własnych wyrobów na budowę środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Dowody księgowe dotyczące środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Warunki uznania polisy ubezpieczeniowej za dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Co trzeba wiedzieć o dokumentowaniu w księgach operacji gospodarczych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Elektroniczne dowody księgowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Przechowywanie faktur w formie skanów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Paragon fiskalny bez NIP nabywcy za parkowanie samochodu jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Warunki uznania dowodów magazynowych za dowody księgowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Skanowanie faktur kosztowych w aspekcie księgowym i podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Warunki uznania noty za dowód księgowy oraz operacje, które można nią udokumentować
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jaki sposób określić datę zapisu księgowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wycena przychodu w walucie obcej dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Adres kontrahenta w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Przyjęcie środka trwałego - dowód OT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Likwidacja środka trwałego - dowód LT i protokół fizycznej likwidacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zmiana miejsca użytkowania - dowód MT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozchód wewnętrzny - dowód RW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Wydanie na zewnątrz - dowód WZ
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przyjęcie wyrobów - dowód PW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zwrot materiałów - dowód ZW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przesunięcie międzymagazynowe - dowód MM
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Przyjęcie i wypłata gotówki - dowody KP i KW
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozliczanie operacji gospodarczych między kontrahentami na podstawie noty księgowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Potrącenie wzajemnych wierzytelności w drodze kompensaty jednostronnej i kompensaty umownej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Zasady kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Uproszczenia w zakresie kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Przemieszczanie środka trwałego między oddziałami jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Wybrane operacje gospodarcze w księgach organizacji pozarządowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Likwidacja uszkodzonych towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Ewidencja księgowa w ZCP faktur wystawionych na spółkę wnoszącą ZCP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Przesunięcie wyrobów z zakładu gastronomicznego do własnego sklepu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Historia operacji bankowych jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Skanowanie faktur a odliczenie VAT i ujęcie w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Jak dekretować dowody elektroniczne?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Czy kopia polisy ubezpieczeniowej może stanowić dowód księgowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Obciążenia dłużnika odsetkami na podstawie noty księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Daty zapisów księgowych powinny być w układzie chronologicznym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Etapy likwidacji uszkodzonego środka trwałego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Ewidencja przebiegu pojazdu podpisana elektronicznie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Dekretacja elektroniczna
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Arkusz spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Możliwość rezygnacji z kasy w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Udokumentowanie kosztów podróży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wydatki na przejazd autostradą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Koszty zagranicznego wyjazdu służbowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Ryczałt za jazdy lokalne w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Wypełnianie arkusza spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Arkusz spisowy jako dokument przedstawiający wyniki spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jakim dowodem księgowym wprowadzić środek trwały do używania?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Czy konieczne jest umieszczanie dekretu na fakturach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Ogólne zasady dokumentowania kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura lub rachunek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Dowód w postępowaniu podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Księgowanie przelewu oraz zwrotu środków niezgodnego z dyspozycją jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Przekazanie towarów z własnego sklepu na potrzeby remontu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Nieprowadzenie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Odsetki od należności i zobowiązań w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Koszty przerobu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Zasady zwrotu wydatków na samochód w podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Wydanie materiałów z magazynu do produkcji w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Dowody wewnętrzne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Udokumentowanie korekty zapisu księgowego i wprowadzenie zapisu poprawnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Kary umowne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Wycofanie z użytkowania środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Charakterystyka dowodu magazynowego "MM - Przesunięcie międzymagazynowe"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące polisy AC w części wyłączonej z kosztów podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Podróż służbowa w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych ulepszenia środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Udokumentowanie fizycznej likwidacji na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Zasady korygowania błędnych zapisów księgowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Przekazanie laptopa placówce oświatowej na podstawie umowy darowizny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Ujęcie w księgach paragonu z NIP nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Ewidencja księgowa kompensaty wierzytelności oraz sposób jej udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Kiedy mogą być wystawiane dowody WZ?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1055) z dnia 20.04.2020
Dokumentowanie kontroli dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Kompensata należności i zobowiązań w księgach
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Paragon za autostradę a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Konto "Kasa" w księgach firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Numer z dziennika na dowodach księgowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Likwidacja towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Faktura uproszczona jako podstawa zapisu w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Dokumentowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Szczegółowa ewidencja majątku trwałego i zasady dokumentacji obrotu środkami trwałymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Sposób dekretacji na dowodzie księgowym
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Rodzaje dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach kary umownej na podstawie noty obciążeniowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Wprowadzenie środka trwałego do używania w oparciu o dowód OT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Przesunięcie towarów między magazynami
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Charakterystyka druku "Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Elementy jakie powinien zawierać formularz spisowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Zlikwidowanie przeterminowanych towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Księgowania dotyczące operacji na rachunku bankowym jednostki
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur niedotyczących danej jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Udokumentowanie i ewidencja operacji związanych z przerobem towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Charakterystyka dowodu magazynowego "ZW - Zwrot materiałów"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Skan faktury jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Wydatki związane z podróżą służbową członka zarządu a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019
Charakterystyka dowodu księgowego "MT - Zmiana miejsca użytkowania"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
W jaki sposób zamieścić dekret na dowodzie księgowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Charakterystyka dowodu "OT - Przyjęcie środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Ewidencja kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Moment wprowadzenia budynku do ewidencji i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2019 - Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy
Charakterystyka dowodu "WZ - Wydanie na zewnątrz"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Elektroniczny dokument magazynowy WZ jako podstawa zapisów w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Polisa ubezpieczeniowa jako dokument księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia w zależności od przyjętych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Charakterystyka dowodu magazynowego "RW - Rozchód wewnętrzny"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Paragony za autostrady jako dowody księgowe
Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Dokumentowanie operacji gospodarczych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Charakterystyka dowodu "LT - Likwidacja środka trwałego"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Ewidencja i udokumentowanie obciążenia kontrahenta karą umowną
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kursy stosowane do wyceny operacji na rachunku walutowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych operacji na rachunku walutowym
Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Ewidencja odsetek należnych wierzycielom i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Dowody obrotu magazynowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ujęcie w księgach faktury z adnotacją "odwrotne obciążenie"
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Usługa wykonana przez kontrahenta, który zawiesił działalność gospodarczą a koszty podatkowe u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Kara umowna
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Udokumentowanie przyjęcia środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2019 - Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Ewidencja oraz odliczenie VAT przy zakupie elektroniki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ewidencja zakupu materiałów w procedurze odwrotnego obciążenia
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Nota odsetkowa w euro
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018
Sporządzenie dowodu zastępczego, gdy podatnik nie uzyskał faktury zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Podstawa dokumentowania spisu z natury
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ewidencja odsetek należnych wierzycielowi i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Zakup środka trwałego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Charakterystyka dowodu PW potwierdzającego przyjęcie wyrobów do magazynu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Data ujęcia odpisów amortyzacyjnych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Protokół zniszczenia, czyli fizycznej likwidacji towarów w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Faktury w języku obcym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Księgowanie wpłat w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zasady dokumentowania i ewidencji obrotu magazynowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zastosowanie dowodu KP i KW w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Ujęcie księgowe faktury z adnotacją "odwrotne obciążenie"
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Nieprowadzenie konta "Kasa" w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych kwoty podatku u źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Kompensata w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Kontrola dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dokumentowanie kosztów podróży zleceniobiorcy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Dowody wewnętrzne w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Wystawienie noty obciążeniowej tytułem kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Wydatek w podróży służbowej udokumentowany paragonem - kurs waluty obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu krajowych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Usługa nabyta poza terytorium kraju potwierdzona dowodem zastępczym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Przeznaczenie towarów handlowych do zużycia na potrzeby własne jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Czy faktury sprzedaży należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych pojedynczo?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Paragony jako dowody księgowe
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Niestosowanie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Przedłożone przez pracownika paragony za płatne parkowanie firmowych samochodów
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Sposób ujmowania operacji gospodarczych na rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Udokumentowanie zakupów towarów od ludności - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Likwidacja materiałów w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Dokumentowanie operacji gospodarczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Udokumentowanie wydania sprzedanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Ujęcie księgowe wydatków na firmowy samochód
Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018
Zagraniczne faktury w języku obcym jako dowody źródłowe w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Księgowe dowody zastępcze - kiedy mogą być stosowane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Elektroniczna dekretacja dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Dokumentowanie zakupów od ludności przez prowadzących księgi rachunkowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Księgowanie na podstawie paragonu
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Kto zatwierdza listę płac?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Podstawowe zasady korygowania błędnych zapisów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Kontrola rachunkowa faktur sprzedaży wystawianych w systemie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Udokumentowanie przyjęcia produktów do magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych likwidacji uszkodzonych towarów
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Podróże odbywane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zakup towaru na aukcji internetowej od osoby prywatnej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Jak zaksięgować dokument w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Wyciąg bankowy ze strony internetowej banku
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Paragon jako dowód poniesienia wydatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Dokument zakupu bez danych nabywcy a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017 - Rozliczanie faktur korygujących - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Dokumenty księgowe w języku obcym
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Pracownicze ryczałty za jazdy lokalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Wydatki na samochody w rozliczeniach z US i ZUS
Ewidencja księgowa kosztów zagranicznej podróży służbowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Dokumentowanie wydatków paragonem dla celów bilansowych i podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Uproszczenia dotyczące kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Udokumentowanie i ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanego rabatu pośredniego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Zwrot materiałów o niewłaściwej jakości z produkcji do magazynu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w ewidencji bilansowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Jak udokumentować anulowanie kary umownej potwierdzonej notą obciążeniową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Udokumentowanie usługi nabytej poza terytorium kraju księgowym dowodem zastępczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Nota księgowa w formie elektronicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Ogólne zasady dokumentowania kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura i rachunek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa operacji na rachunku walutowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017
Ewidencja nabycia środków trwałych za cenę łączną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Jakim dokumentem potwierdzać przyjęcie materiałów do magazynu?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Nabycie produktów rolnych - dokumentowanie i ujęcie w ewidencji VAT oraz JPK_VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Jak udokumentować przyjęcie środka trwałego do używania?
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Faktury zawierającej błędne dane w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Czy trzeba przetłumaczyć dowody księgowe z zagranicy?
Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Ewidencja kompensaty wzajemnych wierzytelności
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Dokumentacja skupu makulatury od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Przekazanie prowadzenia ksiąg do biura rachunkowego
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Przyjęcie towaru do magazynu w niedzielę lub święto a data wystawienia dowodu przyjęcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Obowiązek tłumaczenia treści dokumentów księgowych sporządzonych w języku obcym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Faktura jako dowód księgowy
Dodatek nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2017 - Dokumentowanie transakcji dla celów VAT
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Skup złomu od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Korekta zapisów księgowych dokonywana zapisami dodatnimi lub ujemnymi
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2017 - Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych
Wydatki poniesione w podróży służbowej dokumentowane paragonami a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Kasa"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Faktura jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Brak kasy w firmie osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Przekazanie materiałów i towarów do produkcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Wyciąg bankowy w formie wydruku ze strony internetowej banku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Kserokopia/skan dokumentu a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Dokumentowanie i wycena spisu z natury zapasów
Gazeta Podatkowa nr 99 (1349) z dnia 12.12.2016
Faktura bez podpisów prawidłowym dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016
Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany - rozliczenie podatkowe u nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Ustalenie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Dokument potwierdzający przyjęcie towaru do magazynu
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Zużycie towarów na potrzeby reklamy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Wycena rozrachunków w walutach obcych na dzień bilansowy
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ewidencja przekazania prywatnego samochodu do działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Co składa się na dokumentację inwentaryzacyjną?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok
Dokumentowanie przyjęcia środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Ręczna dekretacja dokumentów księgowych (pytanie z forum internetowego - forum.gofin.pl)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Spisanie nadpłaty powstałej na rozrachunkach z dostawcą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Rozliczenia gotówkowe w firmie nieprowadzącej kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (924) z dnia 1.09.2016
Ujęcie zakupu towarów w procedurze odwrotnego obciążenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016 - Rozrachunki z tytułu VAT w ewidencji księgowej
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Dokumentowanie wydatków związanych z delegacją
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Likwidacja towarów przeterminowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktur otrzymanych po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Opisywanie dowodów przekazywanych do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Warunki ujęcia wydatków na usługę w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wycena zobowiązania w walucie obcej i powstanie różnic kursowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Wydatki na paliwo i na przejazdy zagranicznymi autostradami a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ewidencja przekazania towarów na potrzeby jednostki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Sposób dokumentowania przychodu i rozchodu towarów handlowych w przypadku dokonania przedpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Ujęcie w księgach spóźnionych faktur w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Sposób dokumentowania fizycznej likwidacji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Data operacji gospodarczej i data zapisu księgowego na przykładzie umowy ubezpieczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Ujęcie w księgach paragonów za autostrady
Gazeta Podatkowa nr 52 (1302) z dnia 30.06.2016
Ujęcie w księgach kompensaty umownej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Wycena towarów na dzień bilansowy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Kiedy dowód księgowy spełnia wymóg kompletności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Termin przeksięgowania VAT należnego i naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016
Pracownicze ryczałty za jazdy lokalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1294) z dnia 2.06.2016 - Używanie samochodu przez pracownika - rozliczenie podatkowo-składkowe
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Paragon bez danych nabywcy a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Ewidencja sprzedaży detalicznej towarów na podstawie raportów fiskalnych dobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować błędne zapisy w ewidencji księgowej?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Udokumentowanie przesunięcia towarów między sklepami
Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Udokumentowanie wydania towarów na zewnątrz jednostki
Gazeta Podatkowa nr 35 (1285) z dnia 2.05.2016
Likwidacja towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Brak kasy a dowody KP i KW
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Tłumaczenie dowodów
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Zasady korekty błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Rozliczenie i ewidencja zaliczek na zakupy firmowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Likwidacja przeterminowanych towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016
Ewidencja księgowa wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa zaliczek na zakupy firmowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016 - Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Uproszczenie polegające na niestosowaniu konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Potwierdzenie kontroli dowodów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016
Ewidencja księgowa wydatków na przejazdy taksówkami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej właściciela
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Arkusz spisu z natury jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Dowody księgowe we wspólnocie mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wydatki na przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015 - Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami
Jak często należy drukować dziennik będący elementem ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa likwidacji przeterminowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych utargów regulowanych gotówką oraz kartą płatniczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Dokument własny zewnętrzny bez podpisu wystawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Aktualizacja wartości zapasów towarów w detalu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych dowodów księgowych bez podpisów
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Przyjęcie środka trwałego do używania
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Czy trzeba drukować dekrety?
Gazeta Podatkowa nr 82 (1227) z dnia 12.10.2015
Dokumentowanie likwidacji towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumentach księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Przerób zewnętrzny własnych półproduktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Przesunięcie towarów handlowych między sklepami w ramach tego samego przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015
Ewidencja księgowa paragonów za autostrady
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Faktury elektroniczne i w formie papierowej oraz ich przechowywanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Czy paragony fiskalne za przejazd autostradą krajową są dowodami księgowymi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Rozliczanie ryczałtów za jazdy lokalne
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Ewidencja towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015
Należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Ewidencja kosztów podróży właściciela firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Opłaty za przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Faktura elektroniczna przesłana przez kontrahenta z UE
Poradnik VAT nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Kto dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Towary przeznaczone na reklamę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Kontrola merytoryczna dowodu księgowego w gminnej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Ujęcie w księgach potrąceń z wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015 - Ewidencja wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Kontrola dokumentów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Dokumentowanie obrotu magazynowego wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Czy faktura pro forma może stanowić podstawę zapisu w księgach rachunkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (879) z dnia 1.06.2015
Kiedy paragon może być uznany za dowód księgowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Udokumentowanie kosztów dzierżawy powierzchni od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2015 - Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Polisa jako dowód księgowy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Jak rozliczyć różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015 - Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych
Koszty uszkodzenia linii energetycznej w księgach
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Remont i ulepszenie środków trwałych w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa otrzymanych kart rabatowych (talonów)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Ujęcie w księgach rachunkowych likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Ewidencja księgowa otrzymanych kart rabatowych (talonów)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Ustalenie procentowych wskaźników ubytków materiałów trudno mierzalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie - aspekt podatkowy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Ewidencja kary umownej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Dokument będący podstawą rozliczenia kosztów związanych z wyjazdem służbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Nieumieszczanie ręcznego dekretu na dowodzie źródłowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Udokumentowanie powstania wzajemnych rozrachunków w celu dokonania kompensaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Ewidencja księgowa kosztów szczepień przeciw grypie
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
Ewidencja materiałów w przerobie własnym i obcym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Ewidencja i wycena odsetek od lokaty w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Dokumentowanie operacji kasowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Dokumentowanie operacji na rachunku bieżącym
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Gdy samochód firmowy staje się prywatnym
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania usługi
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Paragon za przejazd autostradą a koszty podatkowe i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Przekazanie zaliczki na konto bankowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Dokumentowanie operacji na rachunku bieżącym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Wycofanie składnika majątku z firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1109) z dnia 25.08.2014
Czy prowadzenie kasy przez spółkę z o.o. jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Faktura otrzymana od zagranicznego dostawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (851) z dnia 20.08.2014
Obrót gotówkowy w firmie - dokumentacja i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Zasady poprawiania błędnych zapisów
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Zasady księgowania przychodu z tytułu WDT oraz rozliczenia należności w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Elektroniczne dokumenty magazynowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Otrzymanie towaru potwierdzone specyfikacją wysyłkową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Elektroniczny system akceptacji dokumentów
Gazeta Podatkowa nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014
Elektroniczny system akceptacji dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kontrola oraz zatwierdzenie faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Przekazanie towarów własnych na remont sklepu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS a obowiązek prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Konta księgowe służące do ewidencji ZFŚS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014 - Wykorzystanie środków ZFŚS w księgach rachunkowych
Kompensata rozrachunków w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1086) z dnia 5.06.2014
Ewidencja potrąceń z wynagrodzeń
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Na czym polega korekta zapisów księgowych tylko zapisami dodatnimi lub tylko zapisami ujemnymi?
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Ryczałt pieniężny za jazdy lokalne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014
Ewidencja świadczeń sfinansowanych z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Zasady dokumentowania wydatków związanych z podróżą służbową
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Kontrola merytoryczna i formalna wydatków na podróże służbowe
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Dokumentowanie zakupu owoców i warzyw od rolników
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Dokument będący podstawą obciążenia kontrahenta karą umowną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Komputerowe dekretowanie faktury i jej rozliczenie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Formy przekazywania zaliczek pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników sfinansowany ze środków ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Wymagania formalne stawiane dowodom księgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Dane jakie powinien zawierać paragon w świetle przepisów o VAT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Rozliczenie zakupu środka trwałego za granicą i ustalenie jego wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Sprzedaż części budynku figurującego w ewidencji jako jeden obiekt inwentarzowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Umowa kupna-sprzedaży podstawą ujęcia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Skutki likwidacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Dane dowodu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Paragon jako dokument będący podstawą ujęcia w księgach opłaty za przejazd autostradą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Koszty podróży służbowej właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Czy można stosować kursy walut obowiązujące w grupie kapitałowej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Wymogi ewidencyjne operacji wyrażonych w walutach obcych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Operacje bezgotówkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę ich księgowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Ewidencja zakupu środka trwałego w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Tłumaczenie faktur wystawionych w języku obcym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Likwidacja towarów handlowych nienadających się do sprzedaży
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Jak udokumentować koszty podróży służbowych?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Posiłek z kontrahentem w restauracji nie zawsze jest reprezentacją - wyrok NSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zasady kontroli dowodów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Paragony jako dowód księgowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Udokumentowanie zakupu towarów od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Ewidencja wiz dla pracowników wyjeżdżających za granicę w celach służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Podpis na dowodzie księgowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (994) z dnia 18.07.2013
Podpis na dowodzie księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Dowód księgowy dokumentujący obciążenie dłużnika odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Dokumentacja księgowa kosztów podróży
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Wydatki przedsiębiorcy związane z wyjazdem służbowym
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Zamieszczanie numeru dziennika na dokumencie księgowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wyciąg bankowy drukowany z systemu bankowości internetowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (978) z dnia 23.05.2013
Operacje gotówkowe w spółce nieprowadzącej kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Przekazanie towarów na potrzeby własnej produkcji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Darowizna towarów handlowych
Gazeta Podatkowa nr 25 (962) z dnia 28.03.2013
Likwidacja towarów handlowych a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Odsetki należne wierzycielowi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Mniej danych na dowodach księgowych
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Na czym polega storno czerwone, czarne, częściowe oraz zapis techniczny?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Dokumentowanie operacji kasowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Diety za udział w posiedzeniach zarządu spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Wycofanie firmowego samochodu osobowego na potrzeby prywatne
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Przechowywanie dokumentów magazynowych w formie elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Mała zmiana ustawy o rachunkowości - mniej danych na dowodach księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60