Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 20 w pozostałych wersjach czasowych
Bilet z parkomatu dotyczący firmowego samochodu osobowego jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Wątpliwości przy ustalaniu daty ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 44 (2127) z dnia 29.05.2024
Czy korektę przychodu można zaksięgować stornem czerwonym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (609) z dnia 1.05.2024
Rozliczenie sprzedaży towarów wraz z dodatkowymi elementami na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Faktura kosztowa dotycząca poprzedniego roku
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Udokumentowanie kosztu fakturą zawierającą błędy formalne
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Koszty dotyczące wykonanych, lecz niezafakturowanych usług
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ewidencja spornej faktury w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Faktura pro forma - w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Przychody z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Moment ujęcia rabatu według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Przyporządkowanie kosztów i przychodów do roku, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Dokumentowanie kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Omówienie najważniejszych elementów umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Indywidualne usługi projektowe dewelopera
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Czy księgować sądowy nakaz zapłaty, jeśli zawarto porozumienie?
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Dokumenty związane z inwentaryzacją
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Automatyzacja w obrębie danych zewnętrznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Warunki uznania zagranicznego paragonu, niezawierającego danych nabywcy, za dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Ogólne zasady ujęcia przychodów dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Zaliczki na poczet zysku wypłacane wspólnikom spółki cywilnej w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Wycena magazynowa towarów przyjętych po naprawie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Korekta błędnego zapisu na kontach kosztów według rodzajów stornem czarnym lub czerwonym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Wycena przychodów w walucie obcej z uwzględnieniem płatności zaliczkowych
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2023 - Pozycje i transakcje w walucie obcej według ustawy o rachunkowości i MSR
Udokumentowanie i ujęcie księgowe reklamacji materiałów na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1175) z dnia 20.08.2023
Definicja i moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Moment przenoszenia danych księgowych z bufora do ksiąg w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Dostawa towaru i jego sprzedaż przed otrzymaniem faktury zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Dowody poniesienia kosztów będące podstawą zapisów księgowych
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Ustalenie daty zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023
Faktury zakupowe na przełomie miesięcy - ujęcie w księgach rachunkowych nabywcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Wydatek udokumentowany dowodem niezawierającym danych nabywcy i sprzedawcy a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Moment wprowadzenia do ksiąg kosztu udokumentowanego fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Dostawy niefakturowane udokumentowane dowodami zastępczymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zasady wyceny faktur kosztowych w walucie obcej w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Termin przechowywania dowodów księgowych, dotyczących zakupu środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Przychody działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023
Odpowiedzi na pytania dotyczące pozycji bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Ewidencja księgowa faktur zakupowych na przełomie lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
W którym miesiącu ująć w księgach koszt wynikający z duplikatu faktury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Zasady wyceny przychodów ze sprzedaży wyrażonych w walutach obcych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Warunki ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Rozliczenie kosztów podróży służbowej w księgach rachunkowych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Częstotliwość rozliczania sald kont zespołu 5 w ciągu roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Koszty noclegów kierowców w transporcie międzynarodowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Moment ujęcia w księgach rachunkowych noty odsetkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Przychody według nowego KSR nr 15
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Czy ujmować w księgach pomyłki banku figurujące na wyciągu?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Skutki stosowania zasady memoriału przy ewidencji przychodów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Moment powstania przychodu z tytułu opłaconego z góry czynszu za najem lokalu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Opisywanie i oznaczanie faktur dla celów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Czy skan faktury jest poprawnym dowodem księgowym?
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Ewidencja faktur przychodowych i kosztowych z przełomu miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Zmiana dekretacji tradycyjnej na elektroniczną
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Niekorzystna dla jednostki decyzja o zwrocie dotacji i jej skutki w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Moment ujęcia w kosztach opłat bankowych i podstawa ich udokumentowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Jak zaksięgować fakturę przychodową na przełomie miesięcy?
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Moment wprowadzenia do ksiąg faktury dokumentującej import towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Wskazanie daty zapisu w księgach
Gazeta Podatkowa nr 33 (1908) z dnia 25.04.2022
Przychody z działalności podstawowej - produkcyjnej
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Moment powstania przychodu bilansowego i podatkowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Czynsz za najem lokalu, zafakturowany i opłacony z góry
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Rozliczenie transakcji zakupu materiałów i towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Wskazanie na dokumencie WZ daty wystawienia i daty wydania towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Ujęcie paragonu z NIP nabywcy w ewidencji zakupu VAT i księgach
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Przychód z tytułu czynszu za najem lokalu, zafakturowanego i opłaconego z góry
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Usunięcie wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Zasady dotyczące korekty przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Dostawa zrealizowana w grudniu 2021 r. potwierdzona fakturą wystawioną w styczniu 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Dostawa towaru do odbiorcy - koszty transportu i ubezpieczenia w drodze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Prezentacja w bilansie dostawy towarów, nieudokumentowanej fakturą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Dostawy niezafakturowane ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Koszty podatkowe po zamknięciu miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
WSTĘP
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Czy można nie umieszczać na fakturach dekretów pisanych ręcznie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Udokumentowanie skupu metali nieżelaznych od ludności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Na podstawie jakiego dokumentu zaksięgować zakup sprzętu od osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych otrzymanych w postaci papierowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Moment ujęcia w księgach usługodawcy kosztu bezpośrednio związanego z przychodem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ujęcie w księgach przychodu ze sprzedaży na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Zapisy operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Sposoby poprawiania błędnych zapisów na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Dowód księgowy będący podstawą ujęcia w księgach kosztów opłat drogowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Świadectwa efektywności energetycznej, zwane białymi certyfikatami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Księgowanie spóźnionych faktur kosztowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Co trzeba wiedzieć o dokumentowaniu w księgach operacji gospodarczych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Zastosowanie dowodu PK
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Elektroniczne dowody księgowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Faktury dokumentujące koszt otrzymane z opóźnieniem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Udokumentowanie wydania towaru z magazynu w związku z jego sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Paragon fiskalny bez NIP nabywcy za parkowanie samochodu jako dowód księgowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Warunki uznania dowodów magazynowych za dowody księgowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Przykłady operacji gospodarczych związanych z obrotem magazynowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Warunki uznania noty za dowód księgowy oraz operacje, które można nią udokumentować
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
W jaki sposób określić datę zapisu księgowego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Czy wszystkie zapisy należy księgować na podstawie PK?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Rozliczanie w VAT i księgowanie duplikatów faktur w trakcie 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Podstawa przeksięgowania wyniku finansowego do rozliczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Adres kontrahenta w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Wydanie na zewnątrz - dowód WZ
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Rozliczanie operacji gospodarczych między kontrahentami na podstawie noty księgowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Dzień poniesienia kosztów pośrednich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Zasady kontroli dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Wybrane operacje gospodarcze w księgach organizacji pozarządowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach faktury z ubiegłego roku
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Rozliczenie kosztów obsługi płatności bezgotówkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Spisanie przedawnionych zobowiązań z ksiąg rachunkowych agencji wykonawczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Historia operacji bankowych jako dowód księgowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Jak dekretować dowody elektroniczne?
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Ogólne zasady korygowania przychodów w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Jak rozliczyć koszt opłaty leasingowej zafakturowany w grudniu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Czy kopia polisy ubezpieczeniowej może stanowić dowód księgowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Rozliczenie kosztów usług transportowych na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Ujęcie w księgach faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021 - Koszty i przychody bilansowe na przełomie roku
Jak ująć w księgach duplikat faktury z 2020 r.?
Gazeta Podatkowa nr 7 (1778) z dnia 25.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za sprzedaż energii elektrycznej oraz zielonych świadectw
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Odliczenie VAT i ewidencja faktury otrzymanej przed dostawą towaru
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Udokumentowanie przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Daty zapisów księgowych powinny być w układzie chronologicznym
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ujęcie w ewidencji księgowej sprzedaży towaru, gdy fakturę otrzymano w miesiącu następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Czy można wprowadzać wszystkie zapisy księgowe na podstawie PK?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Definicja i moment powstania przychodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (525) z dnia 1.11.2020
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Wydatki na przejazd autostradą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Pod jaką datą ująć fakturę kosztową w księgach rachunkowych?
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Duplikat faktury dokumentujący koszt poniesiony w poprzednim roku
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Dokumentowanie kosztu dowodem innym niż faktura lub rachunek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Podstawa ujęcia czynszu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Księgowanie przelewu oraz zwrotu środków niezgodnego z dyspozycją jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Czy księgować fakturę korygującą "do zera"?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Otrzymanie faktury po zamknięciu miesiąca, którego dotyczy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 7.09.2020
Ewidencja przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Pod jaką datą ujmować dowody w księgach?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Księgowania związane z pomyłkowym przelewem
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020
Moment ujęcia w księgach kosztów usług obcych na podstawie otrzymanego duplikatu faktury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Dowody wewnętrzne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Wpływ momentu ujawnienia błędnego zapisu na sposób jego korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Na czym polega zasada memoriału?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Ewidencja księgowa dotycząca sprzedaży internetowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Ujęcie w księgach zwrotu prowizji nienależnie pobranej przez bank
Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Ewidencja wyników kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Przeksięgowanie wyniku finansowego na przykładzie liczbowym
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Paragon za autostradę a koszty w księgach
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wykorzystanie zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Dostawy w drodze na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Ustalenie wartości zapasu materiałów stwierdzonego spisem z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Ewidencja faktury kosztowej z 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Księgowanie kosztów na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury ze stycznia 2020 r. dotycząca 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej sprzedaż/zakupy roku poprzedniego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej gruntu nieodpłatnie otrzymanego w latach poprzednich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Dokumentowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odliczenie VAT i ujęcie w księgach e-faktury
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Odliczenie VAT z duplikatu faktury i ujęcie go w księgach
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Rodzaje dowodów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Przyjęcie nabytych towarów do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Udokumentowanie operacji wydania z magazynu materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Operacja przeksięgowania zysku do podziału
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa potrącenia z wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019
Charakterystyka dokumentacji inwentaryzacyjnej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Charakterystyka druku "Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Ujęcie kosztu na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych a koszty podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Zwrot materiałów z produkcji do magazynu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur niedotyczących danej jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019 - Wydatki na pracowników w księgach rachunkowych
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Dokumentowanie i ewidencja przyjęcia zakupionych towarów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Elektroniczny dokument magazynowy WZ jako podstawa zapisów w księgach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Udokumentowanie wydania towarów w związku z ich sprzedażą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Dowody obrotu magazynowego w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Księgowania dotyczące zwrotu materiałów z produkcji do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zasady wystawiania noty księgowej w rozliczeniach między kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa faktury zakupu na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ewidencja księgowa korekty przychodów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Zasady funkcjonowania dowodu "PK - Polecenie księgowania"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali
Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Ochrona danych i ich zbiorów w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Ewidencja księgowa odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Duplikat faktury dotyczący towarów rozliczonych jako nadwyżki inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Ujęcie w księgach faktury ze stycznia 2019 r. dotyczącej 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Ujęcie w bilansie dostaw w drodze
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ujęcie w księgach i rozliczenie VAT z duplikatu faktury
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Faktura kosztowa za opracowanie dokumentacji cen transferowych za rok ubiegły
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Sporządzenie dowodu zastępczego, gdy podatnik nie uzyskał faktury zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Zakup środka trwałego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur z różnymi datami
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?
Gazeta Podatkowa nr 85 (1542) z dnia 22.10.2018
Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Księgowanie wpłat w stowarzyszeniu
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Dokumentacja inwentaryzacyjna związana z organizacją spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Ujęcie wydatku w kosztach w przypadku braku faktury - u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Przychód z tytułu świadczenia usług ciągłych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2018 - Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR
Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Opłacony z góry czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Dostawy w drodze w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1518) z dnia 30.07.2018
Usługa nabyta poza terytorium kraju potwierdzona dowodem zastępczym
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Czy faktury sprzedaży należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych pojedynczo?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Konsekwencje pozorności umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Koszt ujęty w księgach na podstawie duplikatu faktury
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2018 - Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia
Sposób ujmowania operacji gospodarczych na rachunku bieżącym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Udokumentowanie zakupów towarów od ludności - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Data zapisu księgowego a data księgowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Ewidencja zwrotu materiałów z produkcji do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Udokumentowanie wydania sprzedanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018
Zagraniczne faktury w języku obcym jako dowody źródłowe w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Korygowanie przychodów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018
Ewidencja księgowa opłat elektronicznych w systemie viaTOLL
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Księgowe dowody zastępcze - kiedy mogą być stosowane?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ewidencja udzielonych i otrzymanych rabatów
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Dokumentowanie zakupów od ludności przez prowadzących księgi rachunkowe - interpretacja KIS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Zwrot materiałów
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Ustalenie podatku odroczonego, gdy przychód podatkowy wyprzedza przychód bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Usługi informatyczne fakturowane z "góry" w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Kontrola rachunkowa faktur sprzedaży wystawianych w systemie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Ewidencja księgowa faktury za paliwo na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Zakup towaru na aukcji internetowej od osoby prywatnej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Moment korygowania przychodu bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Duplikat faktury dokumentujący poniesienie kosztu w ubiegłym roku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Udokumentowanie usługi nabytej poza terytorium kraju księgowym dowodem zastępczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu materiałów z produkcji<
Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017
Ogólne zasady dokumentowania kosztu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Jakim dokumentem potwierdzać przyjęcie materiałów do magazynu?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Przychód z tytułu usług świadczonych w sposób ciągły
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2017 - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji
Dokumentacja skupu makulatury od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017
Działalność kantorowa w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Przyjęcie towaru do magazynu w niedzielę lub święto a data wystawienia dowodu przyjęcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Faktura dotycząca prognozowanej wielkości zużycia energii
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2017 - Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Terminy ewidencji faktur kosztowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Skup złomu od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Komputerowe prowadzenie kont syntetycznych a JPK
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2017 - Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii
Usługa sfinansowana ze środków ZFŚS, wykonana w następnym roku obrotowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Rabat dotyczący towaru zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ewidencja sprzedaży w kantorze
Poradnik VAT nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ujęcie w bilansie towarów w drodze
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Ewidencja faktury za zakup materiałów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Kserokopia/skan dokumentu a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017
Działalność operacyjna
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu, otrzymanej wraz z towarem w styczniu następnego roku
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Wykazanie w bilansie dostaw w drodze
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Ustalenie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Dostawy niefakturowane przy uproszczonej gospodarce magazynowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Zużycie towarów na potrzeby reklamy
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Ewidencja nadwyżek magazynowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Na podstawie jakiego dokumentu księgować odpisy amortyzacyjne?
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
JPK w pytaniach Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Jak udokumentować zwrot materiałów niezużytych w produkcji?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Kopie dowodów obrotu kasowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Ewidencja faktury kosztowej po zamknięciu miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016
Sposób dokumentowania przychodu i rozchodu towarów handlowych w przypadku dokonania przedpłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Data operacji gospodarczej i data zapisu księgowego na przykładzie umowy ubezpieczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Ewidencja księgowa zwrotu towarów do dostawcy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Przychody ze sprzedaży towarów w jednostce handlowej
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Księgowanie faktur dotyczących prognozowanej wielkości zużycia energii
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Ewidencja sprzedaży detalicznej towarów na podstawie raportów fiskalnych dobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (915) z dnia 1.06.2016
Jak korygować przychody ze sprzedaży towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016 - Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Faktura za bilety lotnicze dotyczące przyszłej delegacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dotyczących kilku miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (913) z dnia 10.05.2016
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Jak ująć w księgach zwrot towarów zakupionych w 2015 r.?
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Nieściągalna należność w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Dokumentowanie operacji kasowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Ewidencja faktury za zakup materiałów na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Duplikat faktury otrzymany w 2016 r., dotyczący faktury z 2015 r.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2016
Księgowanie otrzymanej faktury zaliczkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu 2015 r., a otrzymanej wraz z towarem w styczniu 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Przyjęcie do magazynu dostaw niepotwierdzonych fakturą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Druk spisu z natury generowany przez system księgowy
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Rozliczenie podatkowo-księgowe zakupu mediów
Gazeta Podatkowa nr 1 (1251) z dnia 4.01.2016
Towary w drodze na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Działalność operacyjna
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Przychody w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Kiedy można wystawić zastępczy dowód księgowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Dowody księgowe we wspólnocie mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015
Wydatki na przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015 - Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami
Jak często należy drukować dziennik będący elementem ksiąg rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa rozliczenia szkody majątkowej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015
Kwalifikacja do kosztów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Ujęcie w księgach faktury za towary i jej korekty
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Przerób zewnętrzny własnych półproduktów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Ewidencja księgowa dostaw niefakturowanych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Faktury elektroniczne i w formie papierowej oraz ich przechowywanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Usługa płatna za rok "z góry" - ewidencja księgowa i moment zaliczenia w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Czy paragony fiskalne za przejazd autostradą krajową są dowodami księgowymi?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Ewidencja kosztów podróży właściciela firmy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Data zapisu księgowego i data technicznego wprowadzenia dowodu do ksiąg
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Opłaty za przejazdy zagranicznymi autostradami u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Kto dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Ewidencja środków złożonych do depozytu sądowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Towary przeznaczone na reklamę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015
Kontrola dokumentów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Dokumentowanie obrotu magazynowego wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Definicja przychodów określona w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (394) z dnia 20.05.2015
Ewidencja zwrotu towarów
Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015
Inne ustalenia zawarte w polityce rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Korekta przychodów ze sprzedaży towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1177) z dnia 20.04.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Moment powstania i ujęcia przychodów ze sprzedaży
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Koszty zakupu praw do emisji gazów cieplarnianych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ujęcie w kosztach podatkowych polisy dotyczącej poprzedniego roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej w kasie fiskalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Ewidencja księgowa otrzymanych kart rabatowych (talonów)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Ewidencja zakupu części zamiennych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Dostawa niefakturowana - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Ewidencja księgowa otrzymanych kart rabatowych (talonów)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (868) z dnia 10.02.2015
Rozliczenie nadwyżek i niedoborów w skupie złomu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Prognozowane koszty energii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Usługi podwykonawców w kosztach działalności operacyjnej przedsiębiorcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Kontrola kompletności i poprawności prowadzonych zapisów księgowych
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Zadatek otrzymany w 2014 r. na poczet sprzedaży środka trwałego, która nastąpi w 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Moment powstania przychodu ze sprzedaży dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (384) z dnia 20.12.2014
Faktura dotycząca usługi wykonanej w poprzednim miesiącu
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2014 - Podatkowe i bilansowe zasady ewidencjonowania kosztów
Dokument będący podstawą rozliczenia kosztów związanych z wyjazdem służbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Ewidencja nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Ewidencja księgowa wiz służbowych dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014
Wydatki na zakup ogłoszeń w internecie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Udokumentowanie powstania wzajemnych rozrachunków w celu dokonania kompensaty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Moment potrącenia kosztu pośredniego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (379) z dnia 1.10.2014
Dokumentowanie operacji na rachunku bieżącym
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Ewidencja faktury dotyczącej poprzedniego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Paragon za przejazd autostradą a koszty podatkowe i VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Ewidencja faktury dotyczącej poprzedniego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Przekazanie zaliczki na konto bankowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Ewidencja umowy wstępnej sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Dokumentowanie operacji na rachunku bieżącym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (852) z dnia 1.09.2014
Ewidencja w księgach na podstawie dowodów wewnętrznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Doszacowanie przychodów przez UKS a korekta bilansu za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Data faktury zakupu towarów wcześniejsza niż data dostawy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1101) z dnia 28.07.2014
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Dodatkowa ewidencja sprzedaży a podstawa ujęcia przychodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
O dacie poniesienia kosztu nie mogą decydować przepisy ustawy o rachunkowości
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Prowizja od kredytu jest kosztem jednorazowym w dacie poniesienia mimo, że dla celów bilansowych jest rozliczana w czasie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Rozliczenie transakcji w ramach umów barterowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Kontrola oraz zatwierdzenie faktury korygującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Księgowanie faktury kosztowej na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 42 (1083) z dnia 26.05.2014
Rozliczenie transakcji barterowych w księgach jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Nagrody rzeczowe za punkty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Ewidencja rabatu na podstawie zbiorczej faktury korygującej
Gazeta Podatkowa nr 33 (1074) z dnia 24.04.2014
Moment ujęcia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (368) z dnia 20.04.2014
Ewidencja otrzymanych zaliczek na sprzedawane usługi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Opłata za przejazd po drogach płatnych, dotycząca poprzedniego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Uproszczona gospodarka magazynowa - jak prowadzić ewidencję księgową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Formy przekazywania zaliczek pracownikom
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Zwrot kar dochodzonych na drodze sądowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Usługi leasingu operacyjnego na przełomie dwóch lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Duplikat faktury otrzymany w 2014 r., dotyczący faktury z 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Konsekwencje stosowania zasady memoriału na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Sprawdzenie kompletności i poprawności prowadzonej ewidencji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Moment wprowadzenia do ksiąg faktury zakupu towaru
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Dostawy bieżące, niefakturowane i w drodze
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Zasady ewidencji opłat za media na podstawie faktur prognozowanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Koszty prenumeraty na 2014 r. w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 90 (1027) z dnia 12.11.2013
Ewidencja kosztów szczepień ochronnych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Koszty podróży służbowej właściciela firmy
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Umowa kupna-sprzedaży
Dodatek nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 z dnia 20.10.2013 - Koszty podatkowe w firmie - wybrane zagadnienia
Ewidencja księgowa otrzymanego duplikatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Jak księgować korektę kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Operacje bezgotówkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę ich księgowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Koszty danego miesiąca zafakturowane w miesiącu następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Zasady kontroli dowodów księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2013 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia
Czy księgować fakturę pro forma?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Czy dowody księgowe należy ujmować w księgach w miesiącu ich wystawienia, czy otrzymania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Paragony jako dowód księgowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Zbiorcze księgowanie operacji bankowych przy sprzedaży wysyłkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Dofinansowanie na udział w targach
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 z dnia 1.08.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania dotacji w 2013 r.
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Ewidencja wiz dla pracowników wyjeżdżających za granicę w celach służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Podpis na dowodzie księgowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Dowód księgowy stanowiący podstawę zapisów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Data dokonania operacji i data dokumentu księgowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Kwalifikacja kosztów public relation realizowanego projektu budowlanego
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2013 - Jak rozliczyć dotacje w księgach rachunkowych?
Czy prawidłowo sporządzono sprawozdanie finansowe za 2012 r.?
Gazeta Podatkowa nr 35 (972) z dnia 2.05.2013
Produkcja filmów reklamowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Kiedy rozwiązać odpis aktualizujący należność?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (969) z dnia 22.04.2013 - Problemy z zapłatą należności i zobowiązań a ewidencja księgowa
Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zaangażowanie wydatków budżetowych w samorządowej jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Usługi zdrowotne świadczone ponad limit ustalony w kontrakcie z NFZ
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Duplikat faktury otrzymany w 2013 r., dotyczący faktury z 2012 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Stosowanie zasady memoriału i współmierności przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Dofinansowanie udziału w targach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Przechowywanie dokumentów magazynowych w formie elektronicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60