Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 17 w pozostałych wersjach czasowych
Ewidencja obrotu materiałami odniesionymi w momencie nabycia w ciężar kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Rozliczenie w księgach zaliczek pobranych przez pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Ewidencja należności w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Wycena towarów na dzień ich nabycia lub powstania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej u prowadzących uproszczoną ewidencję księgową
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2024 - Składka zdrowotna - podstawa wymiaru, odliczanie w PIT i rozliczenie roczne w 2024 r.
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Inwentaryzacja leków znajdujących się w apteczkach oddziałowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wycena spisanych zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Prace inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Czynności inwentaryzacyjne dokonywane w ostatnim dniu roku obrotowego - 31 grudnia 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1188) z dnia 1.01.2024
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 101 (2080) z dnia 18.12.2023
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023
Materiały i towary w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Obowiązek wysyłki JPK_MAG w przypadku prowadzenia ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Inwentaryzacja towarów odpisywanych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Ewidencja księgowa importu towarów
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2023 - Zakupy od kontrahentów zagranicznych w ujęciu podatkowym i księgowym
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Prace inwentaryzacyjne wykonywane od 1 października 2023 r. do 15 stycznia 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy w przypadku rozpoczęcia inwentaryzacji w ostatnim kwartale
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Terminy inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Wybór metody inwentaryzacji i sposób jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 81 (2060) z dnia 9.10.2023
Zapisy księgowe dotyczące darowizny przedsiębiorstwa dziecku
Gazeta Podatkowa nr 80 (2059) z dnia 5.10.2023
Odpisywanie w koszty wartości towarów oraz artykułów spożywczych na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Towary handlowe otrzymane nieodpłatnie, nieobjęte ewidencją bilansową i ich sprzedaż
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Prace inwentaryzacyjne, które można rozpocząć w ostatnim kwartale 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Monitoring płatności w biurze rachunkowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Przejęcie w trakcie roku ksiąg rachunkowych od innego biura
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Materiały odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ewidencja opakowań zwrotnych u sprzedawcy i nabywcy
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Praktyczne zastosowanie ewidencji analitycznej
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Ewidencja operacji gotówkowych przy niestosowaniu konta "Kasa" w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Ujęcie środków trwałych w ewidencji szczegółowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Ujęcie zaliczek na poczet zysku w księgach spółki komandytowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023 - Rozliczenia pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikami w księgach rachunkowych
Koszty działalności produkcyjnej ujmowane na samych 4
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Jak księgować działalność gastronomiczną?
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2023 - Nieruchomości w księgach rachunkowych
Wypłata pracownikowi zaliczki na zakup środków czystości i jej rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zapisy na kontach rozrachunków z kontrahentami
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Wycena towarów otrzymanych w darowiźnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Kiedy można nie prowadzić ewidencji towarów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Likwidacja przeterminowanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Funkcjonowanie konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej u prowadzących uproszczoną ewidencję księgową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Rozliczenie niedoborów zawinionych a odliczenie VAT
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Charakterystyka zapasów na potrzeby prezentacji w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023
Dochód podatkowy u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023
Wycena do bilansu zapasów materiałów i towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Produkty na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Uproszczenia możliwe do zastosowania w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Możliwość odpisywania w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Zakup posiłków przeznaczonych do sprzedaży - towar czy usługa obca?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Korzystanie z uproszczeń w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Brak bieżącej ewidencji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Termin przeprowadzenia spisu z natury towarów i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Prace inwentaryzacyjne dokonywane na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Ewidencja realizacji dostawy oraz końcowego rozliczenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Początkowe ujęcie nabytych lokali oraz rozliczanie kosztów remontów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Monitoring płatności w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Ustalenie zmiany stanu produktów w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Inwentaryzacja zapasów w małej jednostce zatrudniającej jednego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
W którym miesiącu ująć w księgach koszt wynikający z duplikatu faktury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Na jakich kontach ująć korektę kosztów o wartość stanu produktów na koniec miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Inwentaryzacja przeprowadzana w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Cel inwentaryzacji i podstawa prawna jej przeprowadzenia
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Terminy i metody przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy o badanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Czy jednostka prowadząca kasę powinna sporządzać raport kasowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022
Wycena towarów na moment ujęcia w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Decyzja jednostki w zakresie rozliczania kosztów opakowań
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1140) z dnia 1.09.2022
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego w związku z likwidacją jednego ze sklepów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zakup towarów handlowych księgowany bezpośrednio w koszty a składka zdrowotna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Odpisywanie zapasów w koszty w dacie zakupu (wytworzenia)
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Funkcjonowanie kont rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Korekta kosztów o wartość niesprzedanych towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Wątpliwości związane z ewidencją świadczeń przyznanych w ramach bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Rezygnacja z konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Brak bieżącej ewidencji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Skutki zdarzeń losowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Ustalenie zmiany stanu produktów przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Uproszczenia w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Budowa domów na sprzedaż - granice możliwego uproszczenia w obszarze ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Zakres umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Rodzaj ksiąg a remanent przy ustalaniu składki zdrowotnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Ważne terminy bilansowe w styczniu 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Aktywa i pasywa inwentaryzowane na dzień 31 grudnia 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Które składniki aktywów i pasywów podlegają inwentaryzacji wyłącznie na dzień 31 grudnia 2021 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Ustalanie momentu poniesienia kosztów bezpośrednich
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (552) z dnia 20.12.2021
Przejęcie w trakcie roku ksiąg rachunkowych od innego biura
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Produkty i produkcja w toku na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 9.12.2021
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Ewidencja towarów z importu w przypadku stosowania programu magazynowanego ze stałą stawką celną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Spis z natury materiałów odpisywanych w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Ewidencja środków trwałych w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Wycena materiałów na dzień ich nabycia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Cel przeprowadzenia inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Terminy i metody inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Spis z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Przygotowanie do inwentaryzacji drogą spisu z natury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
W jakim terminie i jak często należy przeprowadzać spis z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Operacje gotówkowe rozliczane z pominięciem konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Ustalenie ceny ewidencyjnej towarów kupowanych w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (546) z dnia 20.09.2021
Organizacja ewidencji pomocniczej środków trwałych w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie ich zakupu w przypadku usług budowlanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Ustalenie zmiany stanu produktów przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Odpisywanie w koszty wartości artykułów spożywczych w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Czy operacje gotówkowe można rozliczać z pominięciem konta "Kasa"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Raport kasowy dokumentujący operacje gotówkowe w firmie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021 - Dokumentowanie zapisów w księgach rachunkowych
Karty środków trwałych jako forma ewidencji pomocniczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Obrót towarami objętymi ewidencją magazynową
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Odpisywanie towarów w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zapasy towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Skutki bilansowe wystawienia faktury końcowej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Zmiana sposobu ewidencji materiałów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Konta analityczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Obrót gotówkowy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Import towarów w ewidencji księgowej
Dodatek nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2021 - Transakcje zagraniczne - VAT, podatek dochodowy i ujęcie bilansowe
Konto służące do ewidencji zaliczki udzielonej pracownikowi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ewidencja wydatków na części zamienne
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Problemy biura z nierozliczonymi rozrachunkami z lat ubiegłych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Zasady dokumentowania obrotu gotówkowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2021 - Przykłady wypełniania dokumentów i dowodów księgowych
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej zapasów towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Import towarów w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Zerowe raporty kasowe - czy należy je sporządzać?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Kwalifikowanie kosztów według ich rodzajów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego i sprzedaży w punkcie handlowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Brak bieżącej ewidencji magazynowej towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Podstawa prawna stosowania uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Produkcja w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Przesunięcie wyrobów z zakładu gastronomicznego do własnego sklepu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Maseczki otrzymane w drodze darowizny w 2020 r. - rozliczenie na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste wspólników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Wycena wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Produkty na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Materiały i towary na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1764) z dnia 7.12.2020
Sporządzanie JPK na podstawie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Terminy inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Dokumentowanie i ewidencja operacji gospodarczych związanych z reklamacją towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Spis z natury wyrobów gotowych w jednostce posiadającej dwa magazyny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Opakowania jednorazowego użytku wkalkulowane w cenę sprzedaży produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Możliwość rezygnacji z kasy w firmie osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Czy w księgach rachunkowych można ewidencjonować zbiorcze zestawienia faktur?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020
Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Terminy i metody inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Odpowiedzialność podmiotu zewnętrznego za inwentaryzację
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Ubytki naturalne surowców produkcyjnych oraz odpady produkcyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Zasady inwentaryzacji zapasów odpisanych bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Pełna księgowość a obowiązek prowadzenia ewidencji magazynowej
Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020
Brak ewidencji magazynowej materiałów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Aktywa, których inwentaryzację można rozpocząć w ostatnim kwartale roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Materiały odpisywane w koszty w dacie zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Od 1 października 2020 r. można rozpocząć inwentaryzację
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Koszty uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2020 - Zasady potrącalności kosztów podatkowych
Ewidencja księgowa otrzymanego rabatu od obrotów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Działalność polegająca na zakupie, ulepszeniu oraz sprzedaży nieruchomości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Zakładowy plan kont a uproszczenia dotyczące zapisów księgowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji magazynowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Materiały przekazane na środki trwałe w budowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Przychód ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 69 (1735) z dnia 27.08.2020
Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Ustalanie stanu zapasów, jego wycena oraz korekta kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Przekazanie materiałów na środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Wybór metody ewidencji zapasów towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Opakowania wielokrotnego użytku w księgach
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020 - Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Zasady sporządzania JPK_MAG
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Zasady obowiązujące jednostki przy bieżącej wycenie zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach produktów nieobjętych ewidencją magazynową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Wycena do bilansu produktów gotowych i produkcji niezakończonej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 - Ewidencja zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Nieprowadzenie ewidencji towarów w sklepie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Brak konta 10 "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. oraz ewidencja dofinansowań do wynagrodzeń - w odpowiedziach Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych dla operacji sprzedaży produktów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Odpisanie towarów przeterminowanych, uszkodzonych lub nierotujących
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
W jaki sposób rozliczyć w księgach zakup części zamiennych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Obowiązek prowadzenia ewidencji magazynowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Organizacja spotkań biznesowych we własnym zakładzie gastronomicznym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Ewidencja zakupu części zamiennych do maszyny produkcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Termin rozliczenia wyników inwentaryzacji dotyczącej 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020 - Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Brak konta 10 "Kasa" a inwentaryzacja
Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Brak ewidencji towarów w sklepie
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Terminy inwentaryzacji składowanych materiałów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Przeprowadzenie spisu z natury produktów przed dniem bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Zmiana sposobu nadawania numerów inwentarzowych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Towary objęte ewidencją magazynową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1042) z dnia 10.12.2019
Spis z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ewidencja towarów otrzymanych w promocji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019
Zapasy
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Szczegółowa ewidencja majątku trwałego i zasady dokumentacji obrotu środkami trwałymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Obowiązek prowadzenia ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Dowody potwierdzające wpływy i rozchody gotówki w firmowej kasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019 - Dowody będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych
Terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy, gdy inwentaryzację rozpoczęto w ostatnim kwartale roku
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rozpoczęcie inwentaryzacji i zlecenie jej podmiotowi zewnętrznemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Inwentaryzacja materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Ustalenie okresów rozliczeniowych, za które należy sporządzać raporty kasowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Materiały i towary odpisywane w koszty z chwilą zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Wybór sposobu wyceny i ewidencji wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ewidencja księgowa zakupu materiałów reklamowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ogólna charakterystyka opakowań wykorzystywanych w działalności gospodarczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a ujęcie księgowe spisu z natury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Zaprowadzenie karty środka trwałego
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zakup części zamiennych do środków trwałych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Dokumentowanie wpływów i rozchodów gotówki w firmowej kasie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Opakowania kaucjonowane w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa dotycząca materiałów w przerobie
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ewidencjonowanie kosztów produkcji w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019 - Ewidencja księgowa kosztów jednostek produkcyjnych
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2019 - Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Nabycie towarów
Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Księgi rachunkowe jako podstawa ustalenia podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisywanie rzeczowych aktywów obrotowych w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień ich zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Końcowe rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2019 - Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Skutki zwrotu wadliwych towarów i uznania przez kontrahenta reklamacji w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Inwentaryzacja i wycena materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Ujęcie w bilansie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Terminy inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2019 r., a dotyczącej 2018 r.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Uproszczona ewidencja towarów
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Części zamienne zakupione na potrzeby bieżących napraw i remontów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Spis z natury, czyli pomiar rzeczywistego ilościowego i jakościowego stanu składników aktywów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Wycena spisu z natury w jednostkach prowadzących wartościową ewidencję towarów
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Ustalenie na dzień bilansowy stanu materiałów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2018 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Koszty zakupu towarów w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Prezentacja wartości niematerialnych i prawnych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Reklamacje w księgach dostawcy i odbiorcy
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Ujmowanie kosztów działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Materiały odpisywane w koszty z chwilą zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które utraciły wartość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Protokół zniszczenia, czyli fizycznej likwidacji towarów w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Wyniki inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Ujmowanie w kosztach materiałów/towarów z chwilą ich zakupu
Serwis Podatkowy nr 10 (274) z dnia 10.10.2018
Zasady sporządzania raportu kasowego
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Ujęcie w księgach otrzymanych zaliczek na podstawie raportu z kasy fiskalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Obniżenie ceny towaru w wyniku uznanej reklamacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Wymiana towaru wadliwego na nowy w ramach uznanej reklamacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Odpisywanie wartości wyrobów w koszty w momencie ich wytworzenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zasady dokumentowania obrotu gotówkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Czas rozpocząć inwentaryzację za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Rozpoczęcie inwentaryzacji w świetle prawa bilansowego
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Odpisywanie w koszty materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Ujęcie w księgach przyjęcia produktów do magazynu
Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Karta środka trwałego dla każdego obiektu inwentarzowego
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Prowadzenie ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Ewidencja księgowa udzielanych pracownikom zaliczek na pokrycie wydatków firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Części zamienne zakupione na potrzeby bieżących napraw i remontów środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018
Odpisywanie towarów w koszty w dacie zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018 - Ewidencja księgowa w jednostkach handlowych
Opakowania zwrotne w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Czy faktury sprzedaży należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych pojedynczo?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Wartość materiałów odpisywana w koszty w dacie zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Rezygnacja z ewidencji magazynowej materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Pojęcie zapasów i ich wycena w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Uproszczona ewidencja księgowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Dowody dokumentujące operacje gotówkowe w kasie
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Odpisywanie towarów w koszty w dacie zakupu a JPK magazyn
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Ewidencja zapasów towarów oraz kosztów działalności handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Odpisywanie materiałów w koszty z chwilą ich zakupu
Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Rozliczenie i udokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018 - Rozliczenie księgowe różnic inwentaryzacyjnych za 2017 rok
Uproszczone zaliczki na PIT w 2018 r. a odpisywanie towarów w koszty z chwilą zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (976) z dnia 10.02.2018
Duplikat korekty cenowej otrzymany po remanencie towarów handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Zakup materiałów w jednostce prowadzącej działalność deweloperską
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2017 - Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
W jakim celu dokonujemy inwentaryzacji?
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe a możliwość odpisywania w koszty materiałów z chwilą zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Ewidencja i rozliczenie wyników inwentaryzacji zapasów za 2017 rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Odpisywanie wartości zakupionych towarów bezpośrednio w koszty a wymóg inwentaryzacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Wypełnianie arkusza spisowego
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Inwentaryzacja gruntów i trudno dostępnych środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Terminy rozpoczęcia i metody inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Data spisu z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Koszty produkcji rozliczanej tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Ewidencja przekazania materiałów na środki trwałe w budowie
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Zmiany w ewidencji analitycznej do konta 01 z powodu nowej KŚT
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Zróżnicowane metody ewidencji dla różnych grup składników aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Rozrachunki z pracownikami w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Koszty produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Jak księgować odpady użytkowe powstałe w fazie wytwarzania produktów?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 - Rozliczanie kosztów produkcji w księgach rachunkowych
Działalność gastronomiczna w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Rozliczenie WNT, gdy towar otrzymano wcześniej niż fakturę
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017
Przekazanie materiałów na środki trwałe w budowie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Stosowanie uproszczonej ewidencji zapasów materiałów, towarów i produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Reklamacje towarów w księgach nabywcy i sprzedawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Wydatki na zakup materiałów (surowców)
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Towary odpisywane w koszty na dzień ich zakupu a zaliczki na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017
Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej w zakładach gastronomicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Przerób handlowy artykułów spożywczych w jednostce prowadzącej ewidencję wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych dla operacji sprzedaży produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Rezygnacja z prowadzenia kasy w spółce z o.o.
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017
Skup złomu od ludności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017
Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Materiały i towary na dzień bilansowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Rozliczenie wyników inwentaryzacji do 26 marca 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Brak kasy w firmie osoby fizycznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Rozliczenie kosztów produkcji i sprzedaż wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Odpisywanie w koszty wartości jednorazowych opakowań
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Ujęcie operacji związanych z reklamacją w księgach nabywcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017
Likwidacja zareklamowanych towarów przez nabywcę
Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017
Uproszczona ewidencja kosztów oraz zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Prezentacja zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Ostrożna wycena produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016 - Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących
Obowiązek prowadzenia ksiąg pomocniczych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016
Księgi pomocnicze
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja stanu aktywów i pasywów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Wybór metody ewidencji zapasów (materiałów i towarów)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Dostawy niefakturowane przy uproszczonej gospodarce magazynowej
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a niezakończone usługi
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Inwentaryzacja materiałów/towarów za 2016 r. oraz jej rozliczenie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Nabycie materiałów do produkcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Ewidencja nadwyżek magazynowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Wypełnianie arkusza spisowego - praktyczne wskazówki
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Wycena odpadów użytkowych objętych ewidencją bilansową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Dla jakich operacji gospodarczych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Rodzaje ewidencji pomocniczej dla zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016
Prowadzenie kasy nie jest obowiązkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016
Likwidacja zniszczonych materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieprowadzącej magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Od 1 X 2016 r. można rozpocząć inwentaryzację za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Posezonowa obniżka cen towarów ustalanych według cen sprzedaży brutto
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Klasyfikacja i ewidencja produktów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Według jakich wartości wyceniać wyroby gotowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016 - Wyroby gotowe w księgach rachunkowych
Reklamacje towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 1.09.2016
Korekta kosztów o wartość stanu wyrobów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016 - Ewidencja kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym
Wycena należności na dzień powstania oraz ich ewidencja w księgach
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2016 - Należności z tytułu dostaw i usług
Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Likwidacja towarów przeterminowanych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Darowizna wyrobów, które odpisano w koszty w dacie wytworzenia
Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016
Uproszczona ewidencja zapasów - zasady rozliczania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (922) z dnia 10.08.2016
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wycena i ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016 - Jak ewidencjonować pozostałe przychody i koszty operacyjne?
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Metody ewidencji zapasów towarów w detalu stosowane w praktyce
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Ewidencja ilościowo-wartościowa towarów w hurcie
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Zużycie towarów handlowych na własne potrzeby
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Ujęcie w księgach zwrotu towarów wadliwych i otrzymania nowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Określenie zasad obrotu gotówkowego - instrukcja kasowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe standardy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Końcowe rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Stosowane metody ewidencji zapasów towarów w placówkach handlu detalicznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych im zaliczek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Księgowanie faktury dokumentującej zakup materiałów biurowych i koszt ich transportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Sposoby wyceny i ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Brak ewidencji magazynowej towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016 - Zasady ewidencji towarów w księgach rachunkowych
Brak kasy a dowody KP i KW
Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016
Zużycie towarów na własne potrzeby administracyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016
Odpisywanie materiałów w koszty w momencie zakupu, czyli uproszczona ewidencja magazynowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Przekwalifikowanie do środków trwałych składników majątku zaliczonych bezpośrednio do kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Zaliczanie do kosztów podatkowych wartości materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu - wyrok WSA
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (906) z dnia 1.03.2016
Odpisywanie towarów bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Uproszczenie polegające na niestosowaniu konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja księgowa materiałów odpisywanych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016
Książki nabywane przez gminne centrum kultury w celu ich sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Prezentacja kosztów działalności operacyjnej
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Obniżenie cen towarów poniżej ceny ich zakupu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (900) z dnia 1.01.2016
Uproszczenia w ewidencji kosztów i wycenie zapasów
Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015
Uznanie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej za inwentaryzację roczną
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Zapasy
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Jakie są konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Odpisywanie towarów bezpośrednio w koszty na dzień ich zakupu u podatnika płacącego zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2015 - Zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej za 2015 rok (PIT i CIT)
Zapasy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Rodzaje i terminy inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Inwentaryzacja towarów oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Prowadzenie kasy - obowiązek czy prawo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Odpisywanie w koszty materiałów po ich zakupie oraz pełna ewidencja magazynowa towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Ewidencja księgowa likwidacji przeterminowanych towarów
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Zakup towarów udokumentowany fakturą VAT RR
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Termin rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Różnice inwentaryzacyjne w jednostce handlowej prowadzącej ewidencję wartościową towarów
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Kompensata niedoborów towarów z nadwyżkami w jednostce prowadzącej ewidencję ilościowo-wartościową
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Obciążenie wartością niedoboru pracownika odpowiedzialnego za powierzone mienie
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2015 - Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
Ewidencja zapasów towarów w placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015
Czy konieczna jest inwentaryzacja materiałów ewidencjonowanych ilościowo?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Czas zacząć inwentaryzację za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015
Ewidencja księgowa likwidacji towarów po zmianach przepisów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015
Wycena i ewidencja materiału otrzymanego nieodpłatnie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Materiały w przerobie własnym i obcym
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w sposób uproszczony
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Brak ewidencji magazynowej towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015 - Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
Odpisywanie wartości towarów w koszty na dzień ich zakupu a miesięczne zaliczki na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Wycena niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Inwentaryzacja przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Jak księgować sprzedaż materiałów odpisywanych w koszty bezpośrednio po zakupie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (883) z dnia 10.07.2015
Rozliczenie zakupu towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Działalność produkcyjna w niewielkim zakresie a możliwość odstąpienia od wyceny na dzień bilansowy
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2015 - Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia
Metody wyceny i ewidencji zapasów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015 - Zasady ewidencji wyrobów gotowych
Ustalenie cen ewidencyjnych oraz metody prowadzenia ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Ogólne zasady ujmowania opakowań objętych ewidencją magazynową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Budowa i wyposażanie stoisk targowych realizowane w ramach kompleksowej umowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Ewidencja materiałów odpisywanych bezpośrednio w koszty
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Materiały i wyroby gotowe odpisywane bezpośrednio w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Brak ewidencji magazynowej towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Inwentaryzację trzeba rozliczyć w księgach rachunkowych 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. 1)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Produkcja w toku – zasady inwentaryzacji, wycena bilansowa i prezentacja w bilansie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (387) z dnia 1.02.2015
Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Aktywa obrotowe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień zakupu, ich sprzedaż i utylizacja
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (383) z dnia 1.12.2014
Wycena zapasów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Grunty i trudno dostępne środki trwałe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Inwentaryzacja ciągła towarów i produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Materiały odpisane z chwilą zakupu w koszty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014 - Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów w 2014 roku
Skutki bilansowe stosowania uproszczeń w zakresie ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Kontenery jako opakowania zwrotne w ewidencji księgowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Metody ewidencji wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Ewidencja kosztów w jednostce produkcyjnej prowadzącej tylko konta zespołu 4
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Wykorzystanie wyrobów gotowych do budowy środka trwałego
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Inwentaryzacja wyrobów gotowych, towarów i produkcji w toku
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2014 - Zasady ewidencjonowania wyrobów gotowych
Obciążenie wartością niedoboru pracownika odpowiedzialnego za powierzone mienie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014
Potwierdzenie sald a program komputerowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Sprzedaż materiałów bezpośrednio odpisanych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 81 (1122) z dnia 9.10.2014
Ewidencja materiałów w przerobie własnym i obcym
Gazeta Podatkowa nr 80 (1121) z dnia 6.10.2014
Można już rozpocząć inwentaryzację za 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 79 (1120) z dnia 2.10.2014
Dokumentowanie operacji kasowych
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2014 - Środki pieniężne (krajowe i zagraniczne) - zasady ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a zaliczka na podatek dochodowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ewidencja kosztów w jednostce handlowej
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Czy prowadzenie kasy przez spółkę z o.o. jest obowiązkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (376) z dnia 20.08.2014
Obrót gotówkowy w firmie - dokumentacja i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Wpłata zaliczki na całość zamówienia i rozliczenie dostawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Dodatkowa ewidencja sprzedaży a podstawa ujęcia przychodu w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Zaciągnięcie pożyczki w celu pozyskania środków na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości towarów w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS a obowiązek prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Zasady stosowania uproszczonej ewidencji zapasów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
Korekta kosztów dla celów bilansowych
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2014 - Zasady dokonywania korekt w księgach rachunkowych
W jaki sposób można rozbudować ewidencję analityczną do konta "Sprzedaż produktów"?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Rozliczanie produkcji własnej w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Hurtowa i detaliczna sprzedaż towarów - zasady ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Uproszczenie w zakresie ewidencji i wyceny wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Kryteria uznania pojazdu za środek trwały
Dodatek nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 z dnia 20.04.2014 - Samochód w działalności gospodarczej
Materiały (wyroby gotowe) odpisywane w koszty na dzień ich zakupu (wytworzenia)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Obowiązek prowadzenia kasy w spółce
Gazeta Podatkowa nr 27 (1068) z dnia 3.04.2014
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Uproszczona gospodarka magazynowa - jak prowadzić ewidencję księgową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Odpisywanie w koszty materiałów oraz towarów i ich późniejsza korekta
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014 - Ewidencja księgowa korekt przychodów i kosztów
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów bezpośrednio w koszty zużycia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Przekazanie dla szkoły towaru na nagrodę
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Rozliczenie różnic po inwentaryzacji towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1043) z dnia 7.01.2014
Metody ewidencji materiałów w firmie produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Odpisywanie materiałów w koszty na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Jak wycenić materiały niezużyte na koniec roku?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Rozliczenie i ewidencja opakowań zwrotnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Zapasy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Termin i częstotliwość przeprowadzania rocznej inwentaryzacji towarów (materiałów)
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Jaką ewidencję analityczną należy prowadzić do kont sprzedaży?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Korekta kosztów
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Produkty gotowe i produkcja w toku w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013
Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Aktualizacja wartości towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
Rozliczenie zakupu towarów i ustalenie dochodu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Metody ewidencji zapasów materiałów i towarów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Odpisywanie materiałów i towarów bezpośrednio w koszty a obowiązek ich inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Podatkowe zasady rozliczania zakupu towarów i materiałów u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Rabat dotyczący zakupionego towaru wyszczególniony na fakturze
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2013 - Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania zakupu materiałów (towarów)
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Uproszczona metoda ewidencji wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Brak ewidencji magazynowej towarów
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Inwentaryzacja majątku obrotowego
Gazeta Podatkowa nr 87 (1024) z dnia 31.10.2013
Inwentaryzacja majątku trwałego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013
Sposób wyceny rozchodu materiałów
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Zakup opakowań i wybór metody prowadzenia ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013
Można rozpocząć inwentaryzację za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013
Odpisywanie materiałów, towarów i wyrobów bezpośrednio w koszty a inwentaryzacja dla celów bilansowych i podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Wycena i ewidencja zakupu towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Materiały odpisywane w koszty na dzień zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Zakup towarów i materiałów w księgach rachunkowych
Zasady inwentaryzacji produkcji w toku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wykorzystanie towaru handlowego do ulepszenia własnego środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (814) z dnia 10.08.2013
Obrót gotówkowy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Zakup wody w specjalnych dystrybutorach dla pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Ewidencja strat w majątku trwałym i obrotowym
Gazeta Podatkowa nr 58 (995) z dnia 22.07.2013
Zasady stosowania uproszczonej ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Korekta kosztów dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Częstotliwość korekty kosztów a ustalenie zaliczek na podatek
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Zasady ewidencji i udokumentowanie likwidacji towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Likwidacja towarów, których wartość została odpisana w koszty na dzień zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Częstotliwość korekty kosztów o wartość stanu zapasów
Gazeta Podatkowa nr 55 (992) z dnia 11.07.2013
Ewidencja pomocnicza do konta księgi głównej "Towary"
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Częstotliwość korekty kosztów o wartość stanu zapasów składników obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Ewidencja kosztów nabytych towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Likwidacja zapasów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Zakup towarów z rabatem wyszczególnionym na fakturze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (806) z dnia 20.05.2013
Jak ustalić kwotę korekty kosztów przy handlu lub produkcji?
Gazeta Podatkowa nr 38 (975) z dnia 13.05.2013
Gdy na fakturze zakupu materiałów widnieje rabat
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Moment usunięcia likwidowanego środka trwałego z ewidencji analitycznej środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Spis z natury u podatnika, który prowadzi księgi rachunkowe a zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Operacje gotówkowe w spółce nieprowadzącej kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Odpisywanie zapasów w koszty w momencie ich zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (967) z dnia 15.04.2013 - Ujęcie zapasów w księgach rachunkowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji i wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Wymiana części zamiennej podczas wykonywania naprawy sprzętu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Korekta kosztów o wartość zapasów ustaloną na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 24 (961) z dnia 25.03.2013
Korekta kosztów o wartość zapasów ustaloną na dzień bilansowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Produkty gotowe wytworzone przez jednostkę
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Materiały odpisywane w koszty na dzień zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wydanie towarów z magazynu na własne potrzeby jednostki
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Wycena produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Przekazanie własnych wyrobów gotowych na budowę środka trwałego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Ustalenie wartości stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy, gdy nie prowadzi się ewidencji magazynowej
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Częstotliwość korekty kosztów o wartość stanu zapasów towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Inwentaryzacja materiałów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Termin wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013
Utrata wartości przez wyroby gotowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (950) z dnia 14.02.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2012 rok
Uproszczenia w ewidencji materiałów i wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Faktura za zakup węgla z doliczoną do jego wartości akcyzą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (339) z dnia 1.02.2013
Ewidencja analityczna środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Spis towarów
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Wycena bilansowa produktów ujmowanych bieżąco w koszty
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Inwentaryzacja materiałów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Roczna inwentaryzacja - z pytań Czytelników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60