Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 12 w pozostałych wersjach czasowych
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształconej, która przeszła na estoński CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2024 - Podział wyniku finansowego - regulacje prawne, podatki, ewidencja księgowa
Skutki zatwierdzenia sprawozdania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Obowiązki sprawozdawcze związane z przygotowaniem podziału spółki
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Księgowe ujęcie skutków podziału spółki przez wyodrębnienie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2024
Likwidacja spółki komandytowej a rezerwy na gwarancję/rękojmię
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1200) z dnia 1.05.2024
Moment wykrycia błędów a korekta sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Moment otwarcia ksiąg spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego po terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Zatwierdzenie i złożenie do KAS sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Prace bilansowe, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Prace kończące przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. do 31 marca 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Inne rachunkowe aspekty połączenia spółek handlowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
Zasady składania zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego - interpretacja ogólna Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Ograniczenie obowiązków wynikające z zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (2087) z dnia 11.01.2024
Kiedy należy dokonać otwarcia ksiąg rachunkowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółki przejmowanej w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Rozliczenie połączenia według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Przejście w 2024 r. z księgi podatkowej na pełną księgowość
Gazeta Podatkowa nr 104 (2083) z dnia 28.12.2023
Koszty dotyczące grudnia, udokumentowane fakturą wystawioną w styczniu kolejnego roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Jak rozliczyć stratę w likwidowanej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023
Zawieszenie działalności w 2023 r. a sprawozdanie finansowe za ten rok
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Obowiązki przekształconej spółki osobowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zasady kodeksowe i ilość sprawozdań
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Bilans i sprawozdanie związane z rozpoczęciem likwidacji jednostki mikro
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Inwentaryzacja i wycena na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Połączenie kapitałów na dzień otwarcia likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Które sprawozdanie jest kończącym likwidację spółki z o.o.?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Zamknięcie ksiąg w związku z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Kontrowersje wokół skutecznego "przejścia" w trakcie roku na estoński CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
3 miesiące na sprawozdanie przy przejściu na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Sprawozdania finansowe sporządzane w roku przejścia na estoński CIT
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Fundacja rodzinna i jej księgi
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Uproszczona likwidacja prostej spółki akcyjnej
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Kontynuowanie działalności przez spadkobiercę a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Zawieszenie spółki a przekazywanie sprawozdań finansowych do KRS
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Śródroczne sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Otwarcie ksiąg rachunkowych w firmie osoby fizycznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1171) z dnia 10.07.2023
Rozliczenie zysku za rok ubiegły w księgach spółki z o.o., będącej w trakcie likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Zakończenie likwidacji spółki z o.o. w ujęciu księgowym i prawnym
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
W jakim terminie powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
Ostateczna wersja sprawozdania finansowego za 2022 r. a ustawowy termin jego sporządzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a sprawozdanie
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Spółka z o.o. w likwidacji a zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Korekta kosztów wykazanych w roku poprzedzającym zmianę formy opodatkowania na estoński CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1167) z dnia 1.06.2023
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
Korekta zaniżonego podatku od nieruchomości za lata poprzednie
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Obowiązki spółki w zawieszeniu, w likwidacji, w restrukturyzacji albo w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Formalne wznowienie działalności a ZZW
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (2016) z dnia 8.05.2023 - Zwyczajne zgromadzenie wspólników najistotniejsze zagadnienia
Sposoby połączenia spółek a CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Skutki zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Czy sprawozdanie sporządzone w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Nadwyżka VAT w okresie likwidacji spółdzielni - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Termin przechowywania danych księgowych w buforze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Rozwiązanie spółki komandytowej - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Problemy księgowe przy przekształceniach
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1151) z dnia 20.12.2022
Przekształcenie spółki jawnej osób fizycznych w spółkę komandytową a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1150) z dnia 10.12.2022
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Badanie sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część II)
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2022 r. (część I)
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022
Sprawozdanie kończące likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Ewidencja podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarcie likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Księgowe aspekty założenia spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych w czasie zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Zarząd sukcesyjny - czy zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1143) z dnia 1.10.2022
Pierwsze zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Problemy przy składaniu sprawozdań finansowych za 2021 r. do KRS
Gazeta Podatkowa nr 73 (1948) z dnia 12.09.2022
Podział przez wydzielenie spółki a zakończenie roku podatkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1141) z dnia 10.09.2022
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną powstałą z przekształcenia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Rozliczenie składników kapitału własnego spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Poszczególne etapy przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Moment otwarcia ksiąg spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Rozliczenie straty podatkowej przy przekształcaniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Rozwiązanie spółki komandytowej a sporządzenie sprawozdania finansowego przy braku działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Zakres i termin sprawozdania finansowego sporządzonego w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Składanie CIT-8 w związku z likwidacją spółki z o.o.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Spółka z o.o. w organizacji i moment otwarcia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w związku z połączeniem instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Obowiązki sprawozdawcze związane z uchyleniem likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Księgowe aspekty połączenia jednostek (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Księgowe aspekty połączenia jednostek (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Skutki braku kontynuacji działalności odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 37 (1912) z dnia 9.05.2022
Moment otwarcia ksiąg spółki powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia procesu likwidacji spółdzielni pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a sprawozdania finansowe
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
W księgach którego roku ująć przychody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Kapitał własny spółki jawnej po przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Przesunięcie terminów na realizację obowiązków sprawozdawczych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Podział majątku spółki w sytuacji ujemnego kapitału własnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Obowiązek badania i ogłoszenia w MSiG rocznego sprawozdania finansowego spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Przedłużono terminy na sporządzenie sprawozdań za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2022 - Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022
Przejście w trakcie roku na estoński CIT a zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Zmiany dotyczące ksiąg rachunkowych, wynikające z ustawy wprowadzającej Polski Ład
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2022
Obowiązki sprawozdawcze przy przekształceniach i zmiana w PCC dla grupy VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022 - Polski Ład ważne zmiany dla firm (wybrane zagadnienia)
Terminy otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych przy braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Tabelaryczne zestawienie obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o., posiadającej status jednostki mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Zawieszona działalność a KRS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1877) z dnia 5.01.2022
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
Przekształcenie spółki i zamknięcie ksiąg w trakcie miesiąca, a podział przychodów i kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1116) z dnia 1.01.2022
CIT-8 w przypadku likwidacji spółki
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021 - Zamknięcie księgi podatkowej za 2021 rok
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1115) z dnia 20.12.2021
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2021 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2021 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w spółce z o.o. w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Elementy sprawozdania finansowego spółki przekształcanej i zasady jego podpisania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Bilansowe metody łączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji, wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Obowiązki sprawozdawcze w związku z wniesieniem aportu przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2021 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Korekta danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Odszkodowanie przyznane jednostce z tytułu kradzieży samochodu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Spółka jawna a status podatnika CIT - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych przez spółkę z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu zarządu sukcesyjnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Wymogi formalne związane z wykreśleniem spółki z o.o. z KRS
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Obowiązki związane z przekształceniem wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Na czym polega różnica pomiędzy zamknięciem ksiąg rachunkowych i zamknięciem miesiąca?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Obowiązki sprawozdawcze jednostek przy założeniu braku kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
W jakim terminie należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Składanie w KRS rocznych sprawozdań finansowych jednostek w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Czy i kiedy spółka jawna ma obowiązek złożyć CIT-15J?
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Ogólne zasady łączenia się spółek w świetle przepisów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
CIT-15J w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Spółki jawne a status podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Rok obrotowy spółki komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 - Funkcjonowanie spółek jawnych i komandytowych
Obowiązek badania sprawozdania spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Dane porównawcze w sprawozdaniach finansowych sporządzanych przez jednostkę w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Połączenie spółek na ostatni dzień roku obrotowego a sprawozdanie finansowe i jego badanie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zapłata otrzymanej z opóźnieniem faktury za usługę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Terminy, forma i skutki zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Odwieszenie i zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe na zakończenie działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r. a obowiązki sprawozdawcze
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2021 - Spółka komandytowa jako podatnik CIT - zasady rozliczeń w 2021 r.
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora prywatnego i organizacji non profit
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Terminy wykonania obowiązków sprawozdawczych dla jednostek sektora finansów publicznych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Zestawienie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej po zmianach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2021 - Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do właściwego organu
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Zmiany w prawie spółek w 2021 roku
Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Ewidencja księgowa w ZCP faktur wystawionych na spółkę wnoszącą ZCP
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Spółki komandytowe i niektóre jawne podatnikami CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Badanie sprawozdania finansowego spółki jawnej będącej od 1 stycznia 2021 r. podatnikiem CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1086) z dnia 1.03.2021
Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021
Obowiązki sprawozdawcze spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego jednostek zmieniających formę prawną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
MF o obowiązkach informacyjnych spółek jawnych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Roczne sprawozdanie finansowe w okresie likwidacji - dane porównawcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Sprawozdania finansowe spółki komandytowej za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Zamknięcie PKPiR i otwarcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Otwarcie ksiąg rachunkowych na przykładzie liczbowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Odpisy aktualizujące i rezerwy w przypadku likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Bilansowe zasady rozliczania szkody komunikacyjnej na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
HARMONOGRAM PRAC BILANSOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wyników inwentaryzacji oraz odstąpienie od jej przeprowadzenia
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Wybór wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez fundację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 93 (1759) z dnia 19.11.2020
Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2020 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Likwidacja spółki - uregulowania kodeksowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Rozpoczęcie likwidacji oraz podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Spółka z o.o. w zawieszeniu a KRS
Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dokumentujących zakupy dokonane przed podziałem przez wydzielenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Prawidłowe wdrożenie likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Zaspokojenie zobowiązań i ukończenie likwidacji spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1731) z dnia 13.08.2020 - Zawieszenie czy likwidacja spółki handlowej?
Możliwości wyboru wzoru sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Do kiedy należy zatwierdzić sprawozdanie za 2019 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Przykłady ujmowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Otwarcie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 z dnia 10.05.2020 - Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 - kompleksowe opracowanie
Likwidacja spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Odejście ze spółki z o.o. dopuszczalne tryby i rozliczenia
Na jaki dzień otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sposób korygowania błędów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2020 - Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki
NOWE TERMINY PODATKOWE I SPRAWOZDAWCZE W UJĘCIU TABELARYCZNYM
Dodatek nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2020 - Tarcza antykryzysowa - uproszczenia dla firm
Publikacja rozporządzenia przesuwającego terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, w którym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
TARCZA Terminy dotyczące sprawozdania finansowego za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020
Rodzaje błędów i obowiązek ich korygowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przekształconej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Dzień bilansowy i termin sporządzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Obowiązki sprawozdawcze spółek wobec KRS w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020 - Decyzje w sprawie wyniku finansowego spółek i obowiązki wobec KRS
E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Przygotowywanie sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. UWAGA! Zmiana terminów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Wstępne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Ostateczne zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
Zawieszenie działalności spółki z o.o. w 2018 r. a sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Księgowanie kosztów na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Otwarcie ksiąg rachunkowych w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
E-sprawozdania finansowe - wybrane wyjaśnienia Min. Fin.
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Metody rozliczania połączeń spółek w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Czy zmiana wspólnika w spółce jawnej zobowiązuje do przejścia na księgi rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Obowiązki bilansowe związane z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2019 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i założenie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Likwidacja spółki z o.o. a sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Zapasy o obniżonej przydatności ujawnione w wyniku spisu z natury
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rok podatkowy spółki dzielonej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Obowiązki sprawozdawcze związane z likwidacją spółdzielni
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Rejestracja w KRS i rachunkowość nowo zakładanej spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Składanie e-sprawozdań spółek przekształconych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Przejęcie spółki z dłuższym rokiem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Zamknięcie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Sprawozdanie finansowe za rok, w którym nastąpiło przekształcenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Ewidencja księgowa wniesienia wkładów przez wspólników spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Rachunkowość spółki z o.o. spółki komandytowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Likwidacja spółki z o.o. a ustawa o rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019 - Ewidencja operacji księgowych związanych z prowadzeniem spółki z o.o.
Sprawdź, czy dopełniono wszystkich obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Obowiązki sprawozdawcze wobec KRS a zawieszenie spółki
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
NIP-8, nazwa i rachunkowość spółki przekształconej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Możliwość dokonania zmian przed zatwierdzeniem sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Obowiązki związane z likwidacją przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionego aportem do spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ostateczne zamknięcie ksiąg za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Dwa limity przychodów dla spółki w likwidacji stosującej 9% stawkę CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Warunki prawidłowego wdrożenia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Korekta sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i jego zatwierdzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione do spółki osobowej - rozliczenie u wnoszącego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
ZZW w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, likwidacji, upadłości i restrukturyzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019 - Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o. po zmianach przepisów
Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Obowiązki sprawozdawcze spółek handlowych wobec KRS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Zgłaszanie zmian i przekazywanie dokumentów finansowych do KRS
Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Termin rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek powstałych w trakcie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019
Metoda rozliczenia połączenia spółek z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Pozostałe zmiany w ustawie o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2019
Prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
KRS a sprawozdania finansowe inne niż roczne
Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Założenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Otwarcie ksiąg rachunkowych na 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019
Przejście z księgi podatkowej na pełną księgowość w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Rozliczenie wyników inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Przychody i koszty w spółce przejmującej po połączeniu spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2018 r. (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Faktury dotyczące zakupów dokonanych przed podziałem - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Zawieszenie działalności a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 4.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 6.09.2018
Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe w przypadku zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Przekształcenie spółki a zamknięcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Ewidencja rezerwy na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018
Likwidacja spółki z o.o. w świetle ustawy o rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Jednostka mikro w upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Skutki połączenia spółek w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Absolutorium za rok zawieszenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Kapitał podstawowy a bilans otwarcia likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018 - Kapitały własne jednostki w księgach rachunkowych
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Złożenie sprawozdania likwidacyjnego do KRS
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Konsekwencje zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Skutki niezatwierdzenia sprawozdania w obowiązującym terminie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej i nietypowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018 - Przeprowadzanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Ewidencja księgowa w spółce z o.o. spółce komandytowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Sposób na likwidację spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktura wystawiona na początku roku za dostawę mediów w roku poprzednim
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Faktury kosztowe dotyczące danego roku, otrzymane w roku następnym
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017
Otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie inwentarza i ustalenie wysokości kapitału
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Operacje na rachunku bankowym po bilansie kończącym likwidację spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Harmonogram prac związanych z zakończeniem 2017 roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2017 - Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia
Istotne kwestie związane z przekształceniem spółki osobowej w kapitałową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017 - Problemy prawne związane z przekształceniem spółek
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową - księgowanie wkładu przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Kiedy można zastosować metodę łączenia udziałów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Zamknięcie ksiąg w związku z otwarciem likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 - Rachunkowość spółki z o.o.
Początek likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017
Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017 - Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Pod jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Zamykanie ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2017 - Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji
Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Wybrane problemy dotyczące techniki księgowania
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Korekta sprawozdania finansowego za 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Czy i jak wdrożyć likwidację spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 r. w jednostkach kontynuujących działalność
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Przejście przedsiębiorcy z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z nowym rokiem
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Ewidencja kosztów mediów na przełomie lat
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Księgi spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
Zamknięcie ksiąg w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2016 r. (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 z dnia 10.11.2016 - Sprawozdanie finansowe za 2016 r. - wybrane zagadnienia
Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Czynności związane z zamknięciem roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 87 (1337) z dnia 31.10.2016
Skutki otwarcia likwidacji spółki z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Prace związane ze wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016
Zysk spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016
Zamknięcie ksiąg
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (919) z dnia 10.07.2016
Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016
Zamknięcie miesiąca w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016
Data otwarcia ksiąg rachunkowych nowo powstałej spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016
Zawieszenie a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Zawieszenie działalności a zwyczajne zgromadzenie wspólników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1281) z dnia 18.04.2016
Księgi rachunkowe spółki podlegającej transformacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016 - Czy i jak przekształcić spółkę cywilną w handlową?
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (910) z dnia 10.04.2016
Ujęcie w ewidencji księgowej wnoszącego przedsiębiorstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016
Prowadzenie księgi podatkowej przez spółkę jawną
Gazeta Podatkowa nr 25 (1275) z dnia 29.03.2016
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016
Przekształcenie spółki a niezamykanie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - rozliczenie wybranych kosztów za okres przekształcenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (904) z dnia 10.02.2016
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce osobowej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2015 r.
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zestawienie ustaw nowelizujących prawo bilansowe
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2015 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2016 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Zeznanie podatkowe spółki przekształconej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015
Obowiązkowe przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Inwentaryzacja przeprowadzana na dowolny dzień roku w określonym przedziale czasowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Rozliczenie straty spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015
Ewidencje księgowe
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2015
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej uznanej za jednostkę mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (887) z dnia 20.08.2015
Połączenie kapitałów w spółce postawionej w stan likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015 - Kapitał własny w ewidencji księgowej
Inwentaryzacja przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w związku z rozpoczęciem likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Do KRS składa się sprawozdania finansowe za pełny rok obrotowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015 - Najważniejsze orzeczenia dotyczące spółek
Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015
Zamknięcie roku
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia i badania sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (878) z dnia 20.05.2015
Jak zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Zgromadzenie w spółce jednoosobowej, w zawieszeniu, w likwidacji czy w upadłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015 - Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.?
Od kiedy likwidowana spółka przestaje istnieć?
Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Podatek w spółce postawionej w stan likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sytuacja spółki jawnej po przekształceniu ze spółki cywilnej
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Ostateczne zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2015 - Ewidencja operacji gospodarczych na przełomie dwóch lat obrotowych
Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Dane porównawcze spółki przekształconej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Termin sporządzenia bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Złożenie sprawozdania finansowego w KRS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015 - Przychody i koszty na przełomie roku 2014 i 2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inne czynności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2014 r.
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych - ostateczne
Dodatek nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2014 - Bilans 2014 - wybrane zagadnienia
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014 - Likwidacja działalności gospodarczej
Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (381) z dnia 1.11.2014
Wycena wyrobów gotowych przy przekształceniu osoby fizycznej w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Jakie jednostki będą prowadzić księgi rachunkowe w 2015 r.?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Ewidencja księgowa w spółce dzielonej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (857) z dnia 20.10.2014
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Przekształcenie spółki jawnej - w świetle ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Spółka z o.o. jako udziałowiec spółki cywilnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Czy należy zamknąć księgi na dzień przekształcenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Likwidacja oddziału samobilansującego a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Konsekwencje bilansowe podjęcia decyzji o uchyleniu likwidacji spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (375) z dnia 1.08.2014
Połączenie spółek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Odwołanie likwidacji spółki z o.o. a księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (847) z dnia 10.07.2014
Zaliczki na podatek po połączeniu spółek metodą łączenia udziałów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Jak rozliczyć koszty i przychody podatkowe z okresu przekształcania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Ostateczne zamknięcie ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1084) z dnia 29.05.2014 - Obowiązki jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Czy występuje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający podział majątku między wspólników?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014
Rozliczenie wyniku finansowego w stowarzyszeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Przekształcenie spółki w trakcie roku a przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (837) z dnia 1.04.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 26 (1067) z dnia 31.03.2014
Przekształcenie SKA w spółkę komandytową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Terminarz prac bilansowych na marzec 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Spółka z o.o. a działalność gospodarcza prowadzona osobiście
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Czy warto zawiesić działalność spółki?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Ewidencja skutków upadłości układowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Do końca marca 2014 r. trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Przykładowy bilans za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Co dalej po uchwale o rozwiązaniu spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Bilans otwarcia likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Podsumowanie ubiegłego roku obrotowego w spółce jawnej
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Czy spółka może określić dzień przekształcenia?
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Rozliczanie komandytariuszy za czas udziału w spółce
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Aport przedsiębiorstwa a umowy o współpracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014
Do kiedy należy zamknąć księgi za 2013 rok?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Rok podatkowy i rozliczenie straty w spółce, która ogłosiła likwidację
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Zamknięcie ksiąg rachunkowych osoby fizycznej w związku z likwidacją działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (362) z dnia 20.01.2014
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej przekształconej ze spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (829) z dnia 10.01.2014
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Księgi rachunkowe w nowo powstałej jednostce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014 - Otwarcie ksiąg rachunkowych na 2014 r.
Rozliczenie połączenia spółek z o.o. metodą łączenia udziałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Moment sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Kiedy możliwe jest wydłużenie pierwszego roku podatkowego spółki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Czynności i terminy związane z zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych
Dodatek nr 38 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2013 - Zamknięcie roku 2013 - wybrane zagadnienia
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach, w których dniem bilansowym jest 31 grudnia 2013 r.
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Zasady kwalifikowania zdarzeń na przełomie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Spółka z o.o. w likwidacji
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (360) z dnia 20.12.2013
Wypłata zysku wypracowanego w spółce jawnej przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Jaki moment należy uznać za dzień zakończenia likwidacji?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
Wyłączenie z masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłemu od dłużnika
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem za 2013 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Likwidacja spółki z o.o. w organizacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (823) z dnia 10.11.2013
Obowiązkowe przejście na księgi rachunkowe z początkiem 2014 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (820) z dnia 10.10.2013
Koszty danego miesiąca ujęte w miesiącu następnym
Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013
Zakończenie działalności przez spółkę z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Stanowisko w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2013 - Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Stan prawny na 1 września 2013 r.
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Zakładamy spółkę z o.o. - jakie oświadczenia złożyć w urzędzie skarbowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w związku z likwidacją zakładu budżetowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013 - Rachunkowość w sektorze finansów publicznych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Ewidencje księgowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Odpisanie rozliczeń międzyokresowych kosztów w spółce w likwidacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Data zapisu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Konsekwencje przekształcenia spółki na gruncie ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Data otwarcia ksiąg rachunkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (350) z dnia 20.07.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2013 - Kapitały własne i ich zmiany w księgach spółek kapitałowych
Składanie sprawozdań finansowych po przekształceniu NZOZ w spółkę z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (809) z dnia 20.06.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w przypadku zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Rok obrotowy i sprawozdanie finansowe w przypadku połączenia spółek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (808) z dnia 10.06.2013
Przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Rok podatkowy spółki przejmowanej/spółek łączących się
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Składanie do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych spółek osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Zakup spółki przez osoby fizyczne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej po przekształceniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Otwarcie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Jak przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników?
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Opłaty rejestracyjne spółki z o.o. w organizacji
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Pozostałe uproszczenia stosowane w praktyce
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Obowiązki sprawozdawcze w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Zamknięcie i przechowywanie ksiąg rachunkowych za 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (960) z dnia 21.03.2013
Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Wniesienie wkładów na pokrycie udziałów i utworzenie kapitału zakładowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (342) z dnia 20.03.2013
Sprawozdania finansowe spółki w likwidacji a KRS
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Ważne terminy dotyczące rocznego sprawozdania finansowego w marcu 2013 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Zamykanie ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ujęcie kosztów założenia oraz wniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Podatek odroczony po przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę osobową
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Połączenie jednostek oświatowych w jeden zespół a zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (942) z dnia 17.01.2013 - Rachunkowość jednostek oświatowych
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
Termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8, gdy spółka zostaje w trakcie roku postawiona w stan likwidacji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (792) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60