Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 8 w pozostałych wersjach czasowych
Błąd a ponowne sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Prezentacja rezerw na świadczenia pracownicze w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Czy zmiana ewidencji nieistotnych operacji gospodarczych podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Podatek odroczony w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Ustalenie progu istotności w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023 - Ostrożna wycena na dzień bilansowy
Konsekwencje lub ich brak w przypadku utraty prawa do stosowania uproszczeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Utrata prawa do uproszczenia przy kwalifikowaniu umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 93 (2072) z dnia 20.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Zmiana metody FIFO na kurs średnioważony
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Jakie są skutki modyfikacji planu kont, polegającej na zmianie symboli kont księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Wartość graniczna dla środków trwałych i jej zmiany
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Czy trzeba ręcznie nanosić dekret na papierowy dowód księgowy?
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Kłopotliwe zapisy w polityce rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Odstąpienie od tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Czy w trakcie roku można zmienić wartość graniczną niskocennych środków trwałych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Umorzenie raty podatku od nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zmiany podczas trwania umowy leasingu wpływające na ewidencję
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Zakup motocykla na wynajem a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości spowodowana zmianą metody ustalania wyniku finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Wyposażenie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Jednorazowa amortyzacja bilansowa u małego podatnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Pozycje, których wartość należy oszacować i metody ich ustalania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zmiana ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 2.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Ujęcie w księgach skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (580) z dnia 20.02.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w związku z wyborem uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego i dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Mały podatnik a jednorazowa amortyzacja bilansowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Uproszczenia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Czynsz otrzymany z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Utrata prawa do uproszczeń, jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Polityka rachunkowości to ważny dokument
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Regulacje w zakresie niskocennych środków trwałych zawarte w KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Zestaw do podpisu kwalifikowanego jako niskocenny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Kiedy następuje zmiana zasad (polityki) rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Wynajem nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Korekta dotycząca sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zmiana sposobu wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Ujęcie rezerwy w księgach i jej wycena bilansowa
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Ustalenie progu istotności i możliwość zmiany jego wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Jednorazowa amortyzacja dla celów podatkowych i bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zakłócenie porównywalności danych na skutek wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Rozliczanie odchyleń od stałych cen ewidencyjnych towarów
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Kiedy można odstąpić od stosowania zasady ciągłości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Jak dokonać zmiany wyceny towarów w księgach?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Opłaty za ochronę patentową wynalazku, dotyczące kilku lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zmiana planu kont od nowego roku obrotowego w związku ze zmianą biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1785) z dnia 18.02.2021 - Sporządzanie rachunku zysków i strat za 2020 rok
Jak zmienić metodę wyceny rozchodu zapasów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Rezygnacja z rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Podwyższenie ceny ewidencyjnej produktów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020 - Wyroby gotowe w ewidencji księgowej
Uproszczenia dotyczące niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Rezerwy na zobowiązania
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Zmiana sposobu wyceny towarów w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Na jakim poziomie ustalić dolną granicę wartości początkowej środka trwałego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Podwyższenie w księgach ceny ewidencyjnej produktów
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Korzystanie z uproszczeń w rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Warunki dokonania zmiany polityki rachunkowości od początku roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Niskocenne środki trwałe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia w sytuacji, gdy polisa obejmuje dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uproszczenia przewidziane dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Uwzględnienie zasady ostrożności przy ustalaniu wartości szacunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Wybór wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020 - Zasady ustalania wyniku finansowego za 2019 rok
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Bilansowa zasada istotności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Stosowanie uproszczeń w amortyzacji przez małe spółki kapitałowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Kapitały (fundusze) własne w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Jakie uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą stosować jednostki w 2019 r.?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Wprowadzenie podatkowych zasad rozliczania umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Moment przyjęcia do stosowania nowych uproszczeń w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ujęcie skutków zmian polityki rachunkowości w księgach i sprawozdaniu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Opłaty za usługi wodne w samorządowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Poziom istotności dla celów bilansowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Ustalenie granicy wartości niskocennego środka trwałego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 z dnia 20.08.2018 - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników
Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Rachunek zysków i strat w fundacji
Gazeta Podatkowa nr 60 (1517) z dnia 26.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zapasy w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zmiana sposobu ewidencji kosztów działalności operacyjnej w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Ewidencja w księgach przekształcenia umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ujęcie księgowe kosztów transportu przy wycenie zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018 - Ujęcie księgowe zapasów
Skutki zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny rozchodu walut
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Ewidencja skutków utraty prawa do stosowania uproszczenia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu kosztów dotyczących różnych okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Wycena rozchodu i stanu końcowego zapasów
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Zmiana metody wyceny towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Stosowanie KSR nr 11 "Środki trwałe"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Termin aktualizacji zasad rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Dokonanie zmiany zasad wyceny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Wycena i ewidencja zapasów w cenach zakupu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Poziom istotności dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Możliwość stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (445) z dnia 1.07.2017
Ewidencja przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy
Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017
Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2017 - Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Odroczony podatek dochodowy za 2016 r. a wysokość stawki podatku w 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017 - Rachunek zysków i strat za 2016 rok
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Zmiana zasad rozliczania umowy leasingu dokonana w trakcie roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016
Zmiana wariantu rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Wybór metody ewidencji zapasów (materiałów i towarów)
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2016 - Obrót materiałowy (towarowy) w ewidencji księgowej
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w dacie zakupu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Czy stałe ceny ewidencyjne można zmienić w ciągu roku obrotowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016 - Leasing, najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Czy zmiana wariantu rachunku zysków i strat jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Ogólne metody ewidencji i wyceny towarów
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Zmiana zasad wyceny towarów z ceny nabycia na cenę zakupu ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2016 - Rachunkowość w jednostkach handlowych
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016
Niskocenne składniki majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016 - Środki trwałe w księgach rachunkowych
Opłata za umieszczenie firmy w katalogu branżowym - moment ujęcia w kosztach podatkowych i ewidencja księgowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Metody wyceny rozchodu zapasów
Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji składników niskocennych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2016 - Wartości niematerialne według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016
Ewidencja produktów w stałych cenach ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w związku z zastosowaniem uproszczeń
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Czy korzystając z uproszczeń zawsze należy uwzględniać zasadę istotności?
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Ewidencja i amortyzacja środków trwałych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2016 - Jednostki małe i jednostki mikro, czyli jak uprościć rachunkowość w 2016 r.
Ewidencja wybranych operacji na rachunku bieżącym
Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016
Z jakich uproszczeń można korzystać przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Skorzystanie z uproszczenia w zakresie odroczonego podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Wycena materiałów według cen zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja niskocennych składników majątku trwałego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Pozostałe najważniejsze zmiany
Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2016 - Co nowego w przepisach w 2016 r. ?
Skutki odstąpienia od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (409) z dnia 1.01.2016
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zmiana zasad ewidencji kosztów od pierwszego dnia roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Pozostałe najważniejsze zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015 - Nowe uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
Zmiany w przepisach ogólnych ustawy o rachunkowości
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2015
Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów
Pozostałe najważniejsze zmiany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2015 - Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej po zmianach
Zmiana zasad rachunkowości warunkiem sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Z jakich uproszczeń w rachunkowości mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe?
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2015
Aktualizacja polityki rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji niskocennych składników majątku
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2015 - Rzeczowe aktywa trwałe według ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych
Ustalenie cen ewidencyjnych oraz metody prowadzenia ksiąg pomocniczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (393) z dnia 1.05.2015
Sprawozdanie finansowe po zmianie zasad wyceny aktywów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Wyksięgowanie niskocennych składników z ewidencji bilansowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (390) z dnia 20.03.2015
Ewidencja użytkowego oprogramowania komputerowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Ogólne zasady stosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015 - Uproszczenia stosowane w rachunkowości
Ewidencja księgowa prowizji od kredytu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Aktywa trwałe w bilansie
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2014 - Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - najciekawsze zagadnienia
Kwalifikacja bilansowa umów leasingu w jednostce, w której sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Zmiana zasad rachunkowości w jednostkach mikro w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. w nowej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
Ewidencja księgowa wykorzystania rezerwy utworzonej w roku ubiegłym na dodatkowe wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
Czy zmiana cen ewidencyjnych jest zmianą polityki rachunkowości?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na leasing finansowy
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Zmiana zasad wyceny nieruchomości inwestycyjnej – zmiana polityki rachunkowości czy wartości szacunkowych?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014
Księgowanie odpisów amortyzacyjnych raz w roku
Gazeta Podatkowa nr 86 (1127) z dnia 27.10.2014
Czy zmiana stałych cen ewidencyjnych będzie traktowana jako zmiana zasad rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) z dnia 20.10.2014
Wydatki na nabycie oprogramowania o niskiej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (378) z dnia 20.09.2014
Jakich zmian w polityce rachunkowości należy dokonać w związku z przekształceniem?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Stosowanie kalkulacji podziałowej do ustalenia kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (374) z dnia 20.07.2014
Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (373) z dnia 1.07.2014
Definicja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Uproszczona kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Kiedy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu jest kosztem podatkowym?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (372) z dnia 20.06.2014
Utrata prawa do stosowania niektórych uproszczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup praw do filmu reklamowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (371) z dnia 1.06.2014
Zakup samochodu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1080) z dnia 15.05.2014
Rodzaje uproszczeń i ustalenie progu istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Nabycie składnika majątku trwałego za symboliczną złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (367) z dnia 1.04.2014
Pod jaką datą dokonać zmiany kwalifikacji umów leasingu?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (366) z dnia 20.03.2014
Spór o znaczenie pojęcia "dzień poniesienia kosztu"
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (365) z dnia 1.03.2014
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014 - Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Zmiana częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (363) z dnia 1.02.2014
Ewidencja środków trwałych w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2013 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Czy zmiana wysokości stałych cen ewidencyjnych jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (359) z dnia 1.12.2013
Zasady ewidencji opłat za media na podstawie faktur prognozowanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (358) z dnia 20.11.2013
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zmiana zasad polityki rachunkowości w zakresie rozliczania kosztów w czasie
Dodatek nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2013 - Rezerwy i rozliczanie kosztów w czasie - zasady podatkowe i bilansowe
Koszty naprawy sprzętu otrzymanego do używania od gminy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Zmiana cen ewidencyjnych
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Częstotliwość korekty kosztów o wartość stanu zapasów składników obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (348) z dnia 20.06.2013
Opłaty za udzielenie koncesji
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2013 - Aktywa trwałe w firmie - ewidencja i wycena
Termin podjęcia decyzji o stosowaniu MSR
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (801) z dnia 1.04.2013
Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (343) z dnia 1.04.2013
Opłata wstępna umowy leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (800) z dnia 20.03.2013
Częstotliwość korekty kosztów o wartość stanu zapasów towarów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2013 - Rzeczowe aktywa obrotowe - ewidencja i wycena
Czym są zasady (polityka) rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Czy można zmienić raz przyjętą politykę rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Czy regały magazynowe mogą stanowić jeden zbiorczy obiekt inwentarzowy?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
Ewidencja nagród otrzymanych w ramach prowadzonej działalności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Zakup aktualizacji oprogramowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
Dobrowolna zmiana zasad polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60