Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 5 w pozostałych wersjach czasowych
Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Rozszerzenie zakresu działalności nie jest zmianą polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Aktualizacja polityki rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Czy zmiana ewidencji nieistotnych operacji gospodarczych podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Wypełnienie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (2102) z dnia 4.03.2024 - Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2023 r.
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2024 - Co nowego w przepisach w 2024 r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Obowiązek poddania ocenie zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Działalność zaprzestana w sprawozdaniu finansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023
Ogłoszono stanowisko KSR w sprawie działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Inwentaryzacja i wycena na dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (2075) z dnia 30.11.2023 - Spółka z o.o. w likwidacji a księgi rachunkowe i sprawozdania
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Kontynuacja działalności a sprawozdanie finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Jakie są skutki modyfikacji planu kont, polegającej na zmianie symboli kont księgowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości spowodowana zmianą metody ustalania wyniku finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Wycena rozchodu towarów z magazynu metodą FIFO
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Projekt stanowiska KSR dotyczący zaprzestanej działalności
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Likwidacja działalności a księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022 - Likwidacja działalności gospodarczej
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Zasada kontynuacji działalności jednostki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022
Założenie kontynuacji działalności
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Polityka rachunkowości to ważny dokument
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Kiedy następuje zmiana zasad (polityki) rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Zmiana systemu FK w ciągu roku obrotowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022 - Przydatne rozwiązania wynikające z krajowych standardów rachunkowości
Elektroniczne jednostki doładowania - ewidencja księgowa i skutki w VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Skutki braku kontynuacji działalności odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2022 - Księgowe ujęcie zmian w kapitale własnym
Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Informacja dodatkowa (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Aspekty prawne i sprawozdawczość w likwidowanej spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Kontynuacja działalności i inne pozycje wprowadzenia do sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Wycena rozchodu materiałów w przypadku stosowania rzeczywistych cen nabycia lub zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Koszty i straty, na które tworzy się rezerwę w związku z likwidacją spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Założenie kontynuacji działalności jednostki według ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zmiana planu kont nowych klientów biura
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
Analiza zdolności do kontynuowania działalności przed zatwierdzeniem sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki
Na czym polega zasada ciągłości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Wypełnienie poszczególnych stron wprowadzenia do sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2021 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki Gofin
Zmiana planu kont od nowego roku obrotowego w związku ze zmianą biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Jak zmienić metodę wyceny rozchodu zapasów?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Odpisy aktualizujące i rezerwy w przypadku likwidacji jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Uproszczenia dotyczące niskocennych składników majątku
Gazeta Podatkowa nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki z o.o.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Warunki dokonania zmiany polityki rachunkowości od początku roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zagrożeń związanych z COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w związku z epidemią COVID-19
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
TARCZA Sprawozdanie finansowe i księgi w czasie COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej w związku z epidemią
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Korekta sporządzonego sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Wycena nieruchomości przy braku kontynuacji działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W FORMACIE XML
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 z dnia 1.03.2020 - Jak sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe?
Bilansowa zasada istotności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Zasada kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Analiza bieżącej sytuacji jednostki pod kątem kontynuowania działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Ustalanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Opis informacji podawanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Informacje jakie należy podać w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Zmiana zasad wyceny towarów jako przykład zmiany polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 1.07.2018
Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Skutki zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny rozchodu walut
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Zmiana metody wyceny towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Termin aktualizacji zasad rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Różna długość okresów sprawozdawczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Dokonanie zmiany zasad wyceny towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Bilansowe zasady wyceny materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Ewidencja i prezentacja nieruchomości inwestycyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017 - Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania
Wycena aktywów w sytuacji zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego na koniec roku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów
Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2016 - Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.?
Otwarcie ksiąg rachunkowych 2017 r. w jednostkach kontynuujących działalność
Dodatek nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 z dnia 20.12.2016 - Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016 - Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów
Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Sprawdzenie wewnętrznej zgodności ksiąg rachunkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2016 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (427) z dnia 1.10.2016
Prowadzenie biura rachunkowego - wybrane problemy
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016
Czy zmiana wariantu rachunku zysków i strat jest zmianą polityki rachunkowości?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (421) z dnia 1.07.2016
Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016
Sporządzenie informacji dodatkowej (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Dodatek nr 18 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2015 - Rachunek zysków i strat oraz bilans za 2015 r. z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym
Zmiana zasad ewidencji kosztów od pierwszego dnia roku obrotowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Jak zaksięgować rezerwę na koszty likwidacji jednostki
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Jak wycenić aktywa, gdy zagrożona jest kontynuacja działalności?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1240) z dnia 26.11.2015 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dodatek nr 17 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2015 - Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (po zmianach)
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2015 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2016 r.
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - wybrane zagadnienia
Zmiana zasad rachunkowości warunkiem sporządzenia sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro
Dodatek nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 z dnia 1.09.2015 - Rachunkowość małych jednostek i jednostek mikro w 2015 r.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (880) z dnia 10.06.2015
Zmiana sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (392) z dnia 20.04.2015
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015
Sprawozdanie finansowe po zmianie zasad wyceny aktywów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Pozostałe zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok - wybrane zagadnienia
Sprawozdanie finansowe a zagrożenie kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 103 (1144) z dnia 24.12.2014
Zmiana zasad rachunkowości w jednostkach mikro w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2014 r. w nowej formie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014
KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 7 (WYCIĄG)
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2014 - Polityka rachunkowości jednostki - jak ustalić i zmienić stosowane zasady?
Jak sporządzić roczne sprawozdanie po dacie przekształcenia?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Zmiana profilu działalności a badanie sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (848) z dnia 20.07.2014
Zakup zasadzonych choinek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Ujawnienie informacji o zakończeniu działalności
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Informacja dodatkowa (część I)
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Faktura za usługi księgowe na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy wycenie bilansowej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2013 - Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (817) z dnia 10.09.2013
Przesłanki i skutki zagrożenia kontynuacji działalności
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a likwidacja działalności spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013
Zmiana algorytmu wyliczeń w nowym systemie informatycznym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Kiedy należy wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (344) z dnia 20.04.2013
Zasada ciągłości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (958) z dnia 14.03.2013 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Bilans spółki w likwidacji
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Dobrowolna zmiana zasad polityki rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (337) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60