Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Działalność gospodarcza »  Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4 w pozostałych wersjach czasowych
Jeden sposób amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1204) z dnia 10.06.2024
Ujęcie w księgach operacji związanych z wypłatą zaliczki na poczet zysku spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Rozliczenie przychodu ze sprzedaży usług szkoleniowych w księgach spółki opodatkowanej estońskim CIT
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2024 - Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w związku z przejściem na estoński CIT - wybrane zagadnienia
Aktywowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (611) z dnia 1.06.2024
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia na podstawie polisy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
Ujęcie odpisów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1202) z dnia 20.05.2024
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Błąd a ponowne sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024 - Czynności po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Jak udostępnić sprawozdanie finansowe wspólnikom spółki z o.o.?
Gazeta Podatkowa nr 41 (2124) z dnia 20.05.2024
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2024 - Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze po raz pierwszy
Zakup materiałów budowlanych w związku z modernizacją obiektu sportowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
Opłata za opakowania w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Kryteria uznania błędu za istotny lub nieistotny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Korekta błędów popełnionych w roku i w latach ubiegłych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Zapłata i zwrot składek z SOKA-BAU w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024
Zapłata w 2024 r. należności objętej odpisem w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024
Rabat otrzymany na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Wartość informacyjna sprawozdania finansowego (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 2.04.2024
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Powstanie należności z tytułu udzielenia oprocentowanej pożyczki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Zasady ujęcia kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (607) z dnia 1.04.2024
Zmiany dokonywane po 31 marca 2024 r. w sprawozdaniach finansowych za 2023 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1197) z dnia 1.04.2024
Amortyzacja środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Leasing operacyjny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024 - Księgi rachunkowe i estoński CIT
Czy koszty polis zawsze trzeba rozliczać w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 25 (2108) z dnia 25.03.2024
Ujęcie w księgach korekty błędu wykrytego po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Utworzenie i rozliczanie odpisu podstawowego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 21 (2104) z dnia 11.03.2024
Czy zmiana ewidencji nieistotnych operacji gospodarczych podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Ujawnianie zobowiązań warunkowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024
Rozwiązania księgowe dla firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
OC biura rachunkowego nieprowadzącego ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2024 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2023 r. w Programie DRUKI Gofin
Podatek odroczony w praktyce
Gazeta Podatkowa nr 14 (2097) z dnia 15.02.2024
Ewidencja magazynowa wyrobów gotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1192) z dnia 10.02.2024
Faktury korygujące sprzedaż na przełomie roku
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Wyposażenie nowego budynku produkcyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Zapłata VAT od transakcji nieuznanej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (603) z dnia 1.02.2024
Koszty dotyczące lat ubiegłych ujęte na bieżąco
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (2091) z dnia 25.01.2024 - Wybrane aktywa i pasywa w bilansie
Koszty na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 7 (2090) z dnia 22.01.2024
Ustalenie wartości środków trwałych w budowie na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych przez fundację rodzinną
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Ograniczenie obowiązków wynikające z zawieszenia działalności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
Przychody z przełomu roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (2089) z dnia 18.01.2024
Wynik finansowy brutto i netto oraz różniący je podatek
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Ustalenie progu istotności w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Podstawowe zasady przypisywania kosztów do odpowiednich okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Uproszczony sposób rozliczenia kosztów poniesionych w grudniu, a dotyczących stycznia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Definicja działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (601) z dnia 1.01.2024
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2023 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Estoński CIT - skutki przeznaczenia całego zysku na wypłatę dywidendy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Przekazanie wspólnikom środków pieniężnych likwidowanej spółki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Weryfikacja stawki amortyzacji w związku z ulepszeniem środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (600) z dnia 20.12.2023
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i inne obowiązki kierownika jednostki
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2023 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ogólne zasady ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (599) z dnia 1.12.2023
Ubezpieczenie samochodu ciężarowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1185) z dnia 1.12.2023
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Zasada rzetelnego obrazu, jako jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Istota, cele i cechy sprawozdań finansowych a wymóg przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Możliwość odstąpienia od przepisu ustawy, jeżeli warunkuje to przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2023 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2023 r.
Czynności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo w koszty roku, którego dotyczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Jednorazowe odpisanie w koszty wydatków w momencie ich poniesienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Zakwalifikowanie umowy do leasingu operacyjnego według zasad podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
Ewidencja księgowa wydatków na zakup prenumeraty na przyszły rok
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1184) z dnia 20.11.2023
Czy duże jednostki mogą uprościć rachunkowość?
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Spis z natury zapasów wykonywany przez firmę zewnętrzną
Gazeta Podatkowa nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (2068) z dnia 6.11.2023 - Ulepszenia i remonty w księgach rachunkowych i księdze podatkowej
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez izbę gospodarczą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (597) z dnia 1.11.2023
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Zlecenie inwentaryzacji biuru rachunkowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Zasada istotności a sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
Odpowiedzialność biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Zadania jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2023 - Inwentaryzacja 2023 r.
Ujęcie w księgach rachunkowych przedszkola odkurzacza zakupionego na własne potrzeby
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (596) z dnia 20.10.2023
Utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy a obowiązek ustalenia podatku odroczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Przychód komplementariusza z tytułu otrzymania zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej - artykuł polemiczny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Biuro rachunkowe a spis z natury w firmie klienta
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Wartość graniczna dla środków trwałych i jej zmiany
Gazeta Podatkowa nr 82 (2061) z dnia 12.10.2023
Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i inne obowiązki kierownika jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Odpowiedzialność za spis z natury środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Odpisywanie w koszty wartości towarów oraz artykułów spożywczych na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (595) z dnia 1.10.2023
Zawyżenie kosztów w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. - jak skorygować błąd?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
Czy meble wolnostojące stanowią pojedynczy czy zbiorczy obiekt inwentarzowy?
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2023 - Środki trwałe w pytaniach Czytelników
Ulepszenie obcego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Utworzenie po raz pierwszy rezerwy na świadczenia pracownicze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (594) z dnia 20.09.2023
Czy biuro rachunkowe może doradzać klientom?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Powierzenie biuru rachunkowemu wykonywania przelewów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Sporządzenie przez biuro rachunkowe sprawozdań finansowych za poprzednie lata
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023 - Praktyczne rozwiązania problemów w działalności biura rachunkowego
Kwalifikacja nakładów na obcy środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Kłopotliwe zapisy w polityce rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 71 (2050) z dnia 4.09.2023
Koszty pośrednie w aspekcie bilansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zakup majątkowego prawa do strony internetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Ocena czy skutki stosowania uproszczeń są dla jednostki istotne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Kwalifikacja umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Materiały odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (593) z dnia 1.09.2023
Zakup motocykla na wynajem a VAT i księgi
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Podatkowe ograniczenia w rozliczaniu wydatków na ubezpieczenie samochodów osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Korekta kosztów dotyczących lat ubiegłych w jednostce opodatkowanej estońskim CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 1.08.2023
Pobieranie i rozliczanie opłaty za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023 - Podatki i opłaty w działalności przedsiębiorcy
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2023 - Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej - wybrane zagadnienia
Ujęcie składki zdrowotnej w księgach rachunkowych podatnika opłacającego podatek liniowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Zakup prawa majątkowego o nieistotnej wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące czynszu inicjalnego uiszczanego w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Poprawianie błędów po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Czy w spółce z o.o. trzeba zatrudnić głównego księgowego?
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Ubezpieczenia w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2023 - Rabat - skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy oraz ujęcie księgowe
Licencja na program komputerowy nabyta w ciągu roku obrotowego, na okres 12 miesięcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg w przypadku ich przekazania do biura rachunkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (589) z dnia 1.07.2023
Najem nieruchomości w księgach wynajmującego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Ubezpieczenia grupowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Kryteria odróżniające nakłady ponoszone na ulepszenie od nakładów na bieżące użytkowanie środka trwałego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wykonanie stalowej konstrukcji wzmacniającej dach w związku z montażem paneli fotowoltaicznych
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2023
Gwarancja z dopłatą refundującą zapłacone odsetki - ujęcie w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Rozliczenie w księgach rachunkowych niewielkiej produkcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Czy biuro rachunkowe może doradzać klientom?
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Zakres informacji o transakcjach z jednostkami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Ustawowy wymóg oddzielnej prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023
Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2023 - Jak sporządzić politykę rachunkowości jednostki?
Zmniejszenie ceny sprzedaży według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (586) z dnia 20.05.2023
ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Kiedy ujęciu kosztów lat ubiegłych towarzyszy zmiana sprawozdania finansowego, a kiedy zapisów dokonuje się na bieżąco
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Wyposażenie w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Wybór sposobu ewidencji i wyceny towarów w księgach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 - Działalność handlowa w księgach rachunkowych
Wsparcie w postaci sfinansowania kosztów usług szkoleniowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1165) z dnia 10.05.2023
Rozliczanie przyznanych lub otrzymanych rabatów
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Uregulowanie rozrachunków w dobrach lub usługach
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2023 - Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych
Moment ujęcia kosztów ogólnozakładowych w kosztach bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Roczne sprawozdanie finansowe spółki, która w trakcie roku przeszła na estoński CIT
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 1.05.2023
Upadłość kontrahenta a akcje nabyte w wyniku konwersji wierzytelności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1164) z dnia 1.05.2023
Jednorazowa amortyzacja bilansowa u małego podatnika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023 - Zapisy księgowe dotyczące amortyzacji
Cel badania sprawozdania
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2023 - Obowiązki jednostki po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Moment zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Księgowania dotyczące ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Leasing samochodu osobowego w księgach (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Ocena istotności błędu przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Ujmowanie i wycena instrumentów pochodnych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023
Zasady ogólne dotyczące usług realizowanych na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Rezygnacja z prowadzenia konta 10 "Kasa"
Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023
Jakie stawki amortyzacji środków trwałych stosować w estońskim CIT?
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Podatkowe zasady rozliczania umowy leasingu przy estońskim CIT
Dodatek nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 z dnia 20.03.2023 - Estoński CIT - wyjaśnienia resortowe, pytania i odpowiedzi
Zakres uproszczeń dotyczących sprawozdawczości jednostek mikro
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Usługa serwisowa i odsetki niezwiększające wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Dostawy niefakturowane udokumentowane dowodami zastępczymi
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (582) z dnia 20.03.2023
Zmiana wysokości odliczonego VAT w ramach rocznej korekty VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Zdarzenia po dniu bilansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023
Nabycie własności gruntu przez zasiedzenie - ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Problemy księgowe firm na estońskim CIT
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 6.03.2023
Nadrzędne zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Wycena bilansowa środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2023 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. w Programie Druki GOFIN
Inne, wynikające z niepewności otoczenia gospodarczego, zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Ujawnienia w warunkach niepewności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Roczna korekta VAT - moment rozliczenia dla celów CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Korekta zeznania CIT-8 skutkująca zmniejszeniem podatku za lata ubiegłe - rozliczenie rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe - kiedy można odstąpić od ich tworzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Dodatkowe informacje i objaśnienia w praktyce (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Zalecenia z rekomendacji KSR dotyczących sprawozdań za 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w związku z wyborem uproszczeń
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Uproszczona kalkulacja kosztu wytworzenia produktu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Możliwość odpisywania w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 z dnia 1.02.2023
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Rozliczanie w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Uproszczenie polegające na rezygnacji z tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023
Ewidencja księgowa usług pośrednictwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Bilansowa amortyzacja budynku mieszkalnego wyłączonego od 1 stycznia 2023 r. z amortyzacji podatkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Rozliczenie kosztów usługi serwisowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Moment ujęcia rocznej korekty VAT naliczonego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i podmiotów ich obsługujących
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Mały podatnik a jednorazowa amortyzacja bilansowa
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Brak bieżącej ewidencji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (1981) z dnia 5.01.2023 - Uproszczenia stosowane w księgach i sprawozdawczości
Wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Zakup w 2022 r. paliwa do firmowego zbiornika, które zostanie zużyte w 2023 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Możliwość odstąpienia od obowiązku tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 1.01.2023
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Rezerwy w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 27.12.2022
Zobowiązania w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2022 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wpływ istotności kosztów reklamy na ich rozliczenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Zasady prezentacji odpraw emerytalnych i rentowych w porównawczym rachunku zysku i strat
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022
Czynsz otrzymany z góry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Dokonywanie rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Wydatki na przyszłoroczną prenumeratę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu z natury
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego w związku z ujawnieniem kosztów
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2022 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r. - przygotowanie i przeprowadzanie prac bilansowych
Uproszczenia polegające na stosowaniu przepisów podatkowych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Utrata prawa do uproszczeń, jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022
Inwentaryzacja zapasów w małej jednostce zatrudniającej jednego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1149) z dnia 1.12.2022
Jak rozumieć zasadę istotności?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Dobra polisa OC ochroni biuro rachunkowe w razie szkody
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2022 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r.
Podatkowe zasady rozliczania umowy leasingu przy estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Ustalanie odroczonego podatku a obowiązek badania sprawozdania
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Zapłata z rachunku bankowego spółki za prywatny wydatek wspólnika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1147) z dnia 10.11.2022
Spis z natury zapasów zlecony biuru rachunkowemu
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń - wybrane zagadnienia
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2022
Kwalifikacja i ewidencja nakładów na ulepszenia w obcych środkach trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Faktura dotycząca zakupu usług pośrednictwa handlowego, wystawiona z opóźnieniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (573) z dnia 1.11.2022
Dlaczego inwentaryzacja jest ważna?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Kto odpowiada za inwentaryzację?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022 - Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok
Aporty w księgach rachunkowych otrzymującego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Kwalifikacja umowy leasingu dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022 - Najem, dzierżawa, leasing w księgach rachunkowych
Amortyzacja środków trwałych w estońskim CIT
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2022 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Cel badania sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Ogólne zasady ujmowania dotacji w księgach według ustawy o rachunkowości i KSR nr 15
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2022 - Inwentaryzacja 2022 r.
Odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Wymiana wodomierzy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Regulacje w zakresie niskocennych środków trwałych zawarte w KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Ujęcie w księgach skutków zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (571) z dnia 1.10.2022
Rozliczenie zobowiązań i należności w formie rzeczowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Zestaw do podpisu kwalifikowanego jako niskocenny środek trwały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Koszty odnowienia podpisu elektronicznego, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022
Ewidencja księgowa sprzedaży przedłużonej gwarancji i zakupu ubezpieczenia od napraw gwarancyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Pobieranie i rozliczanie opłaty recyklingowej za torby foliowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego PKPiR w spółkę z o.o.
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2022
Moment przejścia na uproszczony sposób ustalania kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022
Stosowanie konta 49 "Rozliczenie kosztów"
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Wynajem nieruchomości w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Leasing w ujęciu księgowo-podatkowym
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Środki trwałe i wyposażenie otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022
Korekta niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2021 r. w związku z ujawnieniem kosztów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Ujęcie w księgach opłaty recyklingowej za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Ewidencja rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022 - Podatki i opłaty w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022 - Nieruchomości w ewidencji księgowej
Jednorazowa amortyzacja w świetle ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 1.08.2022
Odpisywanie zapasów w koszty w dacie zakupu (wytworzenia)
Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości pracownikom działu księgowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Zasady klasyfikacji i amortyzacji drona jako niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Ujęcie umów najmu i dzierżawy w księgach najemcy i dzierżawcy
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Nakłady poniesione na przygotowanie umowy najmu magazynów
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Utrata prawa do kwalifikowania umów najmu według zasad podatkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2022 - Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Ewidencja księgowa podwyższonego odpisu na ZFŚS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1133) z dnia 20.06.2022
Zadania kierownika jednostki
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Firma produkcyjna a rozliczanie kosztów tylko w zespole 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Specyficzne rozwiązania księgowe w firmie produkcyjnej
Korekty a sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Niewłaściwie odpisane koszty ubezpieczenia majątkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022 - Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych
Niskocenne środki trwałe otrzymane w formie aportu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (563) z dnia 1.06.2022
Odpisy amortyzacyjne w przypadku opodatkowania estońskim CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Szczegółowe zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Ujęcie odpisów na ZFŚS w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Korekta dotycząca sporządzonego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Niskocenne składniki majątku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Ustalanie kosztu wytworzenia w sposób uproszczony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Brak bieżącej ewidencji towarów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Rachunkowość prostej spółki akcyjnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022 - Z jakich uproszczeń w rachunkowości można korzystać?
Wydanie bazy danych programu F-K po zakończeniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Zasady sporządzania inwentarza w związku z przekształceniem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Jak rozliczyć zakup usługi serwisowej, obejmującej dwa lata obrotowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Ewidencja skupu złomu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2022 - Rachunkowość jednostek produkcyjnych
Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania nieruchomości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zasada rzetelnego obrazu według stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Zasada rzetelnego obrazu, jako jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych dla przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Korekta błędu istotnego wykrytego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022
Rozliczenie księgowe rocznej korekty VAT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Utworzenie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Zdarzenia po dniu bilansowym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Nadrzędne zasady rachunkowości uwzględniane przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Usługi telekomunikacyjne dotyczące dwóch lat obrotowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2022 - Przykłady rozliczania kosztów i przychodów na przełomie lat obrotowych
Budowa domów na sprzedaż - granice możliwego uproszczenia w obszarze ewidencji kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (558) z dnia 20.03.2022
Warunki usługowego prowadzenia ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Odpowiedzialność biura rachunkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Ubezpieczenie OC w biurze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022 - Prowadzenie biura rachunkowego - praktyczne wskazówki
Możliwość zmiany zakresu uproszczeń na skutek uzyskania prawa do ich i stosowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022
Informacja dodatkowa (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Zakres umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Osoby odpowiedzialne za sporządzenie i podpisanie sprawozdania
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2022 - Instrukcja sporządzania sprawozdania finansowego w Programie Druki GOFIN
Czy przychody z tytułu pożyczek mogą być kwalifikowane do przychodów z działalności operacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Dostawa towaru do odbiorcy - koszty transportu i ubezpieczenia w drodze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1119) z dnia 1.02.2022
Bilansowe zasady rozliczania przyznanych rabatów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Czy opłatę za zawarcie umowy leasingu należy rozliczać w czasie?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ustalenie progu istotności i możliwość zmiany jego wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (554) z dnia 20.01.2022
Ewidencja księgowa usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1117) z dnia 10.01.2022
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Zasady zaokrąglania danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku walutowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (553) z dnia 1.01.2022
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Ujęcie w bilansie zobowiązań długo- i krótkoterminowych
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości kapitału zakładowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 23 z dnia 1.12.2021 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Ujęcie podatków i opłat w księgach i sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 1.12.2021
Wycena rozchodu materiałów z magazynu według różnych metod
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1113) z dnia 1.12.2021
Jednorazowa amortyzacja dla celów podatkowych i bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2021 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2021 r.
Odpowiedzialność kierownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021 - Inwentaryzacja za 2021 rok
Korekty dokonywane po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2021 - Korekty rozliczeń podatkowych i księgowych
WSTĘP
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2021
Rozliczenie nabycia środków trwałych sfinansowanych z grantu otrzymanego w ramach programu UE
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2021 - Inwentaryzacja 2021 r. - ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic
Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu z natury?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Utrata prawa do uproszczenia dotyczącego leasingu
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Opłata wstępna w leasingu operacyjnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Cena do ewidencji towarów a zapisy w księgach
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 7.10.2021
Prosta spółka akcyjna a księgi rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 4.10.2021
Moment ujęcia opłaty recyklingowej w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Sposób archiwizacji wyciągów bankowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021
Określenie możliwości stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych i mikro
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 17 z dnia 1.09.2021
Zmiana wartości granicznej ustalonej dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (545) z dnia 1.09.2021
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty recyklingowej za torby foliowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021 - Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Ogólne zasady ujęcia wydatków na polisy ubezpieczeniowe w kosztach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Koszty transportu w księgach rachunkowych jednostki handlowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Rozliczanie kosztów ubezpieczenia majątku firmy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 5.08.2021
Wybrane księgowania dotyczące leasingu
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Zakup usługi serwisowej środka trwałego, obejmującej dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Kasa on-line jako środek trwały jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 1.08.2021
Odpisywanie towarów w koszty w momencie zakupu
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2021 - Rachunkowość jednostek handlowych
Moment dokonania korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Rozliczenie wydatków na polisę ubezpieczeniową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1825) z dnia 8.07.2021 - Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych
Czy zobowiązania warunkowe ujawnia się w sprawozdaniu finansowym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (541) z dnia 1.07.2021
Nadrzędne zasady rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Zasady (polityka) rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021 - Rachunkowość dla początkujących wybrane zagadnienia
Ulepszenie w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2021 - Samochód osobowy w firmie - wycena i ewidencja wybranych operacji gospodarczych
Wpływ korekty błędów popełnionych w latach poprzednich na porównywalność danych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ujęcie w księgach spółki przekazania majątku wspólnikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Opłata pobierana przez bank za utrzymywanie wysokiego salda na rachunku bankowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Ujęcie w księgach kosztów odnowienia podpisów kwalifikowanych
Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021
Błędy dotyczące prezentacji w zatwierdzonym sprawozdaniu
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2021 - Wybrane rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych
Korekta błędów dokonana po odmowie wydania opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Jak zaksięgować opłatę wstępną w leasingu operacyjnym?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 1.06.2021
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Rozliczenie opłat z tytułu leasingu operacyjnego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Uregulowanie zobowiązania w formie przeniesienia własności środka trwałego na wierzyciela
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Ewidencja opłat z tytułu umów najmu lub dzierżawy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Czy wydatek na zakup prenumeraty można odnieść jednorazowo w koszty?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Bilansowa amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów na walkę z epidemią
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2021 - Amortyzacja środków trwałych
Ujęcie wydatków na zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD w ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021
Rozliczenie wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia samochodu osobowego w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Podstawa prawna stosowania uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Produkcja w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 6.04.2021
Zasada istotności w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Zakup mebli wolnostojących do budynku nieprzyjętego do używania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Wycena kontraktów terminowych forward w walucie obcej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021
Czego kierownictwo jednostki może dowiedzieć się z bilansu?
Gazeta Podatkowa nr 25 (1796) z dnia 29.03.2021
Klasyfikacja zdarzeń według ich istotności
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Wpływ na sprawozdanie korekty błędów za lata poprzednie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Błędnie ustalona wartość podatku dochodowego w poprzednim roku obrotowym
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe w księgach rachunkowych
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2021 - Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące się do zasady ostrożności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Roczna korekta VAT naliczonego z powodu zmiany wskaźnika proporcji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Zakres i format informacji dodatkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021 - Sporządzanie informacji dodatkowej za 2020 rok
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Jak rozliczyć w księgach koszty zakupu kodów do e-booków?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Moment ujęcia w księgach duplikatu faktury kosztowej oraz jej korekty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Ujęcie w bilansie zaliczki na nieruchomość inwestycyjną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021 - Zasady prezentacji i wycena aktywów i pasywów w bilansie
Ustalanie podatku odroczonego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021 - Uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok
Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 1.02.2021
Przekazywanie dokumentów po rozwiązaniu umowy z klientem
Gazeta Podatkowa nr 8 (1779) z dnia 28.01.2021
Moment powstania przychodu ze sprzedaży
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wydatki poniesione na roboty ziemne związane z budową placu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Roczna korekta VAT - ujęcie księgowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Rozbieżności pomiędzy księgami rachunkowymi a sporządzonym sprawozdaniem finansowym za 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Koszty i przychody z przełomu roku (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Rezygnacja z rezerwy na odprawy emerytalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Zasada ostrożności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
Rozliczenia międzyokresowe w aktywach i pasywach bilansu
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Zaliczka na nieruchomość inwestycyjną w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wykazanie zobowiązań długo- i krótkoterminowych w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 103 (1769) z dnia 24.12.2020
Rezerwy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Pozostałe informacje i objaśnienia
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2020 - Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki dotyczące inwentaryzacji
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Podział wyniku finansowego w przypadku negatywnej opinii z badania sprawozdania finansowego
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2020 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (527) z dnia 1.12.2020
Ewidencja składki na ubezpieczenie firmowych aut
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1761) z dnia 26.11.2020 - Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych wydatków na samochody
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Działalność operacyjna
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2020 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.
Negatywna opinia z badania sprawozdania finansowego a podział wyniku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Przygotowanie do inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Przygotowanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020 - Inwentaryzacja w firmie
Zadania jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2020 - Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty wstępną opłatę leasingową?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Jakie KSR wydał Komitet Standardów Rachunkowości?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Na jakim poziomie ustalić dolną granicę wartości początkowej środka trwałego?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 - Stosowanie w ewidencji księgowej rozwiązań wynikających z KSR
Przygotowania do inwentaryzacji w firmie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Brak ewidencji magazynowej materiałów
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Wydatki dotyczące telefonów komórkowych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 5.10.2020
Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle przepisów o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Zlecenie prac inwentaryzacyjnych firmie zewnętrznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Od 1 października br. jednostki mogą rozpocząć inwentaryzację za 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Zakup paliwa do firmowego dystrybutora a rozliczenie dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020
Czy koszt z polisy ubezpieczeniowej rozlicza się w czasie?
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ujęcie w księgach kosztów produkcji tylko na kontach zespołu 4
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 - Koszty rozliczane w układzie rodzajowym
Klasyfikacja leasingu
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja opłat leasingowych na podstawie faktur
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Odmienny sposób rozliczania opłaty wstępnej dla celów bilansowych i podatkowych
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 z dnia 20.09.2020 - Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR
Ewidencja księgowa dotycząca operacji gotówkowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Wartość przychodów dla zastosowania zwolnienia ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Zakup niskocennej licencji na program komputerowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020 - Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
Wynajem lokali w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1737) z dnia 3.09.2020
Konwersja pożyczki otrzymanej od udziałowca na dopłaty wnoszone w celu pokrycia straty
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej wartości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 1.09.2020
Niedobory i nadwyżki towarów w trakcie roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Korzystanie z uproszczeń w rachunkowości
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Towary wyceniane w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Nieprowadzenie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Klasyfikacja umowy leasingu dla celów rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 - Uproszczenia stosowane w ewidencji księgowej
Warunki skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencji zapasów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
Konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020 - Ewidencja odpisów aktualizujących aktywa
Ubezpieczenia majątkowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Ulepszenie środka trwałego w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 1.08.2020
Skany faktur jako podstawa księgowania w biurze rachunkowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Ewidencja odszkodowania za zniszczenie upraw rolnych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020
Ewidencja tworzenia i wykorzystania rezerwy na naprawy gwarancyjne
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Możliwość rezygnacji z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Zakwalifikowanie rusztowania do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja faktury wystawionej w 2020 r. dotyczącej 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Pomocnik Rachunkowości do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 13 z dnia 1.07.2020
Wybór właściwego uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Dowód potwierdzający likwidację dokumentów księgowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Opłata recyklingowa pobierana przez sprzedawcę za torby z tworzywa sztucznego na zakupy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Opłata za personalizację karty przedsiębiorstwa wydanej na okres 5 lat
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Błąd w sporządzonym sprawozdaniu finansowym wymagający korekty
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Uproszczone zasady amortyzacji i ewidencji niskocennych środków trwałych
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Modernizacja całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Księgowe ujęcie ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2020 - Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Wyroby gotowe w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Niskocenne środki trwałe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 z dnia 1.06.2020 - Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego
Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Wymiana części składowej samochodu uznana za ulepszenie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia w sytuacji, gdy polisa obejmuje dwa lata obrotowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020
Co zawierają zasady (polityka) rachunkowości jednostki?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Uproszczona ewidencja leasingu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Nieistotne koszty przyszłych okresów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Opracowanie polityki rachunkowości
Ewidencja podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Błąd dotyczący ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Ewidencja wyników kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2020 - Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Uproszczenia przewidziane dla niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020
Nadrzędne zasady rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Tworzenie ZFŚS - odpis podstawowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Dotacja na plac zabaw otrzymana przez stowarzyszenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Przypisywanie kosztów pośrednich produkcji niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2020 - Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Niezgodne saldo zobowiązań a sporządzone sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
Ujęcie w księgach zdarzeń po dacie bilansu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Poziom istotności błędu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020 - Zdarzenia ujawnione po sporządzeniu sprawozdania finansowego
Koszty produkcji rozliczane tylko na kontach zespołu 4
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Rodzaje błędów i obowiązek ich korygowania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Naprawa produktów w ramach reklamacji lub gwarancji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020
Sporządzenie sprawozdania finansowego w związku z likwidacją jednostki oraz zakończeniem roku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Konto "Kasa" w księgach firmy osoby fizycznej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Jak ująć w księgach korektę podatku dochodowego?
Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 z dnia 20.03.2020 - Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym
Jednorazowa amortyzacja niskocennego środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Zobowiązania warunkowe według prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS oraz jego zwiększeń i zmniejszeń
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Definicja i składniki kosztu wytworzenia produktów
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020
Bilansowa zasada istotności
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2020 - Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym
Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020
Długoterminowa umowa dzierżawy gruntu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Rusztowanie jako środek trwały
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Zasady sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020
Opinia negatywna z badania sprawozdania finansowego a podział zysku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Stosowanie uproszczeń w amortyzacji przez małe spółki kapitałowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 - Sporządzanie sprawozdania finansowego przez jednostki mikro i małe
Polityka rachunkowości w zakresie rozliczenia zakupu i prowadzenia ewidencji niskocennych środków trwałych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020
Czynności inwentaryzacyjne wykonywane do 15 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020
Faktura prognoza na następny rok
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020 - Koszty i przychody na przełomie roku w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na rozbudowę obiektów inwentarzowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020
Przekazanie składników majątku do zagranicznego oddziału spółki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019
Kto i kiedy zmienia politykę rachunkowości jednostki?
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019
Fundusze specjalne na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów na przełomie lat obrotowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2019 - Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?
Prace inwentaryzacyjne wykonywane wyłącznie na ostatni dzień roku obrotowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Ewidencja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Tworzenie rezerw na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Zasady inwentaryzacji środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019
Polisa ubezpieczeniowa na auto firmowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wykupienie gwarancji należytego wykonania kontraktu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Wydatki na odnowienie podpisu elektronicznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019 - Ujmowanie w księgach kosztów rozliczanych w czasie
Koszty rozliczane w czasie na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2019 - Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego roku obrotowego - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Faktura za rozmowy telefoniczne i abonament
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 1.12.2019
Wycena do bilansu nieruchomości inwestycyjnych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Zakup domeny internetowej w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 z dnia 20.11.2019 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.
Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019
Rozliczanie kosztów w czasie w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2019 - Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 1.11.2019
Uzupełnienie odpisu na ZFŚS - ujęcie bilansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne - w przypadku małej istotności kosztu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2019 - Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 z dnia 20.10.2019 - Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia
Wycena bilansowa i prezentacja w bilansie środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Zasady ogólne inwentaryzacji należności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019
Podstawa prawna i cel inwentaryzacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Odpowiedzialność kierownika za inwentaryzację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019 - Obowiązki związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji
Ewidencja księgowa czynszu najmu zapłaconego z góry
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019
Oprogramowanie komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Elementy jakie powinien zawierać formularz spisowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - zmniejszenia ceny (rabaty)
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019
Bieżąca ewidencja kosztów produkcji wyrobów w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Moment rozliczenia kosztów bilansowych i podatkowych dotyczących lat ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019
Możliwość ewidencji i wyceny zapasów w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019 - Ewidencjonowanie w księgach zapasów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ujęcie w księgach ulepszenia w obcym środku trwałym
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019
Ewidencja wykupienia gwarancji należytego wykonania kontraktu
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Moment ujęcia przychodów w księgach
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Księgowanie wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019
Obrót gotówkowy w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Zasada istotności a uproszczenia wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Najem i dzierżawa w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Rozliczenia pomiędzy kontrahentami w formie rzeczowej lub w zamian za świadczenie usług
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Rozliczenie leasingu, w sytuacji gdy kwoty wykupu nie uwzględniono w wartości początkowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 1.09.2019
Zasady ewidencji kosztów bieżącej działalności wyłącznie w układzie rodzajowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019
Rozliczenie w księgach rachunkowych ulgi na zakup kasy rejestrującej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ujęcie w księgach polis ubezpieczeniowych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wierzytelności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019 - Tworzenie w księgach odpisów aktualizujących wartość aktywów
Opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy w księgach najemcy lub dzierżawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Korekta kwoty podatku dochodowego za rok ubiegły w księgach roku bieżącego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Ewidencja nakładów na remont środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Sposób rozliczenia kosztów weryfikacji wniosku o przydział uprawnień do emisji CO 2
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1026) z dnia 1.07.2019
Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia w zależności od przyjętych zasad rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 1.07.2019
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2019 - Tworzymy politykę rachunkowości
Obowiązek korekty błędów i ocena ich istotności
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na nabycie kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady kwalifikacji składników majątku do środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019
Przechowywane ksiąg w biurze rachunkowym
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Badanie sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Ewidencja maszyn budowlanych posiadających osprzęt
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019
Rozliczenie w czasie kosztu z polisy ubezpieczeniowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ewidencja w księgach opłaty recyklingowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Niskocenne składniki majątku w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ocena istotności błędu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019 - Korekty w księgach rachunkowych
Zakwalifikowanie wartości odpisu ZFŚS do kosztów działalności operacyjnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019
Uproszczenia w zakładowym planie kont
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ewidencja opłaty recyklingowej za 2018 r. zapłaconej w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Skutki zaniżenia odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego w poprzednich latach obrotowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Księgowe rozliczenie zwrotu środka trwałego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Ujęcie w księgach zaległości w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Błąd w księgach rachunkowych wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2019 - Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej
Podwyższenie wartości granicznej środków trwałych dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019
Odpis na ZFŚS w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Kwalifikacja do środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ewidencja ulepszenia w obcym środku trwałym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019 - Ujęcie w księgach rachunkowych nakładów na środki trwałe
Ochrona danych i ich zbiorów w świetle przepisów ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Koszty opłaty recyklingowej dotyczącej 2018 r. a zapłaconej w marcu 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej dotyczącej umowy faktoringowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
Podpisy na e-sprawozdaniu finansowym
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ewidencja księgowa wydatków na odnowienie podpisu elektronicznego
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Rodzaje błędów i zasady ich poprawiania w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Wpływ na sprawozdanie finansowe korekty błędów popełnionych w poprzednich latach
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019
Ewidencja księgowa wstępnej opłaty leasingowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Kwalifikowanie kosztów dotyczących dwóch okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Koszt prenumeraty o nieistotnej wartości
Dodatek nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2019 - Koszty i przychody na przełomie roku
Czy sprawozdanie finansowe oddziałów samobilansujących musi być sporządzone w formie elektronicznej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Księgowanie zapłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019
Ewidencja księgowa wpłaty otrzymanej na poczet przyszłej transakcji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Od kiedy osoby fizyczne mogą sporządzać sprawozdania finansowe przewidziane dla jednostek mikro?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Rozliczenie kosztu ubezpieczenia wyrażonego w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Bilansowe rozliczanie opłaty z tytułu leasingu finansowego samochodu osobowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
Ujęcie rocznej korekty VAT w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym odpisu na ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Kiedy główny księgowy podpisuje e-sprawozdanie finansowe?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019
Ujęcie w bilansie funduszy specjalnych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018
Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2018 - Bilans i rachunek zysków i strat za 2018 r.
Opłaty za usługi wodne w samorządowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1007) z dnia 20.12.2018
Rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane w aktywach
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Inwentaryzacja niskocennych składników odniesionych w koszty
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018
Odpowiedzialność za inwentaryzację
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Dodatek nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 z dnia 1.12.2018 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018
Osoby wyznaczone przez kierownika jednostki do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018
Polityka rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Podpisanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Ujęcie w bilansie środków trwałych
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018
Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018
Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Materiały odpisywane w koszty z chwilą zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018 - Ewidencja księgowa kosztów działalności operacyjnej
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Dodatek nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2018 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na nagrody jubileuszowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 1.11.2018
Problemy dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Rozliczanie kosztów produkcji w układzie rodzajowym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Inwentaryzacja zapasów przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady ujmowania i rozliczania kosztów w czasie
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Rozliczenie grupowej polisy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018
Zasady (polityka) rachunkowości w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Znaczenie inwentaryzacji i przygotowanie do jej przeprowadzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2018 rok
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2018 - Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż
Inwentaryzacja i obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 1.10.2018
Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w księgach ubezpieczenia dla pracowników
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ewidencja wykupu składnika majątku z leasingu
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Ujęcie w ewidencji urządzenia klimatyzacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018 - Ewidencja tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Świadczenia na rzecz pracowników w ewidencji księgowej
Nieprowadzenie konta "Kasa" w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018
Polisy ubezpieczeniowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wyposażenia na pełnej księgowości nie jest obowiązkowa
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018
Ulepszenie w obcym środku trwałym w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Leasing operacyjny dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018
Zmiana zasad (polityki) rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Uproszczenia dla jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Poziom istotności dla celów bilansowych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Dodatek nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 z dnia 20.08.2018 - Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych
Zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy tracąc prawo do uproszczenia trzeba zakwalifikować umowę najmu do leasingu finansowego?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Ustalenie granicy wartości niskocennego środka trwałego dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018
Czy polisa ubezpieczeniowa może zostać jednorazowo odniesiona w koszty?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Ewidencja nabycia licencji na program księgowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1523) z dnia 16.08.2018 - Aktywa trwałe w księgach rachunkowych
Uproszczona informacja dodatkowa
Gazeta Podatkowa nr 64 (1521) z dnia 9.08.2018
Ustalanie daty zapisu księgowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1519) z dnia 2.08.2018
Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (993) z dnia 1.08.2018
Kurs waluty stosowany do wyceny wpływu należności na rachunek walutowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018
Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Remont środków trwałych w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu księgowym
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Ujęcie w księgach kosztów reklamy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018
Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki
Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 5.07.2018
Rodzaje uproszczeń stosowanych przy prowadzeniu ksiąg
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Leasing w ewidencji bilansowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Niestosowanie konta "Kasa"
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Zapasy w cenach zakupu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Licencja w ewidencji księgowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1510) z dnia 2.07.2018 - Uproszczenia stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Ewidencja w księgach przekształcenia umów leasingu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Ewidencja zbiorów bibliotecznych w bibliotece publicznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018
Ewidencja księgowa wydatków na zakup polisy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018
Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Programy komputerowe w księgach rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Odpowiedzialność księgowego za sprawozdanie finansowe
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018
Odmowa pracownika do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 z dnia 20.05.2018 - Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników
Uproszczenie w zakresie kwalifikacji umów leasingu dla celów bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Uproszczenia w wycenie niezakończonych na dzień bilansowy umów długoterminowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018
Podatkowe i bilansowe rozliczenie zakupu polisy komunikacyjnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Uproszczona ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 - Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych
Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Odpisywanie towarów w koszty w dacie zakupu a JPK magazyn
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Stosowanie uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018 - Koszty działalności operacyjnej w ewidencji księgowej
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu kosztów dotyczących różnych okresów sprawozdawczych
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Uregulowania ustawowe w zakresie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy
Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 z dnia 20.04.2018 - Koszty bilansowe rozliczane w czasie
Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Sposób przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odstąpienie od zastosowania określonego przepisu ustawy o rachunkowości
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018
Odpis na ZFŚS jako koszt bilansowy i podatkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Korekta sprawozdania finansowego za 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018
Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018
Kto zatwierdza listę płac?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018
Zasady i terminy przechowywania ksiąg rachunkowych
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Licencja w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2018 - Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Ujęcie nakładów na zakup pojemników na odpady komunalne w świetle prawa bilansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Obowiązek utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Rezerwy na nagrody jubileuszowe
Gazeta Podatkowa nr 25 (1482) z dnia 26.03.2018
Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Skutki korekty podatkowej i bilansowej amortyzacji za lata ubiegłe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018
Możliwość zastosowania uproszczeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 - Ustalanie polityki rachunkowości oraz jej zmiany
Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i jego podpisanie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Ujęcie opłat leasingowych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ewidencja rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018
Wynagrodzenie pracownika powołanego do zarządu spółki
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018
Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Udokumentowanie przyjęcia produktów do magazynu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018
Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. II)
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Sporządzenie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Polisa ubezpieczeniowa dowodem księgowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Prenumerata czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Usługi telefoniczne dotyczące różnych lat obrotowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018 - Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie roku
Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Ujęcie przedmiotu umowy w księgach dzierżawcy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Uproszczone rozliczanie kosztów prenumeraty, których wartość jest nieistotna
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018
Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Wycena i ewidencja zapasów w cenach zakupu
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Odroczony podatek dochodowy na dzień bilansowy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej w jednostkach produkcyjnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018
Posiedzenie KSR
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rzeczowe aktywa trwałe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 z dnia 20.12.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia
Główny księgowy a inwentaryzacja kasy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Próg istotności
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Wniesienie aportem składnika aktywów w zamian za udziały
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 1.12.2017
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji
Dodatek nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 z dnia 20.11.2017 - Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Z prac KSR
Gazeta Podatkowa nr 89 (1443) z dnia 6.11.2017
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 z dnia 1.11.2017 - Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia
Czy należy inwentaryzować niskocenne składniki majątku zaliczone w koszty?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017 - Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2017 rok
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 z dnia 20.10.2017 - Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.
Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Zasady stosowania KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Opracowanie polityki rachunkowości jednostki
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Wskazówki KSR dotyczące inwentaryzacji zapasów (cz. I)
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017
Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży części nieruchomości
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 z dnia 1.10.2017 - Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości"
Ewidencja odpisów aktualizujących należności
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
Koszty produkcji rozliczanej tylko w zespole 4
Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017
Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
Poziom istotności dla celów bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Główny księgowy i jego obowiązki
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017
Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Uproszczona ewidencja leasingu
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017
Uproszczone odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017 - Środki trwałe w ewidencji księgowej
Ewidencja księgowa ulepszenia w obcym środku trwałym
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017
Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Istotność a rozliczenia międzyokresowe kosztów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Ewidencja księgowa na koncie 64-0
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Nieistotny koszt ubezpieczenia budynku księgowany jednorazowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Ewidencja kosztów rozliczanych w czasie
Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017
Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017
Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2017 - Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i rozliczenie składki ubezpieczeniowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017