Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 16 obowiązującym od 3.11.2009 r.
Ustalanie podstawy ekwiwalentu po dłuższej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 100 (2079) z dnia 14.12.2023
Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Podstawa do wyliczenia nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Zwolnienie na zabiegi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1179) z dnia 1.10.2023
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Dodatek funkcyjny w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Obliczenie wysokości odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego należnego pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Nałożenie i ustalenie wysokości pieniężnej kary porządkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych w praktyce
Ustalenie podstawy nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego - jak ustalić ekwiwalent urlopowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Ekwiwalent za urlop przy stawce godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Naliczanie nagrody jubileuszowej z różnych składników pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Obliczanie odszkodowania przy skróceniu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Wpływ zmiany wynagrodzenia na odprawy pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Urlop rodzicielski a podstawa ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Wezwanie pracownika przez policję - jak potwierdzić pobyt oraz co z wynagrodzeniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Wynagrodzenie za okres turnusu rehabilitacyjnego przypadającego na przełomie dwóch miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Zasady uwzględniania premii w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent po zmianie zasad wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po wprowadzeniu premii miesięcznych i kwartalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Objęcie zwolnieniem grupowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Jak ustalić kwotę utraconego zarobku w przypadku wezwania pracownika przez policję w charakterze świadka?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Ustalenie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022
Ekwiwalent urlopowy przy przepracowaniu krótkiego okresu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Podstawa ekwiwalentu za urlop pracownika tymczasowego po dłuższej nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Obliczenie ekwiwalentu urlopowego przy wynagrodzeniu akordowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy wynagrodzeniu godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022
Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Premia roczna w podstawie ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy przysługujący rodzinie zmarłego pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Ustalenie podstawy odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop dla przechodzącego na rentę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Zasady ustalania nagrody jubileuszowej dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Podstawa ekwiwalentu za urlop w pierwszym miesiącu pracy
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Dodatki za pracę w nocy w ekwiwalencie urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Różne składniki płacowe w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Prawo do odszkodowania przy skróceniu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Ekwiwalent za urlop przy składnikach stałych i zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Ekwiwalent za urlop przy stawce godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Rodzaje składników zaliczanych i dopełnianie podstawy odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Wątpliwości związane z odprawą dla pracownika powołanego do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Podstawa naliczenia odprawy emerytalnej w razie ustania ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych pracowników na urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Odprawa pośmiertna po pracowniku otrzymującym wynagrodzenie stałe oraz prowizję
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Zwolnienia grupowe - jak obliczyć odprawę przy wynagrodzeniu akordowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1075) z dnia 10.11.2020
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej przy różnych składnikach płacowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu pracy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ekwiwalent dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Ekwiwalent za urlop po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Składniki przyjmowane do podstawy odprawy ekonomicznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Dopełnienie podstawy wymiaru, przyjmowanej do ustalenia nagrody jubileuszowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie godzinowe a odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wysokość odprawy emerytalnej dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Dodatek nocny uwzględniany w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Odprawa emerytalna a wynagrodzenie zmienne
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Dodatek nocny w ekwiwalencie za urlop
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Zastosowanie dopełniania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Ekwiwalent urlopowy a różne składniki płacowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Premie kwartalne oraz wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop przy wynagrodzeniu akordowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ustalenie ekwiwalentu za urlop przy krótkim stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po krótkim okresie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Zasady dopełniania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Wypłata po rozwiązaniu umowy a podstawa ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Dopełnienie składników przy obliczaniu nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika otrzymującego premie kwartalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu premiowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia odprawy rentowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Dodatek funkcyjny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Składniki przyjmowane do podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Podstawa nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Nadgodziny i dodatki nocne w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Premia roczna w podstawie odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Norma dobowa dzielnikiem przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej przy stałych i zmiennych składnikach płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Ustalanie podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Wyliczenie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Ekwiwalent za urlop w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Rozwiązanie umowy w czasie urlopu bezpłatnego a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Nagroda za sporządzenie bilansu w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ekwiwalent urlopowy i odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Odprawa z tytułu śmierci pracownika przebywającego na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016
Obliczanie wysokości odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Ekwiwalent za urlop po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Składniki przyjmowane do ustalenia ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Składniki zmienne w podstawie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Czy w wynagrodzeniu urlopowym oraz ekwiwalencie za urlop uwzględniać dodatek stażowy i premię uznaniową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 78 (1223) z dnia 28.09.2015
Wpływ nagród na wysokość innych świadczeń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop - stanowisko MPiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Podstawa wymiaru ekwiwalentu i odprawy rentowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015
Dopełnienie podstawy nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1154) z dnia 29.01.2015
Ustalanie odszkodowania dla pracownika w razie niewypłacenia składników zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Obliczanie ekwiwalentu za urlop po absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Kiedy należy uzupełnić podstawę ekwiwalentu za urlop?
Gazeta Podatkowa nr 65 (1106) z dnia 14.08.2014
Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględnić premię uznaniową?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Ekwiwalenty w świetle prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Składniki zmienne w ekwiwalencie za urlop
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Obliczanie zakładowej odprawy emerytalno-rentowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Premia zadaniowa a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Składniki przyjmowane do ustalenia ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (838) z dnia 10.04.2014
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia za urlop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w okresie niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Obliczanie odprawy pieniężnej w razie zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Ekwiwalent za urlop po okresie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - przepisy prawa pracy, podatkowe, składki ZUS oraz ujęcie księgowe
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca?
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Podstawa ekwiwalentu przy wypłacie w następnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 10 (947) z dnia 4.02.2013
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60