Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 6 obowiązującym od 3.11.2009 r.
Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych - raz jeszcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Odprawa rentowa z tytułu renty przyznanej kilka miesięcy po zakończeniu stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Dzielnik do ustalenia wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Nieobecności usprawiedliwione
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Dzielnik przy obliczaniu stawki urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu, w którym będzie wykorzystywany urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Ustalenie wynagrodzenia za dwa dni opieki i zwolnienie okolicznościowe przy akordzie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Jakie składniki uwzględnia się przy obliczaniu świadczeń za czas urlopu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Wynagrodzenie urlopowe a wypłata nagrody rocznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Ekwiwalent urlopowy przy zmiennych składnikach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Zasady ustalania wysokości trzynastki
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Wynagrodzenie za okres turnusu rehabilitacyjnego przypadającego na przełomie dwóch miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela a prawo do odprawy pośmiertnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego ważny faktyczny czas pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Premie miesięczne w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 87 (1962) z dnia 31.10.2022
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Premia wypłacana co dwa miesiące w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Nagroda roczna a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 75 (1950) z dnia 19.09.2022
Objęcie zwolnieniem grupowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Uwzględnianie dodatku emerytalnego w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Elementy wynagrodzenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz przy wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Jednorazowe składniki w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 4.07.2022
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Podstawa wynagrodzenia urlopowego po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Składniki za dłuższe okresy w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Podstawa trzynastki dla pracownika, który w 2021 r. otrzymał dodatkowe świadczenia płacowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy przysługujący rodzinie zmarłego pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Ustalanie wysokości trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Udzielanie dni wolnych dla pracownika - ozdrowieńca oddającego osocze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ORAZ PREMIE UZNANIOWE
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wynagrodzenie za urlop dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego ze zmiennej premii miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego kierowcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1105) z dnia 10.09.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Godzinowe zwolnienie na dziecko do lat 14 a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Odprawa emerytalna z dodatkowego miejsca zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Zwolnienia grupowe - ochrona zatrudnienia pracowników oraz obliczanie odprawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Potrącenia komornicze z wielu składników płacy, w tym wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Podstawa odprawy ekonomicznej przy składnikach zmiennych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Podstawa wynagrodzenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Rodzaje składników zaliczanych i dopełnianie podstawy odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021 - Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Urlop dla poratowania zdrowia nie pozbawi trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ustalanie trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych pracowników na urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Klasyfikacja składników do podstawy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Dodatek funkcyjny wypłacany przez kilka miesięcy roku w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Odprawa emerytalna dla pracownika ze sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Zmienne składniki wynagrodzenia w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Zwolnienia grupowe - jak obliczyć odprawę przy wynagrodzeniu akordowym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Podstawa wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Wpływ charakteru premii na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Ustalanie wynagrodzenia przestojowego przy stawce akordowej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Jak obliczyć wynagrodzenie za okres badań lekarskich dla krwiodawcy zatrudnionego w akordzie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Ustalenie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Ustalanie wysokości odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Wyrównywanie wynagrodzenia do ustawowego minimum
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 1.07.2020
Składniki przyjmowane do podstawy odprawy ekonomicznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Wysokość i obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa ekonomiczna a składniki zmienne
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Reguły ustalania wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Dodatek wyrównawczy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wyrównanie dodatku stażowego a wypłacona już trzynastka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Wysokość odprawy emerytalnej dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Podstawa odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Przepracowanie niepełnych dwóch miesięcy z uwagi na urlop macierzyński i wychowawczy a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Wynagrodzenie za zwolnienie okolicznościowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Dodatki stażowy i specjalny w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po dłuższej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Zachowanie prawa do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Wyrównanie wynagrodzenia godzinowego do płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wypłata wyrównania do wynagrodzenia minimalnego pracownika uzyskującego prowizję
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wynagrodzenie urlopowe przy składnikach zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej przy krótkim zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Premie kwartalne oraz wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Zasady ustalania nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zaliczenie nagrody półrocznej do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wpływ zmiany metody obliczania składnika płacy na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Premia i dodatek funkcyjny w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Dodatek specjalny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Dodatki za pracę "w terenie" w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z różnych składników płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie urlopowe przy różnych składnikach
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopów okolicznościowego oraz wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Odstępstwa od kwoty gwarantowanej
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2018
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Ustalenie wynagrodzenia za zwolnienie okolicznościowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Zasady ustalania odprawy wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wymogi formalne i wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długą chorobą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Okresy uwzględniane w stażu pracy wymaganym do nabycia jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Przyjmowanie dodatku stażowego do podstawy trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Wynagrodzenie za urlop dla pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Zmiana zasad wynagradzania a podstawa ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Kwalifikacja świadczenia nagradzającego zakładowy staż pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Uwzględnianie ryczałtów w ekwiwalencie za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Dodatek za dyżury medyczne w średniej urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wyliczanie nagrody jubileuszowej dla pracowników budżetowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Nagroda uznaniowa nie stanowi podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Nagroda przyznawana co miesiąc w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Wynagrodzenie urlopowe po powrocie do pracy po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Jak ustalić wynagrodzenie za okres zwolnienia dla pracownika wezwanego do sądu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Przyznanie dodatku za obecność w pracy i wliczanie go do podstawy urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Składniki przyjmowane do podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Podstawa nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Naliczanie i wypłata trzynastek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Płatny urlop dla pracownika etatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2017
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Podstawa wymiaru odprawy emerytalnej przy "zaniżonej" stawce zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Wartość nagród rzeczowych w podstawie wynagrodzenia za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Przyjmowanie prowizji do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Dodatek stażowy w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Premia roczna w podstawie odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017
Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Składniki przyjmowane do obliczenia nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Ryczałty w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Jubileuszówka przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Wysokość i zasady naliczania odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej przy stałych i zmiennych składnikach płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Wynagrodzenie za urlop udzielony po długiej chorobie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 - Udzielanie i korzystanie z urlopów wypoczynkowych
Wysokość odprawy emerytalnej a okres choroby
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Wynagrodzenie prowizyjne i akordowe w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Dodatek stażowy za okres choroby w wynagrodzeniu rocznym - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Uwzględnianie dodatku specjalnego w wynagrodzeniu rocznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Wynagrodzenie urlopowe na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wliczanie podwyżki dla pielęgniarek do podstawy jubileuszówki i odprawy emerytalno-rentowej w SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wynagrodzenie urlopowe w szkole niepublicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z delegowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Dodatki motywacyjne i premia szkoleniowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Rozwiązanie umowy w czasie urlopu bezpłatnego a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Nagroda za sporządzenie bilansu w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy udzielony bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Nagroda pieniężna w podstawie ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych bez współczynnika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych, wypłacanych nieregularnie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wynagrodzenie za urlop po długiej przerwie w pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Wynagrodzenie urlopowe po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Ekwiwalent za urlop po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1290) z dnia 19.05.2016
Premia regulaminowa w wynagrodzeniu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Premia w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Składniki wynagrodzenia za okresy roczne w podstawie odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Odprawa emerytalna dla pracowników samorządowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Wynagrodzenie za urlop i podstawa jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Podstawa odprawy wypłacanej na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Czy w wynagrodzeniu urlopowym oraz ekwiwalencie za urlop uwzględniać dodatek stażowy i premię uznaniową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Dodatek specjalny w podstawie jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015
Obliczenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop przy różnych składnikach płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wpływ nagród na wysokość innych świadczeń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (396) z dnia 10.09.2015
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Podstawa wymiaru ekwiwalentu i odprawy rentowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Podstawa odprawy pieniężnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Ekwiwalent za pranie odzieży a wynagrodzenie za urlop
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po okresie przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Wynagrodzenie za urlop radcowski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Stawka godzinowa w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Uwzględnienie wynagrodzenia za dyżur w stawce urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Podstawa wymiaru ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Dodatek specjalny i stażowy w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Wynagrodzenie za zwolnienie na turnus w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Wynagrodzenie urlopowe pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015
Składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Wynagrodzenie urlopowe w razie zmiany składnika płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Praca nadliczbowa a wynagrodzenie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Składniki zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględnić premię uznaniową?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Ekwiwalenty w świetle prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Ustalanie stawki urlopowej ze składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014 - Planowanie pracy i urlopów dla niepełnoetatowców
Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika niepełnoetatowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Ustalanie ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Wynagrodzenie za okres ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Premia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
"Trzynastki" dla pracowników sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Wynagrodzenie za pracę ponad wymiar "niepełnoetatowca" w podstawie urlopowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Charakter premii wypłacanej pracownikom niebędącym nauczycielami
Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014
Podstawa i termin wypłaty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia za urlop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Jak uwzględnić premie w wynagrodzeniu urlopowym?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Wynagrodzenie za urlop od składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wynagrodzenie urlopowe dla samorządowców i nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Wynagrodzenie urlopowe - zasady ustalania
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie prowizyjne w wynagrodzeniu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Dodatek nocny w wynagrodzeniu minimalnym oraz urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60