Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 15 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Odprawa rentowa z tytułu renty przyznanej kilka miesięcy po zakończeniu stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Dodatek funkcyjny w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 65 (2044) z dnia 14.08.2023
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu urlopowego należnego pracownikowi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Podstawa do naliczenia odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Ustalenie podstawy nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego - jak ustalić ekwiwalent urlopowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Niewykorzystany dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Jakie składniki uwzględnia się przy obliczaniu świadczeń za czas urlopu?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Dopełnienia podstawy ekwiwalentu urlopowego przy różnych składnikach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Wpływ zmiany wynagrodzenia na odprawy pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2023 r.
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Wynagrodzenie za okres turnusu rehabilitacyjnego przypadającego na przełomie dwóch miesięcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1154) z dnia 20.01.2023
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Zasady uwzględniania premii w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Ustalenie współczynnika ekwiwalentowego w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Podstawa odprawy emerytalnej wypłaconej po terminie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent po zmianie zasad wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po wprowadzeniu premii miesięcznych i kwartalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Nagroda jubileuszowa w razie wypłaty 10. dnia następnego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Jak ustalić kwotę utraconego zarobku w przypadku wezwania pracownika przez policję w charakterze świadka?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz przy wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Ekwiwalent urlopowy przy przepracowaniu krótkiego okresu
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Obliczenie ekwiwalentu urlopowego przy wynagrodzeniu akordowym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1915) z dnia 19.05.2022
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Równoczesne zakończenie urlopów związanych z rodzicielstwem i umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Składniki za dłuższe okresy w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1901) z dnia 31.03.2022
Premia roczna w podstawie ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Nagroda jubileuszowa dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy przysługujący rodzinie zmarłego pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1121) z dnia 20.02.2022
Ustalenie podstawy odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Specjalny dodatek motywacyjny w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Zasady ustalania nagrody jubileuszowej dla pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Obliczanie nagrody jubileuszowej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Odprawa emerytalna z dodatkowego miejsca zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Rodzaje składników zaliczanych i dopełnianie podstawy odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Zatrudnienie w systemie równoważnym a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021 - Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
Ekwiwalent za urlop dla niepełnosprawnego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 4.05.2021
Wliczenie dodatku wyrównawczego do podstawy ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021
Wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Wątpliwości związane z odprawą dla pracownika powołanego do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1799) z dnia 8.04.2021
Podstawa naliczenia odprawy emerytalnej w razie ustania ponownego zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych pracowników na urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Nagroda jubileuszowa na warunkach ustawowych lub zakładowych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Odprawa pośmiertna po pracowniku otrzymującym wynagrodzenie stałe oraz prowizję
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Zmienne składniki wynagrodzenia w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Odprawa emerytalna po obniżeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Ekwiwalent za urlop a obowiązująca norma dobowa
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Obliczenie wysokości ekwiwalentu urlopowego dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Gratyfikacje jubileuszowe w sferze budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Obliczanie nagrody jubileuszowej dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Ustalanie wysokości nagrody jubileuszowej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Odprawa ze zwolnień grupowych po zmianie minimalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Odprawa emerytalna a wynagrodzenie zmienne
Gazeta Podatkowa nr 98 (1660) z dnia 9.12.2019
Zastosowanie dopełniania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca a ekwiwalent za urlop
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Dodatek stażowy a odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Premie kwartalne oraz wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Ekwiwalent urlopowy po zmianie etatu i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Nagrody jubileuszowe dla pracowników budżetówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop przy wynagrodzeniu akordowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019
Ustalenie ekwiwalentu za urlop przy krótkim stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Termin wypłaty ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Zasady ustalania nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Ekwiwalent za urlop pracownika-kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Zaliczenie nagrody półrocznej do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po krótkim okresie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Zasady dopełniania ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Dodatek specjalny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Wysokość ekwiwalentu za urlop po zmianie stawki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Dopełnienie składników przy obliczaniu nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika otrzymującego premie kwartalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Wypłata ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Gratyfikacja jubileuszowa dla samorządowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Uwzględnianie ryczałtów w ekwiwalencie za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu premiowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Pierwszy urlop wypoczynkowy młodocianego w razie porzucenia przez niego pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wyliczanie nagrody jubileuszowej dla pracowników budżetowych
Gazeta Podatkowa nr 32 (1489) z dnia 19.04.2018
Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Dodatek funkcyjny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Wypłata ekwiwalentu za urlop z 2017 r. i 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Konsekwencje zmiany terminu wypłat dla wynagrodzenia pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Składniki przyjmowane do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Podstawa nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Podstawa odprawy ekonomicznej a wynagrodzenie minimalne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku
Nadgodziny i dodatki nocne w podstawie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Norma dobowa dzielnikiem przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017
Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Ryczałty w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Ekwiwalent urlopowy w razie zmiany etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej przy stałych i zmiennych składnikach płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Wyliczenie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Ustalenie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Ekwiwalent za urlop a zmiana stawki
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Dodatek stażowy za okres choroby w wynagrodzeniu rocznym - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Podstawa odprawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Współczynnik do ekwiwalentu za zaległy i bieżący urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wliczanie podwyżki dla pielęgniarek do podstawy jubileuszówki i odprawy emerytalno-rentowej w SPZOZ
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016
Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016
Obliczanie wysokości odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Dodatki motywacyjne i premia szkoleniowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Ekwiwalent za urlop w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016
Nagroda za sporządzenie bilansu w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i rehabilitacyjny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop po okresie choroby - raz jeszcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (920) z dnia 20.07.2016
Ekwiwalent za urlop po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Czy do podstawy odprawy ekonomicznej wliczyć zmienną premię uznaniową?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Składniki przyjmowane do ustalenia ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Wyliczanie współczynnika urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Metoda obliczania ekwiwalentu
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Ekwiwalent pieniężny dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Podstawa odprawy wypłacanej na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Współczynnik urlopowy w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Podstawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Odprawa pośmiertna dla uprawnionych członków rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Podstawa wymiaru ekwiwalentu i odprawy rentowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015
Dopełnienie podstawy nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Obliczenie ekwiwalentu urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1190) z dnia 3.06.2015
Ekwiwalent pieniężny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Wyrównanie nagrody jubileuszowej w związku z podwyżką wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Jak obliczyć podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik chorował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Ekwiwalent urlopowy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Wypłata odszkodowania w związku z dyscyplinarką dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Zmiana etatu i wynagrodzenia - jaka podstawa ekwiwalentu za urlop?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Przyjmowanie premii kwartalnej do ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Ekwiwalent za urlop – jak ustalić i ująć w księgach?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (377) z dnia 1.09.2014
Podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej
Gazeta Podatkowa nr 63 (1104) z dnia 7.08.2014
Uzupełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Odprawa rentowa dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Premia zadaniowa a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Wysokość odprawy dla zwalnianego z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Udzielanie zwolnienia od pracy i rekompensata za wezwanie do sądu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Uwzględnienie premii kwartalnej przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w okresie niezdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Ekwiwalent za urlop po okresie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Ekwiwalent za urlop po zmianie wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku nocnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca?
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60