Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 14 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Nagroda frekwencyjna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego - jak ustalić ekwiwalent urlopowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Premia za obecność w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Zasady ustalania wysokości trzynastki
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Zasady uwzględniania premii w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 1.01.2023
Ekwiwalent urlopowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po wprowadzeniu premii miesięcznych i kwartalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Nagroda roczna w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz przy wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Równoczesne zakończenie urlopów związanych z rodzicielstwem i umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Podstawa trzynastki dla pracownika, który w 2021 r. otrzymał dodatkowe świadczenia płacowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Ustalanie wysokości trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Wątpliwości związane z odprawą dla pracownika powołanego do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Obliczanie utraconego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Ustalanie trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek stażowy za czas choroby uwzględniany w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Klasyfikacja składników do podstawy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Zmiana stawki zaszeregowania a jubileuszówka
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 - Zmiana warunków płacowych i ustanie zatrudnienia w administracji
Wyliczenie odprawy bez współczynnika do ekwiwalentu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi zasądzonych nadgodzin i dodatków nocnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Dodatki stażowy i specjalny w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Ustalanie wysokości odprawy emerytalnej i jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Premie kwartalne oraz wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Ekwiwalent urlopowy po zmianie etatu i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zaliczenie nagrody półrocznej do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Przyjmowanie dodatku stażowego do podstawy trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Zmiana zasad wynagradzania a podstawa ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Odprawa i nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu premiowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Konsekwencje zmiany terminu wypłat dla wynagrodzenia pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Podstawa nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Naliczanie odpraw na zasadach ekwiwalentowych
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Dodatek stażowy w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Ekwiwalent urlopowy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Ustalanie podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu powołania do odbycia służby wojskowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017
Dodatek stażowy za okres choroby w wynagrodzeniu rocznym - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Uwzględnianie dodatku specjalnego w wynagrodzeniu rocznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Nagroda za sporządzenie bilansu w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Nagroda pieniężna w podstawie ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Odprawa emerytalna dla pracowników samorządowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Ekwiwalent pieniężny dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016
Podstawa odprawy wypłacanej na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1257) z dnia 25.01.2016
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Współczynnik urlopowy w 2016 r.
Gazeta Podatkowa nr 96 (1241) z dnia 30.11.2015
Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Podstawa odprawy pieniężnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (886) z dnia 10.08.2015
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Dodatek specjalny i stażowy w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Składniki wynagrodzenia w podstawie ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 13 (1158) z dnia 12.02.2015
Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Ustalenie odprawy emerytalnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Obliczanie ekwiwalentu za urlop po absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zmiana etatu i wynagrodzenia - jaka podstawa ekwiwalentu za urlop?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Wysokość i prawo do odprawy rentowej po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Ustalanie ekwiwalentu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Podstawa i termin wypłaty
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Ekwiwalent za urlop po okresie niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Odprawy wypłacane pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Wypłata odprawy emerytalnej jako świadczenia związanego z pracą
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Podstawa do ustalenia odprawy ze zwolnień grupowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Ekwiwalent za urlop po zmianie wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku nocnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60