Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 11 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika otrzymującego prowizję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023 - Udzielanie urlopów wypoczynkowych w praktyce
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego - jak ustalić ekwiwalent urlopowy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1163) z dnia 20.04.2023
Zasady przyjmowania dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Przyjmowanie prowizji do wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Objęcie zwolnieniem grupowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Podstawa ekwiwalentu za urlop pracownika tymczasowego po dłuższej nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Podstawa wynagrodzenia urlopowego po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wynagrodzenie urlopowe ustalane po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Premia roczna w podstawie ekwiwalentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Wynagrodzenie prowizyjne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Wynagrodzenie urlopowe dla zatrudnionego tylko przez kilka miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Wynagrodzenie urlopowe po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Wpływ zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie za nadgodziny, dyżur i przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Podstawa wynagrodzenia urlopowego a prowizja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Ekwiwalent za urlop przy stawce godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Rodzaje składników zaliczanych i dopełnianie podstawy odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych pracowników na urlopie wychowawczym?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Dodatek funkcyjny wypłacany przez kilka miesięcy roku w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Ekwiwalent za urlop po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
Wynagrodzenie urlopowe po okresie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie urlopowe w podstawie świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Zastosowanie dopełniania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Premia prowizyjna w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Wynagrodzenie urlopowe przy składnikach zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Składniki przyjmowane do wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Ustalenie ekwiwalentu za urlop przy krótkim stażu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po krótkim okresie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Wynagrodzenie urlopowe przy różnych składnikach
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długą chorobą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Udzielenie urlopu krótko po podjęciu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalanie podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Ekwiwalent urlopowy i odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Odprawa z tytułu śmierci pracownika przebywającego na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Wynagrodzenie za urlop udzielony w miesiącu podjęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Zmiana terminu wypłaty i jej wpływ na ustalenie wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (889) z dnia 10.09.2015
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po okresie przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Jak obliczyć podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik chorował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Wynagrodzenie urlopowe w razie zmiany składnika płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Składniki zmienne w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (373) z dnia 1.10.2014
Przyjmowanie premii kwartalnej do ekwiwalentu za urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Ekwiwalenty w świetle prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Wynagrodzenie urlopowe po dłuższej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Uwzględnienie premii kwartalnej przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia za urlop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60