Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 10 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 99 (2078) z dnia 11.12.2023
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego przy składnikach zmiennych - raz jeszcze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1182) z dnia 1.11.2023
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu, w którym będzie wykorzystywany urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w czasie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Podstawa do urlopu a zmiana zasad wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Premia za obecność w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Wpływ zmiany wynagrodzenia na odprawy pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Nagroda jubileuszowa a zmiana etatu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent po zmianie zasad wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po wprowadzeniu premii miesięcznych i kwartalnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych po zmianie etatu oraz przy wielokrotnych zwolnieniach lekarskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1135) z dnia 10.07.2022
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Podstawa wynagrodzenia urlopowego po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wysokość wynagrodzenie za urlop pracownika delegowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Wpływ zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie za nadgodziny, dyżur i przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Ekwiwalent za urlop dla pracownika, któremu w roku ubiegłym obniżono etat oraz wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie ze stałego na godzinowe
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Przeliczenie wynagrodzenia za nadgodziny przyjmowanego do podstawy urlopowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Wpływ charakteru premii na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie składnika płacowego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020
Uwzględnienie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Dodatek wyrównawczy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po zmianie rodzaju stawki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Ekwiwalent urlopowy po zmianie etatu i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po podwyżce stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Uwzględnianie wynagrodzenia za nadgodziny w wynagrodzeniu urlopowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wpływ zmiany metody obliczania składnika płacy na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie za urlop przy stawce godzinowej i składnikach zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Dodatki za pracę "w terenie" w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Świadczenia na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopów okolicznościowego oraz wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Podstawa wynagrodzenia urlopowego przy urlopie na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Przeliczenie wynagrodzenia po zmianie ze stałego na godzinowe
Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018
Podwyżka pensji i jej wpływ na wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu premiowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie urlopowe a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Wynagrodzenie urlopowe po powrocie do pracy po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce stawki godzinowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018
Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Zmiana w składnikach wynagrodzenia a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Dodatki za pracę w nocy przy wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Uwzględnianie dodatku funkcyjnego w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie wynagrodzenia na stałe
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Grudniowe uprawnienia i świadczenia realizowane w styczniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wynagrodzenie urlopowe na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego a ekwiwalent za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Wynagrodzenie za urlop po zmianie zasad wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wynagrodzenie za urlop po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Wynagrodzenie za urlop przy stałych i zmiennych składnikach
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po podwyżce płac
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce stawki zasadniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Wynagrodzenie urlopowe w razie zmiany składnika płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Obliczanie ekwiwalentu za urlop po absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (376) z dnia 10.11.2014
Zmiana etatu i wynagrodzenia - jaka podstawa ekwiwalentu za urlop?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Wynagrodzenie za okres ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Premia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Wynagrodzenie urlopowe dla samorządowców i nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Wynagrodzenie urlopowe - zasady ustalania
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wynagrodzenia za urlop w przypadku zmiany organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Ekwiwalent za urlop po zmianie wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku nocnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60