Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 8 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Wysokość wynagrodzenia pracownika, który był członkiem komisji wyborczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Dzielnik do ustalenia wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Dzielnik przy obliczaniu stawki urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Premia w wynagrodzeniu urlopowym oraz w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Zasady przyjmowania dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Sporadycznie wypłacane dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Premia wypłacana co dwa miesiące w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Wynagrodzenie za czas urlopu na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022
Uwzględnianie dodatku emerytalnego w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Wynagrodzenie urlopowe przy niewielkim wymiarze pracy w nocy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Wysokość wynagrodzenie za urlop pracownika delegowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Kwalifikowanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Wynagrodzenie urlopowe ustalane po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 22 (1897) z dnia 17.03.2022
Kwalifikowanie premii do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Zmiana pensji i jej wpływ na wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego ze zmiennej premii miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy oraz przy zawarciu nowej umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ustalanie stawki urlopowej w zależności od terminów wypłat składników płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy po przywróceniu do pracy przez sąd
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Kwalifikowanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Potrącenia komornicze z wielu składników płacy, w tym wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Dodatek funkcyjny wypłacany przez kilka miesięcy roku w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wynagrodzenie urlopowe na przełomie umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
Dodatek nocny a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu i wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1078) z dnia 10.12.2020
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Wpływ charakteru premii na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce stawki
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Wynagrodzenie urlopowe po okresie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Uwzględnienie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Reguły ustalania wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po zmianie rodzaju stawki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w stawce urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Jak uniknąć "podwójnego" premiowania za okres urlopu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po podwyżce stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Uzupełnianie zmiennej premii miesięcznej za okres urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Premia wynikowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Dodatki za pracę "w terenie" w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z różnych składników płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Świadczenia na przełomie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopów okolicznościowego oraz wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Premia uznaniowa w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018
Wynagrodzenia urlopowe za urlop na przełomie miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Dodatek za dyżury medyczne w średniej urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na zmiany
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce stawki godzinowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie dokonywanej w następnym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Płatny urlop dla pracownika etatowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Wynagrodzenie urlopowe po zawarciu kolejnej umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017
Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Przyjmowanie prowizji do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Udzielenie urlopu krótko po podjęciu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający pomiędzy okresami długotrwałej niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Wynagrodzenie ustalone jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podstawie urlopowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Wynagrodzenie stałe miesięczne i za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Premia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wynagrodzenie prowizyjne i akordowe w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 17 (1371) z dnia 27.02.2017
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie wynagrodzenia na stałe
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Grudniowe uprawnienia i świadczenia realizowane w styczniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 9 (1363) z dnia 30.01.2017 - Uprawnienia pracownicze na przełomie roku
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017
Wynagrodzenie za urlop po zmianie zasad wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Premia roczna a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z delegowania
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Dodatki motywacyjne i premia szkoleniowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Wysokość wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy udzielony bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Wynagrodzenie za urlop udzielony w miesiącu podjęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Premia motywacyjna w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Uwzględnianie zmiennej premii w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Wynagrodzenie za urlop i podstawa jubileuszówki
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Stawka za pracę ponadnormatywną pracownika wynagradzanego godzinowo
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Podwyżka pensji a sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Zmiana terminu wypłaty i jej wpływ na ustalenie wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Wpływ nagród na wysokość innych świadczeń
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2015 - Wynagrodzenia - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Stawka godzinowa w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Praca nadliczbowa a wynagrodzenie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy uwzględnić premię uznaniową?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Ustalanie stawki urlopowej ze składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie stawki godzinowej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (1073) z dnia 22.04.2014 - Praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1069) z dnia 7.04.2014
Wynagrodzenie urlopowe po dłuższej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia za urlop
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Jak uwzględnić premie w wynagrodzeniu urlopowym?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013
Wynagrodzenie za urlop od składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Wynagrodzenie urlopowe dla otrzymującego różne składniki płacowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Ustalenie czasu pracy pracowników samorządowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (343) z dnia 1.07.2013
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wynagrodzenie urlopowe - zasady ustalania
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Wynagrodzenie prowizyjne w wynagrodzeniu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Wynagrodzenie za czas przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60