Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 7 obowiązującym od 30.11.2006 r.
Dzielnik do ustalenia wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Miesięczna premia a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu, w którym będzie wykorzystywany urlop
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1170) z dnia 1.07.2023
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Podstawa do urlopu a zmiana zasad wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Zmiana terminu wypłaty a obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1159) z dnia 10.03.2023
Premia w wynagrodzeniu urlopowym oraz w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Zasady przyjmowania dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023
Przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego ważny faktyczny czas pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent po zmianie zasad wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Premia wypłacana co dwa miesiące w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Uwzględnianie dodatku emerytalnego w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Wypłata 10. dnia następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu w miesiącu rozpoczęcia urlopu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1134) z dnia 1.07.2022
Podstawa wynagrodzenia urlopowego w razie zawarcia nowej umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 2.06.2022
Udzielenie zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym i ustalenie wynagrodzenia za czas tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Wysokość wynagrodzenie za urlop pracownika delegowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Kwalifikowanie premii do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Zmiana pensji i jej wpływ na wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 7.03.2022
Premie w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego ze zmiennej premii miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy oraz przy zawarciu nowej umowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu nowej umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
Skutki zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu nowej umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Dodatek funkcyjny w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 47 (1818) z dnia 14.06.2021
Kwalifikowanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Potrącenia komornicze z wielu składników płacy, w tym wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Podstawa wynagrodzenia urlopowego a prowizja
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021 - Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego
Wliczanie do wynagrodzeń urlopowego i chorobowego premii regulaminowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Dodatek funkcyjny wypłacany przez kilka miesięcy roku w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Przeliczenie wynagrodzenia za nadgodziny przyjmowanego do podstawy urlopowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Wpływ charakteru premii na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Dodatki za nadgodziny wypłacone z opóźnieniem w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Premia motywacyjna w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Podstawa wynagrodzenia urlopowego przy krótkim okresie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020 - Urlopy wypoczynkowe - praktyczne aspekty
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Uwzględnienie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Choroba dziecka w czasie urlopu wypoczynkowego matki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Dodatek wyrównawczy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Wynagrodzenie za urlop wykorzystywany na przełomie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po zmianie rodzaju stawki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Składniki wynagrodzenia kierowcy w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Ustalanie wysokości odprawy emerytalnej i jubileuszówki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po dłuższej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019
Premia prowizyjna w podstawie wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Krótki okres zatrudnienia a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w stawce urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie urlopowej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu i wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce zasadniczego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Uwzględnianie wynagrodzenia za nadgodziny w wynagrodzeniu urlopowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 roku
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Ekwiwalent za urlop pracownika-kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie za urlop przy stawce godzinowej i składnikach zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Premia wynikowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z różnych składników płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Podwyżka pensji i jej wpływ na wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018
Płatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 70 (1527) z dnia 30.08.2018
Podstawa do obliczenia wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Wynagrodzenia urlopowe za urlop na przełomie miesięcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018
Wynagrodzenie urlopowe a nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Wynagrodzenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na zmiany
Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018
Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Nadgodziny w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Podstawa wynagrodzenia przy udzielaniu urlopu zaległego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2017
Udzielenie urlopu krótko po podjęciu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający pomiędzy okresami długotrwałej niezdolności do pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017
Zaliczanie premii frekwencyjnej do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Wynagrodzenie za urlop od składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017
Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Wynagrodzenie ustalone jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podstawie urlopowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017
Wynagrodzenie za urlop a praca w nocy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Dodatki za pracę w nocy przy wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017
Dodatek stażowy za okres choroby w wynagrodzeniu rocznym - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017
Wynagrodzenie za urlop po zmianie zasad wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (426) z dnia 10.12.2016
Ustalenie wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Premia roczna a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Dodatki motywacyjne i premia szkoleniowa w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Wypłata 10. następnego miesiąca a wynagrodzenie urlopowe
Gazeta Podatkowa nr 76 (1326) z dnia 22.09.2016
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie wynagrodzenia do 10-tego dnia następnego miesiąca
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wysokość wynagrodzenia urlopowego
Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy udzielony bezpośrednio po urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016
Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Wynagrodzenie za urlop udzielony w miesiącu podjęcia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Wynagrodzenie urlopowe po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Świadczenia za ostatnie miesiące pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Premia motywacyjna w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Uwzględnianie zmiennej premii w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Premia regulaminowa w wynagrodzeniu za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016 - Ekwiwalenty, dodatki i premie pracownicze
Wynagrodzenie za urlop przy stałych i zmiennych składnikach
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Czy w wynagrodzeniu urlopowym oraz ekwiwalencie za urlop uwzględniać dodatek stażowy i premię uznaniową?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015
Wynagrodzenie urlopowe przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Podwyżka pensji a sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (894) z dnia 1.11.2015
Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Gazeta Podatkowa nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015
Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Wynagrodzenie urlopowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015 - Kierowca w firmie - uprawnienia i obowiązki
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po podwyżce płac
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie wynagrodzenia do 10-tego dnia następnego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji
Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce stawki zasadniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie płacy zasadniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe
Wynagrodzenie urlopowe dla kierowcy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Wynagrodzenie za urlop
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Składniki zmienne w wynagrodzeniu za urlop
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Nadgodziny średniotygodniowe w wynagrodzeniu urlopowym
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany na przełomie miesięcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ustalanie stawki urlopowej ze składników zmiennych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Uwzględnienie premii w wynagrodzeniu urlopowym i ekwiwalencie za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Wynagrodzenie urlopowe po dłuższej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 19 (1060) z dnia 6.03.2014
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Jak obliczyć wynagrodzenie, jeśli pracownik przebywał na urlopach wypoczynkowym i ojcowskim?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Wynagrodzenie urlopowe po zmianie płacy zasadniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wynagrodzenie za chorobę i jeden dzień urlopu w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Wynagrodzenie urlopowe dla samorządowców i nauczycieli
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Wynagrodzenie urlopowe dla otrzymującego różne składniki płacowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Ustalanie wynagrodzenia urlopowego w razie otrzymywania różnych składników płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Wysokość wynagrodzenia urlopowego po zmianie etatu
Gazeta Podatkowa nr 37 (974) z dnia 9.05.2013
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Wynagrodzenie urlopowe - zasady ustalania
Dodatek nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 z dnia 20.04.2013 - Urlopy pracownicze w 2013 r. - wybrane zagadnienia
Ustalenie wynagrodzenia za urlop w przypadku zmiany organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Wynagrodzenie prowizyjne w wynagrodzeniu za urlop
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Ustalanie wynagrodzenia za urlop po obniżeniu wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60