Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Czas pracy, urlopy pracownicze »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 16 obowiązującym od 19.10.2011 r. do 23.11.2014 r.
Wezwanie pracownika do WKU
Gazeta Podatkowa nr 40 (1081) z dnia 19.05.2014
Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia i zgonu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Zapłata za czas zwolnienia okolicznościowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Udzielanie zwolnienia od pracy i rekompensata za wezwanie do sądu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Rada nadzorcza i jej członkowie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Czy warto zostać członkiem organu bądź prokurentem spółki z o.o.?
Wynagrodzenie za czas stawiennictwa w sądzie
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Wyrównywanie wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wysokość wynagrodzenia pracownika w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (996) z dnia 25.07.2013
Uprawnienia honorowego dawcy krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Płatne i bezpłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Gdy członek rady nadzorczej jest pracownikiem spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Jak wykazać w ZUS nieobecność pracownika oddającego krew?
Gazeta Podatkowa nr 16 (953) z dnia 25.02.2013
Zwolnienie od pracy dla świadka w sprawie sądowej
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Pracownik w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 16 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła opieka i zwolnienie dla krwiodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Wynagrodzenie za czas zwolnienia okolicznościowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023 - Udzielanie urlopów opiekuńczych, okolicznościowych i zwolnień od pracy
Wezwanie pracownika do stawiennictwa w WKU
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023 - Udzielanie urlopów opiekuńczych, okolicznościowych i zwolnień od pracy
Okoliczności uprawniające i dokumentowanie urlopu okolicznościowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Wynagrodzenie za czas badań okresowych i oddania krwi
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Dzień wolny na pogrzeb byłego teścia
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Dwa dni wolnego za oddanie krwi
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Wymiar zwolnienia od pracy dla pracownika oddającego krew
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Wezwanie pracownika przez policję - jak potwierdzić pobyt oraz co z wynagrodzeniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1155) z dnia 1.02.2023
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu wolnym za oddanie krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Raporty za pracownika oddającego krew
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Jak ustalić kwotę utraconego zarobku w przypadku wezwania pracownika przez policję w charakterze świadka?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1137) z dnia 1.08.2022
Zwolnienie okolicznościowe i z tytułu opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Obowiązkowe stawiennictwo na wezwanie organu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ustalenie wynagrodzenia za dni oddania krwi
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Udzielanie dni wolnych dla pracownika - ozdrowieńca oddającego osocze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Obliczanie utraconego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Wymiar zwolnienia dla honorowego krwiodawcy i wynagrodzenie za dzień oddania krwi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik oddał krew
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
W czasie pandemii dodatkowy dzień wolny w razie oddania osocza po chorobie COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik stawił się do Wojskowej Komendy Uzupełnień
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Jak obliczyć wynagrodzenie za okres badań lekarskich dla krwiodawcy zatrudnionego w akordzie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Dzień wolny na oddanie krwi
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Urlop okolicznościowy a stałe miesięczne składniki wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Raporty ZUS za pracownika wezwanego na komisję wojskową
Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Zwolnienie od pracy w celu stawiennictwa na wezwanie policji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Zatrudnianie członków organów w spółdzielniach
Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Zachowanie prawa do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Wezwanie pracownika do WKU
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Urlopy związane z rodzicielstwem dla pracownika-ojca dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Zwolnienie od pracy pracownika - Honorowego Dawcy Krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Czy każde pismo z sądu stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Obliczanie utraconego zarobku w celu sporządzenia zaświadczenia do sądu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018
Zwolnienie od pracy na pogrzeb bliskiego członka rodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Ustalenie wynagrodzenia za zwolnienie okolicznościowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Zasady wynagradzania osoby będącej mediatorem w sporze zbiorowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Honorowe oddanie krwi a dzień wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Raporty ZUS za pracownika oddającego krew
Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018
Jak ustalić wynagrodzenie za okres zwolnienia dla pracownika wezwanego do sądu?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018
Czy pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje odprawa?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Obliczanie wynagrodzenia i utraconego zarobku w przypadku stawiennictwa w sądzie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Urlop okolicznościowy na pogrzeb dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Ustalanie utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem pracownika do WKU
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Zwolnienie od pracy ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Umowa o pracę i rada nadzorcza
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Zwrot należności w związku z wezwaniem do sądu i organu administracji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Poinformowanie ZUS o nieobecności pracownika oddającego krew
Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016
Czas wolny dla członka rady i poborowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Urlop okolicznościowy a wymiar czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Wystawianie pracownikowi zaświadczenia o wynagrodzeniu oraz jego treść
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Urlop okolicznościowy i ojcowski z tytułu urodzenia się bliźniąt
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Wymiar czasu pracy a urlop okolicznościowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Zwolnienie na rozprawę w sądzie rodzinnym niepłatne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Pracownik członkiem rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpił urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Z umową o pracę do rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Wezwanie do stawienia się w sądzie
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Informacja do ZUS o nieobecności pracownika
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Zmienne składniki w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60