Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 4b obowiązującym od 11.05.2017 r.
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (2076) z dnia 4.12.2023 - Czas pracy w 2024 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2024 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (2067) z dnia 2.11.2023
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Dodatki za pracę w nocy przysługujące pracownikom w 2024 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1181) z dnia 20.10.2023
Wysokość dodatku za dobowe godziny nadliczbowe przypadające w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Stawka za godzinę pracy w nocy w sierpniu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023
Termin wypłaty dodatków za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023
Wysokość dodatków za pracę w nocy w drugim półroczu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 3.07.2023
Godziny nocne w zakładzie pracy oraz dodatek za pracę w nocy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 z dnia 1.02.2023 - Kodeks pracy z komentarzem redakcji. Stan prawny na 1 lutego 2023 r.
Dodatek za pracę w nocy
Dodatek nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2023 - Co nowego w przepisach w 2023 r.
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2023 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Dodatki za pracę w nocy w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1965) z dnia 10.11.2022
Rozliczanie pracy w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Świadczenie pracy w godzinach nocnych
Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Praca w porze nocnej i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2022 - Polski Ład i inne zmiany w przepisach w 2022 r.
Wyższe dodatki za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1110) z dnia 1.11.2021
Ustalenie wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Wysokość dodatku nocnego w dłuższym okresie rozliczeniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Kwoty dodatków za pracę w nocy w 2021 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2021 - Co nowego w przepisach w 2021 r.?
Nowa wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020 - Wymiar czasu pracy w 2021 roku
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Wysokość dodatków dla pracowników wykonujących pracę w porze nocnej w 2021 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Wysokość dodatku za pracę w nocy a wymiar czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020
Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Rozliczanie pracy w systemie równoważnym, w tym w niedziele, święta i w nocy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Dodatek nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 z dnia 20.01.2020 - Co nowego w przepisach w 2020 r.?
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019 - Wymiar czasu pracy w 2020 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Wysokość dodatku nocnego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym
Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 - Czas pracy w 2019 roku
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
Wysokość dodatków za pracę w nocy obowiązująca w 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Warunki wykonywania pracy w nocy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Praca nadliczbowa w nocy opłacona stosownym dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Dodatek nocny pracownika wynagradzanego akordowo
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Wzrost świadczeń pochodnych związanych z wynagrodzeniem minimalnym
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 z dnia 1.02.2018 - Co nowego w przepisach w 2018 r.?
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i świadczeń pochodnych w 2018 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2018 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Dodatki za pracę w nocy w 2018 r.
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Rekompensowanie "nocnej" pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 4b w pozostałych wersjach czasowych
Dodatki za pracę w nocy w 2017 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016 - Czas pracy w 2017 roku
Podstawa dodatku za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Dodatki za pracę w nocy w 2017 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016
Rekompensata finansowa za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wysokość dodatku za pracę w nocy w grudniu 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Wynagrodzenie należne za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2016 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015 - Czas pracy w 2016 roku
Skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015
Zmiana minimalnej pensji wpływa na świadczenia
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2015 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Dodatki za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1134) z dnia 20.11.2014 - Konsekwencje zmiany płacy minimalnej
Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2015 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (859) z dnia 10.11.2014
Rekompensata za nocną pracę w 2015 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1131) z dnia 10.11.2014
Podstawa dodatku za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Dodatek za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Wysokość dodatków nocnych niezależna od roku pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Dodatek za pracę w nocy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1099) z dnia 21.07.2014
Dodatek nocny jednakowy dla wszystkich
Gazeta Podatkowa nr 41 (1082) z dnia 22.05.2014
Minimalna wysokość dodatku za pracę w nocy w pierwszym roku zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (363) z dnia 1.05.2014
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Gratyfikacja za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Dodatek za pracę w nocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 7 (1048) z dnia 23.01.2014 - O czym powinien wiedzieć pracodawca w 2014 roku?
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2014 - Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Dodatek nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 z dnia 1.01.2014 - Co nowego w przepisach w 2014 r.?
Dodatki za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1034) z dnia 5.12.2013 - Czas pracy w 2014 roku
Dodatek za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013 - Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń w 2014 r.
Wysokości dodatków za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
W zakresie prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dodatek za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wysokość dodatku za pracę w nocy przy akordzie
Gazeta Podatkowa nr 76 (1013) z dnia 23.09.2013
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2013 r.
Dodatek nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 z dnia 10.02.2013 - Co nowego w przepisach w 2013 r.?
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60