Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 4 obowiązującym od 11.05.2017 r.
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Przestój w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Wysokość normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Ustalanie wynagrodzenia i dodatku za pracę ponadnormatywną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Podstawa obliczania dodatków za nadgodziny
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 - Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa występowanie i rekompensata
Dodatek specjalny w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Wynagrodzenie za nadgodziny przy stałej stawce miesięcznej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Powstanie nadgodzin w związku z pełnieniem dyżuru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Wynagrodzenie oraz dodatki za nadgodziny przy składnikach stałych i zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Premia w stałej stawce procentowej bez wpływu na dodatek za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Rekompensata za pracę w niedzielę i święto
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 1.11.2021
Ustalanie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Wpływ zmiany systemu płacowego na wynagrodzenie za nadgodziny, dyżur i przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Dodatek do wynagrodzenia za nadgodziny z przekroczeń dobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Opłacenie pracy w nadgodzinach w razie podwyżki wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Nominalny czas pracy dla potrzeb ustalenia dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 14.12.2020
Płaca minimalna także za okres przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020
Wynagrodzenie za nadgodziny z przekroczeń dobowych
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Rekompensowanie godzin nadliczbowych pracownika z niepełnosprawnością
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wpływ absencji tzw. "zasiłkowych" na wysokość wynagrodzenia nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wynagrodzenie za część miesiąca dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Ustalanie wynagrodzenia przestojowego przy stawce akordowej
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Wynagrodzenie za kilka dni przestoju kodeksowego a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
COVID-19 Wynagrodzenie przestojowe a składniki zmienne
Gazeta Podatkowa nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Reguły ustalania wynagrodzenia przestojowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Formy rekompensaty za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Dzielnik do obliczenia dodatku za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020 - Rekompensowanie pracownikom wykonywania pracy nadliczbowej
Pełnienie przez pracownika dyżuru
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Niewykonywanie pracy z powodu przestoju
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Opłacenie pracy nadliczbowej pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-akordowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Ustalenie stawki za godzinę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Wynagrodzenie za pracę na "kodeksowych" dyżurach
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Wysokość dodatku za godziny nadliczbowe po zmianie organizacji pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Rekompensowanie dyżuru i podjętej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wpływ zmiany metody obliczania składnika płacy na podstawę urlopową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Wynagrodzenie za niezaplanowaną przerwę w pracy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Zasady wynagradzania pracy nadliczbowej
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Ustalenie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Wynagrodzenie za przerwę z powodu awarii
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy
Wynagrodzenie przestojowe w razie ewakuacji zakładu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Ustalanie normalnego wynagrodzenia i dodatków za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018 - Konsekwencje pracy w godzinach nadliczbowych
Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2018 - Czas pracy - wybrane aspekty
Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Ustalanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Rekompensowanie nadgodzin w systemie akordowym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Zasady wynagradzania za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018 - Zasady wynagradzania pracowników i zleceniobiorców w 2018 roku
Wynagrodzenie za dyżur przy stawce akordowej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Wysokość normalnego wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Dodatek za godziny nadliczbowe po podwyżce wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wynagrodzenie przestojowe przy akordzie
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Ustalanie podstawy wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017
Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy spowodowanej przyczynami technicznymi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 4 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie za krótszą pracę wobec przejścia z czasu zimowego na letni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017
Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Wprowadzenie akordowego systemu wynagradzania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Pieniężna rekompensata za pracę w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Rozliczenie stałego miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc, w którym ustało zatrudnienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Ustalanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Obniżanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wynagradzanie dyżuru
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Uprawnienia pracownika z tytułu przestoju
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Uwzględnienie dodatku brygadzistowskiego w stawce za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Praca ponad normę zbilansowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Kompensata przekroczenia normy średniotygodniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Obliczanie wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Dodatek za nadgodziny w pracy akordowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Stosowanie nieprawidłowej organizacji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (390) z dnia 10.06.2015
Wynagrodzenie za pracę przez jeden dzień w miesiącu liczącym 31 dni
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Dzielnik do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Dzielnik do obliczania dodatków za nadgodziny i pracę w nocy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Normatywny czas pracy przy wyliczaniu dodatku za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014
Stosowanie normatywnego czasu pracy przy obliczaniu dodatku za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Opłacanie pracy w godzinach nadliczbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
Dodatek za nadgodziny przy różnych składnikach wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Dodatek za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Normalne wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014
Podstawa obliczania dodatku za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Kiedy nadgodziny naruszają normę średniotygodniową?
Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014
Ustalenie pensji za jeden dzień pracy w miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Dodatek za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2014 - Czas pracy w 2014 r. - wybrane aspekty
Kompensowanie pracy ponadnormatywnej pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (352) z dnia 10.11.2013
Przestój
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Wynagrodzenie za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Zapłata dla pracownika za czas przestoju
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Obliczanie wysokości dodatków za pracę nadliczbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Jak wynagradzać za przestój w pracy?
Gazeta Podatkowa nr 27 (964) z dnia 4.04.2013
Wynagrodzenie za czas przestoju
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Wynagrodzenie za dzień pracy w miesiącu przy 30-dniowej chorobie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60