Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 2 obowiązującym od 11.05.2017 r.
Zasady obliczania odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Odprawa rentowa z tytułu renty przyznanej kilka miesięcy po zakończeniu stosunku pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1177) z dnia 10.09.2023
Obliczenie wysokości odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Nałożenie i ustalenie wysokości pieniężnej kary porządkowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1173) z dnia 1.08.2023
Podstawa do naliczenia odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Obliczanie odszkodowania przy skróceniu okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Odszkodowanie za wydanie po terminie świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Wpływ zmiany wynagrodzenia na odprawy pracownicze
Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023
Obliczanie odprawy rentowej przyznanej bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1153) z dnia 10.01.2023
Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela a prawo do odprawy pośmiertnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1152) z dnia 1.01.2023
Podstawa odprawy emerytalnej wypłaconej po terminie
Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Rodzaj i zasady potrąceń niewymagających zgody pracownika
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Zmiana sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie błędnego świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Jak ustalić odprawę rentową dla pracownika korzystającego z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Odszkodowanie dla pracownika za natychmiastowe rozwiązanie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Nabycie prawa do dwóch odpraw rentowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Ustalenie podstawy odprawy emerytalno-rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Ustalanie odprawy dla powołanego do służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Odprawa rentowa i ekwiwalent za urlop dla przechodzącego na rentę
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Przejście na emeryturę przy zatrudnieniu na dwa etaty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Wypłata świadczeń pieniężnych po zmarłym pracowniku oraz odprawy pośmiertnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Odprawa emerytalna z dodatkowego miejsca zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1101) z dnia 1.08.2021
Dodatek stażowy w podstawie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Konsekwencje zmiany systemu płacowego dla odpraw i odszkodowań
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Powołanie pracownika do terytorialnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 1.07.2021
Podstawa odprawy emerytalnej wypłacanej na mocy Kodeksu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 - Obliczanie podstawy dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych
Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Przejście na emeryturę w dwóch równoległych stosunkach pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Wątpliwości związane z odprawą dla pracownika powołanego do służby wojskowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę oraz prawo do odszkodowania przy zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Odprawa pośmiertna po pracowniku otrzymującym wynagrodzenie stałe oraz prowizję
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Odprawa emerytalna przy wynagrodzeniu godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020
Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020
Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Wypłata odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu pracy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Ustalenie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Natychmiastowe rozwiązanie umowy przez pracownika a odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020
Ustalanie odszkodowania przy różnych składnikach wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Wynagrodzenie przyjmowane do naliczenia odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Podanie w świadectwie pracy informacji o odprawie rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020 - Zasady wystawiania świadectwa pracy
Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Podstawa odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Odprawa emerytalna dla zatrudnionego na umowę o pracę i zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Odprawa dla powołanego do terytorialnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019
Wysokość odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
Odprawa emerytalno-rentowa
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Odprawa pośmiertna
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Inne należności
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019
Dodatek stażowy a odprawa emerytalna
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Odprawa rentowa w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej przy krótkim zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019
Odprawa emerytalna w dwóch równoległych stosunkach pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Odprawa a powołanie do czynnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Obliczanie odszkodowania za skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1018) z dnia 10.04.2019
Niewypłacone wynagrodzenia oraz świadectwo pracy w przypadku zgonu pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019
Odprawa pieniężna dla pracownika, który uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika otrzymującego premie kwartalne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1003) z dnia 10.11.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Ustalenie wysokości odprawy pracownika przechodzącego na emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Odprawa pieniężna przy powołaniu do służby przygotowawczej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1534) z dnia 24.09.2018
Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Rozwiązanie umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018
Ustalanie wysokości odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Zawiadomienie pracownika o nałożeniu kary pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Nagroda uznaniowa nie stanowi podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia odprawy rentowej
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Składniki przyjmowane do podstawy odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
Zasady przyjmowania różnych składników do ustalenia odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Podstawa wymiaru odprawy emerytalnej przy "zaniżonej" stawce zaszeregowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Odprawa emerytalna w równoległych stosunkach pracy
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017
Wysokość kodeksowej odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Odszkodowanie z Kodeksu pracy za niewydanie świadectwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Wysokość odszkodowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Nabywanie prawa do odprawy emerytalnej i sposób jej ustalania
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (960) z dnia 1.09.2017
Nie zawsze śmierć pracodawcy oznacza koniec umowy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017
Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017
Składniki wynagrodzenia przyjmowane do ustalenia odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017
Odprawa emerytalna i emerytura dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Wysokość i zasady naliczania odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Wysokość odprawy emerytalnej a okres choroby
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 2 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalanie podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Obliczenie maksymalnej wysokości kary pieniężnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Zasady stosowane przy obliczaniu odprawy rentowej
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wyliczenie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017
Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Wymierzanie pracownikom kar porządkowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1351) z dnia 19.12.2016
Odprawy na zakończenie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Obliczanie wysokości odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Składniki wyłączone przy ustalaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Ukaranie pracownika karą pieniężną
Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016
Ekwiwalent urlopowy i odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę pomostową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Odprawa z tytułu śmierci pracownika przebywającego na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016
Obliczanie wysokości odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016
Ponowne zatrudnienie po uzyskaniu wcześniejszej emerytury a prawo do odprawy emerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Składniki zmienne w podstawie odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Śmierć pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Śmierć pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Zatrudnienie u dwóch pracodawców a odprawa emerytalna
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Odprawa emerytalno-rentowa
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Odprawa pośmiertna
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Potrącenia z wynagrodzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Wysokość odprawy emerytalnej w razie podwyżki wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę po długiej nieobecności w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Odprawa emerytalna z dwóch stosunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015
Wysokość odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Odprawa pośmiertna dla uprawnionych członków rodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (892) z dnia 10.10.2015
Ustalenie wysokości odprawy pośmiertnej
Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015
Obliczanie odprawy pieniężnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wysokość odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Rodzaje i zasady dokonywania potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015 - Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 24 (1169) z dnia 23.03.2015
Składniki zmienne przy obliczaniu odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 20 (1165) z dnia 9.03.2015
Sposób obliczania kary pieniężnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Ustalanie odszkodowania dla pracownika w razie niewypłacenia składników zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Jak nałożyć i wyliczyć karę porządkową?
Gazeta Podatkowa nr 100 (1141) z dnia 15.12.2014
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wypłata odszkodowania w związku z dyscyplinarką dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Ustalenie odprawy emerytalnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (860) z dnia 20.11.2014
Wysokość i prawo do odprawy rentowej po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014
Dopuszczalność i granice potrąceń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014 - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Obliczanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014
Jak nałożyć i wyliczyć karę pieniężną?
Gazeta Podatkowa nr 47 (1088) z dnia 12.06.2014
Obliczanie zakładowej odprawy emerytalno-rentowej
Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Odprawa rentowa dla zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Odprawa emerytalna po niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1038) z dnia 19.12.2013
Granice potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Egzekucja innych należności oraz potrącenia zaliczek i kar pieniężnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (813) z dnia 1.08.2013
Uprawnienie do odprawy emerytalno-rentowej w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Dopuszczalna kwota potrącenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (987) z dnia 24.06.2013 - Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku
Prawo do odprawy emerytalno-rentowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Dwie odprawy dla jednego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Odszkodowanie za nieterminowe wydanie świadectwa pracy jest wolne od podatku PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (346) z dnia 20.05.2013
Zasady naliczania odprawy emerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60