Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 11 obowiązującym od 11.05.2017 r.
Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wypłatą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Wynagrodzenie za pracę, gdy choroba przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Wynagrodzenie minimalne a choroba i urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 95 (2074) z dnia 27.11.2023
Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (2069) z dnia 9.11.2023 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku
Zmniejszanie wynagrodzenia prokurenta będącego pracownikiem spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Wynagrodzenie po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował we wszystkie dni robocze
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Wynagrodzenie zasadnicze a absencja chorobowa
Gazeta Podatkowa nr 66 (2045) z dnia 17.08.2023
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Wynagrodzenie młodocianego za miesiąc, w którym uczestniczył w kursie szkolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Wynagrodzenie za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Wynagrodzenie chorobowe obok wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym oraz zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1166) z dnia 20.05.2023
Absencja chorobowa pracownika po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego i macierzyńskiego za część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Choroba pracownika w krótkim czasie po zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 4.05.2023
Wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
Dodatek nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 z dnia 20.02.2023 - Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne w 2023 r. - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zasady ustalania wysokości trzynastki
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Wyrównanie do płacy minimalnej w razie choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022 - Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku
Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Wynagrodzenie za czas przepracowany w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Choroba a wypracowanie nominalnego wymiaru czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy nieobecnościach chorobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Ustalenie wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i urlopu ojcowskiego w jednym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Stałe miesięczne wynagrodzenie, gdy choroba objęła cały miesiąc
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022 - Ustalanie wysokości wynagrodzenia w razie zmiany warunków pracy
Dodatek stażowy wypłacany za czas choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022 - Zwolnienie ze składek ZUS niektórych pracowniczych przychodów
Przepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy a choroba
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Obniżenie wynagrodzenia za czas choroby w okresie wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Wpływ przyczyny niewykonywania pracy na metodę obniżenia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Nieobecności zasiłkowe
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę do wypłaty
Ustalanie wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022
Wynagrodzenie pracownika tymczasowego za przepracowaną część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Dodatek stażowy wypłacany w czasie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1920) z dnia 6.06.2022 - Składki ZUS od dodatkowych świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców
Rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia w kolejnym miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiły dwie różnego rodzaju nieobecności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Wynagrodzenie za przepracowanie tylko części miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Zwolnienie lekarskie pomijające jeden weekend
Gazeta Podatkowa nr 25 (1900) z dnia 28.03.2022
Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Absencja chorobowa a ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Choroba i urlop ojcowski występujące w jednym miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Choroba w miesiącu, w którym pracownik przepracował pełny wymiar czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Nieprzepracowanie ani jednego dnia w miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022
Ustalanie ryczałtów i ekwiwalentów w zatrudnieniu pracowniczym
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Podstawa trzynastki dla pracownika, który w 2021 r. otrzymał dodatkowe świadczenia płacowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w razie wystąpienia absencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Ustalanie wysokości trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Zwolnienie chorobowe na wszystkie dni robocze
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
Wysokość wynagrodzenia za pracę przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Zasady ustalania wysokości dodatku funkcyjnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Czy opłaca się brać zasiłek opiekuńczy za sobotę i niedzielę?
Gazeta Podatkowa nr 89 (1860) z dnia 8.11.2021
Wynagrodzenie w stałej stawce w razie absencji chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy braku prawa do świadczeń chorobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1108) z dnia 10.10.2021
Wynagrodzenie urlopowe po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Problematyczne kwestie w prawie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba w okresie wyczekiwania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
Pomniejszanie stałego miesięcznego dodatku w razie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021 - Nietypowe problemy kadrowe - wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja, regulacje covidowe
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Wynagrodzenie młodocianego w razie nieobecności nieusprawiedliwionej i choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 - Zasady zatrudniania młodocianych
Obniżanie dodatku funkcyjnego za okres choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła absencja chorobowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Wpływ nieobecności w pracy na wysokość ryczałtu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (533) z dnia 1.06.2021
Brak zwolnienia lekarskiego na jeden weekend a wynagrodzenie za pracę
Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021
Wynagrodzenie za pracę i badania kontrolne pracowników objętych kwarantanną lub izolacją z powodu COVID-19
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1092) z dnia 1.05.2021
Zwolnienie lekarskie po wypłacie - co z nadpłaconym wynagrodzeniem i ryczałtem na jazdy lokalne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1089) z dnia 1.04.2021
Wynagrodzenie za pracę dla chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Płaca za część miesiąca przy chorobie bez prawa do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Choroba przez część miesiąca a płaca minimalna
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Pomniejszenie podstawy trzynastki o wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Wynagrodzenie stałe miesięczne przy niepłatnej nieobecności chorobowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
Wynagrodzenie za pracę w razie wypracowania pełnego wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 105 (1771) z dnia 31.12.2020 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach resortowych
Wyrównanie do płacy minimalnej dla chorego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1763) z dnia 3.12.2020 - Konsekwencje zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku
Wynagrodzenie za czas przepracowany
Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020
Wypracowanie pełnego wymiaru w miesiącu objęcia kwarantanną
Gazeta Podatkowa nr 89 (1755) z dnia 5.11.2020
Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Dodatki do pensji wypłacone za okres choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 - Zwolnienie niektórych przychodów ze składek ZUS
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Wpływ absencji tzw. "zasiłkowych" na wysokość wynagrodzenia nauczyciela
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Ustalenie wysokości nadpłaconego wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Zmniejszenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1069) z dnia 10.09.2020
Różne nieobecności w jednym miesiącu a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Składki ZUS pracownika - absolwenta niezdolnego do pracy z powodu choroby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Bez wynagrodzenia w razie całomiesięcznej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 68 (1734) z dnia 24.08.2020
Wypadek pracownika w pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Obliczanie wynagrodzenia pracownika odbywającego kwarantannę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
ZUS od dodatków wypłaconych za okres choroby
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko za dni opieki wskazane w oświadczeniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Chorobowa absencja po wypłacie wynagrodzenia za pracę - jak ustalić kwotę nadpłaconego wynagrodzenia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Wynagrodzenie i chorobówka po przepracowaniu wszystkich dni roboczych
Gazeta Podatkowa nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Podwyżka wynagrodzenia a chorobowe
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wynagrodzenie młodocianego w razie NN i choroby
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika, który chorował i był nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1051) z dnia 10.03.2020
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 1.03.2020
Stałe wynagrodzenie a choroba i urlop bezpłatny
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a urlop rodzicielski
Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Wypłata ryczałtów za okresy urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia w związku z absencją chorobową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020
Wliczanie honorarium do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Stawka miesięczna wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Wysokość wynagrodzenia chorującego pracownika otrzymującego płacę minimalną
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Wynagrodzenie minimalne za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019 - Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku
Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za dzień częściowo przepracowany
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Ustalenie wynagrodzenia za pracę przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wypłata zasiłku chorobowego za dzień częściowo przepracowany - stanowisko ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (497) z dnia 1.12.2019
Wynagrodzenie za pracę w razie choroby i urlopu bezpłatnego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019
Choroba i NN a wynagrodzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy a prawo do świadczeń
WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Stałe miesięczne wynagrodzenie po podwyżce w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Ustalanie wynagrodzenia w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Wystawienie zwolnienia lekarskiego po wypłacie wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik chorował
Gazeta Podatkowa nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Sporządzanie rozkładów czasu pracy oraz opłacanie zaplanowanej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Wynagrodzenie młodocianego w razie nieobecności w pracy i w szkole
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wynagrodzenie pracownika tymczasowego za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019 - Zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych
Urlop bezpłatny, choroba oraz zmiana etatu w jednym miesiącu - jak ustalić wynagrodzenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019
Zasiłek chorobowy za dzień, który pracownik częściowo przepracował
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Choroba pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym udzielono urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy zbiegu różnych nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu liczącym 31 dni
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wysokość stałego miesięcznego dodatku w razie choroby
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Choroba w okresie wyczekiwania a stałe miesięczne wynagrodzenie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na wszystkie dni robocze w miesiącu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie minimalne w razie choroby przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie za zwolnienie na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Pomniejszanie stałych ryczałtów o okresy nieobecności
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Choroba po wypracowaniu pełnego wymiaru
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Chorobówka po wypracowaniu w danym miesiącu wszystkich godzin pracy
Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Okoliczności wyrównywania wynagrodzenia za pracę do płacy minimalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018
Wynagrodzenie za czas choroby przypadającej na dzień wolny od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Stałe miesięczne wynagrodzenie a okres wyczekiwania
Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018
Wypłata wynagrodzenia przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018
Pracownik w sanatorium w ramach zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018
Wynagrodzenie pracownika tymczasowego za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Wynagrodzenie w razie korzystania z wolnego na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Wynagrodzenie za część miesiąca, w którym wypracowano pełny wymiar czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych obok chorobówki
Gazeta Podatkowa nr 68 (1525) z dnia 23.08.2018
Choroba lub urlop a ryczałt za nadgodziny
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018
Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy w miesiącu
Dodatek nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 z dnia 1.07.2018 - Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy
Zatrudnienie w trakcie miesiąca a stała pensja
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Wynagrodzenie za pracę w formie ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Korekta składek ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem podstawy ich wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018
Wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018
Podstawa wynagrodzenia przy udzielaniu urlopu zaległego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
Nieobecność nieusprawiedliwiona a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Ustalenie części dodatku stażowego zwolnionej ze składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Wpływ nieobecności w pracy na wysokość ryczałtu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018
Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie niepłatnej nieobecności chorobowej
Pomocnik Księgowego do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2017
Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych
Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
Obliczanie wynagrodzenia w stawce miesięcznej w razie "nieodpłatnej" choroby pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ustalenie wynagrodzenia za pracę, gdy zwolnienia lekarskie obejmują cały miesiąc z wyjątkiem jednego weekendu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Wysokość wynagrodzenia chorobowego po zmianie regulaminu wynagradzania
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Powrót ze zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017
Organizacja pracy i jej wpływ na wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie "niepłatnej" absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Obniżanie wynagrodzenia za okres absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wynagrodzenie stałe miesięczne w razie różnych absencji
Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017
Wynagrodzenie po powrocie z urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017
Zwolnienie ze składek ZUS części dodatku stażowego
Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 11 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Zwolnienie lekarskie w dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Ustalenie wynagrodzenia dla pracownika, który chorował przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Wynagrodzenie w razie korzystania ze zwolnienia na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Stałe miesięczne wynagrodzenie, gdy choroba przypada na wszystkie dni rozkładowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Choroba obejmująca tylko jeden dzień roboczy a wysokość wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Wynagrodzenie miesięczne w razie choroby wyłącznie w dniach wolnych od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za pracę za część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017
Podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego w razie choroby przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Wynagrodzenie za pracę przy urlopie bezpłatnym i chorobie
Gazeta Podatkowa nr 6 (1360) z dnia 19.01.2017
Wynagrodzenie minimalne a choroba przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016 - Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
Dodatek stażowy w razie choroby i urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Wynagrodzenie w razie rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016
Podstawa składek ZUS w razie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Ustalenie części dodatku zwolnionej z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2016 - Wynagrodzenia pracownicze - prawo pracy, ZUS, PIT, CIT, ewidencja księgowa
Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (926) z dnia 20.09.2016
Pomniejszanie dodatku stażowego i funkcyjnego o okres nieobecności
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (925) z dnia 10.09.2016
Zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Wyrównanie do minimalnego przy chorobie przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Świadczenia należne pracownicy przebywającej w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016
Stałe miesięczne wynagrodzenie w przypadku choroby obejmującej wszystkie dni rozkładowe pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (917) z dnia 20.06.2016
Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego w razie choroby przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (413) z dnia 1.06.2016
Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w razie choroby przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016 - Świadczenia dla pracownika na chorobowym
Świadczenia za ostatnie miesiące pracy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016
Obniżanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wynagrodzenie za część miesiąca, w którym wystąpiła choroba
Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016
Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016
Praca przez część miesiąca a chorobowa niezdolność do pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Ryczałt za godziny nadliczbowe
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
WYNAGRODZENIE W STAŁEJ STAWCE MIESIĘCZNEJ ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Niezdolność do pracy pracownika z minimalnym wynagrodzeniem
Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
Wynagrodzenie urlopowe przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym
Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015
Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wypełnianie ZUS Z-3 w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015
Wynagrodzenie w przypadku opieki nad chorą matką
Gazeta Podatkowa nr 99 (1244) z dnia 10.12.2015
Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie choroby
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015
Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy
Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 z dnia 1.11.2015 - Kodeks Pracy - stan prawny na 1 listopada 2015 r. (uwzględniający zmiany w 2016 r.)
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i urlop wypoczynkowy w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Choroba niepełnoetatowego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (893) z dnia 20.10.2015
Gdy choroba nakłada się na grafik pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Wysokość wynagrodzenia młodocianych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1219) z dnia 14.09.2015 - Pracownik młodociany w firmie
Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku opieki nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Wynagrodzenie chorobowe za czas choroby przypadającej w dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
ZUS od bonusów wypłacanych w czasie choroby
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Wynagrodzenie za miesiąc częściowo objęty absencją chorobową
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Stałe miesięczne wynagrodzenie w razie choroby przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Ustalanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Dni wolne a wynagrodzenie w stawce miesięcznej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku pracy w systemie zadaniowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Niezdolność do pracy po przepracowaniu pełnego wymiaru godzin
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Nieobecności różnego rodzaju w tym samym miesiącu kalendarzowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Wynagrodzenie pracownika młodocianego za część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Wynagrodzenie za pracę przez jeden dzień w miesiącu liczącym 31 dni
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015 - Wyliczanie wynagrodzenia za część miesiąca
Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015
Czy wypłacić wynagrodzenie za niedzielę, jeśli przez resztę miesiąca pracownik chorował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (873) z dnia 1.04.2015
Wysokość świadczeń chorobowych po włączeniu dodatku stażowego do płacy zasadniczej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (871) z dnia 10.03.2015
Praca, choroba i urlop bezpłatny w jednym miesiącu - jak obliczyć wynagrodzenie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Obliczanie wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca pracownika niepełnoetatowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015
Obniżanie ryczałtów za godziny nadliczbowe i nocne w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Wynagrodzenie za pracę w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Ustalenie wynagrodzenia za pracę i chorobowego pracownika młodocianego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Zasiłek opiekuńczy za dni wskazane w zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 101 (1142) z dnia 18.12.2014
Wynagrodzenie chorobowe za dni choroby przypadającej na dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (861) z dnia 1.12.2014
ZUS od dodatków do pensji wypłacanych w czasie choroby pracownika
Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014
Dodatek miesięczny w stałej wysokości a choroba przez część miesiąca
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1130) z dnia 6.11.2014 - Dodatki do wynagrodzenia - przyznawanie i wypłacanie
Stałe wynagrodzenie przy różnych nieobecnościach
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Pracownik młodociany na etacie i w szkole
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Terminy wypłaty zasiłków dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie "z góry"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Praca i choroba w jednym miesiącu - jak obliczyć świadczenia dla pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (843) z dnia 1.06.2014
Specyfika stawki miesięcznej oraz metoda jej przeliczania w razie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Ustalanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (841) z dnia 10.05.2014
Wynagrodzenie za część miesiąca dla chorującego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Pomniejszanie wynagrodzenia za część miesiąca w razie chorobowej absencji pracownika
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku zatrudnienia w systemie zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (359) z dnia 1.03.2014
Ustalenie wynagrodzenia za pracę i urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Niezdolność do pracy po przepracowaniu pełnego wymiaru godzin a wynagrodzenie za pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Wysokość wynagrodzenia za pracę wykonywaną podczas urlopu rodzicielskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014 - Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach szczególnych - wybrane zagadnienia z dwutygodnika „Ubezpieczeń i Prawa Pracy"
Wynagrodzenie za czas przepracowany i okres nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Urlop i choroba a stałe wynagrodzenie miesięczne
Gazeta Podatkowa nr 84 (1021) z dnia 21.10.2013
Jak obliczyć wynagrodzenie, jeśli pracownik przebywał na urlopach wypoczynkowym i ojcowskim?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Wynagrodzenie za czas choroby po wypracowaniu przez pracownika swojego wymiaru czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013 - Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w praktyce - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Czy obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki gdy pracownik za część miesiąca uzyskał zasiłek chorobowy?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013 - Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w praktyce - wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Wykazanie zasiłku opiekuńczego w dokumentach ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas choroby przypadającej na dni wolne od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Czy obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki od pensji i zasiłku?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1015) z dnia 30.09.2013 - Rozliczanie składek ZUS w firmie - praktyczne wyjaśnienia
Wynagrodzenie za chorobę i jeden dzień urlopu w miesiącu
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Zwolnienie lekarskie tylko na dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wynagrodzenie za pracę i chorobę dla pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Absencja chorobowa pracownika otrzymującego stałą pensję
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie dla pracownika chorującego przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 33 (970) z dnia 25.04.2013
Choroba pracownika a obliczenie wynagrodzenia za pracę i urlop
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Wynagrodzenie stałe w razie absencji chorobowej w pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (957) z dnia 11.03.2013 - Wybrane zagadnienia z dwutygodnika Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Prawo do wynagrodzenia a choroba pracownika przez cały luty br.
Gazeta Podatkowa nr 20 (957) z dnia 11.03.2013
Jak policzyć pensję przy chorobie i nadgodzinach?
Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013
Wynagrodzenie stałe w razie chorobowej absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Wynagrodzenie za dzień pracy w miesiącu przy 30-dniowej chorobie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
Wynagrodzenie z praw autorskich po odliczeniach składkowo-podatkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60