Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 5 obowiązującym od 11.05.2017 r.
Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 37 (2120) z dnia 6.05.2024
Wynagrodzenie za dzień zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 36 (2119) z dnia 2.05.2024
Konsekwencje zdiagnozowania depresji u pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (602) z dnia 10.04.2024
Uprawnienia pracownika - członka komisji wyborczej
Gazeta Podatkowa nr 27 (2110) z dnia 2.04.2024
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił zasiłek opiekuńczy oraz opieka na dziecko
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1196) z dnia 20.03.2024
Zwolnienie na poszukiwanie pracy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Świadczenia obowiązkowe
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2024 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i polityka szkoleniowa firmy
Korekta trzynastki, przy ustalaniu której uwzględniono wynagrodzenie za dwa dni opieki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1195) z dnia 10.03.2024
Zasady uwzględniania ryczałtu za nadgodziny w wynagrodzeniu urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024
Skutki braku badań okresowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (600) z dnia 10.03.2024
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy po odmowie przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1194) z dnia 1.03.2024
Ustalenie wynagrodzenia za okres zwolnienia na poszukiwanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 1.03.2024
Wpływ rozliczenia absencji chorobowej z grudnia 2022 r. na trzynastkę za 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (599) z dnia 1.03.2024
Dni wolne od pracy dla honorowego krwiodawcy
Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024
Zgon byłej teściowej również uprawnia do zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 17 (2100) z dnia 26.02.2024
Zwolnienie z powodu działania siły wyższej dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres nim objęty
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Kiedy pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024
Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2023
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 1.02.2024
Łączenie przerw na karmienie dziecka piersią oraz wynagrodzenie za okres takiego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1190) z dnia 20.01.2024
Wypowiedzenie umowy o pracę bez świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (2088) z dnia 15.01.2024
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła opieka i zwolnienie dla krwiodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1189) z dnia 10.01.2024
Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 103 (2082) z dnia 27.12.2023
Zwolnienie od pracy w razie nagłego wypadku lub choroby osoby bliskiej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023 - Udzielanie urlopów opiekuńczych, okolicznościowych i zwolnień od pracy
Wynagrodzenie za czas zwolnienia okolicznościowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (2081) z dnia 21.12.2023 - Udzielanie urlopów opiekuńczych, okolicznościowych i zwolnień od pracy
Okoliczności uprawniające i dokumentowanie urlopu okolicznościowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Wynagrodzenie akordowe za miesiąc, w którym wystąpiła dwudniowa opieka oraz trzydniowy urlop opiekuńczy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1186) z dnia 10.12.2023
Wysokość wynagrodzenia pracownika, który był członkiem komisji wyborczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Zasady wykorzystywania śniadaniowej przerwy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023
Nie zawsze przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Wynagrodzenie za okres zwolnienia od pracy z tytułu opieki udzielonego w wymiarze godzinowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1178) z dnia 20.09.2023
Wynagrodzenie za czas badań okresowych i oddania krwi
Gazeta Podatkowa nr 75 (2054) z dnia 18.09.2023
Nieobecności usprawiedliwione
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Obowiązek udzielenia zwolnienia z tytułu siły wyższej i opieki nad dzieckiem oraz wynagrodzenie za te zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1174) z dnia 10.08.2023
Zwolnienie z tytułu działania siły wyższej
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Ustalenie wynagrodzenia za dwa dni opieki i zwolnienie okolicznościowe przy akordzie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Dzień wolny na pogrzeb byłego teścia
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 1.06.2023
Dwa dni wolnego za oddanie krwi
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Premia w wynagrodzeniu urlopowym oraz w podstawie wynagrodzenia za nadgodziny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 1.03.2023
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Różne składniki w wynagrodzeniu za zwolnienie okolicznościowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Zasady ustalania wysokości trzynastki
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Wymiar zwolnienia od pracy dla pracownika oddającego krew
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Realizacja uprawnień pracownika przystępującego do egzaminu radcowskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Wynagrodzenie za cały czas poświęcony na badania profilaktyczne
Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022
Zaliczanie premii do podstawy wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania profilaktyczne - stanowisko GIP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Wykonywanie pracy w nadgodzinach w dniu wolnym za oddanie krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Podstawa wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania kontrolne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Ustalenie wynagrodzenia za płatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1946) z dnia 5.09.2022
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Dniówka pracowników chronionych w systemie równoważnego czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Czas i organizacja pracy pracownika rodzica lub opiekuna małego dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Udzielenie zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym i ustalenie wynagrodzenia za czas tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022
Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022
Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 5.05.2022
Wynagrodzenie za przepracowanie tylko części miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 2.05.2022
Przerwy na karmienie dziecka bez zaświadczeń lekarskich, ale z wynagrodzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Wynagrodzenie za czas przerw w pracy lub zwolnień od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Zwolnienie na poszukiwanie pracy z prawem do wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Korzystanie ze zwolnienia na dziecko do lat 14
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022 - Obliczanie wynagrodzenia za pracę
Ustalenie wynagrodzenia za dni oddania krwi
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Ustalanie wysokości trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Udzielanie dni wolnych dla pracownika - ozdrowieńca oddającego osocze
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1106) z dnia 20.09.2021
Ustalanie wynagrodzenia za czas wykonywania badań profilaktycznych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Zasady udzielania urlopu szkoleniowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Zwolnienie z całości lub części dnia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1104) z dnia 1.09.2021
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
Wynagrodzenie za czas badań kontrolnych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021
Godzinowe zwolnienie na dziecko do lat 14 a wynagrodzenie
Gazeta Podatkowa nr 61 (1832) z dnia 2.08.2021
Wynagrodzenie za czas korzystania ze zwolnienia okolicznościowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1098) z dnia 1.07.2021
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie prawa pracy
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2021 - Świadczenia na rzecz pracowników i innych osób - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe
Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 31 (1802) z dnia 19.04.2021
Wymiar zwolnienia dla honorowego krwiodawcy i wynagrodzenie za dzień oddania krwi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Pomniejszenie podstawy trzynastki o wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Ustalenie wynagrodzenia za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Praca w systemie równoważnym rodzica małego dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca oraz wynagrodzenie za okres tego zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 90 (1756) z dnia 9.11.2020
Ustalenie wynagrodzenia za przerwy na karmienie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1754) z dnia 2.11.2020 - Wprowadzanie przestoju i innych przerw w wykonywaniu pracy
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Jak obliczyć wynagrodzenie za okres badań lekarskich dla krwiodawcy zatrudnionego w akordzie?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1066) z dnia 10.08.2020
Uprawnienia zwalnianego pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Warunki udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Zwolnienie okolicznościowe związane ze zgonem i pogrzebem ojczyma
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Urlop okolicznościowy a stałe miesięczne składniki wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019
Ustalenie wynagrodzenia za pracę przez część miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Wynagrodzenie za zwolnienie okolicznościowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (1657) z dnia 28.11.2019
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Urlop okolicznościowy na ślub siostry
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Ustalanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Zachowanie prawa do wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 - Udzielanie urlopów bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych
Powstrzymanie się od pracy na skutek zagrożenia
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Przeprowadzanie badań profilaktycznych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
WYNAGRODZENIE ZA OKRES INNYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019
Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Urlop w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowym
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Obniżenie wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Wysokość wynagrodzenia za godziny opieki nad dzieckiem do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Obliczanie stawki wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Wynagrodzenie za zwolnienie na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019 - Wyliczanie wynagrodzenia przy absencjach w pracy
Wynagrodzenie pracownika za zwolnienie okolicznościowe
Gazeta Podatkowa nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy a wysokość jego wynagrodzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018
Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopów okolicznościowego oraz wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Wynagrodzenie za czas przerw udzielanych pracownicy na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Zwolnienie okolicznościowe na pogrzeb rodzeństwa
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018
Wynagrodzenie w razie korzystania z wolnego na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Ustalenie wynagrodzenia za zwolnienie okolicznościowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Regulaminowe zwolnienie z części dnia pracy pracownicy w ciąży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Zwolnienie od pracy na czas oddania krwi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Obowiązki pracodawcy związane z ochroną pracy kobiet
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Przerwy na mocy Kodeksu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy
Wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 - Ustawowe i regulaminowe przerwy w pracy
Honorowe oddanie krwi a dzień wolny od pracy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wymogi formalne i wynagrodzenie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018
Płatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018
Udzielenie dwóch dni opieki przy zatrudnieniu na 1/4 etatu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018
Wynagrodzenie za pracę w formie ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Wynagrodzenie w okresie zwolnienia na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
Zwolnienia z pracy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Zwolnienie od pracy ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Wynagrodzenie za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017 - Pomoc na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 5 w pozostałych wersjach czasowych
Ustalenie wynagrodzenia za czas zwolnienia okolicznościowego
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017
Wynagrodzenie w razie korzystania ze zwolnienia na dziecko do 14 lat
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 21 (1375) z dnia 13.03.2017 - Wynagrodzenie za pracę - wybrane aspekty
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych
Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Prawo do wynagrodzenia za "opiekuńcze" przerwy w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016
Ustalenie wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Dwa dni "opieki" na dziecko do wykorzystania w ciągu roku
Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016
Zwolnienie od pracy dla honorowego dawcy krwi
Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016
Urlop okolicznościowy na ślub siostry
Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Rozliczenie kształcącego się pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Zwolnienie od pracy na badania dla honorowego dawcy krwi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016 - Wyliczanie wynagrodzenia w praktyce
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016
Wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Ogólna charakterystyka zwolnień od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Płatne zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Zwolnienie od pracy dla honorowego dawcy krwi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Wolne na wypowiedzeniu płatne jak za urlop
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016 - Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Rodzaje świadczeń przysługujących uczącym się pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Urlop szkoleniowy i wynagrodzenie za okres tego urlopu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Wynagrodzenie za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016
Wynagrodzenie za zwolnienie z części dnia pracy pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Udzielanie zwolnienia od pracy na dziecko na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Wynagrodzenie w okresie zwolnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (408) z dnia 10.03.2016
Kodeksowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Powstrzymanie się od pracy na skutek zagrożenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Przeprowadzanie badań profilaktycznych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
WYNAGRODZENIE ZA OKRES INNYCH ZWOLNIEŃ OD PRACY
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Uprawnienia pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie na zdrowe dziecko
Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Udzielanie - po 1 stycznia 2016 r. - dni wolnych na dziecko do lat 14
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Obliczenie wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Wynagrodzenie za 2 dni opieki nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 93 (1238) z dnia 19.11.2015
Zwolnienie od pracy pracownika będącego honorowym dawcą krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (399) z dnia 1.11.2015
Ogólne zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia za czas urlopu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015 - Podnoszenie kwalifikacji w firmie
Obliczanie wynagrodzenia za pracę i dni wolne z art. 188 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Wynagrodzenie za urlop radcowski
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Rodzaje i warunki wykonywania badań profilaktycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Stosowanie okresu rozliczeniowego obejmującego części miesięcy kalendarzowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (385) z dnia 1.04.2015
Zmienne składniki w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1148) z dnia 8.01.2015
Wynagrodzenie za okres uczestnictwa w szkoleniu w ramach podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Urlop szkoleniowy z prawem do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Okolicznościowe zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (372) z dnia 10.09.2014
Ustalanie wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (853) z dnia 10.09.2014
Odpłatna nieobecność niezasiłkowa w systemie równoważnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Prowizja w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Zapłata za czas zwolnienia okolicznościowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1058) z dnia 27.02.2014 - Wyliczanie wynagrodzeń w praktyce kadrowej
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Wynagrodzenie dla pracownika odbierającego wolne za nadgodziny
Gazeta Podatkowa nr 12 (1053) z dnia 10.02.2014
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Wolne na poszukiwanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Czy pracownica może otrzymać płatne zwolnienie z tytułu urodzenia dziecka?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Wynagrodzenie za urlop i zwolnienie od pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013 - Umowy szkoleniowe pracowników w praktyce
Wysokość wynagrodzenia za zwolnienie na poszukiwanie pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Ustalanie wynagrodzenia za czas szkolenia bhp
Gazeta Podatkowa nr 66 (1003) z dnia 19.08.2013
Powstrzymanie się od pracy na skutek zagrożenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Badania profilaktyczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Stawiennictwo na wezwanie organu oraz okolicznościowe zwolnienia od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Ustalenie wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (997) z dnia 29.07.2013 - Wyliczanie wynagrodzenia za pracę
Uprawnienia honorowego dawcy krwi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Udzielanie pracownikowi zwolnień okolicznościowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Dodatek nocny w wynagrodzeniu minimalnym oraz urlopowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (331) z dnia 1.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60