Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu ...

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 4 w pozostałych wersjach czasowych
Wynagrodzenie unijne nauczyciela w podstawie innych świadczeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Zasady ustalania wysokości trzynastki
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Utrata prawa do świadczenia teleinformatycznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Podstawa trzynastki dla pracownika, który w 2021 r. otrzymał dodatkowe świadczenia płacowe
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Ustalanie wysokości trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Trzynastka po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Wliczanie dodatku stażowego za okres choroby do podstawy trzynastki - stanowisko MRPiT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki w sferze budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Urlop dla poratowania zdrowia nie pozbawi trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek stażowy za czas choroby uwzględniany w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Przejście na rentę a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Klasyfikacja składników do podstawy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Wyrównanie dodatku stażowego a wypłacona już trzynastka
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przepracowanie niepełnych dwóch miesięcy z uwagi na urlop macierzyński i wychowawczy a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019
Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Nabywanie prawa, wyliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie zajęć w ramach unijnego projektu w podstawie "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019
Przyjmowanie dodatku stażowego do podstawy trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Nagroda przyznawana co miesiąc w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018
Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Naliczanie i wypłata trzynastek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Korzystanie z urlopu bez wpływu na przyznanie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Dodatek stażowy w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017
Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy a podstawa wymiaru trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach ustawowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek stażowy za okres choroby w wynagrodzeniu rocznym - stanowisko MPiPS
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy a wysokość trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek uzupełniający w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Uwzględnianie dodatku specjalnego w wynagrodzeniu rocznym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Zmiana w trakcie roku wymiaru etatu a wysokość trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ustalenie wysokości wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ustalenie wynagrodzenia za dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat dla pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016
Ustalanie pracowniczego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Ustalenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Naliczanie i wypłata trzynastek w sferze budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Ustalanie prawa i podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016
Wynagrodzenie roczne w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy tzw. trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015
Jednorazowy dodatek uzupełniający w podstawie wymiaru trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za okres rehabilitacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Dodatek za długoletnią pracę w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 50 (1195) z dnia 22.06.2015
Jednorazowy dodatek uzupełniający w podstawie wymiaru trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
Dodatek stażowy i premia w podstawie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1162) z dnia 26.02.2015
Ogólne zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Podstawa trzynastej pensji przy dwóch umowach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Urlop dla poratowania zdrowia nie pozbawia trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Wynagrodzenie za zwolnienie na turnus w podstawie trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Warunki nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Ustalanie podstawy wymiaru
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Wymiar etatu a wysokość trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 7 (1152) z dnia 22.01.2015
Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
"Trzynastki" dla pracowników sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Trzynastki dla pracowników sfery budżetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Warunki nabycia uprawnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60