Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu ...

Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 2 w pozostałych wersjach czasowych
Staż do trzynastki przy kilku umowach, między którymi wystąpiły przerwy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1160) z dnia 20.03.2023
Urlopy pracownicze w stażu uprawniającym do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Ustalanie stażu dla potrzeb wypłaty trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Kryterium stażowe
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2023 - Świadczenia pracownicze o charakterze rocznym
Urlop rodzicielski bezpośrednio po macierzyńskim, a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Wpływ urlopu macierzyńskiego na staż do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Staż pracy dla potrzeb przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022 - Ustalanie ogólnego i zakładowego stażu pracy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Okresy uprawniające do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Trzynastka po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 3.02.2022
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb przyznania trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 9 (1884) z dnia 31.01.2022
Wliczanie dodatku stażowego za okres choroby do podstawy trzynastki - stanowisko MRPiT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Prawo do trzynastki po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 19 (1790) z dnia 8.03.2021
Ogólne zasady nabywania prawa do trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki w sferze budżetowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego bez wpływu na dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Wynagrodzenie za pozostawanie bez pracy nie powiększa stażu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Trzynastka dla emeryta a upływ umowy terminowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Prawo do trzynastki przy zmianie pracodawcy w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Urlop dla poratowania zdrowia nie pozbawi trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Trzynastka w razie absencji i pracy przez część roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Ustalanie trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Czas przestoju wyłączony z okresu efektywnej pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Przejście na rentę a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Kryterium stażowe
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Pojęcie "danego pracodawcy"
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Pojęcie "okresu przepracowanego"
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Wyjątki od minimum stażowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2021 - Wypłata nagród rocznych
Prawo do trzynastki po przedłużeniu umowy na czas określony do dnia porodu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Przywrócenie pracownika do pracy a prawo do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Przepracowanie niepełnych dwóch miesięcy z uwagi na urlop macierzyński i wychowawczy a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1047) z dnia 1.02.2020
Trzynasta pensja przy zatrudnieniu na dwóch umowach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019 - Uprawnienia pracownicze w równoległym zatrudnieniu
Nieprzepracowanie całego 2018 r. z powodu pobytu na urlopie wychowawczym a prawo do "trzynastki"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019
Naliczanie i wypłata trzynastej pensji pracownikom samorządowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Prawo do trzynastki przy rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Naliczanie i wypłata trzynastek
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego a prawo do trzynastki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018
Korzystanie z urlopu bez wpływu na przyznanie trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Prawo do trzynastki dla pracownika niepedagogicznego szkoły
Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Prawo do "trzynastki" przy nieprzepracowaniu ani jednego dnia w roku
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017
Prawo do trzynastki przy rozwiązaniu umowy w trakcie roku
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017 - Trzynasta pensja w sferze budżetowej i pozabudżetowej
Prawo do wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Ustalanie pracowniczego stażu pracy
Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016
Prawo do trzynastki przy krótkotrwałym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Naliczanie i wypłata trzynastek w sferze budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Prawo do trzynastki przy długotrwałej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Ustalanie prawa i podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Prawo do trzynastki przy zwolnieniu w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Wynagrodzenie roczne w razie absencji chorobowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w razie urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Wpływ urlopu macierzyńskiego na prawo i wysokość trzynastej pensji
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (870) z dnia 1.03.2015
Ogólne zasady wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Prawo do trzynastki przy zmianie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Urlop dla poratowania zdrowia nie pozbawia trzynastej pensji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Wynagrodzenie roczne dla pracownika z krótkim okresem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
"Trzynastka" za okres urlopu macierzyńskiego dopiero od 2012 r.
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
"Trzynastki" dla pracowników sfery budżetowej
Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. w budżetówce - na co zwrócić uwagę przy obliczaniu i ustalaniu uprawnień?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (833) z dnia 20.02.2014
Trzynastki dla pracowników sfery budżetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (832) z dnia 10.02.2014
Ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Trzynasta pensja po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013
Zaległa trzynastka pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Wypłata "trzynastki" za 2012 r. dla pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (815) z dnia 20.08.2013
Więcej uprawnionych do trzynastki w budżetówce
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Naliczanie i wypłata trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 19 (956) z dnia 7.03.2013
Warunki nabycia uprawnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Obliczanie stażu pracy dla celów trzynastej pensji
Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60