Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 20 obowiązującym od 5.02.2013 r. do 11.10.2023 r.
Podróż zagraniczna
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Rozliczenie wypłaconej zaliczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (590) z dnia 20.07.2023
Podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Rozliczenie podatkowe zagranicznej podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Kurs walutowy do rozliczenia zagranicznej podróży służbowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Podróż służbowa pracownika w aspekcie podatku dochodowego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2022
Pracownik w zagranicznej podróży
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022 - Firmowe wyjazdy na gruncie podatku dochodowego
Koszty zagranicznej podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2022 - Transakcje w walutach obcych
Uznanie wyjazdu za podróż służbową
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 1.07.2022
Regulacje prawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Rozliczenie kosztów zagranicznych podróży służbowych
Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022
Noclegi w podróży służbowej - regulacje prawne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Zagraniczna podróż pracownika w rozliczeniach firmowych
Gazeta Podatkowa nr 18 (1893) z dnia 3.03.2022
Zaliczka na poczet kosztów podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (549) z dnia 1.11.2021
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (547) z dnia 1.10.2021
Forma wypłat wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Koszty zagranicznej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 37 (1808) z dnia 10.05.2021
Rozliczenie zwrotu zaliczki w różnych walutach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Regulacje prawne dotyczące podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020
Koszty zagranicznych podróży służbowych w księgach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020
Ewidencja księgowa rozliczenia kosztów podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Zaliczka
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2020 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Rozliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020
Ujęcie w księgach zwrotu zaliczki w walucie obcej
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Kurs waluty właściwy dla ustalenia kosztu z tytułu wypłaconej diety
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (495) z dnia 1.08.2019
Różnice kursowe związane z delegacjami zagranicznymi pracowników
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019
Warunki wypłacania należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019
Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Potrącanie części diet z tytułu podróży służbowej na poczet alimentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Ewidencja zaliczki na podróż zagraniczną pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 1.10.2018
Zaliczka wypłacona w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Ewidencja kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 51 (1508) z dnia 25.06.2018
Ewidencja zaliczki dla pracownika zwróconej w różnych walutach
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Podatkowe rozliczanie zagranicznych podróży pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Wypłata zaliczki oraz zwrot kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2018 - Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników
Zaliczka wypłacona pracownikowi na zakup paliwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika - prawo pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017
Rozliczenie zaliczki wypłaconej pracownikowi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rozliczenie wydatków z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Podatkowa wycena kosztów wyrażonych w walucie obcej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017
Rozliczenie należności za nocleg w podróży opłacony kartą płatniczą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017
Rozliczenia dotyczące zaliczek na zagraniczne podróże służbowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017 - Firmowe podróże w podatku dochodowym
Zasady wypłacania zaliczek na poczet zagranicznych podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017
Rozliczenie pracownika z pracodawcą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016
Rozliczenie zaliczki i płatności firmową kartą w podróżach zagranicznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (921) z dnia 1.08.2016
Ewidencja rozliczenia zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs do przeliczenia kosztów?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016
Zaliczka w złotówkach na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Rozliczenie zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Ewidencja zaliczki na koszty podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Zaliczka w walucie polskiej na zagraniczną podróż służbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Koszty zagranicznej podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015 - Jak firmowe wyjazdy wpływają na koszty i przychody?
Zaliczka w walucie polskiej na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 44 (1189) z dnia 1.06.2015
Zasady przeliczenia na walutę polską kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Prowizje od płatności prywatną kartą pracownika w czasie podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (385) z dnia 1.01.2015
Termin rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Gazeta Podatkowa nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014
Zaliczki w świetle rozporządzenia w sprawie podróży służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Świadczenia z tytułu podróży zagranicznej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Kurs waluty stosowany do przeliczenia kosztów z tytułu podróży służbowej pracownika
Dodatek nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 z dnia 20.03.2014 - Transakcje walutowe w rachunku podatkowym
Jak rozliczać wypłacone zaliczki na koszty zagranicznej podróży służbowej?
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Rozliczenie zaliczki na zagraniczną delegację
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Przeliczenie za złote kosztów zagranicznej podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013 - Jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe? - wybrane zagadnienia z Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2013 r.
Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 19 z dnia 1.10.2013 - Rozrachunki w walutach obcych i rozliczanie różnic kursowych
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (819) z dnia 1.10.2013
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Według jakiego kursu rozliczenie delegacji zagranicznej bez zaliczki?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (811) z dnia 10.07.2013
Koszt zagranicznej podróży przy zaliczce wypłaconej w złotówkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (989) z dnia 1.07.2013 - Podróże służbowe na nowych zasadach
Ustalanie należności związanych z podróżą zagraniczną
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Zaliczka na zagraniczną podróż służbową wypłacona w złotówkach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (981) z dnia 3.06.2013 - Rozliczenie i ewidencja podróży służbowych
Kurs waluty obcej z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Zaliczka na koszty zagranicznej podróży służbowej i jej rozliczenie dla celów podatkowych i bilansowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013
Podróże służbowe na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 20 w pozostałych wersjach czasowych
Rozliczenie w księgach zaliczek pobranych przez pracowników
Gazeta Podatkowa nr 35 (2118) z dnia 29.04.2024
Ujęcie w kosztach wydatków na zagraniczną delegację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 32 (2115) z dnia 18.04.2024 - Wydatki pracownicze w kosztach podatkowych pracodawcy
Rozliczenie podróży służbowej w walucie obcej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (597) z dnia 1.02.2024
Zaliczka
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60