Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 8 obowiązującym od 5.02.2013 r. do 11.10.2023 r.
Podróż krajowa
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Zwrot za nocleg w pracowniczej delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023 - Zwolnienia przedmiotowe w pdof
Rozliczenie zwrotu za nocleg w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022
Podróż służbowa pracownika w aspekcie podatku dochodowego
Pomocnik Podatnika do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2022
Prawo do diety i ryczałtu za nocleg kierowcy wykonującego przejazdy krajowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Regulacje prawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Noclegi w podróży służbowej - regulacje prawne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Warunki przyznania świadczeń delegacyjnych w podróży krajowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021 - Podróże służbowe pracowników
Przychód pracownika z tytułu podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021 - Przychody korzystające ze zwolnienia z podatku dochodowego
Krajowe wyjazdy służbowe pracowników w księgach rachunkowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Zwrot kosztów noclegu w pracowniczych przychodach
Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020
Przychody pracownika w krajowej delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1729) z dnia 6.08.2020 - Firmowe wyjazdy w podatku dochodowym
Koszt noclegu w drogim hotelu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 1.07.2020
Nocleg w podróży krajowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2020 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Obszarowe miejsce świadczenia pracy a podróż służbowa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019 - Podróże służbowe pracowników
Ryczałt za nocleg
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019
Świadczenia na pokrycie kosztów noclegu w krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Krajowa podróż służbowa a przychody pracownika
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zwrot kosztów pracowniczego noclegu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 - Wyjazdy służbowe w podatku dochodowym
Zwrot kosztów pracowniczych noclegów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 - Obowiązki płatników PIT
Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu krajowych podróży służbowych
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2018 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa
Nocleg w podróży krajowej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2018 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Podróż służbowa pracownika uczelni
Gazeta Podatkowa nr 28 (1485) z dnia 5.04.2018
Rozliczenia podatkowe pracownika w krajowej delegacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017 - Podróże służbowe pracowników i przedsiębiorców
Zwrot kosztów noclegu pracownika przekraczających limit
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (453) z dnia 1.11.2017
Rozliczenie zwrotu wydatków za nocleg pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017 - Podatkowe rozliczenie należności pracowników i zleceniobiorców
Opodatkowanie zwrotu kosztów zagranicznej delegacji
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017
Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
Dodatek nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2017 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Rozliczenie podatkowe należności pracownika z tytułu podróży służbowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017 - Podatkowe rozliczenie pozapłacowych świadczeń pracowniczych
Pracowniczy przychód ze zwrotu kosztów noclegu
Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017
PIT od należności pracownika w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016
Diety i zwrot kosztów noclegu wypłacane pracownikowi będącemu w podróży służbowej
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2016 - Dochody niepodlegające opodatkowaniu - wybrane zagadnienia
Należności przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (424) z dnia 20.08.2016
Krajowe podróże służbowe pracowników w ewidencji księgowej
Gazeta Podatkowa nr 32 (1282) z dnia 21.04.2016
Opodatkowanie kwot z tytułu zwrotu kosztów noclegu
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Rozliczenie kosztów noclegu pracowników w krajowej podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wysokość ryczałtu za nocleg w firmie pozabudżetowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015
Podróż służbowa do miejscowości sąsiadującej z miejscem zameldowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej ponad limit
Gazeta Podatkowa nr 49 (1194) z dnia 18.06.2015
Podatek od należności za podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 14 (1159) z dnia 16.02.2015
Wysokość diety niezależna od wymiaru etatu
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Koszty noclegu obejmujące koszt wyżywienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Kiedy kierowcy przysługuje ryczałt noclegowy?
Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowych
Dodatek nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 z dnia 1.05.2014 - Podróże służbowe w księgach rachunkowych
Prawo do ryczałtu za nocleg w kabinie samochodu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (839) z dnia 20.04.2014
Świadczenia z tytułu podróży krajowej
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2014 - Podróże służbowe w tym kierowców
Ryczałt za nocleg gdy kierowca odpoczywa w kabinie samochodu - stanowisko GIP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014
Przekroczenie limitu kosztów noclegu w podróży służbowej
Dodatek nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 z dnia 20.11.2013 - Rozliczanie przychodów pracowników i zleceniobiorców
Jak udokumentować koszty podróży służbowych?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Rozliczenie kosztów noclegu w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 72 (1009) z dnia 9.09.2013
Nocleg ze śniadaniem w ramach krajowej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013
Koszty noclegu w podróży służbowej przekraczające limit
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (351) z dnia 1.08.2013
Przekroczenie limitu zwrotu kosztów noclegu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (989) z dnia 1.07.2013 - Podróże służbowe na nowych zasadach
Należności przysługujące z tytułu podróży krajowej
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Zwrot kosztów podróży w przychodach pracownika
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Ryczałt za nocleg dla kierowców podróżujących w nocy
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Zakup usług noclegowych i innych usług
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Krajowa podróż służbowa pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (981) z dnia 3.06.2013 - Rozliczenie i ewidencja podróży służbowych
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Podróże służbowe na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 8 w pozostałych wersjach czasowych
Zwrot kosztów noclegu
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60