Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 5 obowiązującym od 5.02.2013 r. do 11.10.2023 r.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Ujmowanie w kosztach podatkowych diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Jaki kurs waluty obcej przyjąć do wyceny kosztu podatkowego z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracowników?
Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 z dnia 20.09.2023 - Podróże służbowe - wybrane zagadnienia
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu podatkowego z tytułu diet i ryczałtów za nocleg w podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1169) z dnia 20.06.2023
Wypłata pracownikowi diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 z dnia 1.04.2023 - Używanie firmowych samochodów w 2023 r.
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023
Termin rozliczenia kosztów podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Regulacje prawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Regulacje prawne
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Zwrot pracownikowi opłaty parkingowej poniesionej w podróży służbowej prywatnym samochodem
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Posiłek wliczony w usługę hotelową a wysokość diety delegacyjnej
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2022 - Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Noclegi w podróży służbowej - regulacje prawne
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022
Należności pracowników z tytułu podróży służbowych - podstawa prawna
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Dokumenty związane z rozliczeniem kosztów podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021
Czy lunch w usłudze hotelowej wpłynie na wysokość diety delegacyjnej?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Forma wypłat wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Jak rozliczyć podróż służbową samochodem prywatnym bez zgody pracodawcy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1088) z dnia 20.03.2021
Kurs waluty właściwy do przeliczenia diety z tytułu podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 1.01.2021
Zwrot kosztów noclegu
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2020 - Podróże służbowe, w tym kierowców
ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2020 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 1.04.2019
Opłata parkingowa a rozliczenie kosztów przejazdu delegacyjnego za pomocą kilometrówki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019
Zwrot kosztów noclegu
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2018 - Podróże służbowe, w tym kierowców
ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2018 - Podróże służbowe, w tym kierowców
Podróże odbywane przez pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017
Wpływ lunchu na wysokość diety
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Rozliczenie wydatków z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Termin dokonania rozliczenia podróży służbowej pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1408) z dnia 6.07.2017 - Pracownik w podróży służbowej
Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017
Termin na rozliczenie podróży służbowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Wydatki poniesione w podróży służbowej dokumentowane paragonami a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017
Bilety z podróży służbowej - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017
Kurs zastosowany do wyceny diety wypłaconej w walucie obcej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016
Ewidencja rozliczenia zaliczki na zagraniczną podróż służbową
Gazeta Podatkowa nr 53 (1303) z dnia 4.07.2016
Wpływ lunchu na wysokość diety z tytułu podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Wydatki ponoszone w trakcie podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (912) z dnia 1.05.2016
Rozliczenie kosztów noclegu pracowników w krajowej podróży służbowej
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Wycena kosztu w walucie obcej związanego z podróżą służbową
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 z dnia 1.11.2015 - Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)
Zagubione w podróży służbowej dowody księgowe
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Koszty podróży służbowych w księgach rachunkowych
Wpływ lunchu na wysokość diety
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Rozliczenie dodatkowych wydatków w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015
Zasady przeliczenia na walutę polską kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (386) z dnia 20.01.2015
Rozliczenie podróży służbowej kierowcy prowadzącego własną działalność
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Termin rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikowi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Zagubione w podróży służbowej dowody księgowe
Gazeta Podatkowa nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
Zagubione w podróży służbowej dowody księgowe
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (382) z dnia 20.11.2014
Obniżenie wysokości diety z tytułu krajowej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Koszty przejazdu nieudokumentowane biletem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014 - Podatkowo-składkowe rozliczenie podróży służbowych
Koszty paliwa zakupionego podczas podróży służbowej
Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 z dnia 20.06.2014 - Rachunkowość budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników
Klasyfikacja paragrafowa paliwa zakupionego podczas podróży służbowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014
Co ma zrobić pracodawca, jeśli pracownik rozlicza delegację z opóźnieniem?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Jak rozliczyć dietę przy "delegacyjnych" posiłkach?
Gazeta Podatkowa nr 99 (1036) z dnia 12.12.2013
Zasady ujmowania kosztów podróży do właściwego okresu
Dodatek nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 z dnia 10.12.2013 - Podróże służbowe - przepisy, wyjaśnienia
Rozliczenie przerwanej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów podróży służbowej pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (822) z dnia 1.11.2013
Dieta z tytułu zagranicznej podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Jak udokumentować koszty podróży służbowych?
Gazeta Podatkowa nr 73 (1010) z dnia 12.09.2013
Paragony jako dowód księgowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Ogólne regulacje dotyczące podróży służbowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (989) z dnia 1.07.2013 - Podróże służbowe na nowych zasadach
Termin i dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Koszty zagubionych biletów za przejazd pociągiem
Dodatek nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 z dnia 20.06.2013 - Podróże służbowe w 2013 r.
Świadczenia dla pracownika, który podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (807) z dnia 1.06.2013
Ponoszenie kosztów warunkiem wypłaty ryczałtu
Gazeta Podatkowa nr 30 (967) z dnia 15.04.2013
Zwrot nieudokumentowanych kosztów przejazdu w podróży służbowej
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Świadczenia z tytułu podróży służbowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Pytania Czytelników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Obniżenie diety na podstawie oświadczenia pracownika o otrzymaniu posiłku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (337) z dnia 1.04.2013
Podróże służbowe na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 18 (955) z dnia 4.03.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 5 w pozostałych wersjach czasowych
Środek transportu wykorzystywany w podróży służbowej pracownika - podstawa prawna
Dodatek nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 z dnia 1.03.2024 - Używanie firmowych samochodów w 2024 r.
Zwrot kosztów noclegu
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2023 - Podróże służbowe, w tym kierowców
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60