Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 6 obowiązującym od 19.12.2018 r. do 16.05.2023 r.
Czas dyżuru pełnionego w domu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Udostępnienie pracownikowi "historycznej" ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 1.05.2023
Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Dokumentacja związana z systemem zadaniowym
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady wprowadzenia systemu skróconego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady wprowadzania systemu weekendowego
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Zasady wprowadzenia ruchomego czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Kodeksowy rozkład indywidualny
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
Prowadzenie ewidencji czasu pracy oddzielnie dla każdego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 1.02.2023
Wynagrodzenie za czas przepracowany w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022
Forma prowadzonej ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1971) z dnia 1.12.2022 - Czas pracy w 2023 roku
Obciążanie pracownika kosztami związanymi z bhp w razie porzucenia pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022 - BHP w zakładzie pracy
Różnice pomiędzy rozkładem czasu pracy a jego ewidencją
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Ogólne zasady elektronizacji dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Techniczne wymagania dotyczące elektronizacji dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Metadane
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Zasady podziału dokumentacji pracowniczej dotyczącej czasu pracy na zbiory
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Dokumenty zbiorowe przechowywane na innych zasadach
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Obligatoryjna dokumentacja papierowa
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Elektronizacja wniosków urlopowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Zakres wniosków podlegających elektronizacji
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Miejsce przechowywania niektórych dokumentów
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Prowadzenie dodatkowej dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Okresy przechowywania dokumentacji podatkowej oraz zleceniobiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci elektronicznej i jej przechowywanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Postać ewidencji i wniosków na potrzeby dokumentowania czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Ewidencja czasu pracy na zasadach ogólnych i odrębnych
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 7.07.2022
Miesięczna ewidencja czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Okres przechowywania zgody pracownika na dobrowolne potrącenia
Gazeta Podatkowa nr 34 (1909) z dnia 28.04.2022
Dokumentacja pracownicza kuriera używającego samochodu do 3,5 tony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Obciążanie pracownika kosztami związanymi z bhp w razie porzucenia pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (553) z dnia 1.04.2022
Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem w aktach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Przetwarzanie danych osobowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Zasady wypełniania listy obecności przez osoby zatrudnione
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Absencja chorobowa i praca na dyżurze w ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022 - Wybrane problemy prawa pracy w wyjaśnieniach urzędów
Czas pracy przy wykonywaniu czynności w ramach umowy o świadczenie usług
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Prawa i obowiązki pracodawcy na początku 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Podstawowe dokumenty ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Zasady prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Wybór systemu i rozkładu czasu pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Planowanie urlopów wypoczynkowych w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Prowadzenie ewidencji czasu pracy kadry zarządzającej
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Weryfikacja oraz rejestracja godzin nadliczbowych przy pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Ewidencjonowanie okresu choroby oraz pracy na dyżurze pracownika w systemie zadaniowym - stanowisko MRiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 32 (1111) z dnia 10.11.2021
Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1859) z dnia 4.11.2021 - Czas pracy w 2022 roku
Ewidencjonowanie choroby i dyżuru w systemie zadaniowym
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021
Zasady planowania i polecania dyżurów pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Zasady rejestracji dyżuru w ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Miejsce przechowywania zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Wprowadzanie zmian do rozkładu czasu pracy, w tym z powodu lockdownu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Rekompensata nadgodzin czasem wolnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i zleceniobiorców
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 1.03.2021
Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 1.03.2021
Ewidencja czasu pracy nauczyciela objętego systemem zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Gromadzenie dokumentów kadrowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Ewidencja czasu pracy osoby zatrudnionej wykonującej pracę zdalnie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Ewidencjonowanie czasu pracy kierowników działów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Dokumentacja kadrowa
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników zarządzających zakładem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020
Łączenie różnych form prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020
Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumentowanie czasu pracy pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką w aktach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ewidencja wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Gazeta Podatkowa nr 59 (1725) z dnia 23.07.2020
Przechowywanie informacji o rachunku bankowym pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1724) z dnia 20.07.2020
Przechowywanie wniosków urlopowych
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Potwierdzanie przybycia do pracy za pomocą danych biometrycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zakres dokumentacji wpinanej do akt osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (509) z dnia 1.06.2020
Ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
WSTĘP
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Przechowywanie wniosków urlopowych w postaci papierowej albo elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020
Zakładanie i przechowywanie akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Przechowywanie indywidualnych rozkładów czasu pracy w dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020
Zasady ewidencjonowania czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020
Ewidencja czasu pracy w formie uproszczonej
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Deklaracja w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Miejsce przechowywania informacji z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Odpracowanie przez pracownika tzw. wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019
Jedna postać dokumentacji dla całych akt osobowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019
Miejsce przechowywania wniosku o wypłatę wynagrodzenia gotówką
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Miejsce przechowywania usprawiedliwień związanych ze zwolnieniami od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Dokumenty włączane do części A akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Zmiana miejsca przechowywania dokumentów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Przechowywanie harmonogramów w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Wniosek o ruchomy czas pracy poza aktami osobowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Dokumentacja dotycząca zajęcia wynagrodzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Akta osobowe w wersji papierowej i elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wymogi formalne związane z nawiązaniem stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Założenie akt osobowych i innej dokumentacji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Stosowanie indywidualnej karty wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Rejestrowanie nieobecności i zwolnień od pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Ewidencja czasu pracy kierowcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019
Przechowywanie grafiku w dokumentacji osobowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Rejestrowanie wyjść prywatnych i ich odpracowywania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019
Ewidencjonowanie przedziału czasu pracy w systemie przerywanym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Czas pracy i odpoczynki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019
Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przejęcie zakładu pracy a akta osobowe
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Prywatne wyjścia z pracy a nadgodziny
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Dokumentacja czasu pracy
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2019 - Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców
Uproszczona ewidencja tylko w pewnym zakresie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosunku pracy od 1 stycznia 2019 r.
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej
Więcej dokumentów w ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej
Odpracowywanie prywatnego wyjścia z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Problematyka tworzenia planu urlopowego oraz dopuszczalności zmian
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Sposób włączenia papierowego wniosku urlopowego do e-dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Ewidencjonowanie godzin przepracowanych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Przechowywanie niektórych dokumentów w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Kompletowanie dokumentów pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu poza aktami osobowymi
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Informacja o formie wypłaty wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Prowadzenie ewidencji czasu pracy na nowych zasadach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z urlopem na żądanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Okres objęty ewidencją czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Różne rygory prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakres danych, okres i postać ewidencji wypłaconego wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Postać ewidencji czasu pracy oraz potwierdzanie zawartych w niej danych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Przechowywanie w dokumentacji pracowniczej rozkładu czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Prowadzenie dodatkowej dokumentacji pracowniczej po zmianach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019
Dokumentacja pracownicza po zmianach od 1 stycznia br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Dane podlegające rejestracji w nowej ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Okresy przechowywania i elementy ewidencji czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Forma wniosku pracownika w sprawie tzw. wyjścia prywatnego z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 6 w pozostałych wersjach czasowych
Sposób prowadzenia dokumentacji
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Zasady prowadzenia akt osobowych dla stosunku pracy trwającego 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Czas dyżuru pełnionego w domu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 - Czas pracy - wybrane zagadnienia
Przerwa na karmienie dziecka piersią
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Ewidencja czasu pracy członków zarządu spółdzielni
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Przechowywanie wniosków o urlop opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Miejsce przechowywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Okres przechowywania kart akordowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Prowadzenie ewidencji czasu pracy a rozliczenie czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (2043) z dnia 10.08.2023 - Rozliczanie czasu pracy praktyczne aspekty
Zasady składania wniosków
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Zwolnienie z tytułu działania siły wyższej
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Urlop opiekuńczy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Zasady prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Prowadzenie niektórych dokumentów w postaci elektronicznej
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Treść prowadzonej w zakładzie pracy listy obecności pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Nowości w uprawnieniach dla pracowników - rodziców lub opiekunów
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 7.06.2023
Więcej uprawnień dla pracowników - rodziców dzieci do lat 8
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60