Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 3 obowiązującym od 19.12.2018 r. do 20.03.2023 r.
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Ogólne zasady elektronizacji dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Uprawnienia pracownika - ojca w zakresie opieki nad dzieckiem do 4. roku życia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Zasady prowadzenia części D akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Okresy przechowywania dokumentacji podatkowej oraz zleceniobiorców
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1947) z dnia 8.09.2022 - Zasady i okresy przechowywania dokumentacji kadrowej
Akty urodzeń dzieci w dokumentach pracowników
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1945) z dnia 1.09.2022 - Jak zaktualizować dokumentację rodo w firmie i instytucji?
Poinformowanie pracowników o przyznanej im premii uznaniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
Zwolnienie okolicznościowe i z tytułu opieki nad dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 1.08.2022
Zastosowanie odpowiedniego systemu czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Akt urodzenia dziecka w aktach osobowych pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 27 (1902) z dnia 4.04.2022
Przechowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem w aktach osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (114) z dnia 1.04.2022
Przetwarzanie danych osobowych pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (552) z dnia 10.03.2022
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Oświadczenie w sprawie uprawnień rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dokumentacja pracownicza
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
Prawa i obowiązki pracodawcy na początku 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Podstawowe dokumenty ze stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Oświadczenie dotyczące uprawnień rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Zasady prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 100 (1871) z dnia 16.12.2021
Wybrane obowiązki informacyjne pracodawcy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Odpowiedzialność porządkowa
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021 - Profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia pracowników
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Tryb wprowadzania zmian w zakresie obowiązków pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 1.09.2021
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajęcia wynagrodzenia i adnotacja o zajęciu w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
Porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu i termin wypłaty ekwiwalentu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1102) z dnia 10.08.2021
Zatrudnienie pracownika na dwóch stanowiskach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021
Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Dokumenty podatkowe i ubezpieczeniowe w e-teczce
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Zmiana warunków pracy i płacy pracownika samorządowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (535) z dnia 1.07.2021
Zmiana stanowiska pracy bez nowych akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021
Poinformowanie pracowników o organizacji czasu pracy w firmie
Gazeta Podatkowa nr 33 (1804) z dnia 26.04.2021
Treść i adresaci skierowania na badanie profilaktyczne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Składanie oświadczenia w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021 - Korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
Gromadzenie dokumentów kadrowych w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 11 (1782) z dnia 8.02.2021
Przechowywanie niektórych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021
Dokumentowanie niewłaściwego zachowania pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Udzielanie porządkowej kary pieniężnej
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2020 - Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Sprawdzian wiedzy oraz potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Przechowywanie w aktach osobowych oświadczeń składanych dla celów rozliczenia podatku dochodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1762) z dnia 30.11.2020 - Dokumentacja kadrowa
Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 94 (1760) z dnia 23.11.2020
Okres, miejsce i sposób przechowywania wniosków pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2020 - Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy
Ujawnienie błędu w świadectwie pracy podczas wykonywania jego odpisu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020
Przechowywanie zgód pozyskanych w związku z RODO oraz upoważnień do przetwarzania danych
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2020 - Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką w aktach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przechowywanie dokumentów nakładających karę porządkową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Oświadczenie dotyczące uprawnień rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Przetwarzanie oryginałów dokumentów przedłożonych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Zwolnienie na dziecko do lat 14 w dniach lub w pełnych godzinach
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020
Wykorzystywanie zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Gromadzenie dokumentów z odpowiedzialności porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Zakładanie i przechowywanie akt osobowych
Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Dokumentacja pracownicza
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Gromadzenie dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Oświadczenie dotyczące uprawnień rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Deklaracja w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020
Miejsce przechowywania informacji z ZUS
Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Zawartość nowych akt osobowych w razie podpisania kolejnej umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Zawartość części A akt osobowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2019 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Kontynuowanie prowadzenia akt osobowych dla pozostających w zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Wydawanie świadectwa pracy po zmianach
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019
Miejsce przechowywania wniosku o wypłatę wynagrodzenia gotówką
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019
Dokumenty włączane do części A akt osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Gromadzenie dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Przechowywanie harmonogramów w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Wniosek o ruchomy czas pracy poza aktami osobowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019 - Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Korzystanie z opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Przechowywanie dokumentacji związanej z RODO w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (489) z dnia 1.08.2019
Wypełnianie kwestionariuszy osobowych i składanie innych oświadczeń przy ponownym zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1029) z dnia 1.08.2019
Wymogi formalne związane z nawiązaniem stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
Zawarcie kolejnej umowy bezpośrednio po poprzedniej a świadectwo pracy, badania i szkolenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1027) z dnia 10.07.2019
Przechowywanie grafiku w dokumentacji osobowej
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Akta osobowe pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019
Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Kompletowanie dokumentów pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019
Wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu poza aktami osobowymi
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1015) z dnia 10.03.2019
Przechowywanie dokumentów
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2019
Różne rygory prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Wymierzanie i wyliczanie pieniężnej kary porządkowej
Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Reguły dotyczące akt osobowych
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2019 - Dokumentacja pracownicza po zmianach
Dokumentacja pracownicza po zmianach od 1 stycznia br.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 3 w pozostałych wersjach czasowych
Zawartość części A akt osobowych
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2023 - Zatrudnianie pracowników krok po kroku
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (593) z dnia 1.12.2023
Zasady prowadzenia akt osobowych dla stosunku pracy trwającego 1 stycznia 2019 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Treść regulaminu pracy oraz obowiązek informacyjny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
ZBIOROWE PRAWO PRACY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2023 - Stosowanie RODO w kadrach i płacach
Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023
Przechowywanie wniosków o urlop opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Miejsce przechowywania wniosków o okazjonalną pracę zdalną
Gazeta Podatkowa nr 73 (2052) z dnia 11.09.2023
Prowadzenie akt osobowych jednocześnie w postaci papierowej i elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (587) z dnia 1.09.2023
Obowiązek udostępnienia pracownikom tekstu zmienionego art. 18 3e K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Wniosek pracownicy dotyczący skrócenia urlopu macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (586) z dnia 10.08.2023
Elastyczna organizacja pracy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wstępnych badań profilaktycznych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Zasady prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Dokumentacja dotycząca badania trzeźwości w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 1.07.2023
Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Dokumentacja pracownicza
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2023 - Elastyczne formy świadczenia pracy
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60