Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 8 obowiązującym od 28.07.2006 r. do 7.05.2017 r.
Ewidencja czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017
Ewidencja czasu pracy kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Czas pracy osoby zatrudnionej na stanowisku łączonym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017
Zarachowanie w koszty wartości odzieży ochronnej wydanej pracownikom
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017
Ewidencja czasu pracy w placówce oświatowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016
Czas wolny jako bonus od pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Zasady zlecania pracownikom dyżurów pełnionych w domu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Obowiązek wyposażania pracowników w ubrania robocze
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (411) z dnia 1.02.2016
Czy głównemu księgowemu przysługuje wynagrodzenie za pracę nadliczbową?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Ubrania robocze dla pracowników w ewidencji księgowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (885) z dnia 1.08.2015
Okres przechowywania ewidencji czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Przekazywanie pracownikom odcinków wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015
Urlop wypoczynkowy w ewidencji czasu pracy
Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015
Imienne czy zbiorcze karty czasu pracy?
Gazeta Podatkowa nr 23 (1168) z dnia 19.03.2015
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Karta ewidencji czasu pracy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Karta przychodów pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ryczałt za używanie własnej odzieży i za pranie odzieży roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Nowe postanowienia w regulaminie pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Rekompensata za pracę nadliczbową
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1138) z dnia 4.12.2014 - Czas pracy w 2015 roku
System równoważny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Imienna karta wynagrodzeń oraz karta przychodów
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Ewidencja odzieży i obuwia roboczego
Dodatek nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki podatkowe i ewidencyjne u małego przedsiębiorcy
Przekazanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników
Założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 z dnia 1.06.2014 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Dodatkowe ewidencje i wykazy obowiązkiem pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Karty przychodów i karty wynagrodzeń pracowników
Dodatek nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 z dnia 10.03.2014 - Wynagrodzenia w 2014 r.
Dochodzenie przed sądem należności za pracę w godzinach nadliczbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (357) z dnia 1.02.2014
Ewidencja odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (361) z dnia 1.01.2014
Wyjścia prywatne i ich odpracowania w karcie ewidencji czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Ewidencjonowanie czasu pracy na liście obecności
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Wynagrodzenie wypłacane pracownikom przez małego przedsiębiorcę - składki ZUS, podatki i ujęcie w księgach
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (825) z dnia 1.12.2013
W którym miesiącu ujmować wynagrodzenia w karcie przychodów pracownika?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (821) z dnia 20.10.2013
Odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży
Dodatek nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 z dnia 20.09.2013 - Dochody wolne od podatku
Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013
Odrębna ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (981) z dnia 3.06.2013
Sposoby uzupełniania karty ewidencji czasu pracy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Odzież i obuwie robocze przekazywane pracownikom
Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 z dnia 20.02.2013 - Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
Koszty zakupu obuwia roboczego przez przedsiębiorcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013
Ekwiwalenty w świetle przepisów prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 8 w pozostałych wersjach czasowych
Obowiązek wyposażania pracowników w ubrania robocze
Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 z dnia 20.07.2020 - Świadczenia pracownicze w księgach jednostki
Niezbędne elementy ewidencji czasu pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020
Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ewidencjonowanie czasu pracy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla kadry zarządzającej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Wypełnianie listy obecności w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Udzielanie i ewidencjonowanie urlopu "na żądanie" pracownika tymczasowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Lista obecności bez przyczyn absencji pracownika
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018
Sporządzanie listy obecności w świetle nowych zasad ochrony danych osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018
Przyczyna absencji w pracy na liście obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018
Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
Prowadzenie ewidencji czasu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017 - Czas pracy w 2018 roku
Dokumenty dotyczące czasu pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017 - Zatrudnianie pracowników mobilnych
Potwierdzanie czasu pracy wykazanego w karcie ewidencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Zaliczanie do czasu pracy szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (437) z dnia 1.06.2017
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60