Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym § 6 obowiązującym od 2.01.2016 r. do 7.05.2017 r.
Przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017
Wymierzenie kary pieniężnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017
Obowiązek utworzenia regulaminu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1383) z dnia 10.04.2017 - Tworzenie i rezygnacja z regulaminów i ZFŚS po zmianach
Obowiązek dokumentowania zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Gromadzenie niektórych dokumentów w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Obligatoryjna zawartość akt osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Akta osobowe i inne obowiązki przy zawarciu nowej umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Przechowywanie dokumentacji dotyczącej kary porządkowej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1380) z dnia 30.03.2017 - Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
Rodzaj dokumentów podlegających kontroli
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2017 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy
Złożenie do akt osobowych oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016 - Uprawnienia pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi
Sposób przekazywania pracodawcy oświadczeń przez pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016
Skutki przekształcenia umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Przechowywanie umowy o pracę w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1316) z dnia 18.08.2016
Dokumentacja szkoleń z zakresu ochrony ppoż.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Zawartość akt osobowych pracownika będącego obywatelem Ukrainy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2016 - Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników
Przechowywanie niektórych dokumentów w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (412) z dnia 10.05.2016
Udzielanie zwolnienia od pracy na dziecko na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Przechowywanie wniosków o opiekę nad dzieckiem
Gazeta Podatkowa nr 16 (1266) z dnia 25.02.2016
Czy pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem może odmówić wyjazdu w delegację?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (905) z dnia 20.02.2016
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z § 6 w pozostałych wersjach czasowych
Brak zaświadczenia z zakładu pracy żony pracownika a możliwość skorzystania ze zwolnienia na dziecko do lat 14
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1006) z dnia 10.12.2018
Przechowywanie orzeczeń lekarskich
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Forma oraz treść aktu przyznającego premie uznaniowe
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Zapoznanie pracownika z przepisami zakładowymi
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018
Wystawienie świadectwa pracy po dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Kopia albo odpis orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Podzielenie się uprawnieniem do opieki nad dzieckiem do lat 14
Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
WSTĘP
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Obowiązek wydania świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Przechowywanie w dokumentacji osobowej pracownika aktu urodzenia dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Akta osobowe, szkolenie i badania lekarskie przy nowej umowie
Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017
Skierowanie na badania lekarskie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Zatarcie kary porządkowej nagany
Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017
Informacja o niekaralności przy zatrudnieniu nauczyciela na podstawie mianowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017
Nowy wzór umowy o pracę i inne zmiany
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Przechowywanie orzeczeń lekarskich w dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Udzielenie zwolnienia na dziecko do lat 14
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Akta osobowe
Gazeta Podatkowa nr 83 (1228) z dnia 15.10.2015
Niezbędne formalności przy zatrudnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Gdy pracownik utraci świadectwo pracy
Gazeta Podatkowa nr 72 (1217) z dnia 7.09.2015
Założenie i prowadzenie akt osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Akta osobowe przy kontynuacji zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1211) z dnia 17.08.2015 - Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Dni wolne z tytułu wychowywania dziecka do lat 14
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (393) z dnia 1.08.2015
Natychmiastowy tryb rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Regulamin pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1197) z dnia 29.06.2015
Orzeczenie lekarza
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Kolejność dokumentów w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1172) z dnia 2.04.2015
Czy należy sporządzać zakresy czynności?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015
WSTĘP
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Wniosek o udzielenie dni wolnych na dziecko do lat 14
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Opieka na dzieckiem w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Nowa umowa bez zmiany akt
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Dodatkowa dokumentacja w aktach osobowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Odrębna dokumentacja dla kierowcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 66 (1107) z dnia 18.08.2014 - Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?
Dni wolne dla pracującego rodzica wychowującego dziecko
Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014
Zatarcie kary z odpowiedzialności porządkowej pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Kwestionariusze osobowe w aktach pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Dokumentacja pracownicza
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Praca w nadgodzinach opiekuna dziecka do lat 4
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Duplikat świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Procedura udzielania kary porządkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Przekazanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Składanie przez pracownika oświadczenia w sprawie opieki nad dzieckiem do lat 14
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Zapoznanie pracowników z regulaminami firmowymi
Gazeta Podatkowa nr 88 (1025) z dnia 4.11.2013
Prowadzenie akt osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (347) z dnia 1.09.2013
Sporządzenie zakresu obowiązków dla pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (341) z dnia 1.06.2013
Wykazanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Zgoda na urlop bezpłatny obowiązkowo w aktach osobowych
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Dni wolne na dziecko do lat 14 pomiędzy urlopami "rodzicielskimi"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (336) z dnia 10.03.2013
Informacja o warunkach zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 2 (939) z dnia 7.01.2013 - Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60