Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach ...

Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 5 obowiązującym od 15.09.2023 r. do 18.01.2024 r.
Nakaz zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych i jego zmiana
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Rozpoczęcie ochrony przed zwolnieniem w związku z ciążą
Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 5 w pozostałych wersjach czasowych
Możliwość objęcia zwolnieniami grupowymi osób przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1191) z dnia 1.02.2024
Zwolnienie w trybie indywidualnym
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Ochrona przedemerytalna pracownika i przesłanki jej uchylenia
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1148) z dnia 20.11.2022
Wycofanie wypowiedzenia zmieniającego złożonego niezgodnie z prawem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 1.11.2022
Wypłata dodatku wyrównawczego w razie zmiany warunków płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Objęcie zwolnieniem grupowym pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1139) z dnia 20.08.2022
Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Ochrona zatrudnienia w okresie korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Indywidualne zwolnienia z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (554) z dnia 10.04.2022
Wpływ urlopu bezpłatnego oraz zmiany etatu na wymiar urlopu wypoczynkowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Ogólne zasady związane z ochroną pracownika przed zwolnieniem z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zakres ochrony zatrudnienia pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Większy zakres ochrony w mniejszych firmach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Zmiana warunków płacowych pracowników szczególnie chronionych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Uchylenie szczególnej ochrony pracownika przed zwolnieniem
Gazeta Podatkowa nr 20 (1895) z dnia 10.03.2022
Możliwość zwolnienia pracownicy po urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Uprawnienia nauczyciela związane z urlopem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 1.01.2022
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Ustalenie liczby osób zwalnianych dla wdrożenia procedury zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Dokonanie wypowiedzenia na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Zmiana zakładowych warunków płacowych
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Zwolnienia grupowe - ochrona zatrudnienia pracowników oraz obliczanie odprawy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Zwolnienia indywidualne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Dopuszczalność zwolnień grupowych w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Praca na urlopie wychowawczym albo w obniżonym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Zmiana systemu wynagradzania dla objętych ochroną przed wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021
Zmniejszanie dodatku wyrównawczego za czas urlopu wypoczynkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021
Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Pomniejszanie dodatku wyrównawczego za dni bez prawa do wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Ochrona w czasie usprawiedliwionej absencji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Ochrona stosunku pracy związana z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Uchylenie szczególnej ochrony zatrudnienia przed zmianami płacowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 84 (1750) z dnia 19.10.2020 - Ustalanie warunków płacowych w przepisach zakładowych
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
Wpływ zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na prawo do odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Obniżka wynagrodzenia w trakcie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Zwolnienie pracowników na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Obniżenie wynagrodzenia na podstawie specustawy a wypłata dodatku wyrównawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020
Zmiana warunków płacowych wynikających z regulaminu wynagradzania
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zmiana warunków płacowych w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Zmiana wymiaru etatu w okresie ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019
Dodatek wyrównawczy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2019 - Wynagradzanie pracowników
Ochrona przy zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019
Zwolnienia grupowe pracownic na urlopie wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy z pracownikiem w czasie urlopu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Udzielanie i korzystanie z urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Długość okresu ochronnego pracowników w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Pracownicy z małych firm z większą ochroną
Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019
Prawo do dodatków wyrównawczych i ich wysokość
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Słabsza ochrona na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Ustalanie kwoty dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 1.06.2019
Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do służby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Szczególna ochrona przed zmianą umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Zmiany płacowe w czasie pracy w obniżonym etacie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Wypowiedzenie zmieniające w czasie zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Wypowiedzenie umowy na czas określony zgodnie z przepisami przejściowymi
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018
Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Odprawa ekonomiczna po rozstaniu z pracownikiem w ramach zwolnień indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 1.09.2018
Zmiana warunków zatrudnienia w czasie urlopu wychowawczego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1515) z dnia 19.07.2018 - Pracownik na urlopie wychowawczym
Ochrona zatrudnienia w czasie absencji innych niż choroba
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Zwolnienie pracownicy na wychowawczym w razie likwidacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich
Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018
Wypowiedzenie umowy po urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym
Gazeta Podatkowa nr 103 (1457) z dnia 28.12.2017
Wypowiedzenie zmieniające w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017
Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w dodatkowym zatrudnieniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Ochrona przedemerytalna w razie likwidacji stanowiska pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Odprawa emerytalna i emerytura dla pracownika tymczasowego
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017
Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży z uwzględnieniem stanowisk urzędowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017
Urlopy rodzicielskie ze szczególną ochroną
Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017
Zwolnienia w razie likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Chronieni członkowie związków zawodowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika będącego w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (420) z dnia 10.09.2016
Prawo do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016
Zmiana warunków płacowych a ochrona przedemerytalna
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016
Wypowiedzenie umowy w czasie pracy w obniżonym wymiarze
Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Brak ochrony przed rozwiązaniem się umowy o pracę na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (407) z dnia 1.03.2016
Dodatek wyrównawczy
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2016 - Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
Obniżony etat zamiast wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016
Ochrona stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami
Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wypłacanie dodatków wyrównawczych pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Dopuszczalność zwolnienia pracownika pobierającego emeryturę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Przeniesienie chronionego pracownika samorządowego na inne stanowisko
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (391) z dnia 1.07.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę radnemu samorządu gminy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015
Obniżenie pensji wyrównane dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Kiedy nie działa ochrona przed zwolnieniem z pracy?
Gazeta Podatkowa nr 10 (1155) z dnia 2.02.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ochrona przy zwolnieniach indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Przedmiot wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona przed zwolnieniami
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Chronieni członkowie związków zawodowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Ochrona zatrudnienia w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (856) z dnia 10.10.2014
Ochrona w trakcie urlopów macierzyńskich
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1111) z dnia 1.09.2014 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Ochrona zatrudnienia w czasie urlopu rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Umowa o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie
Gazeta Podatkowa nr 54 (1095) z dnia 7.07.2014
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Rozwiązanie umowy po urlopie macierzyńskim
Gazeta Podatkowa nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014
Warunki wypowiedzenia umowy na czas określony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Ochrona przedemerytalna pracownika w razie połączenia zakładów pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Zmiany płacowe z pominięciem ochrony
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1079) z dnia 12.05.2014 - Optymalizacja kosztów zatrudnienia
U większego pracodawcy mniejsza ochrona pracowników na wychowawczym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Wypowiedzenie umowy w związku ze zwolnieniami grupowymi
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję radnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (361) z dnia 1.04.2014
Rozwiązanie umowy przez pracownika na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014
Ochrona przedemerytalna a likwidacja stanowiska pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (835) z dnia 10.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Dodatek wyrównawczy po osiągnięciu wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 18 (1059) z dnia 3.03.2014
Zmiana warunków płacowych pracowników na urlopach macierzyńskich i bezpłatnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014
Ochrona "przedemerytalna" w dodatkowym zatrudnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (355) z dnia 1.01.2014
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 98 (1035) z dnia 9.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Ochrona zatrudnienia członka rady pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Wypowiedzenie umowy terminowej niezawierającej klauzuli
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Umowę bez klauzuli też można wypowiedzieć
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Ograniczenie ochrony przedemerytalnej w dużym zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 71 (1008) z dnia 5.09.2013
Po nabyciu uprawnień emerytalnych bez dodatku wyrównawczego
Gazeta Podatkowa nr 70 (1007) z dnia 2.09.2013
Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Obniżenie wynagrodzenia pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę, mimo przeciwwskazań lekarskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Wypowiedzenie zmieniające na zwolnieniu chorobowym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (810) z dnia 1.07.2013
Kiedy szczególna ochrona nie wiąże pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 52 (989) z dnia 1.07.2013
Jak naliczać i wypłacać dodatki wyrównawcze?
Gazeta Podatkowa nr 46 (983) z dnia 10.06.2013
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę podczas urlopu bezpłatnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013
Jak zmienić etat przy umowie na czas określony?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (804) z dnia 1.05.2013
Prawo do dodatku wyrównawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Ograniczenie ochrony działaczy związkowych w czasie zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Odprawa dla członka zarządu spółki odwołanego z zajmowanego stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Pracownica w okresie ochronnym a wypowiedzenie warunków umowy
Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Maksymalny okres ochronny dla pracownicy korzystającej z obniżenia etatu z uwagi na rodzicielstwo
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (797) z dnia 20.02.2013
Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Urlop wychowawczy przed i po zmianach przepisów
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Obniżenie wynagrodzenia w drodze aneksu a prawo do dodatku wyrównawczego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (793) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60