Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Stosunek pracy »  Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach ...

Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 1 obowiązującym od 15.10.2018 r. do 18.01.2024 r.
Zwolnienie chronionego pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Równoczesne zwolnienie kilku pracowników w małej firmie a odprawy
Gazeta Podatkowa nr 63 (2042) z dnia 7.08.2023
Podstawa do naliczenia odprawy emerytalnej i ekonomicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (1168) z dnia 10.06.2023
Zmniejszenie zatrudnienia a wysokość odprawy ekonomicznej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023
Określenie trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2023
Procedura zwolnień grupowych w większych firmach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 - Obowiązki pracodawcy wynikające z liczby zatrudnionych pracowników
Zwolnienie pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 9.01.2023
SPECJALNA PROCEDURA PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Tryb i podstawa prawna ustania zatrudnienia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Naliczanie i wypłata odpraw pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 86 (1961) z dnia 27.10.2022
Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Zmiana warunków a podstawa prawna rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Wypłata dodatku wyrównawczego w razie zmiany warunków płacowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Odprawa ekonomiczna dla emeryta
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Indywidualne zwolnienia z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Ogólne zasady związane z ochroną pracownika przed zwolnieniem z pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Informacja o odprawie pieniężnej w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 8 (1883) z dnia 27.01.2022
Świadectwo pracy na zakończenie zatrudnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Ustalenie liczby osób zwalnianych dla wdrożenia procedury zwolnień grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 1.12.2021
Prawo do odprawy ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Wypowiedzenie zmieniające i ochrona przed tym wypowiedzeniem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Skutki kadrowe utworzenia centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Odprawa ekonomiczna i emerytalna dla pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021
Przeprowadzanie zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Zwolnienia indywidualne pracowników na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 7.06.2021
Porozumienie stron nie wyklucza odprawy ekonomicznej
Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021
Zakres obowiązywania ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Okoliczności i procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Zwolnienia indywidualne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych w KW PSP
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Powstanie prawa do odprawy ekonomicznej w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Wypłata odprawy ekonomicznej po rozwiązaniu umowy w wyniku wypowiedzenia zmieniającego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Odprawa ekonomiczna w związku z likwidacją stanowiska pracownika z ustalonym prawem do renty
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Informacja o rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w treści świadectwa pracy wydanego przez "małego" pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Likwidacja etatu w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (1805) z dnia 29.04.2021
Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Ochrona stosunku pracy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (528) z dnia 10.03.2021
Odprawa ekonomiczna w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Skutki COVID-19 jako przyczyna wypowiedzenia umowy leżąca po stronie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (523) z dnia 1.01.2021
Odprawy ekonomiczne dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 28.12.2020
Wypłata odprawy w przypadku zwolnień grupowych lub indywidualnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020
Zwolnienia grupowe zgodnie z procedurą
Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020
Odprawa nie zależy od pisemnego uzasadnienia
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Wpływ zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na prawo do odprawy ekonomicznej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Podstawa prawna w świadectwie pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Odprawa ekonomiczna dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 2.07.2020
Zwolnienia grupowe i indywidualne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Podleganie przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa ekonomiczna dla zwalnianych indywidualnie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Odprawa dla pracowników likwidowanego sklepu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Staż pracy a wysokość odprawy pieniężnej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Wysokość i obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020 - Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników
Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
Prawo do odprawy w razie zwolnień indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Odprawa po likwidacji stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Zbieg prawa do odpraw przy rozwiązaniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019 - Wynagrodzenia pracownicze w sferze budżetowej
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Ustalanie poziomu zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Informacja o przyczynie wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Odprawa dla pracownika w związku z likwidacją firmy
Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do służby
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Nowe warunki umowy dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Zapis o wypowiedzeniu zmieniającym w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018 - Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia
Odprawa w ramach zwolnień indywidualnych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 1 w pozostałych wersjach czasowych
Zwolnienia indywidualne w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018
Skrócenie wypowiedzenia za porozumieniem bez wpływu na odprawę
Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018
Indywidualne zwolnienia z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018
Odprawa ekonomiczna przy likwidacji stanowiska pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018 - Ustalanie podstawy świadczeń pracowniczych
Odprawa ekonomiczna w niedużym zakładzie
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Prawo do odprawy w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Podstawa prawna zwolnienia na świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
SPECJALNA PROCEDURA PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Wypowiedzenie zmieniające dla pracownika w wieku przedemerytalnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Odprawa dla pracownika, któremu zlikwidowano stanowisko pracy
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Odprawy na zakończenie zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016
Formalności przy dokonywaniu zwolnień grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Zwolnienia grupowe
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Prawo do odprawy w nietypowych przypadkach
Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016
Prawo do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016
Obliczanie odprawy ze zwolnień grupowych bez współczynnika
Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016
Wymogi formalne przy zwalnianiu pracownika
Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016
Prawo do odprawy w razie odrzucenia nowych warunków zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016
Odprawa pieniężna wypłacana na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Stan zatrudnienia dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016 - Wszystko o odprawach pracowniczych
Porozumienie stron a odprawa pieniężna
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Odprawa pieniężna dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 15 (1265) z dnia 22.02.2016
Kryteria doboru do indywidualnego zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Wypowiedzenie bez uzasadnienia nie wyklucza odprawy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1246) z dnia 17.12.2015
Stan zatrudnienia dla celów stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (882) z dnia 1.07.2015
Odprawa przy dwutygodniowym wypowiedzeniu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Zawarcie porozumienia nie wyklucza odprawy
Gazeta Podatkowa nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015
Wysokość odprawy dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015
Dodatkowa odprawa dla pracownika i podatek
Gazeta Podatkowa nr 26 (1171) z dnia 30.03.2015
Odprawa pieniężna dla zwalnianych na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015
Rozwiązanie umowy po długiej chorobie
Gazeta Podatkowa nr 11 (1156) z dnia 5.02.2015
Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (866) z dnia 20.01.2015
Charakterystyka zwolnień grupowych oraz indywidualnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (378) z dnia 10.12.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
ZWOLNIENIA GRUPOWE
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Procedura zwolnień grupowych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Odprawa nie jest zależna od grupowych zwolnień
Gazeta Podatkowa nr 71 (1112) z dnia 4.09.2014
Zwolnienia grupowe nie tylko przy wypowiedzeniu umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Wypłata odprawy pieniężnej w razie odmowy przyjęcia zmienionych warunków pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Sporządzanie świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Obowiązek wypłacania odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Odprawa i okres wypowiedzenia w razie przerwy w zatrudnieniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (840) z dnia 1.05.2014
Odprawa przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014 - Prawa i obowiązki dużego pracodawcy
Zwolnienia indywidualne także w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Likwidacja etatu nie zawsze z prawem do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1064) z dnia 20.03.2014
Prawo do odprawy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014 - Wszystko o wypowiedzeniu zmieniającym
Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Przyczyna wypowiedzenia i wystawienie świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 103 (1040) z dnia 27.12.2013
Czy w przypadku likwidacji firmy zatrudniającej 5 osób zwalnianym przysługują odprawy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (827) z dnia 20.12.2013
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Obowiązywanie nowych warunków płacowych przy wypowiedzeniu zmieniającym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013
"Mały" pracodawca nie musi wypłacać odpraw
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013 - Poradnik małego pracodawcy
Wypowiedzenie umowy w razie likwidacji oddziału firmy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013
Świadczenia wypłacone pracownikom na mocy porozumienia stron w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 z dnia 10.10.2013 - Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek ZUS w 2013 r.
Wypowiedzenie umowy terminowej niezawierającej klauzuli
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Umowę bez klauzuli też można wypowiedzieć
Gazeta Podatkowa nr 75 (1012) z dnia 19.09.2013
Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (816) z dnia 1.09.2013
Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Informacje w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Odprawa przy zatrudnieniu terminowym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (978) z dnia 23.05.2013 - Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?
Rozwiązanie umowy z długotrwale chorym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 29 (966) z dnia 11.04.2013
Odprawa dla członka zarządu spółki odwołanego z zajmowanego stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Jakie formalności przy zwolnieniach grupowych?
Gazeta Podatkowa nr 8 (945) z dnia 28.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60