Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 55 obowiązującym od 31.07.2023 r.
Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (2056) z dnia 25.09.2023
Sposób rozwiązania umowy o pracę pracownika powołanego na dyrektora SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 55 w pozostałych wersjach czasowych
Nagłe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 56 (2035) z dnia 13.07.2023
Dyscyplinarka na świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Zasady wynagradzania w firmie zatrudniającej kierowców
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 1.04.2023
Określenie trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2023
Wykonywanie badań profilaktycznych poza terminem
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia a odszkodowanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023 - Ustalanie i wypłata świadczeń pracowniczych za okres dłuższy niż miesiąc
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Tryb i podstawa prawna ustania zatrudnienia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Audyt akt osobowych przed wdrożeniem e-teczek
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Zmiana warunków a podstawa prawna rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2022 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Skuteczność oświadczenia zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Świadczenia fakultatywne
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Naruszenie granic dyspozycyjności pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 1.06.2022
Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Odszkodowanie dla pracownika za natychmiastowe rozwiązanie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1128) z dnia 1.05.2022
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Świadczenie przedemerytalne także po likwidacji stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022
Zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Badania profilaktyczne
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Potrącenie komornicze z odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z naruszeniem prawa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1843) z dnia 9.09.2021 - Ochrona wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Termin na złożenie oświadczenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Okres wypowiedzenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zasady rozwiązywania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Rozwiązanie stosunku pracy
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Zwrot świadczeń szkoleniowych w przypadku porzucenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1095) z dnia 1.06.2021
Zwolnienia indywidualne
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Informacja o rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w treści świadectwa pracy wydanego przez "małego" pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Niedochowanie formalności przy rozwiązaniu umowy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1791) z dnia 11.03.2021
Zmiana harmonogramu czasu pracy
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2021 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Terminy wypłaty różnych składników wynagrodzenia
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 4.03.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Upływ terminu przedawnienia roszczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (521) z dnia 1.12.2020
Zwrot świadczeń szkoleniowych po rozwiązaniu umowy o pracę przez studiującego pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020
Podstawa prawna w świadectwie pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Natychmiastowe rozwiązanie umowy przez pracownika a odszkodowanie
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Okoliczność uzasadniająca przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 - Zasady przyznawania świadczenia przedemerytalnego
Odszkodowanie dla pracodawcy za nagłe rozwiązanie umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Odszkodowania dla pracownika za naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020 - Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika i pracodawcy
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Niepełne wynagrodzenie a rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?
Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
Odszkodowanie a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019
Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, bez zachowania wymaganej procedury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019
Przesłanki nabycia prawa do odszkodowania przez pracodawcę i jego wysokość
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (1030) z dnia 10.08.2019
Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Utrata pracy z przyczyn zakładu pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019 - Prawo do świadczenia przedemerytalnego
Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Niewykonanie zaleceń lekarza
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy z powodu niedopełnienia podstawowych obowiązków
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019
Aneksowanie umowy po jej przekształceniu
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę pod określonymi warunkami
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Dopłata do okularów korekcyjnych dla dyrektora szkoły
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018
Dokształcanie pracownika na koszt pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Przeniesienie na inne stanowisko z powodu ograniczonej zdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Świadczenie przedemerytalne po likwidacji firmy lub stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018
Tryb wykonywania badań profilaktycznych
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Obowiązki pracodawcy związane z ochroną pracy kobiet
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Oświadczenia składane przez ubiegającego się o refundację
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Korzyści dla firm z tytułu zatrudniania bezrobotnych
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Brak umowy szkoleniowej a możliwość dochodzenia zwrotu kosztów szkolenia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 17 (988) z dnia 10.06.2018
Wysokość odszkodowania dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018
Nagłe odejście z pracy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Rozwiązanie umowy przez pracownika a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Refundacja wyposażenia stanowiska a stan zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania premii motywacyjnej obok uznaniowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Porzucenie pracy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Od 1 czerwca 2017 r. nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017
Odszkodowanie dla pracownika a zajęcie alimentacyjne
Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2017 - Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego
Treść umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017
Powierzenie pracownikowi innej pracy
Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017
Postanowienia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
"Dyscyplinarka" dla pracodawcy z odszkodowaniem
Gazeta Podatkowa nr 95 (1345) z dnia 28.11.2016
Zwolnienie bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Prawo do odprawy pieniężnej
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
"Dyscyplinarka" dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016
Ważne terminy dla pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Świadczenia objęte zwolnieniem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (425) z dnia 1.09.2016
Dla pracodawcy tylko pozew
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016 - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi a zwolnienie z podatku dochodowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016
Rodzaje świadczeń przysługujących uczącym się pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Świadczenia fakultatywne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016
Skutki niewypłacenia części wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Warunki zwrotu dofinansowania szkolenia
Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2015 - Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania niektórych składników wynagrodzenia
Odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015 - Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Zwolnienie bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Niezapewnienie bhp przyczyną rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Dyscyplinarka dla pracodawcy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Gazeta Podatkowa nr 84 (1229) z dnia 19.10.2015
Ustalanie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony dokonane z naruszeniem prawa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Kiedy można natychmiast zakończyć umowę?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Odprawa dla odchodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 48 (1193) z dnia 15.06.2015
Odszkodowanie dla pracodawcy tylko wyjątkowo
Gazeta Podatkowa nr 37 (1182) z dnia 7.05.2015
Zagadnienia wstępne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (387) z dnia 1.05.2015
Zmiana harmonogramu czasu pracy
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2015 - Czas pracy w sytuacjach wątpliwych
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Czy dodatkowe badanie przed upływem ważności badań okresowych można uznać za badanie profilaktyczne?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (867) z dnia 1.02.2015
Kiedy pracodawca odpowiada za mobbing?
Gazeta Podatkowa nr 5 (1150) z dnia 15.01.2015
Odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Ustalanie odszkodowania dla pracownika w razie niewypłacenia składników zmiennych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (865) z dnia 10.01.2015
Konsekwencje niewypłacania wynagrodzenia za pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (863) z dnia 20.12.2014
Odszkodowania wynikające z naruszenia przepisów prawa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Wypłata odszkodowania w związku z dyscyplinarką dla pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 94 (1135) z dnia 24.11.2014
Czy okulary przyznane w wyniku dodatkowego badania są zwolnione z opodatkowania i oskładkowania?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (858) z dnia 1.11.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Skutki natychmiastowego rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1124) z dnia 16.10.2014
ZWOLNIENIE BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Warunki zwrotu przez pracownika dofinansowania kosztów nauki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (855) z dnia 1.10.2014
Niedopuszczalne przesłanki redukcji pensji
Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Gdy pracownik porzuca pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
"Dyscyplinarka" dla pracodawcy czasem bez odszkodowania
Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Udzielanie urlopu zaległego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy z winy pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014
Natychmiastowe rozstanie za niewypłacanie pensji
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Procedura udzielania kary porządkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Odszkodowanie z powodu natychmiastowego rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2013 - Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku
Tymczasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (350) z dnia 10.10.2013
Obowiązek przeniesienia do lżejszej pracy a wypowiedzenie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1018) z dnia 10.10.2013
Odszkodowanie za okres wypowiedzenia a obowiązek poboru zaliczki na podatek
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (818) z dnia 20.09.2013
Nie tylko pensja zasadnicza podlega potrąceniom
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Rozwiązanie umowy z młodocianym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Odszkodowanie za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Zakres świadczeń szkoleniowych podlegających zwrotowi przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 14 (805) z dnia 10.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Udzielanie urlopu zaległego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Stosowanie weksla w stosunkach pracy niedopuszczalne - stanowisko MPiPS
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013
Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem a zwrot kosztów kształcenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013
Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Zwrot kosztów kształcenia w razie rozwiązania umowy w okresie "odpracowania"
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (795) z dnia 1.02.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Świadczenie przedemerytalne po rozwiązaniu stosunku pracy z winy pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Wypowiedzenie umowy na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60