Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 52 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Prawa i obowiązki pracowników-żołnierzy
Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Zwolnienie dyscyplinarne z powodu naruszenia obowiązków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Dyscyplinarka z powodu utraty uprawnień lub popełnienia przestępstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Tylko miesiąc na dokonanie dyscyplinarki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2022 - Urlopy wypoczynkowe w 2022 r.
Urlop bezpłatny i ochrona w związku ze szkoleniem wojskowym
Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022
Dyscyplinarne zwolnienie pracownika młodocianego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1903) z dnia 7.04.2022 - Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników
Obowiązki pracownika
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2022 - Ochrona zatrudnienia pracowników ze względu na warunki pracy
Zasady uzyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022
Konfliktowy charakter pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2022 - Zatrudnianie cudzoziemców
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w trybie dyscyplinarnym
Gazeta Podatkowa nr 12 (1887) z dnia 10.02.2022
Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Odpowiedzialność kierowcy za wypadek samochodem służbowym w dzień wolny od pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Wypełnienie druku ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 6.12.2021
Pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2021 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Ochrona przedemerytalna w czasie zatrudnienia na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Efekt zachęty według metody jakościowej
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2021 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Przetwarzanie danych związanych z przynależnością do związków zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (541) z dnia 1.10.2021
Kod wyrejestrowania na ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 6.09.2021
Ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2021 - Urlopy i świadczenia z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jako podstawa rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Zatrudnienie pracownika interwencyjnego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 - Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie kosztów zatrudniania pracowników
Refundacja przy zatrudnieniu bezrobotnego do 30. roku życia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021 - Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie kosztów zatrudniania pracowników
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wymagania co do przyczyn wypowiedzenia umowy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Wypowiadanie umów pracownikom w wieku przedemerytalnym
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia - zasady ogólne
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Termin na złożenie oświadczenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Charakter naruszeń skutkujących natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Przykładowe przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zasady rozwiązywania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Rozwiązanie stosunku pracy
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2021 - Zatrudnianie młodocianych
Rażące naruszenie prawa przy rozwiązywaniu umów o pracę
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 11 z dnia 1.06.2021
Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021
Informacja o rozwiązaniu umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w treści świadectwa pracy wydanego przez "małego" pracodawcę
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Czasowe powierzenie pracownikowi bardziej odpowiedzialnego stanowiska
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Charakter i zakres świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021
Konsekwencje zamieszczania przez pracownika krytycznych postów o pracodawcy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a zapis w świadectwie pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1083) z dnia 1.02.2021
Zwolnienie dyscyplinarne w związku z przetrzymywaniem służbowego sprzętu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
Rozliczanie wsparcia antykryzysowego przyznanego z urzędu pracy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Objęcie pracownika kwarantanną - wybrane zagadnienia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020
Wsparciu z PFR, PUP i dotacji na kapitał obrotowy a zwolnienie pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Kontrola pomocy publicznej w związku z COVID-19
Nowi pracownicy a dofinansowanie wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020 - Kontrola pomocy publicznej w związku z COVID-19
Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 8.10.2020
Brak zdolności do pracy nie uzasadnia natychmiastowego zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Inna praca powierzona pracownikowi na okres 3 miesięcy
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń wypłaconego przez PUP
Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020
Odrębne przesłanki rozwiązania umowy z urzędnikiem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 - Zmiana warunków płacowych i ustanie zatrudnienia w administracji
Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania stosunku pracy przez zastępowanego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 1.09.2020
Czy pracownik może być ukarany za podjęcie działalności gospodarczej w trakcie zatrudnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Zasady obowiązywania ochrony przedemerytalnej
Gazeta Podatkowa nr 67 (1733) z dnia 20.08.2020
TARCZA Dofinansowanie wynagrodzeń nowych pracowników
Gazeta Podatkowa nr 64 (1730) z dnia 10.08.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 52 w pozostałych wersjach czasowych
Wpływ spóźnień i wcześniejszych wyjść pracownika na jego wynagrodzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (594) z dnia 10.12.2023
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (592) z dnia 10.11.2023
Nakaz zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych i jego zmiana
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (591) z dnia 1.11.2023
Podstawa prawna otrzymania dofinansowań z urzędu pracy do wynagrodzeń bezrobotnego powyżej 50 roku życia
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1180) z dnia 10.10.2023
Dyscyplinarne zwolnienie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Zaproponowanie innego stanowiska pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (589) z dnia 1.10.2023
Wyrejestrowanie z ZUS w razie dyscyplinarki pracownika
Gazeta Podatkowa nr 78 (2057) z dnia 28.09.2023
Sposób rozwiązania umowy o pracę pracownika powołanego na dyrektora SPZOZ
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023
Rozliczenie się z pracownikiem, który porzucił pracę
Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Szczególna ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 z dnia 10.07.2023 - Nowe regulacje dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracownicy w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Podstawowe zasady rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Natychmiastowe rozwiązanie umowy z powodu naruszenia obowiązków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Zwolnienie dyscyplinarne z powodu popełnienia przestępstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Dyscyplinarka na świadectwie pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Stosowanie przepisów RODO przy pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 1.06.2023
Umowa na czas określony a wiek emerytalny
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2023 - Urlopy wypoczynkowe w 2023 roku
Wyrejestrowanie z ZUS w razie dyscyplinarki pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (2014) z dnia 2.05.2023 - Sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 3.04.2023
Definicja utraty zaufania w kontekście rozwiązania stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Wspólne warunki utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Różne wymagania wobec utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Kryteria oceny utraty zaufania jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Efekt zachęty według metody jakościowej
Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 z dnia 10.03.2023 - Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Określenie trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 5 z dnia 1.03.2023
Grant na telepracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 - Zatrudnianie bezrobotnych z urzędu pracy w 2023 roku
Dyscyplinarka dla pracownika w czasie biegnącego wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Obowiązek zatrudnienia w przypadku dofinansowania stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Ochrona przedemerytalna pracownika, który spożywał alkohol w pracy
Gazeta Podatkowa nr 100 (1975) z dnia 15.12.2022
Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę w drodze ugody
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Naruszenie obowiązków jako podstawa dyscyplinarki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Dyscyplinarne zwolnienie z powodu utraty uprawnień lub popełnienia przestępstwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcie
Tryb i podstawa prawna ustania zatrudnienia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 91 (1966) z dnia 14.11.2022
Audyt akt osobowych przed wdrożeniem e-teczek
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2022 - Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Kara porządkowa lub dyscyplinarka za kradzież mienia współpracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022
Zmiana warunków a podstawa prawna rozwiązania umowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1951) z dnia 22.09.2022 - Stosowanie wypowiedzenia zmieniającego w praktyce
ZUS ZWUA w razie dyscyplinarki pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022 - Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2022 - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Skuteczność oświadczenia zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
Obligatoryjne świadczenia dla pracownika, który podjął się podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 17 z dnia 1.09.2022
Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik odmawia pracy w sobotę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 1.09.2022
Dyscyplinarka za zawinioną utratę uprawnień
Gazeta Podatkowa nr 69 (1944) z dnia 29.08.2022
Zatrudnienie osoby wykonującej prace interwencyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022 - Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych
Zmiana trybu rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020
Świadectwo pracy nie zmieni trybu rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 62 (1728) z dnia 3.08.2020
Postępowanie pracodawcy w razie niewykonania przez pracownika badań okresowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 1.08.2020
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Zwolnienie pracownika niezdolnego do wykonywania pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Przesłanki zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 60 (1726) z dnia 27.07.2020
Podstawa prawna w świadectwie pracy przy wypowiedzeniu zmieniającym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1723) z dnia 16.07.2020
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę ze społecznym inspektorem pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków urzędu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Wsparcie w ramach prac interwencyjnych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 - Korzyści dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych
Odpowiedzialność porządkowa za naruszenie warunków pracy zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (508) z dnia 10.05.2020
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2020 - Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2020 - Dokumentacja kadrowa
Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Wynagrodzenie dla pracownika, który otrzymał dyscyplinarkę z tytułu porzucenia pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2020 - Zatrudnianie cudzoziemców
Zatajenie faktu ukarania w poprzedniej firmie a możliwość zastosowania dyscyplinarki
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020
Wykazanie efektu zachęty metodą jakościową
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 1.01.2020
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Dofinansowanie z PFRON na pracownika ponownie zatrudnionego
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia (ust. 4)
Pomocnik Kadrowego do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 23 z dnia 1.12.2019
Obowiązek konsultacji ze stroną pracowniczą
Gazeta Podatkowa nr 93 (1655) z dnia 21.11.2019
Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019
Utrata prawa jazdy przez kierowcę a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem chronionym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieobecności zastępowanego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019
Czy trzy upomnienia mogą stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019
Łączenie pracy księgowego w sferze publicznej i prywatnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Odmowa urlopu na żądanie po niedopuszczeniu pracownika do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019
Zawarcie umowy na czas określony a urlop macierzyński
Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019
Konsekwencje zatajenia ciąży przy podpisywaniu umowy na czas określony
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019
Odmowa podpisania wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019 - Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
Rozwiązanie umowy z pracownikiem niezdolnym do wykonywania pracy
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracy
Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019 - Środki na rozwój działalności
Zwrot grantu na telepracownika
Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Efekt zachęty według metody jakościowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2019 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Dyscyplinarka w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Wsparcie na zatrudnienie telepracownika
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zwolnienie natychmiastowe w wąskim zakresie
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Kierowanie budowami przez pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2019 - Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron
Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Możliwość rozwiązania umowy o pracę po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019
Umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Bezskuteczna odmowa podpisania wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
OŚWIADCZENIE JEDNEJ ZE STRON BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym z winy pracownika
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Popełnienie przestępstwa
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Brak ochrony pracowniczej przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Likwidacja sklepu a rozwiązanie umów z pracownikami
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dyscyplinarne zwolnienie nie tylko z powodu uchybień
Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Ekwiwalent za urlop a tryb rozwiązania umowy
Gazeta Podatkowa nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Odwołanie z zarządu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zakończenie stosunku pracy członka zarządu spółki z o.o.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019
Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarką
Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Własna firma pracownika samorządowego
Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Ochrona przedemerytalna przy umowie terminowej
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Wykazanie efektu zachęty na nowo zatrudnionego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 1.01.2019
Zasady wypełniania świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018
Ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2018 - Urlopy związane z rodzicielstwem
Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę pod określonymi warunkami
Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018
Przeniesienie na inne stanowisko z powodu ograniczonej zdolności do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018
Umowa na czas określony a urodzenie dziecka
Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 8.11.2018
Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym
Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 2.11.2018
Ustne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego podstawą do dyscyplinarki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1543) z dnia 25.10.2018 - Rozwiązywanie umów o pracę w praktyce kadrowej
Obowiązki pracownika
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2018 - BHP w firmie
Wykazanie w świadectwie pracy podstawy rozwiązania umowy i NN
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018
Nieobecność w pracy jako ciężkie naruszenie obowiązków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Tryb rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018
Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne udzielane ze środków Funduszu Pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 75 (1532) z dnia 17.09.2018 - Korzyści dla firm z tytułu zatrudniania bezrobotnych
Informacja o aresztowaniu pracownika lub pozbawieniu go wolności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników samorządowych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 - Zatrudnienie w sferze samorządowej
Nieterminowe powiadomienie o nieobecności w pracy
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018
Skutki ustnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018
Przywrócenie pracownika do pracy a ZUS
Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 6.08.2018
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 56 (1513) z dnia 12.07.2018
Dyscyplinarne zwolnienie pracownika z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia przez niego pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018
"Dyscyplinarka" z powodu utraty uprawnień
Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018
Konsekwencje porzucenia przez pracownika stanowiska pracy
Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018
Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Obrona indywidualna pracownika ze strony związków zawodowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 1.06.2018
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2018 - Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.
Zwolnienie pracownicy na wychowawczym w razie likwidacji pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 33 (1490) z dnia 23.04.2018
Dyscyplinarka z powodu popełnienia przestępstwa
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018
Zwolnienie dyscyplinarne z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Zasady ogólne, w tym charakter orzeczenia przywracającego do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018
Z decyzją o dyscyplinarce nie można zwlekać
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym
Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018
Wystawienie świadectwa pracy po dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Czy próba kradzieży mienia firmy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018
"Dyscyplinarka" w okresie zwolnienia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018
Ustalanie efektu zachęty po przejęciu zakładu pracy
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Grant na telepracę dla kuzynki przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018
Nietrzeźwość pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017
Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017 - Korzyści związane z zatrudnianiem bezrobotnych
Wypowiedzenie z przyczyn za słabych na dyscyplinarkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2017 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Zwolnienie dyscyplinarne w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017 - Pracownik na zwolnieniu lekarskim
Ochrona przedemerytalna tylko przy wypowiedzeniu
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Nieodebranie przesyłki pocztowej z dyscyplinarką a rozwiązanie umowy o pracę
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017
Warunki odmowy udzielenia pracownikowi urlopu w trybie tzw. na żądanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017
Wypowiedzenie i zwolnienie natychmiastowe w okresie ochronnym
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017 - Warunki korzystania z ochrony przedemerytalnej
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
Dodatek nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 z dnia 10.09.2017 - Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty
Wręczenie "dyscyplinarki" za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Przesłanki nabycia prawa do odprawy emerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017
Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Wsparcie z urzędu pracy na zatrudnianie bezrobotnych
Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek za bezrobotnego do 30. roku życia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 - Wsparcie z urzędu pracy na zatrudnianie bezrobotnych
Zasady ochrony przedemerytalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017
Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017
Dopuszczenie do pracy pracownika po dłuższym zwolnieniu lekarskim
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (441) z dnia 1.08.2017
Obowiązek konsultacji z załogą
Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017
Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017
Treść świadectwa pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017 - Świadectwa pracy na nowych zasadach
Porzucenie pracy nie kończy zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
Grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy
Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2017 - Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.
Konsekwencje porzucenia przez pracownika pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017
Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017
Podwójne dofinansowanie ze środków PFRON na jednego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 14 (1368) z dnia 16.02.2017
Obowiązki pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2017 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Konsekwencje wykonywania innej pracy na zwolnieniu lekarskim
Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017
Konflikt interesów w spółce z o.o.
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Badanie efektu zachęty metodą jakościową
Gazeta Podatkowa nr 10 (1364) z dnia 2.02.2017
Zakres i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Przykładowe wypełnienie wzoru świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017
Gdy pracownik bezpośrednio po okresie choroby porzuci pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016
Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2016 - Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Czy główny księgowy zakładu budżetowego może prowadzić biuro rachunkowe?
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (431) z dnia 1.12.2016
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Dyscyplinarne zwolnienie pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Wina
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Szkoda a zagrożenie interesów pracodawcy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Opuszczenie miejsca pracy
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zwolnienie dyscyplinarne stażysty w sądzie
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Zwolnienie bez wypowiedzenia przez pracownika
Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 z dnia 10.11.2016 - Rozwiązywanie umów o pracę
Umowa o pracę i rada nadzorcza
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1338) z dnia 3.11.2016 - Zasady wynagradzania członków organów spółek
Ochrona stosunku pracy pracownika uprawnionego do świadczenia przedemerytalnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (422) z dnia 10.10.2016
Gdy pracownik interwencyjny rozwiązuje umowę o pracę
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Badanie zaistnienia efektu zachęty metodą jakościową
Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Krótki termin na dyscyplinarkę
Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Rozpoczęcie biegu miesięcznego terminu na dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016 - Ważne terminy dla pracodawcy i pracownika
Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?
Gazeta Podatkowa nr 71 (1321) z dnia 5.09.2016
Urlop na żądanie też wymaga zgody pracodawcy
Gazeta Podatkowa nr 68 (1318) z dnia 25.08.2016
Przedłużenie do dnia porodu dodatkowej umowy o pracę zawartej na czas określony
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Termin wygaśnięcia stosunku pracy i treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (414) z dnia 10.06.2016
Refundacja części wynagrodzeń 30-latków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016 - Korzyści z zatrudniania osób do 30. roku życia i 50+
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2016 - Urlopy wypoczynkowe w 2016 r.
Skutki niewypłacenia części wynagrodzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (409) z dnia 1.04.2016
Odwołanie ze stanowiska bez szczególnej ochrony
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Zwolnienie pracownicy po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016
Zapis o przywróceniu do pracy w treści świadectwa
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016 - Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach
Krytyka przełożonego jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (406) z dnia 10.02.2016
Odwołanie a wypowiedzenie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (405) z dnia 1.02.2016
Ochrona stosunku pracy
Dodatek nr 1 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 z dnia 10.01.2016 - Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Dopuszczalność rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (403) z dnia 1.01.2016
Powrót do pracy po dyscyplinarce
Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015
Prokura niekoniecznie z umową o pracę
Gazeta Podatkowa nr 104 (1249) z dnia 28.12.2015
Na czym polega metoda jakościowa efektu zachęty?
Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015
Przedłużenie terminowej umowy o pracę w związku z ciążą pracownicy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015
Wsparcie na zatrudnienie telepracowników
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 3.12.2015
Uzupełnienie świadectwa po przywróceniu do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Zasady kierowania na badania profilaktyczne i ich wykonywania przez pracowników
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015
Aktualne umowy na czas wykonania określonej pracy pozostaną w mocy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 94 (1239) z dnia 23.11.2015 - Umowy terminowe i urlopy rodzicielskie w 2016 roku
"Samowolka" urlopowa przyczyną zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015
Dyscyplinarka w czasie usprawiedliwionej nieobecności
Gazeta Podatkowa nr 88 (1233) z dnia 2.11.2015
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Zmiana adresu a doręczenie pracownikowi oświadczenia o dyscyplinarce
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Upływ terminu jednego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Kradzież mienia przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (1231) z dnia 26.10.2015 - Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
Umowa o pracę jako umowa starannego działania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Niedopuszczalność odwołania z urlopu w celu wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (398) z dnia 10.10.2015
Zgoda pracodawcy na udzielnie urlopu na żądanie
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (397) z dnia 1.10.2015
Zaliczenie do kosztów odszkodowania dla byłego pracownika
Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015
Trwałość umów na czas wykonania określonej pracy po nowelizacji Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (394) z dnia 10.08.2015
Pracownik członkiem rady nadzorczej
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015 - Zatrudnianie wspólników i członków organów w spółkach handlowych
Kiedy można natychmiast zakończyć umowę?
Gazeta Podatkowa nr 64 (1209) z dnia 10.08.2015
Podstawa prawna porzucenia pracy na świadectwie
Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015
Niedostarczenie orzeczenia po kontrolnych badaniach profilaktycznych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (884) z dnia 20.07.2015
Grant na telepracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 58 (1203) z dnia 20.07.2015 - Składanie do urzędu pracy wniosków o wsparcie finansowe
Odprawa dla odchodzącego na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 57 (1202) z dnia 16.07.2015
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Natychmiastowy tryb rozwiązania umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Treść świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (392) z dnia 10.07.2015
Z umową o pracę do rady nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015
Świadectwem pracy nie można zmienić trybu zwolnienia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 51 (1196) z dnia 25.06.2015 - Nietypowe problemy kadrowe
Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia
Gazeta Podatkowa nr 47 (1192) z dnia 11.06.2015
Efekt zachęty według metody jakościowej
Dodatek nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 z dnia 10.06.2015 - Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych
Efekt zachęty na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 46 (1191) z dnia 8.06.2015
Przekroczenie terminu na rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (389) z dnia 1.06.2015
Zwolnienie pracownika w razie likwidacji stanowiska
Gazeta Podatkowa nr 43 (1188) z dnia 28.05.2015
Zwolnienie pracownika a efekt zachęty przy zatrudnieniu kolejnego
Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2015 - Urlopy wypoczynkowe w 2015 roku
Pracownik interwencyjny w firmie
Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015
Zatrudnienie pracownicy w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (386) z dnia 10.04.2015
Środki przyznawane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015 - Jak pozyskać środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców?
Treść świadectwa pracy w razie dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 19 (1164) z dnia 5.03.2015
Efekt zachęty po nowemu
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015 - Wypełnianie dokumentów o dofinansowanie z PFRON
Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015
Rozwiązanie umowy za porozumieniem nie pozbawia trzynastki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1160) z dnia 19.02.2015 - Naliczanie i wypłata trzynastek w 2015 roku
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (382) z dnia 10.02.2015
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (381) z dnia 1.02.2015
Zmiany w pomocy udzielanej niepełnosprawnym
Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015
Tryb rozwiązania umowy o pracę z chronioną pracownicą
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (380) z dnia 10.01.2015
Efekt zachęty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 102 (1143) z dnia 22.12.2014 - Skąd wziąć pieniądze na miejsca pracy?
Odszkodowania związane z ustaniem stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014
Zatrudnianie bezrobotnych przez spółdzielnie socjalne
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014
Ogólne wymogi rozwiązania stosunku pracy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Zwolnienie dyscyplinarne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Miesięczny termin na dyscyplinarkę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Jak zatrudnić i zwolnić urzędnika?
Gazeta Podatkowa nr 84 (1125) z dnia 20.10.2014
ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Dyscyplinarne zwolnienie pracownika
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Wina
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Zwolnienie dyscyplinarne stażysty w sądzie
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
ZWOLNIENIE BEZ WYPOWIEDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2014 - Obowiązki pracodawcy związane ze zwalnianiem pracowników
Rozwiązanie umowy na czas określony w okresie ochronnym
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
"Dyscyplinarka" nie przekreśla prawa do emerytury
Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Ochrona przedemerytalna
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (371) z dnia 1.09.2014
Grant na telepracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014 - Aktywizacja bezrobotnych na nowych zasadach
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (370) z dnia 10.08.2014
Ekwiwalenty w świetle prawa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 23 (850) z dnia 10.08.2014
Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Wydanie nowego świadectwa pracy w następstwie wykonania wyroku sądu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (369) z dnia 1.08.2014
Tryb rozwiązania umowy w razie przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014
Gdy pracownik porzuca pracę
Gazeta Podatkowa nr 55 (1096) z dnia 10.07.2014
Efekt zachęty
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1090) z dnia 18.06.2014 - Niepełnosprawny pracownik w firmie
Skutki niezawiadomienia pracodawcy o przyczynie absencji w pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (366) z dnia 10.06.2014
Wsparcie finansowe zatrudnienia absolwentów ze środków Funduszu Pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014
Obowiązkowe badania przed podjęciem pracy i zwłoka w ich wykonaniu
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2014 - Urlopy wypoczynkowe w 2014 roku
Rozwiązanie umowy w trakcie urlopu rodzicielskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014
Decyzja o dyscyplinarce bez zbędnej zwłoki
Gazeta Podatkowa nr 35 (1076) z dnia 30.04.2014
Dyscyplinarne skutki niewykonywania poleceń służbowych
Gazeta Podatkowa nr 31 (1072) z dnia 17.04.2014
Częste choroby nie uzasadniają dyscyplinarki
Gazeta Podatkowa nr 29 (1070) z dnia 10.04.2014
Natychmiastowe rozstanie za niewypłacanie pensji
Gazeta Podatkowa nr 21 (1062) z dnia 13.03.2014
Ochrona zatrudnienia pracownika w wieku przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (360) z dnia 10.03.2014
Za niesubordynację czasem natychmiastowe zwolnienie
Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014
Podstawa dyscyplinarki w treści świadectwa pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1054) z dnia 13.02.2014
Cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Odprawa emerytalna przy dyscyplinarnym zwolnieniu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014
Dofinansowanie wynagrodzeń w 2014 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1045) z dnia 13.01.2014
Czy Sąd może nakazać pracodawcy zatrudnienie pracownika do końca procesu?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Postępowanie pracodawcy w razie naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (356) z dnia 10.01.2014
Dyscyplinarka wyłącza prawo do odprawy
Gazeta Podatkowa nr 1 (1042) z dnia 2.01.2014
Zakaz rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2013 - Udzielanie urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem
Tryb prostowania treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013
Jak rozwiązać umowę o pracę z urzędnikiem?
Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku "przedemerytalnym"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Udzielanie urlopu wypoczynkowego w praktyce kadrowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Dofinansowanie kosztów szkoleń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013
Nawet za drobną kradzież można zwolnić dyscyplinarnie
Gazeta Podatkowa nr 95 (1032) z dnia 28.11.2013
Zwolnienie dyscyplinarne w okresie wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 93 (1030) z dnia 21.11.2013
Dopuszczalność skrócenia wypowiedzenia zmieniającego
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (824) z dnia 20.11.2013
Nagłe zwolnienie z winy pracownika
Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013
Zasady wypłacania wsparcia w formie dofinansowania do wynagrodzeń
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1022) z dnia 24.10.2013 - Pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Rozwiązanie umowy o pracę a stosowanie kar porządkowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013
Do podpisania dyscyplinarki potrzebne upoważnienie
Gazeta Podatkowa nr 69 (1006) z dnia 29.08.2013
Niewykonywanie obowiązków pracowniczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 67 (1004) z dnia 22.08.2013 - Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie i komentarzach
Rozwiązanie umowy z młodocianym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (346) z dnia 10.08.2013
Obniżenie wynagrodzenia pracownicy w ciąży
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Umowa o pracę z członkiem zarządu
Gazeta Podatkowa nr 63 (1000) z dnia 8.08.2013
Dyscyplinarka w razie odmowy wykonania polecenia służbowego
Gazeta Podatkowa nr 62 (999) z dnia 5.08.2013
Wykorzystywanie stanowiska do celów prywatnych a dyscyplinarne zwolnienie z pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (345) z dnia 1.08.2013
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (812) z dnia 20.07.2013
Zwolnienie pracownika wezwanego do odbycia kary
Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Podstawa prawna rozwiązania umowy w świadectwie pracy
Gazeta Podatkowa nr 50 (987) z dnia 24.06.2013
Udzielanie urlopu na żądanie
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (984) z dnia 13.06.2013 - Urlopy wypoczynkowe w praktyce
Informacja o absencjach i zajęciu wynagrodzenia w treści świadectwa pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Oświadczenia majątkowe członków zarządów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Problemy spółek komunalnych
Ochrona członka rady nadzorczej przed wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (979) z dnia 27.05.2013 - Problemy spółek komunalnych
Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem
Gazeta Podatkowa nr 39 (976) z dnia 16.05.2013
Wybór rodzaju umowy dla wykonania określonego zadania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Rozwiązanie umowy w okresie przedemerytalnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (339) z dnia 1.05.2013
Proporcjonalne obniżanie wymiaru urlopu
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dodatek nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 z dnia 1.05.2013 - Urlopy wypoczynkowe w 2013 roku
Gdy członek rady nadzorczej jest pracownikiem spółki
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (968) z dnia 18.04.2013 - Czy i jak zatrudnić wspólnika, członka organu w spółce?
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Czynności jakie należy podjąć rozwiązując umowę o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Konsultacja związkowa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (338) z dnia 10.04.2013
Zmiana stanowiska z kierowniczego na obsługi
Gazeta Podatkowa nr 28 (965) z dnia 8.04.2013
Zwolnienie pracownika w okresie szczególnej ochrony
Gazeta Podatkowa nr 22 (959) z dnia 18.03.2013
Rozwiązanie umowy z nieobecnym pracownikiem
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (798) z dnia 1.03.2013
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Tryb postępowania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (335) z dnia 1.03.2013
Jak rozmawiać z przedstawicielami pracowników?
Gazeta Podatkowa nr 13 (950) z dnia 14.02.2013
Obowiązki pracownika
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2013 - Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy
Obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na polecenie pracodawcy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (333) z dnia 1.02.2013
Natychmiastowe zwolnienie anuluje wypowiedzenie
Gazeta Podatkowa nr 7 (944) z dnia 24.01.2013
Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 6 (943) z dnia 21.01.2013
Pracownik w radzie nadzorczej
Gazeta Podatkowa nr 5 (942) z dnia 17.01.2013
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy
Gazeta Podatkowa nr 4 (941) z dnia 14.01.2013
Przedłużenie do dnia porodu umowy zawartej podczas urlopu wychowawczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013
Na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić
Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60