Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

 
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z aktualnie wyświetlanym art. 34 obowiązującym od 30.07.2020 r. do 18.07.2022 r.
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na dwutygodniowy okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (556) z dnia 10.05.2022
Termin sporządzenia oraz treść informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (555) z dnia 1.05.2022
Wykazanie skróconego okresu wypowiedzenia w informacji o warunkach zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 1.02.2022
Oświadczenie o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021 - Najważniejsze pracownicze dokumenty kadrowe
Złożenie oświadczenia
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Wypowiedzenie umowy
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2021 - Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Okres wypowiedzenia
Dodatek nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 z dnia 1.07.2021 - Praktyczne orzecznictwo dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Zasady rozwiązywania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 - Obowiązki związane ze zwolnieniem pracownika
Okresy wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy
Gazeta Podatkowa nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021
Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy z pracownikiem zatrudnionym na okres próbny
Dodatek nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 z dnia 10.05.2021 - Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracownika
Skutki dla pracowników włączenia jednego oddziału do innego oddziału firmy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (526) z dnia 10.02.2021
Odszkodowanie albo odprawa w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020
Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020
Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny w określonym terminie
Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 1.10.2020
Zawarcie umowy na okres próbny i ustalenie okresu jej wypowiedzenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020
GOFIN WYJAŚNIA: publikacje *) powiązane z art. 34 w pozostałych wersjach czasowych
Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 83 (2062) z dnia 16.10.2023
Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Zasady rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Upływ wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 5.06.2023
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 z dnia 10.12.2022 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Umowa na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Staż pracy dla potrzeb wypowiedzenia
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1936) z dnia 1.08.2022 - Ustalanie ogólnego i zakładowego stażu pracy
Rozwiązanie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Okres wypowiedzenia określony w dniach roboczych
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 61 (1727) z dnia 30.07.2020 - Procedura zwalniania pracowników krok po kroku
Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020
Zasady ustalania okresów wypowiedzenia
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbny
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 17 (1683) z dnia 27.02.2020 - Uprawnienia i świadczenia pracownicze o charakterze stażowym
Tryby rozwiązania umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2.12.2019
Liczenie wypowiedzenia obowiązującego w dniach roboczych
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Liczenie terminów wypowiedzenia
Dodatek nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 z dnia 10.04.2019 - Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019
Rozwiązanie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Wypowiedzenie tygodniowe upływa w sobotę
Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018
Pracownicy służby cywilnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018
Ogólne zasady wypowiadania umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
OKRES WYPOWIEDZENIA
Dodatek nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 z dnia 10.10.2017 - Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?
Zawarcie umowy o pracę oraz określenie zakresu czynności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017
Umowa na okres próbny
Dodatek nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 z dnia 20.06.2017 - Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
Długość wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017
Długość okresu wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu
Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017
Wypowiedzenie umowy o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016 - Wymogi formalne związane ze zwalnianiem pracowników
Długość wypowiedzenia umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 94 (1344) z dnia 24.11.2016
Ustalanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę
Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016
Zatrudnienie na próbę na nowych warunkach - kiedy i ile razy można ponowić umowę?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016 - Terminowe umowy o pracę w praktyce
Zatrudnienie na próbę można powtórzyć
Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016
Wypowiedzenie umowy na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016
Wypowiedzenie umowy na okres próbny bez zmian
Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016
Wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny
Gazeta Podatkowa nr 55 (1200) z dnia 9.07.2015
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
Dodatek nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 z dnia 10.02.2015 - Dokumentacja kadrowa w firmie
Rozwiązanie terminowej umowy o pracę z pracownicą w ciąży
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015
Ogólne zasady wypowiadania umów o pracę
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 85 (1126) z dnia 23.10.2014 - Zwalnianie pracowników zgodnie z przepisami
Jak zwolnić pracownika zatrudnionego na okres próbny?
Gazeta Podatkowa nr 67 (1108) z dnia 21.08.2014
Krótsze wypowiedzenia dla umów czasowych
Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014
Czy w okresie próbnym można zmienić stanowisko pracy?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (846) z dnia 1.07.2014
Jak liczyć dni robocze wypowiedzenia?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1087) z dnia 9.06.2014 - Pracownik na podstawie czasowej umowy o pracę
Umowa na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 5 (1046) z dnia 16.01.2014
Wzory druków
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 83 (1020) z dnia 17.10.2013 - Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013
Długość wypowiedzenia umowy zawartej na próbę
Gazeta Podatkowa nr 60 (997) z dnia 29.07.2013
Podstawa prawna wykonywania pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (342) z dnia 10.06.2013
Upływ wypowiedzenia umowy na zastępstwo
Gazeta Podatkowa nr 32 (969) z dnia 22.04.2013
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60